Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1154
Ebad : 7 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Türk Dünyasının Genel DeğerlendirmesiTürk Dünyasının CoğrafyasıTürk Dünyasının Demografik YapısıDinDilTarihKültürEdebiyatSanatSosyal Yapı AnaliziEğitim ve BilimEkonomik İlişkilerDış TicaretTarım, Sanayi, Enerji, İnşaat, TurizmÇevreSiyasî Analiz ve OrganizasyonEntegrasyonStratejiHukukİletişim


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Dünyası

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME, COĞRAFYA, NÜFUS
Türk Dünyasının Genel Değerlendirmesi
Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İlişkiler / Mustafa KALEMLİ [s.17]
Bir Büyük Dünya Kurmak / Necmettin ERBAKAN [s.28]
Avrasya'nın Kalbinde Türk Dünyası / Tansu ÇİLLER [s.30]
Türkiye'nin Türk Dünyasıyla İlişkilerin Genel Bir Bakış / Abdullah GÜL [s.34]
Önce Bilgi ve Bilinç... / Namık Kemal ZEYBEK [s.37]
Mankurt Kimliği ve Güçlü Bir Türk Dünyası / Muhsin YAZICIOĞLU [s.42]
Orta Asya'ya Açılmak / İlber ORTAYLI [s.47]
Türk Dünyasının Temel Sorunları ve 2. Raunda Hazırlanma / Reha Oğuz TÜRKKAN [s.49]
Türk Devrimi ve Türk Dünyası / Suat İLHAN [s.51]
Türk Dünyasının Demografik Yapısı
21. Yüzyılda Türk Dünyası (1950-1925 Demografik İnceleme) / B. Zakir AVŞAR - Ferruh SOLAK - Selma TOSUN [s.]
TEMEL DEĞERLER
Din
Türk Dünyasında Dini Durum / Mehmet Nuri YILMAZ [s.155]
Satuk Buğra Han ve Türklerin İslamiyeti Kabulü / Reşat GENÇ [s.160]
Türk Dünyası'nın Yeniden Yapılanmasında Manevî Boyutun Önemi / Necmettin TOZLU [s.166]
Türk Dünyasında İslâm'ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve Tarikatların Rolü / Osman TÜRER [s.174]
Türk Dünyası Tarikatları / Coşkun YILMAZ [s.182]
Dil
Tarihten Geleceğe Türk Dili / Ahmet B. ERCİLASUN [s.187]
Türkiye'den Türk Dünyasına Türkçe'nin Geleceği / Oktay SİNANOĞLU [s.192]
Türk Dünyasında Dil Birliği / Emine GÜRSOY - NASKALİ [s.199]
Türk Dünyası ve Ortak Dil / Ertuğrul YAMAN [s.196]
Ortak Türk Alfabesi Hakkında Bazı Notlar / Mustafa ÖNER [s.207]
Türk Asrı İçin Önce Türkçe Asrı Gerekir / Ahmet BURAN [s.212]
Türk Dünyasında İletişim Dili Meselesi / Bilgehan Atsız GÖKDAĞ [s.216]
Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış / Tuncer GÜLENSOY [s.221]
En Eski Devrelerinden Uygurlara Kadar Türk Dili / Osman Fikri SERTKAYA [s.227]
Türklerin Kullandığı Alfabelerden Gök Türk Alfabeleri / Halil AÇIKGÖZ [s.234]
Türklerin Kullandığı Alfabelerden Kril Alfabeleri / Halil AÇIKGÖZ [s.245]
Tarih
Oğuzlar (Türkmenler) / Faruk SÜMER [s.251]
Türk Tarihi / Kamuran GÜRÜN [s.261]
Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Türk Dünyası Tarihi Bakımından Önemi / İsmet BİNARK [s.264]
Türkiye ile Türk Dünyası Arasındaki Münasebetlerin Tarihi Arkaplânı / Abdullah GÜNDOĞDU [s.295]
Osmanlı Devleti ile Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetler / Nahide ŞİMŞİR [s.300]
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluncaya Kadar Selçuklu Ailesi ve Türkmenler / Salim KOCA [s.309]
3. Dünya Milli Komünizm ve Sultan Galiyev / Bahaeddin YEDİYILDIZ [s.344]
Türk Dünyasının Sosyo-Kültürel Entegrasyonunda Vakıfların Rolü / Ercüment KURAN [s.327]
Rusya Türklerinde "Usul-i Cedid" Hareketi / Fahri TEMİZYÜREK [s.338]
Usul-ü Cedit Hareketi ve Gaspıralı İsmail Bey / Erol CİHANGİR [s.340]
Türklerin Hindistanı / Enver KONUKÇU [s.355]
Şark Meselesi Işığında Ermenilere Verilen Rol / A. Mehmet KOCAOĞLU [s.359]
Kültür
Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi ve Temel Değerlerimiz / İsmail KAHRAMAN [s.377]
Türk Dünyası ve Kültür Hayatımız / Agah Oktay GÜNER [s.381]
Türk Kimliği Üzerine Bir Deneme / Orhan TÜRKDOĞAN [s.390]
Kültürel Kimlik ve Türk Kimliği / Mustafa E. ERKAL [s.403]
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Ulusal Kimlik Açısından Bir Yaklaşım / Melda Cinman ŞİMŞEK [s.406]
Türk Dünyası Kültür Çevreleri ve Karşılaştırma Meselesi / Abdulkadir YUVALI [s.426]
Bütün Türk Dünyasına Yazmak / Beşir AYVAZOĞLU [s.431]
Bahşedilmiş - Sözde Bağımsızlıktan Kazanılmış - Gerçek Bağımsızlığa Stratejiler ve Türk Dünyası ile Kültürel İlişkiler / Lütfi ŞAHSUVAROĞLU [s.436]
Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı / Mustafa AKSOY [s.447]
Edebiyat
Destanlarda Alperenler / Ahmet KABAKLI [s.463]
Dede Korkut Destanları'nda Ortak Kültür Unsuru Olarak Yaşatılan Coğrafya / Üçler BULDUK [s.466]
Türk Dünyasında Bütünleşmenin Artırılmasında Bir Araç: Edebiyat Projesi / Sadık TURAL [s.471]
Türk Cumhuriyetlerinde Çok Zor Bir Dönem, Çok Zor Bir Edebiyat / Yavuz Bülent BAKİLER [s.476]
Çağdaş Türk Boy ve Toplulukları Edebiyatı / Nevzat ÖZKAN [s.483]
Ahmed- i Yesevî'nin Hayatı, Divan- ı Hikmet'teki Şiirlerdeki Şekil ve Üslûp / Ahmet DOĞAN [s.528]
Manas Destanı - Manas ve Çevresindeki Tipler / Erdoğan ALTINKAYNAK [s.549]
Karaçay - Malkar Türklerinde Nart Destanları / Adilhan ADİLOĞLU [s.575]
Sanat
Ahmet Yesevî Üniversitesi Arkeoloji Araştırma Merkezi İpek Yolu Üzerindeki Çalışmalar Hakkında / Gülçin ÇANDARLIOĞLU [s.592]
Moğolistan'da Türk Anıtları ve Orta Asya'daki Türk Mimarlık ve Sanat Varlığına Yönelik Arkeoloji Notları / M. Oluş ARIK [s.595]
Türk Dünyasının Müziği / Ruhi AYANGİL [s.603]
Türk Musikisi Tarihi ve Tedavi Değeri / Rahmi Oruç GÜVENÇ [s.613]
Türk Dünyası El Sanatları Üzerine / H. Örcün BARIŞTA [s.617]
Tür Bezemesinde Hatayî / Çiçek DERMAN [s.631]
Bir Yangış'ın (Motifin) Düşündürdükleri / Neriman Görgünay KIRZIOĞLU [s.635]
SOSYAL YAPI
Sosyal Yapı Analizi
Bir Analiz Modeli Denemesi: Sosyal Yapı ve Toplumsal Yapı / Büylû DİLEKÇİGİL [s.647]
Türk Cumhuriyetleri ile Sağlık Alanında İşbirliğinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme / Haşmet BAŞAR [s.672]
Orta Asya Cumhuriyetlerinin Sosyal-Ekonomik Görünümü ve İslam Ülkelerinin Sorumlulukları / Nilüfer AVCI [s.667]
Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Sendikacılık ve İşçi Hakları / Mustafa BAŞOĞLU [s.680]
Eğitim ve Bilim
Türk Cumhuriyetleri ile Eğitim İlişkilerimiz / Mehmet SAĞLAM [s.683]
Türk Dünyasında Eğitim / Köksal TOPTAN [s.693]
Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile Eğitim Alanındaki İşbirliği / Yusuf EKİNCİ [s.696]
Türk Dünyası ile Eğitim ve Kültür Alanındaki İlişkilerimiz / Sami GÜÇLÜ [s.698]
Türk Dünyasının Yeniden Şekillenmesinde Eğitimin Rolü ve Bunun Bir Uygulaması Olarak Ahmet Yesevî Üniversitesi Deneyimi / Mustafa İSEN [s.701]
Türk Dünyası'na Yönelik En Stratejik Yatırım: Eğitim / Öner KABASAKAL [s.704]
Türk Dünyası'nda Felsefî Düşüncenin Panoraması / Bekir KARLIĞA [s.709]
Bilim ve Teknoloji Politikaları Türk Dünyası ile İlişkileri / Kemal GÜLEÇ [s.718]
Türk Dünyâsında İlim ve Eğitim / Fahri UNAN [s.725]
Bilimde Avrupa Merkezciliği ve Türk Kültürü / Ahmet PİRVERDİOĞLU [s.744]
Türk ve Türk Dünyası / Ayhan PALA [s.748]
İKTİSADİ YAPI
Ekonomik İlişkiler
Türkî Cumhuriyetler ile İşbirliğinin Geliştirilmesi / İ. Ertan YÜLEK [s.753]
Türk Dünyası ve Komşularımızla İlişkiler / Ali COŞKUN [s.759]
Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Katkıları / Emin ÇARIKÇI [s.765]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi / Orhan MORGİL [s.773]
Türkiye'nin Türk Dünyası'ndaki Ekonomik Girişimleri / Seyit YUSUF [s.778]
Türkiye'nin Yeni Ekonomik Silahı Dış Türkler / Ertuğrul ÖNEN [s.790]
Türk Dünyası ile Ticarî ve Ekonomik İlişkiler / Ali KANTUR [s.793]
Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İlişkiler / Turan AYDIN [s.795]
Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İstatistik Kuruluşlarının Yeniden Yapılanması Sürecindeki Rolü / İhsan DEMİR [s.800]
Dış Ticaret
Orta Asya Ülkelerinin Dış Pazarlara Açılımı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının (ECO) Rolü / Aykon DOĞAN [s.803]
Türk Cumhuriyetleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerimizin Mevcut Durumu ve Geleceğine Yönelik Değerlendirme / M. Osman DOĞANGÜN [s.807]
Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Dış Ticareti / Sübidey TOGAN [s.814]
Türk Dünyası / A. Nihat GÖKYİĞİT [s.819]
İhracatımız Açısından Orta Asya Cephesi / Okan OĞUZ [s.822]
Türkistan Pazarında Türk İşletmeleri / Yusuf ERBAY [s.825]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin Dış Ticaret İlişkileri / Erdal DEMİRHAN [s.837]
Tarım, Sanayi, Enerji, İnşaat, Turizm
Türk Cumhuriyetleri ve Turizm / Bahattin YÜCEL [s.845]
Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Arasındaki Sanayi, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Konularına Bakış / Ömer YILDIZ [s.848]
Eski Sovyetler Birliğinden Ayrılan Türk Devletlerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan) Tarımına Genel Bir Bakış / Mümtaz Turgut TOPBAŞ [s.850]
Kobi'lerimiz ve Türk Cumhuriyetleri / Ersen YAVUZ [s.855]
Bir Değerlendirme: Asya Türk Cumhuriyetleri ve Dış Müteahhitliğimiz / Kadir SEVER [s.859]
Türk Dünyası Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi Açısından İnşaat Sektörü ve Politik Risk Sigortası / Mehmet KARABAY [s.862]
Orta Asya Petrolü Üzerine Zor Bir Senaryo: Hazar - Akdeniz Mega Projesi / Aydın AYDIN [s.865]
Çevre
Türkistan'da Ekoloji Problemleri: Kazakistan / Orhan KAVUNCU [s.889]
Türk Dünyasında Çevre Koruma Çıkmazı Üzerine Düşünceler / Mustafa KETEN [s.893]
Orta Asya'da Aral Denizi Krizi ve Çevre Sorunları / Meral AKSOY [s.902]
SİYASî YAPI
Siyasî Analiz ve Organizasyon
Türk Dünyasında Yeni Ufuklara Doğru / Alparslan TÜRKEŞ [s.909]
Tarihi ve Siyasi Açıdan Türk Cumhuriyetleri'nin Geleceği ile ilgili Düşünceler / Ahmet DAVUTOĞLU [s.920]
Orta Asya'daki Dönüşüm, Asya - İçi Dengeler ve Türkiye - Küreselleşme Sürecinde Ekonomi, Yönetim ve Kentleşme / Mediha AKARSLAN [s.913]
Türk Dünyasının Yakın Dönemde Ortaya Çıkış ve Geleceği / Dr.Mehmet DOĞAN [s.925]
Mutlak Türdeşlik ve Siyasal Kültür Çıkmazları Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye / Büşra Ersanlı BEHAR [s.931]
Orta Asya ve Batının Dış Politika Aracı Olarak Türk Modeli / İdris BAL [s.936]
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Hakkında Bir Değerlendirme / Necati UTKAN [s.946]
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Organizasyon Sorunu / Halil ŞENER [s.952]
Türk Dünyası-Türkiye Üzerine Düşünceler / Yavuz AKPINAR [s.961]
Orta Asya'daki Türkiye / Hüseyin ERDEM [s.966]
Entegrasyon
Türk Hakları Asamblesi / Turan YAZGAN [s.971]
Türk Birliği / Nevzat YALÇINTAŞ [s.973]
Çağdaş Türk Dünyası Tarihçilerinin "Kızıl Elma"sı: Oryantasyon Ve Projeksiyon / Şahin UÇAR [s.978]
Türk Dünyası Üzerine Düşünceler / Abdurrahman GÜZEL [s.983]
Türkistan:Bugünkü Gerçekler / Abdurrahman POLAT [s.995]
Türk Dünyasında Ekonomik Entegrasyon / Ali Asker DEMİRHAN [s.1001]
Strateji
21.Yüzyılda Türk Dünyası ve Stratejik Önemi / Halil ŞIVGIN [s.1026]
Jeopolitik Gelişmelerin Yönü (Türklerin Yörüngesindeki Dünya'da Yeni Unsurlar) / Suat İLHAN [s.1030]
Geleceğin Türkiyesi ve Dünyadaki Yeri / Seyfi TAŞHAN [s.1047]
Yeni Jeopolitik Türk Kuşağı ve Türkiye / Yasin ASLAN [s.1050]
Siyaset Belirleyicidir / Aytunç ALTINDAL [s.1056]
Karadeniz'de Stratejik Şekillenmeler:Türkiye - Ukrayna İlişkileri / Mahir KAYNAK [s.1053]
Türk Dünyası Gerçeği / Suat KINIKOĞLU [s.1061]
Yönetimde Yozlaşmaya Karşı Yönetsel Etik ve Açıklık / Muzaffer ÖZDAĞ [s.1058]
Gelecekteki Güvenlik Politikalarının Planlanmasının Temelini Teşkil Edecek Bir Grup Analizinin Olasılıkları ve Sorunları / Hüseyin BAĞCI [s.1071]
Hukuk
Çoğulcu Demokratik Hukuk Devleti Düzenine ve Piyasa Geçişte Özel Hukuk Alanında Yapılması Gereken Kanunlar-Kodifikasyonlar / İbrahim KAPLAN [s.1086]
20. Yüzyıl Başlarında İlk Türk Devletlerinin Anayasaları (1917-1934) / Timur KOCAOĞLU [s.1097]
Bağımsızlıklarının Beşinci Yılında Türkiye Cumhuriyetleri ile Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında İmzalanan Anlaşmalar (1986-1996) / Hasan KANBOLAT [s.1103]
İletişim
Türk Devlet ve Topluluklarının Bütünleşmesi ve Sürecinde Anadolu Ajansı / Ekrem KARAİSMAİLOĞLU [s.1139]
Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde İletişimin Önemi / B. Zakir AVŞAR [s.1142]
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Medya / Cem AĞIN [s.1151]
Türklük ve Tatarlık: Osmanlı Devleti ve Kırım Hanlığı / Halil İNALCIK [s.1505]
EKONOMİK YOZLAŞMA
Ekonomi ve Yozlaşma
Banka ve Finans Kesiminde Yozlaşma ve Siyasete Etkileri / Cihan PAÇACI [s.543]
Siyasette ve Toplumda Temizlik / Fuat MİRAS [s.548]
Ekonomik ve Sosyal Yozlaşma / Rıdvan BUDAK [s.551]
Popülist Ekonomi Yönetimi Anlayışı ve Geniş Anlamda Siyasi Kirlenme / Erdal TÜRKKAN [s.556]
Rant ve "Sömürü" / Murat AYGEN [s.576]
Vakıflar, Politikaları ve Yozlaşmaları / Ülker GÜZEL [s.580]
Ekonomik Devletçilik
Hastalığı Kalıcı Olarak Tedavi Etmek / Halis KOMİLİ [s.592]
Siyasette Yozlaşma ve Siyasi Ahlak / Refik BAYDUR [s.594]
Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi, Faiz ve Yozlaşma
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıt Altına Alınması / Osman ALTUĞ [s.596]
Ekonominin Yeraltında Kalan Kısmı: Kayıtdışı Ekonominin Ölçülmesi / Kürdaş ÖZGÜLER [s.611]
Kayıt Dışı Ekonomiden Kara Paraya Ekonomik Yozlaşma / İ. İlhan HATİBOĞLU [s.624]
Vergiler ve Faiz Konusunda Devlet Hataları ve Hiçbir Maliyeti Olmayan Sadece Bilen Danışmandan Yararlanmayı Gerektiren Tedbirler / Hayri DOMANİÇ [s.630]
Yozlaşmanın Ekonomik Analizi ve Modeller
Yolsuzluk Olgusu ve Ekonomik Analizi / Ali Osman SALİ - Muttalip ÜNAL [s.655]
Yolsuzluk Analizi ve Yolsuzlukla Mücadelede Alınması Gereken Önlemler / Selçuk CİNGİ [s.643]
Alternatif - Dış Ticaret Rejimleri Altında Rant Avcılığının Ekonomik Politiği / Erinç YELDAN [s.666]
SOSYAL VE KÜLTÜREL YOZLAŞMA
Siyasal Kültür ve Yozlaşma
Felsefe'sizliğin Sefaleti / Yahya Sezai TEZEL [s.681]
Siyasette Yozlaşmalar / Ahmet Aydın BOLAK [s.687]
Siyasal Sistemi İçten Yargılamak ya da Yozlaşma / İlhan TEKELİ [s.692]
Kirli Siyaset / Mahir KAYNAK [s.699]
Siyasal Kültür ve Siyasal Yozlaşma / Hüseyin YAYMAN [s.701]
Sosyal Yozlaşma
Siyasi Ahlak ve Aile / Işılay SAYGIN [s.706]
Her Ağacın Kurdu Özünden Olur / Erkan MUMCU [s.710]
Türkiye'de Siyasi Yozlaşma veya Sosyal Deformasyon / Mehmet ÖZDEMİR [s.716]
Eğitim
Eğitim ve Siyaset / Mehmet SAĞLAM [s.720]
Ahlak Reformu / Süleyman Arif EMRE [s.723]
Türkiye'nin Ana Dertleri / Bedi N. FEYZİOĞLU [s.725]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye