Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 428
Ebad : 3,5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Genel YaklaşımDemokrasi ve Sivil Toplumİnsan Hakları, Özgürlükler ve Sivil ToplumDevlet ve Sivil Toplumİslâm, Laiklik ve Sivil ToplumMillî Güvenlik ve Sivil ToplumSivil Toplum KuruluşlarıTarih


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Demokrasisi
 İnsan Hakları
 Liberalizm
 Demokratikleşme ve Yeni Anayasa

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Genel Yaklaşım
Sivil Toplum ve Manası / S. Hayri BOLAY [s.7]
Sivil Toplum Arayışları Üzerine Düşünceler / t [s.9]
Türk Siyasi Hayatında Sivilleşme, Yerlileşme, Demokratikleşme Hareketleri ve Türkiye'nin Geleceği / Abdullah GÜL [s.13]
Sivil Toplum Örgütü Ne Demek Olsa Gerektir? / Hüseyin HATEMİ [s.18]
Sivil Toplum Tanrısı Öldü mü? / Mümtaz'er TÜRKÖNE [s.22]
Türkiye'de "Başıbozuk"luğun Uzun, "Sivil Toplum"un Kısa Tarihi Üzerine Bir Yaklaşım / Ahmet Turan ALKAN [s.25]
1980 Sonrası Türkiyesi'nde Sivil Toplum Arayışları / Ömer ÇAHA [s.28]
Sivil Toplum / Abdurrahman DİLİPAK [s.65]
Demokrasi ve Sivil Toplum
Siyasal ve Sivil Özgürlükler, Demokrasi ve Türkiye / Coşkun Can AKTAN [s.68]
Sivil Toplum, Demokrasi ve Türkiye / Aytekin YILMAZ [s.86]
Demokratikleşme ve Sivil Toplum İlişkisi Üzerine Bir Not / Yavuz ATAR [s.102]
Demokratik Sistemde Sivil Toplumun Fonksiyonu ve Sivil Toplum-Devlet Düalizmi / Ömer Faruk GENÇKAYA [s.98]
Sivillik ve Demokrasi / Durmuş HOCAOĞLU [s.106]
Demokrasi ve Sivil Toplum Kuruluşları / Mustafa BAŞOĞLU [s.113]
Sivil Toplum / Rahim ER [s.122]
Türkiye'de Demokrasinin Seyir Defteri / Cüneyt ÜLSEVER [s.126]
İnsan Hakları, Özgürlükler ve Sivil Toplum
Yeni Sivil Toplum Sözleşmesi / Coşkun Can AKTAN [s.130]
İnsan Hakları Kavramının Zihniyet Boyutu ve Siyasi Kullanımı / Ahmet DAVUTOĞLU [s.150]
Sivil İtaatsizlik Hakkı / Hayrettin ÖKÇESİZ [s.159]
21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Özgürlük Arayışları / Soner AKSOY [s.169]
Devlet ve Sivil Toplum
Sivil Toplum, Devlet ve Türkiye / Naci BOSTANCI [s.181]
Sivil Toplum İçin İdeal Devlet / Coşkun Can AKTAN [s.188]
Monark Yoksa Asalet Yoktur; Asalet Yoksa Monark Yoktur / Cemil OKTAY [s.192]
Demokrasi ve Modernleşme Sürecinde / Mithat BAYDUR [s.195]
Cumhuriyet ("Devlet")in Altını Çizerken "Demokrasi"nin Üstünü Çizen Bir Sosyal Düzende "Sivil Toplum"un (Varlıkla Yokluk Arasındaki) Yeri / M. Lütfullah KARAMAN [s.203]
Sivil Toplum, Klasik Liberalizm ve Yeni Dünya Düzeni / Kazım BERZEG [s.210]
Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet / Şenol DURGUN [s.218]
Türkiye'de Devlet ve Sivil Toplum / Sedat AZAKLI [s.231]
Devlet-Sivil Toplum ve Türkiye / Mehmet METİNER [s.224]
Devlet Ana mı? Devlet Baba mı? / Lütfi ŞEHSUVAROĞLU [s.235]
Sivil Toplum, Devlet ve Faustian Sözleşmesi / Coşkun Can AKTAN [s.240]
İslam, Laiklik ve Sivil Toplum
Sivil Toplum Üzerine Düşünceler / Ali BULAÇ [s.243]
Otoriter Laisizm ve İslamcı Politikalar: Türkiye'de Durumu / Nilüfer GÖLE [s.251]
Sivil Toplum ve İslamiyet / Süleyman AKDEMİR [s.267]
Laiklik Demokrasinin Olmazsa Olmaz Şartı mıdır? / Zekiye DEMİR [s.274]
Milli Güvenlik ve Sivil Toplum
Sivilleştirilmeyen "Millî Güvenlik Siyaseti" Azınlıklaştırılıyor mu? / D. Mehmet DOĞAN [s.282]
Ya Milli Güvenlik Kurumu, Ya Demokratik Cumhuriyet / Aydın BAŞBUĞ [s.290]
Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye'deki Gönüllü Kuruluşların Son Yirmibeş Yıldaki Gelişme Seyri / Sabahattin ZAİM [s.296]
Askeri Müdahaleler ve Birey Özürlü Sivil Toplum Örgütleri / İrfan NEZİROĞLU [s.303]
Vakıflar ve Sivil Toplum / Hikmet ÖZDEMİR [s.309]
Sosyal Gelişmenin Dinamik Güçleri: Sivil Toplum Örgütleri / Erol YARAR [s.314]
Türkiye'de Sendikalar "Sivil"liğin Neresinde? / Salim USLU [s.317]
Kamu Görevlileri sendikalcılığının Önemi, Çözüm Bekleyen Problemler İçin Talep ve Öneriler / Selver KORKUT [s.321]
İnsan Hakları Mücadelesinde Sivil Toplum Örgütlenmesinin Önemi, Mazlumder Örnek Olayı / Yılmaz ENSAROĞLU [s.324]
Sivil Toplum Örgütlenmesi İçinde Kadının Eşit Yeri / Kezban HATEMİ [s.337]
Sivil Toplum Kuruluşları ve Kadın / Gülsen ATASEVEN [s.340]
Sivil Toplumculuğumuzun Özürleri / Hacı Ali ÖZHAN [s.346]
Bir Sivil Toplum Kurumu Olarak Yerel Yönetimler / Refik YASLIKAYA [s.350]
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin Yasal - Yapısal Evrimi ve Yönelişler / Bülent TANIK [s.359]
Tarih
Sivil Toplumun Kısa Tarihi ve Aktüel Bazı Meseleleri / Murat YILMAZ [s.368]
İnsan Haklarının Tarihsel Serüvenine Bir Bakış / Akın BİRDAL [s.373]
Demokrasi, Kameralizm ve Osmanlı'daki Etkileri / Durmuş HOCAOĞLU [s.375]
Türkiye'de Demokratikleşme Serüveni / Hamit ERSOY [s.382]
Alexis de Tocqueville ve ABD'de Sivil Toplumun Temelleri (Sivil Toplum Örgütleri ve Kurumları) / Tahsin ERDİNÇ [s.398]
Çeşitlemeler
Yolsuzluk, Yozlaşma ve Hukuk İdesi / Hayrettin ÖKÇESİZ [s.394]
Sivil Toplum ve Ekonomi / Burhan ERDEM [s.401]
Çalışan Kadınların Yasalarla Korunması Sağlanamadı / A. Mehmet KOCAOĞLU [s.404]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye