Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 449
Makale : 52
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 50 TL
   


Genel Bakış ve İsrafToplam Kalite Yönetimi ve SistemlerKamu Yönetiminde Toplam Kalite ve İsrafın ÖnlenmesiÖrgütlerde Toplam Kalite Yönetimiİş Hayatında Toplam KaliteYargıda Toplam KaliteEğitimde Toplam KaliteSilahlı Kuvvetlerde Toplam Kaliteİsrafın Önlenmesinde Bazı Tekniklerİnceleme


*Yüksek İstişare Heyeti: Justin McCarthy (Başkan) / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu / Gülay Göktürk / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / Esen Özsan / Nail Öztaş / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / İbrahim Ethem Atnur / Haydar Çakmak / Güler Eren / Tufan Gündüz / İbrahim Özkan / Necdet Sağlam

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Genel Bakış ve İsraf
İnsanın Doğası, Mülkiyet ve İsraf Üzerine Bazı Gerçekler / Coşkun Can AKTAN [s.7]
Niçin Bu Kadar Savurganız / Atıf URAL [s.10]
İslam Dini Açısından İsraf ve Aşırı Tüketim / İbrahim URAL [s.12]
Makdekizm, More Ütopyası, Babeuf Trajedisi ve Zadruga Faciası (İsraf ve Savurganlıklar Neden Kamusal Alanda Daha Fazla) / Coşkun Can AKTAN [s.17]
Yönetim ve Örgüt Yapıları Açısından İsraf Faktörleri / Muhsin HALİS [s.21]
Toplam Kalite ve İsraf Üzerine / Refik BAYDUR [s.33]
Toplam Kalite Yönetimi ve Sistemler
TSE ve Kalite / Ahmet CAFOĞLU [s.35]
Toplam Kalite Yönetim Sistemi / Aziz AKGÜL [s.37]
Yönetimde Yeni Konseptler ve Yeni Teknikler / Coşkun Can AKTAN [s.59]
Çağdaş Yönetim Anlayışı: Toplam Kalite / Coşkun Can AKTAN [s.68]
TS-EN ISO-9000 Standartlar Serisi / Aziz AKGÜL [s.78]
Toplam Kalite Yönetimi: Bir Örnek / Tamer SINMAZÇELİK [s.85]
Zaman Yönetimi ve Zamanda Tasarruf / A. Kutay ERŞEN [s.97]
Kamu Yatırım Projelerinde İsrafları Ortadan Kaldırmak ve Rasyonel Karar Almak İçin Fayda-Maliyet Analizi / Coşkun Can AKTAN- Mustafa SAKAL [s.103]
Kamu Yönetiminde Toplam Kalite ve İsrafın Önlenmesi
Kamu Yönetiminde Toplam Kalite ve İsrafın Önlenmesi: Şişman Devletten Etkin Devlete / Aziz AKGÜL [s.119]
Toplum Kalkınması ve Toplam Tasarruf / Recep YAZICIOĞLU [s.131]
Kamuda İsraf / Mehmet KAHRAMAN [s.139]
Kamu Hizmetinin Verimliliğinde, Hizmeti Sunan Personel ve Hizmeti Alan Toplumun Rolü: Arz- Talep Kalitesi / Ahmet Hamdi AYDIN [s.146]
Müsrif Devlet ve Bütçedeki Savurganlıklar / Coşkun Can AKTAN [s.152]
Bütçedeki İsrafların Azaltılması İçin Mali Disiplin ve Mali Sorumluluk Ahlakı / Coşkun Can AKTAN [s.155]
Mali Savurganlıkların Önlenmesinde Denk Bütçe Önerisi / Mustafa SAKAL [s.159]
Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimine Geçmek İçin Bulunması Gereken Temel Nitelikler / Mehmet TEKİNKUŞ [s.178]
Siyaset ve Yönetimde Kirlenme Sorunu / Musa Hikmet YAVUZYİĞİT [s.186]
Kamu Kesiminin Yeniden Yapılanması: Son Yıllara İlişkin bir Değerlendirme / Vito TANZİ - Ludger SCHUKNECHT [s.198]
Örgütlerde Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Güvencesinde Toplam kalite Yönetimine Geçiş: Bir Uygulamaya İlişkin Bazı Gözlemler / Ümit BERKMAN [s.216]
Örgütsel İsrafın Önlenmesinde Yönetici Verimliliğinin Etkenliği / Abdullah YILMAZ [s.219]
Teşkilatların Geliştirilmesinde Toplam Kalite / Erdal AVCI [s.226]
Gönüllü Kuruluşlarda Topyekûn Kalite Yönetimi ve İsrafın Önlenmesi / Zeynep KAREL [s.233]
İş Hayatında Toplam Kalite
Yeni Endüstriyel İlişkiler, Toplam Kalite ve İsrafın Önlenmesi / Salim USLU [s.239]
Toplam Kalite Yönetiminin İş Hayatımızda Başarılı Bir Uygulaması: PETLAS / Adnan ŞAHİN [s.249]
Üretimde Meydana Gelen İsraflar ve JIT / Selami ÖZCAN [s.251]
Tarımda Toplam kalite Yönetimi Kültürü / Bülent EKER [s.267]
İş Mükemmelliği Kavramına Genel Bir Bakış / Tamer KEÇECİOĞLU [s.274]
Mağazacılık Sektöründe Toplam Kalite ve İsrafın Önlenmesi / Ayşegül ATABAY - Neşe AŞÇI - Özgür BİLEN - Aydan UMUT [s.278]
Günümüzde Girişimcilik Olgusu ve Türkiye Uygulaması / Mehmet Ali GÜROL [s.285]
Yargıda Toplam Kalite
Türk Yargı Sistemi ve Toplam Kalite Yönetimi / Selma BAKTIR - Emil ÜNEN [s.289]
Yargıda Kalite Eksikliği ve Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde Çözüm Önerileri / Serkan ODAMAN - Pınar Süral ÖZER [s.295]
Eğitimde Toplam Kalite
Davranışa Dönüşen Kalite / Zuhal CAFOĞLU [s.303]
Eğitim Sisteminde Toplam Kalite Yönetimi ve İsrafın Önlenmesi / Ahmet ŞAHİN [s.315]
Eğitimde Toplam Kalite / A. Kutay ERŞEN [s.329]
Silahlı Kuvvetlerde Toplam Kalite
Kalite Yolu İle Verimlilik Artırımı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları / Kara Harp Okulu Teknik Bilimler Bölüm Başkanlığı [s.331]
Toptan Kalite Yönetim Sistemi / Haluk GERÇEL [s.339]
Askeri Kaynak Yönetiminde Toplam Kalite ve İsrafın Önlenmesi / Mustafa EŞER [s.345]
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Toplam Kalite ve İsrafın Önlenmesi / Aydın TAN [s.354]
Askeri Sistemlerde Tasarruf Alanları / M. Semih BERBEROĞLU [s.367]
Silahlı Kuvvetlerde Toplam Kalite ve İsrafın Önlenmesi / Özay ŞAHİN [s.379]
3 ncü Komanda Tugayında Toplam Kalite Yönetimi / Fethi ÇALIŞIR [s.388]
ABD Deniz Kuvvetlerinde Toplam Kalite Liderlik (TKL) Felsefesi ve Uygulaması / Nihat BARAN [s.396]
Enerji İsrafının Önlenmesinde Bazı Teknikler
Elektirikli Toplu Taşımanın Önemi, Ülke Ekonomisine Büyük Katkıları ve Genel Trafik / Atıf URAL [s.407]
Rejeneratif Isı Değiştirgeçleri Yardımıyla Enerji Geri Kazanımı / Yasin VAROL - Cevdet Emin EKİNCİ [s.410]
Binalarda Isıtma Amaçlı Yapılan Enerji İsrafının Önlenmesi / Yasin VAROL - Cevdet Emin EKİNCİ [s.416]
İnceleme
Hukuk Devletinde, Siyasette ve Yönetimde Etik / Tahsin ERDİNÇ [s.425]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2013 Yeni Turkiye