Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 362
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Türk Siyaset Nereye?Siyasal DeğişimSiyasal YozlaşmaTürkiye'nin Siyasî YapısıSiyasal LiderlikSiyasal Reklamcılık ve KamuoyuAraştırma


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Yönetimde Yeniden Yapılanma
 Siyasette Yozlaşma

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

"YENİ TÜRKİYE" olarak günlük politikayı sevmiyoruz. Siyasî partilerin didişmeleri, sözde liderlerin, politikacıların çekişmeleri ve entrikaları sokaktaki vatandaşı tiksindirdiği kadar bizi de bunaltıyor. Türkiye'nin meseleleri ve geleceğin yeni Türkiyesi'nin programı bizi günlük politikadan daha çok ilgilendiriyor. "Öyle ise Türk Siyaseti Özel Sayısı da nereden çıktı?" diyeceksiniz. Hemen cevap verelim: Türkiye 1996 Haziranı'nda adeta siyaset kokuyor. Geçen yılın sonbaharından beri yaşadığımız siyasi olaylar, birbiri ardından gelen hükûmet krizleri, seçimler, politik kavgalar artık son haddine ulaştı. Hattâ bazı çevreler rejim krizinden bile söz edebiliyorlar...

Maalesef siyasî hayat, hiçbir ahlâk ve fazilet endişesi taşımayan çilesiz, davâsız, meselesiz politikacıların kavga sahası haline düşürüldü. 'Kaht-ı rical', l9. asrın tozlanmış tarih sayfalarından günümüze taşınırken, hafızalar Balkan Harbi öncesindeki siyasî durumu canlandırmaya başladı. Bu gelişmelere bîgane kalamazdık; çünkü 1996 Haziranı'nda Türkiye'nin gündeminde, bütün tükenmişliği/tıkanmışlığı, demagojisi/ patolojisi, plütokrasisi/ kleptokrasisi ile siyaset vardı maalesef...

Bu hakikate -çok istesek de- sırtımızı dönemezdik. Lâkin, yine de güncellik ile bilimselliği meczetmeye çalıştık. Her sayı görüşlerine başvurduğumuz "siyaset adamları"ndan bu defa yazı almadık. Sadece siyaset bilimcilerinin, siyaset sosyologlarının ve siyasi konularda araştırma yapan uzmanların yazılarına yer verdik.

Türk Siyaseti Özel Bölümü'ndeki ve değişik güncel ve bilimsel çalışmaların yer aldığı ikinci bölümdeki yazıları zevkle okuyacağınıza inanıyoruz. Meselâ, Nur Vergin'in yazısını okurken rahatladığınızı, "vur hocam!" diye bağırdığınızı ve kendi deyimiyle "Derin Türkiye"nin bu mümtaz düşünürünü anladığınızı biliyorum. Sonra, Mümtazer Türköne'nin "kendisini politika dışında da yaşatan ve geliştiren Türkiye" analizi ile müteselli olduğunuzu sanıyorum. Başta genç siyaset bilimi ve dış politika dehası Ahmet Davutoğlu olmak üzere, sosyolojiden tefekküre uzanmış Korkut Tuna, Baykan Sezer, Orhan Türkdoğan hocalar eminim ki sizin ufkunuzda da benimki gibi yeni pencereler açacaktır. Siyaset bilimi denilince hemen hatırladığınız Ersin Kalaycıoğlu'nun çok yönlü tahlillerinin yanında, Murat Şeker; Coşkun Can Aktan, Naci Bostancı, Mithat Baydur ve Hasan Kazdağlı, yepyeni ve dinamik analizleri ile Türk siyasetinin sadece bugününü değil yarınını da şekillendirecek yazılar hazırladılar. Hepimizin tanıdığı sempatik Toktamış Ateş ve her yazısında fikir fırtınaları koparan Yahya Sezai Tezel'in farklı açıları olan yazıları düşünce yolculuğunuza değişik tadlar katacak. Nabi Avcı ve Ahmet Turan Alkan'ın yalnızca derunî bir kültür ve fikir mahsulü değil, aynı zamanda ahenkdar Türkçemizin nümuneleri olan kendilerine mahsus ironi ile müzeyyen yazılarını okurken en az bizim kadar keyifleneceğinizden eminim. Ayşe Güneş Ayata ve Bülent Arıcı'nın siyasette kollamacılık üzerine ciddî incelemesini içiniz burkularak, Mehmet Özdemir'in -ne yazık ki günümüzde tartışılan- ihtilal konulu yazısını ise yüreğinize su serpilerek, beğeni ile okuyacaksınız. Genç siyaset bilimci Aytekin Yılmaz, engin bir literatürün ışığında gerçekleştirdiği bilimsel incelemeleri ile siyaset biliminin en canlı konularını sizin için araştırdı. Türkiye'nin en önemli kamuoyu araştırma şirketlerinin bir numaraları Selim Oktar ve Koray Yücel, sürekli araştırmalarından süzülen gözlemleri ile bu sayımıza katkıda bulundular. Ama bütün bu değerli çalışmaların yanında iki araştırma var ki, siyaset ile ilgilendiğiniz halde bunları okumadan geçerseniz çok şey kaçırırsınız. Nilüfer Narlı ile Sinan Dirlik'in "Türkiye'nin Siyasal Haritası" başlığı altındaki çalışmaları ile Ömer Çaha ve ekibinin tamamen özgün ve yayınlanmamış saha araştırmasından bahsediyorum...

Bu sayımızda ana konu dışında yine güncel ve değerli yazıları "Dış Politika/ Kültür/ Eğitim/ Sosyoloji/ Yönetim" başlığı altında topladık. Bu bölümde size iki güzel sürprizimiz var. Birincisi, Özbekistan istikbal mücadelesinin lideri Abdurrahim Polat'ın yazısı. "Dış Politika Özel Sayısı "nı hazırlarken bütün gayretlerimize rağmen kendisiyle temas kuramamıştık. Şimdi bu noksanlığı telafi ediyor ve 'Mücahid Lider" Abdurrahim Polat'ın yazısını size sunmaktan şeref duyuyoruz. İkinci sürprizimiz ise Zerrin Toprak Karaman ile Asuman Altay'ın zaruri ve meşakkatli bir çalışma sonucunda hazırladıkları "Yeni Dünya Düzeninde Global Yönetim" başlıklı tam Yeni Türkiye'ye lâyık araştırmaları. Bu araştırmayı yayınlamanın gururunu hakşinas okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

Bu bölümde ayrıca, Oya Akgönenç'in Türkiye'nin Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu politikasını inceleyen nefis çalışması, içki ve uyuşturucu konusunda Hacı Duran'ın değerli incelemesi, İsmet Binark'ın ve Zuhal Cafoğlu'nun kültür ve eğitim yazıları, Mevlüt Uyanık ve Ramazan Gözen'in incelemeleri, bir de Oktay Sinanoğlu Hoca'nın -mutlaka okunması gerekli- samimî feveranı yer alıyor. Tabii bütün bunların dışındaki değerli bilim adamlarının ve uzmanların yazılarını da unutmamak lâzım. Yeni Türkiye için gerçekten çok güzel çalışmalarını esirgemeyen değerli bilim adamlarına ve uzmanlarına şükranımız sonsuzdur.

"Türk Siyaseti Nereye?" sorusuna iyimser bir cevap bulmak şimdilerde pek mümkün gözükmüyor. Fakat biz bu "fetret devri"nin fazla uzun sürmeyeceğine ve yeni Türkiye'nin yakın bir gelecekte lâyık olduğu ehil, dürüst ve faziletli siyaset adamları tarafından idare edileceğine inanıyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye