Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 612
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Demokrasi, Devlet, Sistem, Felsefe ve YönetimYönetimin Yeniden YapılanmasıMerkezi İdare, Mülki İdareYerel Yönetimlerİl Özel İdareleriBelediyelerBüyükşehir Yönetimleri, ŞehirleşmeTarih


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Siyaseti
 Siyasette Yozlaşma

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Sorun Siyasi Rejim Yapılanması mı? / Prof. Dr.Erdoğan TEZİÇ [s.7]
Türkiye'de Devlet-Toplum İlişkilerine Demokratik Devlet Anlayışı Açısından Bir Bakış / Doç. Dr.Süheyl BATUM [s.13]
Sübzidiyarite İlkesi Üzerine Düşünce Alıştırması / Prof. Dr.Zafer ÜSKÜL [s.22]
Seçilmişler-Atanmışlar / Teoman ÜNÜSAN [s.27]
Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma / Recep YAZICIOĞLU [s.34]
Sosyal Değişim ve Yeniden Yapılanma Olgusu / Prof. Dr.Arif ERSOY [s.50]
Anayasa Yargısı Açısından Yerel Demokrasi / Dr.Mustafa V. GÖNÜL [s.54]
Yerel Demokrasinin Neresindeyiz? / Prof. Dr.Ruşen KELEŞ [s.66]
Yerel Demokrasi, Özerklik ve Halk Katılımı / Prof. Dr.Cevat GERAY [s.72]
Çağdaşlık Sikkesinin Yazı ve Tuğrası:Bürokrasi ve Demokrasi / Prof. Dr.Cemil OKTAY [s.76]
Devleti Küçültmek / Prof. Dr.İl Han ÖZAY [s.80]
Aykırı Bir Görüş / Dr.Metin ERİŞ [s.82]
Devletin Devletlûleri Biz'ler, Devleti Niye Düşünemiyoruz? / Atilla KOÇ [s.86]
İdare edilenlerin Bakış açısıyla İdare Meselelerimiz / Yrd. Doç. Dr.Ahmet Turan ALKAN [s.90]
İdare Geleneğimiz ve Mahalli İdarelerin "Mülki"liği / Cengiz AYDOĞDU [s.94]
Demokrasi Adalet İçindir! / Orhan ÖZTÜRK [s.99]
İdarenin Sayıştayca Denetlenmesi / M. Vecdi GÖNÜL [s.103]
Türkiye İdaresinin Yeniden Yapılanması Üzerine Bazı Gözlemler / Yıldızhan YAYLA [s.120]
Yönetimin Etkinleştirilmesinde Yetki Genişliği / Bekir AKSOY [s.127]
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması ve Yerel Yönetimler / Yiğit GÜLÖKSÜZ [s.131]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma / Dr.Cahit TUTUM [s.133]
Yönetim Hukukumuz ve Geleceği / Prof. Dr.Tekin AKILLIOĞLU [s.146]
Türkiye'de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi / Rıdvan YENİŞEN [s.158]
Kamu Yönetiminde Kırtasiyecilik Çözüm ve Öneriler / Şahabettin HARPUT [s.161]
Türkiye'nin Yönetim Sorunları / Doç. Dr.Şükrü KARATEPE [s.164]
Merkezden Yönetim, İl Sistemi ve Yerel Yönetim Reformu / Ziya ÇOKER [s.174]
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanmasında Yerinde Yönetim Merkezi Yönetim Dengesine İlişkin Bir Model Denemesi / Yrd. Doç. Dr.Süleyman AKDEMİR [s.190]
Yönetimde Yapılanma ve Çalışma İklimi / Dr.Veysel GANİ [s.206]
Yönetimde Geliştirme ve Reform, Yapılabilirlik Sorunlar ve Sınırlar / Dr.Aytekin YILMAZ [s.208]
Japonya Yönetim Sistemi Üzerine Bir İnceleme / İsmail GÜNDÜZ [s.213]
Kanayan Yara: Merkez Valiliği / Doç. Dr.Mustafa KALEMLİ [s.217]
Mevcut Yönetim Sistemi Türkiye'yi Bölünmeye ve Parçalanmaya Götürüyor! / Ali DİNÇER [s.219]
Mülki İdare Amirliğinin Bugünkü Durumu / Galip DEMİREL [s.222]
Yönetimde Yeniden Yapılanma / Şevki GÖĞÜSGER [s.226]
Başkomutanlık / Yrd. Doç. Dr.Hikmet ÖZDEMİR [s.233]
Kadın Mülki Amir / Dr.Lale AYTAMAN [s.239]
Ekonomik Güçlenmede Hedefler ve İl Sistemi / Saffet Arıkan BEDÜK [s.241]
Türk İdari Sisteminde ve Kamu Personel Rejiminde Yapılması Gereken Yapısal Değişiklikler Üzerine Birkaç Söz / Şinasi KUŞ [s.243]
İç İstihbaratta Aksayan Hususlarla İlgili Rapor / Oğuz BERBEROĞLU [s.248]
İl Sistemi ve Devletin Yeniden Yapılanması / Alâaddin YÜKSEL [s.251]
Türkiye'de İdarenin Yeniden Yapılanması / T. Ziyaeddin AKBULUT [s.255]
Genel İdare ve Mahalli İdareler / Yüksel ÇAVUŞOĞLU [s.259]
21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Kamu Bürokrasisi / Dr.Musa EKEN [s.266]
Mülki İdare Amirliği Sisteminde Reform Yapılmalıdır / Mustafa Tevfik ÖZBİLGİN [s.273]
İlçe Sayılarının Artırılmasına Aykırı Bir Uygulama: Doğu Almanya Örneği / Kadir KOÇDEMİR [s.277]
Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması / Nahit MENTEŞE [s.284]
Katılımcı Demokrasi ve Yerel Yönetimler / Mehmet KEÇECİLER [s.289]
Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik / Dr.Burhan ÖZFATURA [s.294]
Yerel Yönetim Anlayışında Gelişmeler ve Yerel Yönetimlerin Önemi / Prof. Dr.Nuri TORTOP [s.299]
Yerel Yönetimlerde Yapılması Gereken Model Değişikliğine İlişkin Görüşlerimiz / Celâl DOĞAN [s.305]
Ülkemizde Mahalli İdareler ve Bu İdarelerin Yeniden Yapılanması / Muzaffer ECEMİŞ [s.310]
İdarenin Yeniden Yapılanmasında Mahalli İdareler / Mustafa B. DEMİRER [s.316]
Büyüyen Türkiye'de Yerinden Yönetim İhtiyacı / Mehmet ERDEMİR [s.322]
Özerk Demokratik Yerel Yönetim / Doğan TAŞDELEN [s.324]
Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Üzerine / Doç. Dr.Kemal GÖRMEZ [s.327]
Yerel Yönetim Sendromu / Doç. Dr.Bilâl ERYILMAZ [s.340]
Mahalli İdare Reformu Üzerine Düşünceler / Enis YETER [s.347]
Yerel Yönetim Sistemine Eleştirel Bir Bakış: Yeni Bir Model Arayışı / Fikret TAKSÖZ [s.352]
Mahalli İdare Birlikleri / Ejder KAYA [s.361]
İngiliz Mahalli İdaresi / Şükrü KARA [s.366]
Mülki İdare Amirleri ve İl Özel İdare Yönetimi Üzerine Bazı Düşünceler / Utku ACUN [s.373]
İl Özel İdareleri Hakkında Düşünceler / Fethi AYTAÇ [s.377]
İl Özel İdarelerimiz / Ahmet BAŞSOY [s.390]
Türkiye'de Kentlerin Yönetim Sorunları ve Belediye Reformu / İsmet SEZGİN [s.398]
Belediyelerin Yetkilerinin Budanması / Abdülkadir AKSU [s.413]
Belediyelerde Personel Problemleri / H. Okan MERZECİ [s.415]
Geleceğin Belediyesi / Muzaffer ÖNDER [s.418]
Yeni Hizmet Döneminde Belediyelerimizin Mali Sorunları ve Merkezi Yönetimle İlişkileri / Dr.Ahmet BİLGİN [s.422]
Üçüncü Bin Yılın Yönetim Teknolojisine İlişkin Gereksinimleri ve Türk Belediyeleri / Doç. Dr.Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.427]
Belediyelerimizin Anayasal ve Yasal Güvencelerini Kaldıran Olumsuzlukların Giderilmesi / Sami GÖKDENİZ [s.455]
Belediyelerin 1994 Yılında Genel Durumu / Dr.Hüseyin AKSU [s.459]
Özelleştirme ve Belediyelerde Uygulanma Alanları / Cengiz BULUT [s.464]
Belediyeye Ait Kuruluşların Özelleştirilmesine İlişkin Yasal Prosedür ve Uygulamaları / Sami GÖKDENİZ [s.472]
21. Yüzyıla Girerken Yerel Yönetimler / Turgut ALTINOK [s.476]
Belediye Başkanlarımız / Hasan ÖZHAN [s.478]
Belediyelerimizin Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri / Mesut YILMAZ [s.482]
İstanbul'un Sorunları, Geleceği ve Öneriler / Hayri KOZAKÇIOĞLU [s.487]
İstanbul'a Niçin Yeni ve Özel Bir Kanun / Doç. Dr.Kahraman EMMİOĞLU [s.496]
Metropol Olgusu ve Yönetimi Üzerine Düşünceler / Gökhan AYDINER [s.499]
Düzensiz Kentleşmenin Getirdiği Sorunlar, Çözüm Yolları ve "Yeni Adana" Uygulaması / Aytaç DURAK [s.504]
Gecekondu Sorunu ve Şehirleşme / Doç. Dr.Halil ÜRÜN [s.506]
Diyarbakır İline Genel Bir Bakış (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) / M. Doğan HATİPOĞLU [s.511]
Doğu Anadolu Kalkınmasında ve Terörle Mücadelede Van Örneği / Mahmut YILBAŞ [s.515]
HABITAT İkiye Bir Kala "Metropolis"ten "Ekopolis"e / Prof. Dr.Ahmet Vefik ALP [s.529]
Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Büyük Şehirler / Doç. Dr.Yusuf Ziya İRBEÇ [s.532]
Türkiye'de Siyasetin Kent Yönetimine Etkisi / Doç. Dr.Zerrin Toprak KARAMAN [s.537]
Devraldığımız Miras / Prof. Dr.İlber ORTAYLI [s.552]
Osmanlı Yönetiminde İnsana ve Hukuka Saygı / Prof. Dr.İsmet MİROĞLU [s.559]
İstanbul'da Belediye Teşkilâtının Kuruluşu ve Gelişmesi / Prof. Dr.Ercüment KURAN [s.567]
İkibine Beş Kala 14 Mayıs Düşünceleri / Prof. Dr.Şaban KARATAŞ [s.570]
Niçin Sürekli Reform Yapmak Gereksinimi Duyuyoruz? / Yrd. Doç. Dr.Kemal ÇİÇEK [s.580]
Türk Belediyeciliğinin Tarihi Gelişimi / Behiç ÇELİK [s.588]
Kutadgu Bilig'e Göre Yönetici / Sait AŞGIN [s.597]
Hz. Ali'den Devlet Adamlarına Öğütler / Seha Neşriyat Tarafından Yayınlanan Aynı İsimli Kitaptan İktibas [s.602]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye