Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 112
Ebad : 1x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

BilimSiyasetDemokrasiYeni Dünya DüzeniEkonomiYolsuzlukDoğu Türkistan Dramı


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Justin McCarthy (Başkan) / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu / Gülay Göktürk / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / Esen Özsan / Nail Öztaş / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / İbrahim Ethem Atnur / Haydar Çakmak / Güler Eren / Tufan Gündüz / İbrahim Özkan / Necdet Sağlam

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Bilgisayar Çağı, Uluslararası İletişim ve Türk Dili / Prof. Dr.Oktay SİNANOĞLU [s.5]
Demokrasi ve Sivil Toplum / Prof. Dr.Nur VERGİN [s.9]
Siyasette Moda / Prof. Dr.Şaban KARATAŞ [s.13]
Toplumumuz ve Siyasi Partiler / Prof. Dr.İlber ORTAYLI [s.16]
Değişen Dünya Dengeleri Işığında Milliyetçilik Kavramı ve XXI. Yüzyıla Doğru Milliyetçilik Modeli Arayışlarımız / Prof. Dr.Mim Kemal ÖKE [s.20]
Yeni Dünya Düzeni / Dr.Metin ERİŞ [s.26]
Değişim Tartışmalarında Bir Soru Hangi Değişim Projesi / Vedat BİLGİN [s.38]
Yolsuzluk/ Toplum/ İktidar / Doç. Dr.M. Naci BOSTANCI [s.41]
Siyasi Ahlâkın Yeniden Keşfi / Doç. Dr.Mümtaz'er TÜRKÖNE [s.47]
Ekonomik Kriz ve 5 Nisan Kararları / Emin ÇARIKÇI [s.49]
Süper Yöntem / Doç. Dr.Aziz AKGÜL [s.57]
Türkçe Faciası / Prof. Dr.Ercüment KURAN [s.60]
Değişen Balkanlar / Murat ADALI [s.63]
Cumhuriyetin İlanı ve İlk Cumhurbaşkanı Seçimi / Hikmet ÖZDEMİR [s.68]
Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği / M. Sait YAZICIOĞLU [s.81]
Çağımızda Kapitalizmin Demokratik Diktatörlüğü / Doç. Dr.Yavuz KIR [s.87]
Müzik Devriminin 60. Yılında / Ruhi AYANGİL [s.98]
Kızıl Çin İşgali'nin 45. Yıldönümü ve Son Gelişmeler Işığında Doğu Türkistan / İsa Yusuf ALPTEKİN [s.110]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye