Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 142
Ebad : 1x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

GENEL21. Yüzyılda Türkiye'nin Hedefleri Açısından EğitimBilimCumhuriyet, Demokrasi ve Değişimİnsan ve MedyaGümrük BirliğiKapatılan Bankalar ve MevduatlarÖZELLEŞTİRMEBOSNA-HERSEK


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Justin McCarthy (Başkan) / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu / Gülay Göktürk / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / Esen Özsan / Nail Öztaş / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / İbrahim Ethem Atnur / Haydar Çakmak / Güler Eren / Tufan Gündüz / İbrahim Özkan / Necdet Sağlam

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

21. Yüzyılda Türkiye'nin Hedefleri Açısından Eğitim / Oktay SİNANOĞLU [s.5]
Geleceğe Hazırlık Bilimi / Reha Oğuz TÜRKKAN [s.10]
Cumhuriyet, Demokrasi ve Değişim / Hikmet ÖZDEMİR [s.13]
Yaşasın İrrasyonalite / Ahmet Turan ALKAN [s.24]
İnsanlar Medyayla Başa Çıkabilir mi? / Nabi AVCI [s.28]
Avrupa Birliği ile Türkiye Arasında Gümrük Birliği'nin Kurulması / Orhan MORGİL [s.31]
Kapatılan Bankalarda Mevduatı Bulunanların Haklarını Korumak İçin Yapabilecekleri İşlemler ve Yasal Dayanakları Konusunda Notlar / Hayri DOMANİÇ [s.35]
Özelleştirmenin Felsefesi / Mümtaz SOYSAL [s.39]
Özelleştirme ve Sanayi Geleneğimiz / İlber ORTAYLI [s.41]
Özelleştirme Üzerine Düşünceler / Belkıs SEVAL [s.43]
Özelleştirme Üzerine / Vedat BİLGİN [s.47]
Türkiye'de Özelleştirme ve Beklentiler / Emin ÇARIKÇI [s.51]
Özelleştirmenin Dünü ve Geleceği / Metin ERİŞ [s.57]
Özelleştirme Politikalarında Bankacılık Sektörü ve Türkiye / Yusuf Ziya İRBEÇ [s.69]
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinde Değerleme ve Fiyatlama Sorunu / Yavuz KIR [s.77]
Bir Efsane Lider Ali İzzetbegoviç / Ahmet KOT [s.85]
Edülüs'ten Bosna'ya / Ercüment KURAN [s.102]
Bosna-Hersek Müslümanları ve Türkler / Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN [s.90]
Kuvvet Politikasının Yeniden Doğuşu: Bosna-Hersek Uygulaması / Hüseyin HATEMİ [s.90]
Bosna'da Türk Edebiyatı / Mustafa İSEN [s.105]
Bosna Dramının Anatomisi / Mim Kemal ÖKE [s.107]
Millet Olmak / Veysel GANİ [s.111]
Bosna'da Bir Çocuk / Naci BOSTANCI [s.114]
İnsan Hakları ve Bosna / Kezban HATEMİ [s.118]
Üçüncü Balkan Savaşı Çıkacak / Yevrem BRKOVİÇ [s.120]
Avrupa İnsan Hakları Hukuku / Tahsin ERDİNÇ [s.124]
Çeçen Milli MARŞI / [s.142]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye