Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 726
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Siyasette Yozlaşma, Genel DeğerlendirmelerDemokrasi ve YozlaşmaYozlaşmanın SebepleriSiyasal Yapı ve SorunlarSiyasî Ahlâk ve Temiz ToplumSiyasal Sistem, Anayasa ve Siyasette Yeniden YapılanmaPartiler Sistemi, Parti İçi Demokrasi ve Lider DiktasıSiyasette KaliteYönetimde YozlaşmaKamu Personel Rejiminde YozlaşmaGüvenlik ve İstihbarat SistemiMafya, Gladyo ve YozlaşmaEkonomi ve YozlaşmaEkonomik DevletçilikKayıtdışı Ekonomi, Vergi, Faiz ve YozlaşmaYozlaşmanın Ekonomik Analizi ve ModellerSiyasal Kültür ve YozlaşmaSosyal YozlaşmaEğitim


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Yönetimde Yeniden Yapılanma
 Türk Siyaseti

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

"Siyaset-Ahlak denklemini yeni bir yaklaşımla ele alma gereği bugün her zamankinden daha önemli bir konu haline gelmiştir. Gerek ülkemizin gerek dünyamızın gündeminde bu konu öncelikli bir yer işgal etmektedir."

Sayın Cumhurbaşkanımız, YENİ TÜRKİYE'nin 13. Sayısı için lûtfedip yazdıkları "Siyasi Ahlak ve Siyasette Yozlaşma" başlıklı yazılarına yukarıdaki satırlarla başlıyor. Gerçekten son aylarda gündemin birinci maddesini oluşturan siyaset-mafya-polis hikayeleri, televizyonların ve gazetelerin ana konusu halinde devam ediyor. Tedavisi imkansız bir tiraj ve reyting "mani"sine kapılarak bazen adeta toplumsal psikoza ya da görüntüsel "histeri"ye benzeyen "istiğrak" ve "ihtilaç"lar ile çırpınan medya, bir yandan da rejim krizine yol açan tahrikleri birbiri peşi sıra gündeme getiriyor. Kamuoyu şaşkın, üzgün ve huzursuz; biraz da tiksinerek olan biteni takibe çalışıyor. Özellikle son on yıllık dönemde Türkiye'de siyasi ahlak bozuldu. Yolsuzluk olayları o derece arttı ki, politika ve politikacı kavramları halkın gözünde itibarlarını tamamen kaybettiler. "Politika/Siyaset", yalan ile aynı anlamda kullanılmaya başlandı. "Politikacı/Siyasetçi" ise yalancı, vaadini tutmayan, sözüne güvenilmez, her türlü yolsuzluğu yapabilen partizan kişi olarak biliniyor... "Türk Siyaseti" sayımızda da yazmıştık... "Maalesef siyasi hayat, hiç bir ahlak ve fazilet endişesi taşımayan çilesiz, davasız, meselesiz politikacıların kavga sahası haline düşürüldü. 'Kaht-ı Rical' (devlet adamı yokluğu), 19. asrın tozlanmış tarih sayfalarından günümüze taşınırken, hafızalarda Balkan Harbi öncesindeki siyasi durum canlanmaya başladı." Ordunun siyasete müdahale eğiliminde olduğu iddiaları da, bu tabloyu daha da karanlık ve içinden çıkılmaz hale getiriyor.

YENİ TÜRKİYE "Siyasette Yozlaşma Özel Sayısı" gene birçok bakımdan ilk'lerden meydana geldi. Önce ilk defa bu ölçüde geniş bir siyaset forumu bir yayın organında, bir yazılı dokümanda toplandı. Ayrıca, siyasette yozlaşma ve siyasi ahlak konusunda hazırlanmış ve konuyu her yönüyle inceleyen ilk kaynak eser ortaya çıktı. Gene ilk defa; birisi başbakan, üçü eski başbakan olmak üzere 14 siyasi parti genel başkanının içinde bulunduğu, 11'i bakan, 56'sı aynı zamanda milletvekili olan 67 devlet ve siyaset adamı; 13 yüksek hakim, 22 üst düzey yönetici, 14 önde gelen işadamı, özel sektör ve işçi temsilcisi, 19 medya mensubu, 92 bilim adamı ve uzman aynı dergide (ya da isterseniz kitap da diyebilirsiniz) bir araya geldiler ve siyasette yozlaşmayı -teoride ve uygulamada- tartıştılar. YENİ TÜRKİYE'yi gösteri yapmakla eleştiren dostlarımız kusura bakmasınlar, çünkü bu sayımız hakikaten gösterişli oldu. Bu arada "Uluslararası Şeffaflık Derneği" olarak tercüme edebileceğimiz "Transparency International" Başkanı Dr. Peter Eigen'in yazısı da bu sayımıza katkıda bulunmuştur.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, T.B.M.M. Başkanı Sayın Mustafa Kalemli, ve Başbakan Sayın Necmettin Erbakan olmak üzere değerli yazılarıyla Dergimizi şereflendiren devlet ve siyaset adamlarına, yüksek hakimlere, idarecilere, işadamlarına, özel sektör ve işçi sendikaları temsilcilerine, gazetecilere, yazarlara, sanatçılara, bilim adamlarına ve uzmanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Binbir meşguliyetleri arasında zaman ayırıp bir dergiye bilimsel makale yazmaları, bizim insanımıza mahsus zarafet ve nezaketin en güzel örnekleri olmuştur. Bu emeklerinin boşa gitmeyeceğini ve getirilen çözüm önerileriyle Türk demokrasisine ve siyasetine önemli katkılar sağlanacağına inanıyoruz. Bu, tamamı da YENİ TÜRKİYE için yazılmış 230 özgün yazının yozlaşan siyaset ve bozulan siyasi ahlaka ışık tutmasını temenni ediyoruz.

Yaşadığımız sıkıntılı günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız'ın bir vecizesini sık sık hatırlıyoruz: "Meşruiyette çare tükenmez." Demokratik ve açık rejimlerde siyasi bunalımlardan er veya geç kurtulmak mümkündür. Antidemokratik dikta rejimleri çözüm üretemezler; bu tür rejimlerde bunalım sarmalından kurtulmak imkansızdır. "Meşruiyet temeline dayanmayan siyasi iktidarlar hiçbir derde derman olamazlar."

Yeni Türkiye'nin bu sayısı Türkiye'de siyasetin yozlaştığını göstemek için değil, bu yozlaşmaya çare bulmak için hazırlanmıştır. Türk siyasetinin karşılaştığı problemlerin nasıl çözümlenebileceği sorusuna, Türkiye'nin yetiştirdiği en güzide isimlerle birlikte cevap aradık. Dergimizi okuduğunuzda, birbirinden farklı görüşlerdeki birçok yazarımızın aynı çözümlerde birleştiğini, hayret ederek ama eminiz ki sevinerek göreceksiniz... Bu sayımızın hazırlanmasındaki katkılarından dolayı, Sayın Zakir AVŞAR'a, emsalsiz karikatürleriyle Dergimizi renklendiren değerli sanatçımız Sayın Salih MEMECAN'a, politik yozlaşma sorununu akademik gündeme yoğun şekilde getiren ve yazılarıyla Dergimize değer katan Sayın Doç.Dr. Coşkun Can AKTAN'a, Prof.Dr. Aytaç EKER ve ekibine, Prof.Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ'e ve Prof.Dr. Emin ÇARIKÇI'ya özel olarak teşekkürü borç biliyoruz. Bu eserin kısa sürede ve en güzel şekilde baskısını sağlayan Başbakanlık Basım Evinin fedakar yöneticilerine, işçilerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Yozlaşmamış siyasete, yüksek ahlaki değer hükümlerine, dürüst devlet adamlarına sahip, meşruiyetten ve adaletten kıl kadar ayrılmayan demokratik bir sistemde tertemiz bir toplum, tertemiz bir siyaset diliyoruz.

Selam, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye