Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 672
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Genel Değerlendirmeİnsan Hakları Kavramı ve Felsefî Temelleriİnsan Hakları ve İslâmSorunlar ve TartışmalarDemokrasi, Sivil Toplum ve İnsan HaklarıDevlet ve İnsan HaklarıHukuk, Yargı, Anayasa ve İnsan Hakları


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Demokrasisi
 Sivil Toplum
 Liberalizm
 Demokratikleşme ve Yeni Anayasa

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Bu yıl, "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi"nin 50. yıldönümü kutlanacak. 10 Aralık 1948 günü Birleşmiş Milletler'in 30 maddelik bildiriyi yayınlamasından bu yana geçen yarım asırlık dönemde, çoğunluğuna bizim de Türkiye olarak imza koyduğumuz binlerce maddelik insan hakları mevzuatı hazırlandı ve kabul

edildi. BM Genel Kurulu Bildiri yi şöyle takdim ediyordu: "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, işbu İnsan Hakları Bildirisi'ni, bütün halkların ve bütün milletlerin, gerçekleştirmek için gayret göstermeleri gereken bir ideal olarak ilân eder; tâki bütün bireyler ve sosyal guruplar bu bildiriyi hiçbir zaman akıllarından çıkarmasınlar... "Yepyeni bir çağın eşiğinde, bütün dünya daha fazla demokrasiden, daha fazla insan hak ve hürriyetlerinden bahsederken, Türkiye'deki üstü örtülü darbe döneminin zorbaları bu bildiriyi tümüyle "akıllarından çıkarmış" görünüyorlar. İnsan hakları ihlâlleri, demokratik dünyanın ve insan hakları ile ilgili kuruluşların şiddetli tepkisi ile karşılaşınca, Türkiye'nin de bu bildiriyi ve benzeri sözleşmeleri ve anlaşmaları imzaladığı "mecburen" hatırlanıyor ve "dostlar alışverişte görsünler" kabilinden bir takım çalışmalar yapılıyor. Lâkin zorbalar bildiklerini okuyorlar; karakollar, tutukevleri, cezaevleri "düşünce suçlusu" (!) dolu; bir insanlık ayıbı işkence devam ediyor; siyasî görüşleri, inançları ve düşüncelerini ifadeleri yüzünden insanlar yargılanıyor ve mahkûm ediliyorlar. İnançlarından dolayı başörtüsü kullanan öğrenciler üniversiteye alınmıyor, polis copları altında yerlerde sürükleniyorlar... Ne yazık ki devlet, insan hakları ile vatandaşlarının ihtiyaç ve şikayetleri için değil, Türkiye dışından gelen istekler sebebiyle ilgileniyor.

YENİ TÜRKİYE, işte böyle bir ortamda, "Türk Demokrasisi" ve "Sivil Toplum" özel sayılarının tamamlayıcısı mahiyetinde "İnsan Hakları Özel Sayısı"nı yayınlamaktan gurur duyuyor. 1536 sayfa tutan iki ciltlik İnsan Hakları Özel Sayısı, çoğunluğu bilimsel nitelikte bulunan 200 yazıdan meydana geliyor ve insan hakları konusunda yayınlanan en önemli kaynak eser olma iddiasını taşıyor. Eserin hazırlanışı sırasında mümkün olduğu kadar objektif ve tarafsız olmaya gayret ettik. İnsan hakları konusunda geniş bir literatür taraması yaparak görüşü olan herkesten yazı istedik. Ortaya çıkan eser, resmî uygulamaların savunulduğu bir devlet bülteni olmadığı gibi, körükörüne tek taraflı eleştirilerin sıralandığı bir çalışma da değildir. Gene de "Uluslararası Af Örgütü " (Amnesty International) nün bir ay önce yayınlanan 1988 Raporu'nun Türkiye ile ilgili kısmını yayınlamak içimizden gelmedi.

Yeni Türkiye'nin İnsan Hakları Özel Sayısı için yazı hazırlayan siyaset adamlarına hukukçulara, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, medya mensuplarına, bilim adamlarına ve uzmanlara ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca başta Genel Başkanları Sayın Akın Birdal olmak üzere İnsan Hakları Derneği (İHD) uzmanlarına ve başta Genel Başkanları Sayın Yılmaz Ensaroğlu olmak üzere MAZLUM-DER uzmanlarına bu sayının hazırlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Türkiye insan haklarının neresinde? Aslında bu sorunun cevabını aramak için çok fazla düşünmeye ve araştırmaya gerek yok. Bu eserin yayına hazırlandığı sırada, Türkiye'nin en eski ve dünyada en fazla muhatap kabul edilen İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı'nın kurşunlandığını ve muhakkak bir ölümden kılpayı kurtulabildiğini söylersek, herhalde Türkiye'nin insan haklarının neresinde olduğu anlaşılacaktır... Evet, İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Sayın Akın Birdal, Dernek Genel Merkezi'nde gene bir insan hakkı ihlâli ile uğraştığını zannederken alçakça saldırıya uğradı. Görünürde tetikçiler yakalandı ama arkalarındaki "derin güce" yine ulaşılamadı.(!) YENİ TÜRKİYE olarak bu olayı şiddetle protesto ediyor ve Sayın Birdal'a acil şifalar diliyoruz.

Türkiye'nin insan hakları açısından karnesi hiç de iyi değildir. Türkiye, Batı'nın gelişmiş ülkeleri ile karşılaştırıldığında demokrasi ve temel hak ve özgürlükler yönünden çok gerilerdedir. Dünyada ülkelerin insan hakları yönünden konumunu araştıran "Freedom House" adlı uluslararası sivil toplum kuruluşunun her yıl yayınladığı "Siyasal Haklar ve Sivil Özgürlükler" başlığını taşıyan rapora göre Türkiye "kısmen özgür" (partly free) ülkeler kategorisi içinde yer alıyor ve Güney Afrika, Namibya, Kosta Rika, Bolivya, Panama, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Estonya, Latvia, Lithuania, Bulgaristan, Uruguay, Venezuella, Şili gibi ülkelerin daha gerisinde bulunuyor. Türkiye bu çalışmaya göre, kısmen özgür ülkeler arasında sondan ikinci olarak Zimbabwe'den önce ve -tektip eğitim yapılan ülkelerden- Tanzanya'dan sonra geliyor. (Bkz. Yeni Türkiye Sivil Toplum Özel Sayısı, s.83) Uluslararası çevreler Türkiye'de demokrasinin "spastik" özelliğini koruduğu ve insan hakları ihlâllerinin hâlâ devam ettiği görüşünde birleşiyorlar. (Coşkun Can Aktan)

YENİ TÜRKİYE İnsan Hakları Özel Sayısı'nın birinci cildinde konular, genel değerlendirmelerin ve teorik tartışmaların yer aldığı "İnsan Haklarının Kaynağı ve Niteliği " ve "Demokrasi, Devlet, Hukuk ve İnsan Hakları" başlıkları altında; ikinci cildinde, insan hak ve özgürlüklerinin sınıflandırılmasıyla "Temel Hak ve Özgürlükler" ve "Sosyal, Ekonomik Haklar ve Üçüncü Kuşak Haklar" başlıkları altında incelendi. Ayrıca, ikinci ciltte "Uuslararası İlişkiler ve İnsan Hakları" başlığı altında uluslararası değerlendirmelere yer verildi.

YENİ TÜRKİYE İnsan Hakları Özel Sayısı'nın Türkiyemiz'de insan hak ve hürriyetleri mücadelesine katkıda bulunacağı ümidi ile bu sayıda emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Yarınki Türkiye'nin, her türlü hak ve hürriyetlere sahip, mutlu ve özgür insanların yaşadığı bir ülke olmasını diliyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye