Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 816
Makale : 91
Ebad : 23 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   


ModernleşmeKimlik SorunuSosyal Yapıda DeğişimNüfus, Aile, Kadın, ÇocukÇalışma ve Sosyal GüvenlikSağlıkEğitimBilim ve TeknolojiKonut,Yerleşme,Kentleşme ve ÇevreSpor


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Justin McCarthy (Başkan) / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu / Gülay Göktürk / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / Esen Özsan / Nail Öztaş / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / İbrahim Ethem Atnur / Haydar Çakmak / Güler Eren / Tufan Gündüz / İbrahim Özkan / Necdet Sağlam

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular

Cumhuriyetimizin 75. Yıldönümünü coşkuyla kutladığımız şu günlerde, YENİ TÜRKİYE de dördüncü yayın yılını tamamlayarak 5. yaşına girdi, Bütün Türkiye'de Cumhuriyet kutlamalarını çeşitli kurum ve kuruluşlar değişik şekillerde hazırlamaya çalışırken, tevazu bir yana, bu kutlamalara bizce en değerli hizmeti vererek katkıda bulunanlar YENİ TÜRKİYE'nin çalışkan kadroları oldu. 75 Yıllık Cumhuriyet'in fikir birikimini topladık, düşüncenin hasadını yaptık, hem beynimizi hem gönlümüzü konuşturduk ve "Cumhuriyet Özel Sayısı"nı Cumhuriyet'e armağan olarak hazırladık. Beş ciltlik bu sürpriz sayımız, Cumhuriyet dönemini her yönü ile inceleyen tek fikir eseridir ve uzun bir müddet bu vasfını koruyacağını sanıyoruz.

YENİ TÜRKİYE'nin "Cumhuriyet Özel Sayısı"nda 500 makale, inceleme ve araştırma, 4000 küsur sayfalık 5 ciltte yer alıyor. Yani bu esere, bir bakıma Cumhuriyet'in "düşünce ansiklopedisi" de denilebilir. I. Cilt Genel Değerlendirme ve Cumhuriyetin İdeolojisi, II. Cilt Siyasal Değerlendirme, III. Cilt Sosyal Değerlendirme, IV. Cilt Kültürel Değerlendirme ve V. Cilt Ekonomik, İdarî ve Hukukî Değerlendirme başlıkları altında yayına hazırlandı. Çoğunluğu bilimsel nitelikteki 500 yazıyı, hepsi de birbirinden değerli, değişik dünya görüşlerinde olan devlet ve siyaset adamları, yöneticiler, hukukçular, sanatçılar, medya mensupları, bilim adamları ve uzmanlar hazırladılar. Yazarlarımız arasında 37 lider ve siyaset adamı, 350 akademisyen (163 profesör, 60 doçent, 42 yardımcı doçent, 31 doktor, 34 öğretim görevlisi ve uzman, 21 araştırma görevlisi, 30 edebiyatçı ve sanatçı, 26 medya mensubu, 17 yönetici, ayrıca sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işçiler ve işadamları bulunuyor. Türkiye'nin her sahada önde gelen bütün isimleri, özgün yazılarıyla Cumhuriyet'in bu en büyük "Düşünce Forumu"na katıldılar. Sıkı bir takip ve çileli bir editörlük sonucunda olsa da, bizi kırmayıp bu benzeri bulunmayan eserin ortava çıkmasına yardımcı olanlara minnet ve şükranımız sonsuzdur.

Başta TBMM Başkanı Sayın Hikmet Çetin ve Başbakan Sayın Mesut Yılmaz olmak üzere, kıymetli yazılarıyla Dergimizi şereflendiren devlet ve siyaset adamlarımıza ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz, Ana Muhalefet Lideri Sayın M. Recai Kutan, DYP Lideri Sayın Tansu Çiller, TBMM Başkan Vekili (DSP) Sayın Uluç Gürkan, CHP'den Sayın D. Fikri Sağlar, BBP Lideri Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, DP Lideri Sayın Korkut Özal, DEPAR Lideri Sayın Gökhan Çapoğlu, YDP Lideri Sayın Hasan Celâl Güzel, LDP Lideri Sayın Besim Tibuk, MP Lideri Sayın Aykut Edibali, BP Lideri Sayın Abidin Özgünay, DKP Lideri Sayın Şerafettin Elçi ve ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Saruhan Oluç, büyük bir nezaket göstererek saygıdeğer görüşlerini YENİ TÜRKİYE'den esirgemediler ve "Liderlerden Bakışlar" bölümümüzde genel görüşlerini ifade ettiler. Ayrıca değişik bölümlerde uzmanlık alanlarına göre çok sayıda değerli devlet ve siyaset adamımız akademik yazılarıyla yerlerini aldılar. Eksikliğini hissedeceğiniz bazı sayın liderler tarafımızdan unutulmuş değiller. Meşguliyetlerinden dolayı maalesef yazılarını yazamadılar.

Cumhuriyetimizi, devletimizi seviyoruz. Zaten hiç kimsenin cumhuriyet yerine tekrar saltanatı getirme düşüncesi de yok. Artık "erkân-ı devlet" in kendi vatandaşları hakkındaki vehim ve kuruntularını izale etmenin zamanıdır. Cumhuriyet ile Osmanlı'yı, devlet ile milleti, aydın ile halkı barıştırmak mecburiyetindeyiz. Bunca ayırımcılıktan sonra bu milletin artık "cumhuriyetçiler-demokratlar" ayırımına tahammülü yoktur. "Cumhur"suz bir cumhuriyet, "millet"siz bir devlet düşünülebilir mi? Ne yazık ki, Cumhuriyet'in 75. Yıldönümünü antidemokratik dayatmaların olduğu, demokrasinin askıya alındığı bir ara dönemde kutlamak durumundayız. Kendisine millet icad etmeye çalışan zorba devlet anlayışının dayanılmaz jakoben dayatmacılığı, hiç vakit kaybetmeden insan hak ve hürriyetlerinin serbestçe yaşanabildiği liberal demokratik bir yapıya dönüştürülmelidir. Yeniden yapılanması gereken, millet değil devlettir. Hedefimiz, devletin ve oligarşik bürokratik azınlığın esas alındığı jakoben cumhuriyetçi dayatmacılıktan, milletin halkın esas alındığı liberal hürriyetçi bir demokratik cumhuriyete geçmek olmalıdır. Kısaca, cumhuriyeti demokratlaştırmalı, millet ile devleti "demokratik cumhuriyet"te buluşturmalıyız.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 75. yılında Türkiye Dünyanın neresindedir? "Dünyada Siyasal ve Sivil Özgürlükler Raporu"na (1995-1996) göre Türkiye, 191 ülke arasında demokrasi ve özgürlükler yönünden 136. sırada ve "kısmen özgür" ülkeler kategorisinde yer alıyor. Fraser Institute adlı sivil toplum kuruluşunun "Dünyada Ekonomik Özgürlükler Raporu"na göre Türkiye, piyasa ekonomisi sıralamasında 115 ülke arasında 75. sırada bulunuyor. OECD'nin her yıl yayınladığı "Başlıca Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Raporu"na göre, Türkiye'de araştırma ve geliştirme harcamalarının GSYİH'ya oranı 1995 yılında binde 38 ile dünya ülkeleri arasında en alt sıralarda görülüyor (Coşkun Can Aktan). Dünya Bankası'nın "Dünya Gelişme Raporu"na (1997) göre, 1995 yılında alt-orta gelir grubunda bulunan Türkiye, kişi başına gelir düzeyi açısından 133 ülke içinde 49. sırada yer alıyor ve 2.780 dolarlık geliri ile 4.880 dolar olan dünya ortalamasının neredeyse yarısı kadar kişi başına gelire sahip bulunuyor. (Erdal Türkkan).

Cumhuriyet döneminde elbette çok güzel hizmetler ve yatırımlar yapıldı. Başlangıçtan sonra bir çok alanda önemli gelişmeler kaydedildi. İnkârcı olmak istemeyiz. Lâkin "görülmemiş kalkınma" masallarını istatistik numaraları ile artık kimseye inandıramayız. Tablo ortadadır. Gerekli yapısal değişiklikleri zamanında

yapamadığımız için beraber yola çıktığımız birçok ülkenin gerisinde kaldığımız artık kabul edilmelidir. Yukarıdaki tablo, büyük Atatürk'ün "muasır medeniyet seviyesi"nin tablosu değildir. Parlak cumhuriyet nutukları atacağımıza, bol gürültülü hamasî törenler düzenleyeceğimize, geçtiğimiz 75 yılın objektif ve bilimsel değerlendirmesini yapalım ve 100. yıla daha iyi şartlarda ulaşmanın tedbirlerini araştıralım. İşte YENİ TÜRKİYE olarak "Cumhuriyet Özel Sayısı" ile biz bunu yapıyoruz.

Bu eserin Cumhuriyetimize kazandırılmasında emeği geçen herkese, kapak ve iç düzenlemeleri yapan Yazıevi'ne ve Ahmet Kot'a; dizgicilerimiz Gökçen Teknik'ten Ali ve Faruk Taştepe'lere; başta Mustafa Çakır ve Yılmaz Usta olmak üzere Semih Ofset personeline; uykusuz gecelerin asıl kahramanları Yazı İşleri Müdürü Murat Tazegül'e, Murat Ocak'a, Vural Güral'a, Sevil, Elnur, Bengü, İlhan, Dost, Ayla, Seval, Nazmiye, Kadir, Ekrem ve Hüseyin'e teşekkür ediyoruz.

Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor, Cumhuriyetimizin 100. yılına hep birlikte, her türlü sorunu geride bırakarak daha iyi şartlarda ulaşmamızı diliyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2013 Yeni Turkiye