Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 362
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Türk Siyaset Nereye?Siyasal DeğişimSiyasal YozlaşmaTürkiye'nin Siyasî YapısıSiyasal LiderlikSiyasal Reklamcılık ve KamuoyuAraştırma


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Yönetimde Yeniden Yapılanma
 Siyasette Yozlaşma

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Türkiye'deki Siyasi Bunalımın Siyasi Kültür ve Meşruiyyet Boyutları / Doç. Dr.Ahmet DAVUTOĞLU [s.5]
Kendisine Yenik Düşürülen Türkiye'ye Karşı Derin Türkiye / Prof. Dr.Nur VERGİN [s.11]
Türkiye'de Siyaset Nereye Gidiyor? / Prof. Dr.Toktamış ATEŞ [s.14]
Merkez Nereye Taşındı? / Doç. Dr.Mümtaz'er TÜRKÖNE [s.19]
Türkiye'de Güncel Siyaset Üstüne Güncel Olmayan Bazı Düşünceler:Laiklik ve Siyaset Moralite Meselesi / Prof. Dr.Yahya Sezai TEZEL [s.23]
Toplumumuzun Yapısal Sorunlarına İlişkin Notlar / Prof. Dr.Murat ŞEKER [s.30]
Siyasal Süreçte Asıl-Vekil Çelişkisi ve Türk Siyaseti Hakkında Bazı Sonuçlar / Doç. Dr.Hasan KAZDAĞLI [s.34]
Büyük Sınav / Prof. Dr.Mahir KAYNAK [s.39]
Oyunun Adı / Yrd. Doç. Dr.Ahmet Turan ALKAN [s.42]
Türkiye'de Tekrar İhtilal Olur mu? / Yrd. Doç. Dr.Mehmet ÖZDEMİR [s.45]
Türkiye'de Siyasal Değişim / Prof. Dr.Ersin KALAYCIOĞLU [s.57]
Değişime Kimler Direniyor? / Doç. Dr.Coşkun Can AKTAN [s.65]
Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok / Doç. Dr.M. Naci BOSTANCI [s.69]
Değişmekte Olan Ulus-Devlet Kavramı ve Kısa Bir Türkiye Değerlendirmesi / Dr.Mithat BAYDUR [s.73]
Karanlık Oda Şakası / Doç. Dr.Nabi AVCI [s.79]
Bir Olgu Olarak Siyasette Kollamacılık / Prof. Dr.Ayşe GÜNEŞ-AYATA [s.82]
Siyaseti Arındırmak, Cumhuriyeti Demokratlaştırmak ve Milletle Uzlaşmak / Yrd. Doç. Dr.Yavuz KIR [s.88]
Demokrasi Üzerine Düşünceler / A. Rüştü ÇELEBİ [s.96]
Türk Siyasetinin Tarihi ve Toplumsal Temelleri / Prof. Dr.Korkut TUNA [s.100]
Batıcılaşma ve Türkiye'de Siyaset Üzerine Notlar / Prof. Dr.Baykan SEZER [s.105]
Halksız Demokrasi (Türk Toplumunun Siyasal Yapısı) / Prof. Dr.Orhan TÜRKDOĞAN [s.112]
Türkiye'nin Siyasal Haritası / Doç. Dr.Nilüfer NARLI [s.125]
Siyasi Otoritenin İrdelenmesi / Prof. Dr.Kayhan MUTLU [s.152]
Bir Liderin Özellikleri / Selim OKTAR [s.160]
Siyasal Liderlik / Dr.Aytekin YILMAZ [s.163]
Araştırmalar Basın ve Siyaset Üzerine / Koral YÜCEL [s.183]
Siyasal Reklamcılık ve Kamuoyu / Dr.Aytekin YILMAZ [s.185]
Siyasal Parti Üyelerinde Siyasal Katılım Düzeyi: Kırıkkale Örneği / Yrd. Doç. Dr.Ömer ÇAHA [s.205]
Özbekistan: İstiklâl Mücadelesinin Son Basamağı Devam Etmekte / Abdurrahim POLAT [s.248]
Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu Ekseninde Türk Dış Politikası:Etkenler ve Tercihler / Yrd. Doç. Dr.Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN [s.255]
Dil, Eğitim ve Üniversite Kanun Tasarısı ya da Türkiye Götürülüyor! Ey Ciğerliler Neredesiniz? / Prof. Dr.Oktay SİNANOĞLU [s.264]
Milli Kültür Politikamız İle ilgili Tespit ve Düşünceler / İsmet BİNARK [s.267]
2000'e Doğru Eğitim Örgütleri / Yrd. Doç. Dr.Zuhal CAFOĞLU [s.272]
Medeniyetler Arası Diyalogta Modern Türkiye'nin Konumu ve Önemi / Yrd. Doç. Dr.Mevlüt UYANIK [s.279]
Türk Dış Politikasında Karar Alma Mekanizması, Turgut Özal ve Körfez Krizi / Yrd. Doç. Dr.Ramazan GÖZEN [s.286]
İçki ve Uyuşturucu Alışkanlığının Sosyo-Psikolojik Boyutları / Hacı DURAN [s.303]
Yeni Dünya Düzeninde Global Yönetim / Doç. Dr.Zerrin Toprak KARAMAN [s.323]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye