Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 375
Makale : 37
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 50 TL
   


Dünya'da ve Türkiye'de Gelir DağılımıMilli Gelirin Dağılımında GelişmelerTarımsal Gelir DağılımıAşırı Ölçüde Bozulan Gelir DağılımıYoksulluk Kavramı, Ölçülmesi ve Gelir DağılımıRant Kollama FaaliyetleriKayıt Dışı Ekonominin VergilendirilmesiDPT Gelir Dağılımı ve ÖİK Raporu


*Yüksek İstişare Heyeti: Justin McCarthy (Başkan) / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu / Gülay Göktürk / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / Esen Özsan / Nail Öztaş / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / İbrahim Ethem Atnur / Haydar Çakmak / Güler Eren / Tufan Gündüz / İbrahim Özkan / Necdet Sağlam

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Hasan Celâl Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Ekonomisi
 Ekonomik Kriz

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Osmanlıca, Öztürkçe Derken İngiliz Atını Alan Üsküdar'ı Geçti / Oktay SİNANOĞLU [s.5]
Bir New-York Rüyası / Oktay SİNANOĞLU [s.15]
1971'den 1991'e Kadar Büyük Devletler Arasındaki Mücadele / Ercüment KURAN [s.18]
Türkler, Hoşgörü ve Fener Rum Patrikhanesi'nin Cevabı / Kemal ÇİÇEK [s.21]
Belgelerle Yunan İşgali'nin Soykırıma Dönüşümü / Esat ARSLAN [s.25]
Türkiye'de İslâm ve Demokrasi / Hüseyin HATEMİ [s.37]
Tabiî Hukuk İhtiyacı / Şükrü KARATEPE [s.33]
Kamu Yararı: Bir Kavram Karmaşası / Osman Metin ÖZTÜRK [s.43]
Bilginin Toplumsallığı Sorunu / İsmail DOĞAN [s.48]
Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye / İ. Orhan TÜRKÖZ [s.56]
Global Statükonun İnisiyatif Alanı / Lütfü ŞAHSUVAROĞLU [s.80]
Türk İdari Sisteminde Nasıl Bir Reform Yapılmalı / Mustafa KETEN [s.89]
Kendi Haberini Kendin Yap / Zerrin Toprak KARAMAN [s.124]
Kent Yönetiminde Güçlü Başkan - Güçlü Meclis Tercihi / Ahmet TAN [s.102]
B. Güvenç'in Türk Kim (!?)liği / Cengiz AYDOĞDU [s.132]
Tarih-i Ziyâ: Mahzun Hudutların Tarihi / İrfan ÇİFTÇİ [s.127]
Türk'ün Kurultayla İmtihanı / Osman ÖZSOY [s.137]
in Yeni Türkiye'ye Mektubu / Dr.Sadık AHMET [s.140]
Gelir Dağılımı
Türkiye'de Gelir Dağılımı / Erdoğan ALKİN [s.141]
Türkiye'de Gelir Dağılımı / Süleyman ÖZMUCUR [s.145]
Dünya'da ve Türkiye'de Gelir Dağılımı / İsmail KARAMAN [s.154]
Türkiye'de Bölgelere Göre Tarımsal Gelir Reel Endeksindeki Gelişmeler / Sami GÜÇLÜ - Mahmut BİLEN [s.177]
1980 Sonrası Dönemde Gelir Dağılımında Meydana Gelen Değişmeler / Adil TEMEL - Mehmet Ali KELLECİ [s.160]
Millî Gelirin Fonksiyonel Dağılımında Gelişmeler / Emin Haluk AYHAN [s.172]
Gelir Dağılımını Düzenleyen Bir Araç Olarak Negatif Gelir Vergisi / Öner KABASAKAL [s.183]
Kapitalist Merhamet, Japon Modeli ve Türk Vakıfları / Şaban KARATAŞ [s.189]
Ekonomik Refahın Batı Toplumu Üzerindeki Erozyon Etkisi / Salih ŞİMŞEK [s.193]
Millî Gelir Dağılımı ve Açmazı / Metin ERİŞ [s.198]
Bölüşüm Teorisine Yeni Bir Bakış / Ahmet Turan ALKAN [s.204]
Türkiye'de Aşırı Ölçüde Bozulan Gelir Dağılımı / Mehmet Arif DEMİRER [s.207]
Yoksulluk Kavramı, Ölçülmesi ve Gelir Dağılımı İlişkileri / Recep DUMANLI [s.211]
Politik Süreçte Yozlaşma ve Rant Kollama Faaliyetleri / Asuman ALTAY [s.230]
Bir Raporun Düşündürdükleri / Emin ERTÜRK [s.260]
Korkut Boratav'la Gelir Dağlımı Üzerine / Adnan ŞENEL [s.264]
Dünya'da Gelir Dağılımı / Dünya Bankası RAPORU [s.272]
Kayıtdışı Ekonominin Vergilendirilmesi / Odalar Birliği RAPORU [s.274]
DPT Gelir Dağılımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu / [s.283]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2013 Yeni Turkiye