Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 720
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   

Yasama Denetimi ve OmbudsmanYargı Denetimi, Cezaî MüeyyidelerÖzel Soruşturma ve Yargılama, Yasama Dokunulmazlığı, Memurun Muhakematıİdarî ve Malî DenetimŞeffaflık, Mal Bildirimi, Meritokrasi, İhale SistemiÇözüm ÖnerileriYolsuzluk Çeşitleri, Siyasallaşma, Siyasal Patronaj, Rant Kollama, Rüşvet, Lobicilik, Korumacılık, KayırmacılıkYolsuzluğun Ölçülmesi ve Diğer ÜlkelerTeknoloji ve Siyasal YozlaşmaMedya ve YozlaşmaKavram ve EtimolojiDin ve AhlâkFelsefe, Sosyoloji, PsikolojiTarihSohbet, Hatıra ve ÇeşitlemelerAraştırma


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Yönetimde Yeniden Yapılanma
 Türk Siyaseti

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

"Siyasette Yozlaşma" özel sayımızın ikinci cildinde, sizlere Dergimizdeki yazılardan ve bu sahadaki gelişmelerden bahsetmek istiyoruz. İşin hikâye tarafını herkes biliyor. Son yıllarda siyaset sadece Türkiye'de değil, gelişmiş demokratik ülkeler dahil dünyanın hemen her yerinde yozlaşmış bulunuyor. Aslında insanın yaradılışından beri yalan, dolan, rüşvet ve yolsuzluk gibi hastalıklara hep rastlanmıştır. İsmet Binark, Coşkun Yılmaz, Coşkun Can Aktan ve Kemal Çiçek'in değerli incelemelerinden, Yusuf Has Hacib'in hikmetli eseri Kutadgu Bilig'den, Nizam-ül Mülk, Koçi Bey, Defterdar Sarı Mehmed Paşa ve daha birçok değerli alimlerin Siyasetnâmelerine kadar, siyasî ahlak ve yozlaşma meselesinin tarihimizde ciddî şekilde ele alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Ercüment Kuran hocamız da Osmanlı Devleti'nin son yüzyılındaki bürokratik yozlaşmadan söz ediyor.

Yolsuzluk ve yozlaşma bakımından diğer dünya ülkelerinin durumunu gösteren istatistikler ve değerlendirmeler, genellikle Uluslararası Şeffaflık Derneği (Transparency International) kaynaklarına dayanılarak yapılmaktadır. Son yıllarda yolsuzluk olaylarının Japonya, ABD, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de sık sık gündeme geldiği görülüyor. Çeşitli ülkelerdeki yolsuzluk olgusunu, Coşkun Can Aktan, Yusuf Ziya İrbeç, Aytaç Eker, Nihal İncioğlu, Ercan Durdular derinlemesine inceliyorlar.

"Yolsuzluğun Ölçülmesi" konusunda, bu alandaki çalışmaları ile tanınan Coşkun Can Aktan'ın özgün bir araştırmasını yayınlıyoruz. Aktan, bu çalışmasında çeşitli açılardan ölçümler yaparak geliştirdiği "Yolsuzluk İndeksi"ni anlatıyor. Aynı konuda Yusuf Ziya İrbeç'in çalışmaları da dikkat çekiyor.

Ayrıca bu sayımızda yozlaşmanın ekonomik analizini yapan ve yeni modeller geliştiren Selçuk Cingi, Ali Osman Sali- Muttalip Ünal ve Erdinç Yeldan'ın çalışmalarının teoride büyük ilgi uyandıracağına inanıyoruz.

Son olarak çözüm önerileri konusunda, hemen bütün yazarların yazılarındaki değerli teklifleri mahfuz kalmak şartıyla, Fahri Öztürk, Aytaç Eker, Ümit Berkman ve Coşkun Can Aktan'ın çalışmalarına özellikle temas etmek istiyoruz.

Bu arada Zahir Avşar'ın, sokaktaki insanın yozlaşma konusundaki nabzını tutan orijinal saha araştırmasını mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Son derece ilgi çekici sonuçlar ortaya koyan bu kamuoyu araştırmasının diğer bir özelliği de bu konuda en yeni araştırma olmasıdır. Bu münasebetle ZE Araştırma Danışmanlık şirketine teşekkür ediyoruz.

Siyasette Yozlaşma Özel Sayımızda saydıklarımızın dışında çok değerli yüzlerce makale ve inceleme yazısı var. Fakat bütün bunları ayrı ayrı anlatmamız ne yazık ki mümkün değil. Çünkü bu defa sizlere iki aylık değil, dört aylık bir çalışma sunduk.

Dünyamız hızla yeni bir yüzyıla, daha doğrusu yeni bir çağa, bilgi çağına yaklaşırken Türkiye'nin gündeminde hala antidemokratik söylemlerin bulunması son derece acı bir tecellidir. Şunu bir defa daha tekrarlayalım: "En kötü demokratik yönetimler dahi, en iyi dikta rejimlerinden daha iyidir."

Gelecek sayımızda "Türk Dünyası"nda buluşmak üzere değerli okuyucularımıza 1997 yılının sağlık, mutluluk ve esenlik içinde geçmesini diliyoruz.

Selam, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye