Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 775
Ebad : 6 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Tarih, FelsefeÇevre PolitikalarıUluslararası İlişkilerÇevre Yönetimi ve PlanlamaEkonomi, Hukuk ve ÇevreÇevre ve EnerjiDoğal Kaynakların YönetimiÇevre Kirliliğinin ÖnlenmesiÇevre ve KentleşmeBüyükşehirler ve Çevre SorunlarıGönüllü Çevre HareketleriÇevre ve EğitimÇevre ve SağlıkÇevre ve Bibliyografyası


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Habitat II (Yerleşme, Kentleşme)

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Kızılderili Reis' in Mektubu / Bu Mektup Duwarmish Kızılderililerinin Reisi [s.8]
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Belgeler Işığında Türkler' de Çevrecilik Anlayışı / İsmet BİNARK [s.11]
İslâm'da Çevre Çok Buudludur / Prof. Dr.İbrahim CANAN [s.27]
Sürdürülebilir Kalkınma / Rıza AKÇALI [s.39]
Meyve Bahçelerinden Taş Ocaklarına / Beşir AYVAZOĞLU [s.45]
Çevreciliğin Temeli İnsanoğlunu Korumaktır / M. Vehbi DİNÇERLER [s.52]
Çevre Sorunlarımı, Yoksa "Çevre' de Kristalleşen Sorunlar" mı? / Tınaz TİTİZ [s.57]
Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin İnsan Verimliliği / Hayrettin KARACA [s.64]
Nasıl Bir Çevrecilik? / Fehmi BAŞARAN [s.70]
Dönülmez Akşamın Ufku / Çelik GÜLERSOY [s.72]
Gönüllü Ekolojik Tasarruflar Üzerine / Akın ATAUZ [s.74]
Newtoncu Medeniyetin Kendini Tatmin Alanı: Çevre / Dr.Lütfi ŞEHSUVAROĞLU [s.77]
Günaha Son Çağrı / Cengiz AYDOĞDU [s.81]
Teknoloji, Sanat ve Çevre Üzerine Araştırma ve Düşünceler / A. Ragıp BULUÇ [s.86]
Yaşamı Kavrayış Sorunu Üzerine Yapılan Sorun:Çevre Sorunu Değişen Dünya Görüşü/Ekonomi-Ekoloji İlişkileri Bağlamında Ekolojik Kalkınma / Fatih Bülent YAREN [s.90]
Doymak Bilmez Bir Dünya / Alan DURNING [s.103]
Çevre ve Siyaset / Ertekin DURUTÜRK [s.123]
Çevre Sorunları / B. Doğancan AKYÜREK [s.127]
Çevre ve İnsan / Hasan DİKİCİ [s.130]
Çevre Üzerine Düşünceler / Sabri YAVUZ [s.132]
Çevre Sorunları Okyanusunda Kısa Bir Gezinti / İsmail ÖZDAĞLAR [s.135]
İnsan Hakları mı? Sanığın Hakları mı? / Güneş GÜRSELER [s.150]
Çevre Üzerine / Murat Sungur BURSA [s.154]
Çevre Korumada Hedef ve Politikalar / Mustafa KETEN [s.156]
Çevre Nasıl Bakıyoruz? / Doç. Dr.Muzaffer M. EVİRGEN [s.162]
Türkiye'de Çevre Sorunları ve Çevre Politikası / Prof. Dr.Sücaattin KIRIMHAN [s.164]
Çevre Üzerine / Prof. Dr.Gülerman SÜRÜCÜ [s.168]
Çevre Sorunlarına Temel Yaklaşımlar ve Bazı Çözüm Önerileri / İrfan ÖNAL [s.172]
Doğru Bir Çevre Politikası Ülkemiz İçin Bir Lüks mü? / M. Galip EROĞLU [s.175]
Globalleşmede Çevre Faktörü ve Çevre Korumacı İdeolojiye Politik Bir Yaklaşım / Doç. Dr.Zerrin Toprak KARAMAN [s.178]
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı Stockholm Deklarasyonu / [s.188]
Ortak Geleceğimiz Stockholm 1972-Rio 1992 ve Sonrası / Prof. Dr.Necmi SÖNMEZ [s.194]
Çevre Gerçeğinin Küresel Düzeyde Ele Alınışı / Nesrin ALGAN [s.210]
2000'li Yıllara Doğru Dünyada Çevre Sorunları ve Türkiye / Dr.İmren AYKUT [s.220]
Avrupa Birliği Çevre Politikaları / Işın ÇELEBİ [s.224]
Bölgesel İşbirliği ve Çevre Sorunları: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örnek Olayı / Yrd. Doç. Dr.Ömer Faruk GENÇKAYA [s.227]
Sulak Alanların Korunması ve Ramsar Sözleşmesi / Gülşen KUĞU [s.233]
Çevre Yönetimi / Zeynep ARAT [s.235]
Ulusal ve Yerel Çevre Yönetimleri İçin Etkenlik Ölçütleri / Doç. Dr.Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.238]
Çevre Yönetiminde Havza Modeli / Prof. Dr.Celal F. GÖKÇAY [s.256]
Çevre Yönetimimizin Hukuksal ve Kurumsal Yapısı Üzerine Değerlendirmeler / H. İbrahim DAŞÖZ [s.260]
Çevresel Kurumlaşmanın Gelişimi / İlker ÇETİN [s.264]
Çevre Bakanlığı Değil Doğal Denge Bakanlığı ve Küresel Komşuluk / Mehmet Arif DEMİRER [s.267]
Küreselleşme-Yerelleşme Sürecine Uyum ve Ekolojik Bölge Planlama Kavramı / Prof. Dr.Semra ATABAY [s.272]
Çevre Duyarlı Planlama / Murat MEŞHUR [s.279]
En Büyük Çevre Sorunu: Plansızlık / Oktay EKİNCİ [s.296]
Çevresel Etki Değerlendirmesi / İsmet KARALAR [s.298]
Çevresel Etki Değerlendirmesini Uygulanabilir Kılmanın Koşulları / A. Öznur ÖZER [s.300]
Çevresel Enformasyon / Dr.Yılmaz DÜNDAR [s.312]
Çevresel Meselelerin Ekonomik Yorumu / İ. Orhan TÜRKÖZ [s.320]
Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu / İstiklâl ALPAR [s.325]
Ekonomi-Çevre İlişkisi Üzerine Bir Deneme / Öner KABASAKAL [s.330]
Çevre Kirlenmesi Ekonomi ve Toplum / Prof. Dr.Mehmet KARPUZCU [s.339]
Kirleten Öder İlkesi ve Ekolojik Zarar Kavramı / Dr.İ. Sahir ÇÖRTOĞLU [s.347]
Çevre Kirliliği Kontrolu Planlamasında Ekonomik Uygulamalar "Maliyet-Kârlılık İlişkisi" / Prof. Dr.İ. Turgut BALKAŞ [s.353]
Uluslararası Ticaret Çevre İlişkileri / Doç. Dr.Mehmet ARDA [s.357]
Çevre ve Ticaret Politikaları ve Türkiye'de Durum / Nuran TALU [s.363]
Enerji ve Çevre / Veysel ATASOY [s.369]
Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Çevre Kirliliği / Dr.Mustafa TIRIS [s.372]
Nükleer Enerji ve Çevre / Prof. Dr.Atilla ÖZMEN [s.383]
Hukuk Açısından Sinop Nükleer Santral Projesi / Noyan ÖZKAN [s.386]
Çevre Sorunları ve Alternatif Enerji Kullanımı / Prof. Dr.Mustafa BALCI [s.392]
Hidrojen ve Fosil Yakıt Sistemlerinin Çevresel ve Ekonomik Karşılaştırması / T. Nejat VEZİROĞLU [s.394]
Doğadaki Hassas Dengeler / Taşkın TUNA [s.404]
Avrupa Konseyi 1995 Yılını Doğayı Koruma Yılı Olarak İlan Etti / Fahri AKBEN [s.406]
Türkiye'nin Doğal Çevresine Genel Bir Bakış / Tansu GÜRPINAR [s.410]
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri / Erdoğan ŞAHİNOĞLU [s.414]
Türkiye Florası ve Endemikleri / Prof. Dr.Tuna EKİM [s.417]
Ormanlarımızda ve Ormancılığımıza Neler Oluyor? / Doç. Dr.Yücel ÇAĞLAR [s.433]
En Büyük Çevre Sorunu Erozyon / Doç. Dr.Orhan DOĞAN [s.440]
Türkiye'nin Sessiz Krizi: Erozyon / TEMA VAKFI [s.449]
Su Kaynakları ve Yöntemi / Serap KULELİ [s.461]
Çevre Kirliliği Üzerine Düşünceler / Dr.Metin ERİŞ [s.465]
İnsan ve Çevre İlişkileri / Prof. Dr.Necdet ARAL [s.471]
Türkiye'de Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü / Doç. Dr.Ülkü YETİŞ [s.477]
Türkiye'de Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği / Prof. Dr.Hasancan OKUTAN [s.483]
Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi / Mehmet DAZKIR [s.487]
Su Kaynaklarının Kirlenmesi, Arıtım Tesisleri ve Ortak Arıtımın Önemi / Sami AĞIRGÜN [s.489]
Doğal Arıtma Sistemleri / Prof. Dr.H. Zuhuri SARIKAYA [s.492]
İçme Suyu Arıtımında Ozon Kullanımı / Prof. Dr.Ahmet M. SAATÇİ [s.496]
Denizi Neden Sevmiyoruz?!!! / Yılmaz DAĞCI [s.499]
Türkiye ve Kıyıdaş Ülkelerden Karadeniz'e Taşınan Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Etkileri / Prof. Dr.Barış MATER [s.502]
Karadeniz'in Kirliliği ve Kirliliğin Tespitinde Uygulanacak Nükleer ve Özotopik Teknikler / Gürcü Gürcan YÜLEK [s.515]
Belediyelerdeki Çöp Sorunları Üzerine / Sema ALPAN [s.520]
Tehlikeli Atıkların Yönetimi / Zeynep YÖNTEM [s.523]
Tehlikeli Atıklar / Prof. Dr.Hanife BÜYÜKGÜNGÖR [s.529]
Çevre ile Uyumlu Şehirleşme / Prof. Dr.Veysel EROĞLU [s.534]
Çevre Psikolojisi / Prof. Dr.Ahmet Vefik ALP [s.537]
Türkiye Şehirleşmesinde Planlamanın ve Uygulamanın Teknik ve İdari Meseleleri / Dr.Turgut CANSEVER [s.540]
Ekopolis Çevre ve Kent İlişkisi Temelinde Yaşanabilir Yaşanabilir Kent İçin Düşünceler / Birol ERTAN [s.545]
Nüfus, Şehirleşme, Çevre ve İstanbul Örneği / Prof. Dr.Ahmet SAMSUNLU [s.548]
Çevre Sorunları / Ali Talip ÖZDEMİR [s.553]
Gelişen Çevre Kavramı ve Türk Boğazlarında Deniz Trafiği Meselesi / Prof. Dr.İ. Reşat ÖZKAN [s.555]
İstanbul'da Hava Kirliliğinin Boyutları ve Kontrolü İçin Alınması Gereken Tedbirler / Ferruh ERTÜRK [s.565]
Hava Kirliliği İstanbul'un Kaderi mi? / Prof. Dr.Orhan KURAL [s.575]
Ankara'da Gürültü Sorunu ve Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar / Erdoğan ŞAHİNOĞLU [s.585]
Büyükşehirler, Çevre Değerleri, Yapılması Gerekenler ve Sıkıntılar / İ. Melih GÖKÇEK [s.593]
Başkent ve Kirlenen Ankara Çayı / Doç. Dr.Orhan DOĞAN [s.597]
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ile İlgili Çalışmaları / Doç. Dr.Burhan ÖZFATURA [s.605]
İnsanlığın Ortak Sorunu: Çevre / Aytaç DURAK [s.613]
Erzurum'da Hava Kirliliği, Çözümleri / Oğuz BERBEROĞLU [s.615]
Çevre Kirliliği İle Mücadelede Kocaeli Modeli / Kemal NEHROZOĞLU [s.619]
Türkiye'de Çevre Hareketi / Doç. Dr.Tuncay NEYİŞÇİ [s.626]
Çok Renkli Gönüllü Kuruluşlar ve Sorunları / Oktay DEMİRKAN [s.636]
Çevre Sorunları Ne Kadar Önemli? / Nergis YAZGAN [s.638]
Havadan Sudan Sohbetler / Y. Savaş EMEK [s.641]
Direniş!.. / Saynur GELENDOST [s.647]
S.O.S. İstanbul Çevre Gönüllüleri Platformunun Perspektif ve İşlerliği / Türksen Başer KAFAOĞLU [s.649]
Çekül / Prof. Dr.Metin SÖZEN [s.651]
Greenpeace ve Çevre / Berto HULLU [s.652]
Türkistan'da Kalan Sovyet Atıkları / İrfan ÇİFTÇİ [s.658]
Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığı İçin Halkın Eğitimi / Prof. Dr.Cevat GERAY [s.664]
Türkiye'de Çevre-Eğitim / Hasan ASMAZ [s.669]
Çevre ve Sağlık / Doç. Dr.Çağatay GÜLER [s.675]
Çevre Bibliyografyası / [s.727]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye