Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 520
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Genel Ekonomik DurumSorunlar ve Çözüm YollarıEkonominin GeleceğiEkonomik ve Malî KrizEnflasyon ve İstikrar PolitikalarıPara,Faiz ve Finansman PolitikalarıKamu Açıkları,Borçlanma ve BütçeVergi PolitikasıÖzelleştirmePiyasa Ekonomisi


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Gelir Dağılımı
 Ekonomik Kriz

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME
Genel Ekonomik Durum
1999'da Türk Ekonomisi / Ekrem PAKDEMİRLİ [s.11]
Türkiye Ekonomisi 1999, Başlıca Sorunlar ve Çözüm Öneriler / Işın ÇELEBİ [s.15]
Ekonominin Bugünü, Sorunları, Çözümü ve Geleceği / Sakıp SABANCI [s.18]
21. Yüzyılın Başında Türkiye Yol Ayrımında / Yıldırım AKTÜRK [s.22]
Genel Ekonomik Değerlendirme (1998 - 1999) / Okan OĞUZ [s.27]
1999 Yılının İkinci Yarısında Türk Ekonomisi / Ali TİGREL [s.39]
Türk Ekonomisine İlişkin Bazı Saptamalar / Belkıs SEVAL [s.43]
Sorunlar ve Çözüm Yolları
Türkiye Ekonomisi Hakkında Değerlendirme ve MÜSİAD'ın Ekonomide Acil Tedbirler Paketi / Ali BAYRAMOĞLU [s.46]
Çözüm Büyümenin Önündeki Engellerin Kaldırılmasıdır / Zafer ÇAĞLAYAN [s.64]
Türkiye Ekonomisi, Sorunları, Çözüm Önerileri / Atalay ŞAHİNOĞLU [s.70]
Ekonomi Nasıl düzelir? / Erdoğan ALKİN [s.72]
Ekonomi Doğru Yönetilmiyor / Canan BALKIR [s.74]
Türkiye'nin ve Ekonomisinin Temel Sorunları / İzzettin ÖNDER [s.78]
Türkiye'nin Ekonomik Durumu / Fermani ALTUN [s.81]
Kambur Üstüne Kambur / Hamdi AKIN [s.83]
Türkiye Ekonomisi Hakkında Bazı Öneriler / Abdurrahman EREN [s.85]
Ekonominin Geleceği
İş Adamı ve Devlet / Erkut YÜCAOĞLU [s.90]
Yeni Ekonomi ve Yeniden Yapılanma / Oktay VURAL [s.94]
İkibin'li Yıllara Girerken Değişim ve Türkiye / Vahit ERDEM [s.99]
Ekonominin Geleceği ve Yapısal Reformlar / Bülent ECZACIBAŞI [s.102]
Ekonomimize Sosyo - Kültürel Açıdan Bakış / Metin ERİŞ [s.106]
2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisi / Cafer Tayyar SADIKLAR [s.114]
Yetmişbeşinci Yılı İyi Anlamalıyız / İ. Reşat ÖZKAN [s.121]
Türkiye ve Yeni Yüzyıl / Mithat MELEN [s.127]
2000 Yılına Doğru Türkiye Vizyonu / Süleyman KARATAŞ [s.130]
21. Yüzyıla Beş Kala Türkiye Gerçeği / Müjdat Nuri TUNALI [s.132]
İKTİSAT VE MALİYE POLİTİKALARI
Ekonomik ve Malî Kriz
Türkiye'de Ekonomik Kriz, İnandırıcılık ve İstikrar / İlker PARASIZ - Ufuk BAŞOĞLU [s.139]
Global Ekonomik Kriz ve Türkiye'ye Etkileri / Sami GÜÇLÜ - Hamza CEŞTEPE [s.149]
Türk Ekonomisindeki Gelişmeler ve Uygulanan Para ve Maliye Politikaları / Orhan MORGİL [s.157]
Türkiye'de Fiskal Sistemin Krizi / Eser KARAKAŞ [s.164]
Global ve Ulusal Ekonomilerde Reel Kriz Süreçlerinin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Süreçleri / Şevki ÖZBİLEN [s.171]
Enflasyon ve İstikrar Politikaları
Yüksek Enflasyonun Ekonomi Politiği / Asaf Savaş AKAT [s.186]
Durgunluk Nedenleri ve Boyutu Üzerine / Esfender KORKMAZ [s.199]
Türkiye'de Enflasyonun Temel Kaynakları ve Çözüm Yolu / Aslan EREN [s.204]
Türkiye'de Anti - Enflasyonist Politikaların Uygulanmasında Ortaya Çıkabilecek Zorluklar ve Sorunlar Üzerine Bir İnceleme / Emre ALKİN [s.219]
Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Uygulanan İstikrar Politikaları / Fevzi DEVRİM [s.229]
Türkiye'de Akaryakıt Ürünü Fiyat Artışları ve Enflasyon: Mitler ve Gerçekler / Aykut KİBRİTÇİOĞLU [s.234]
Para, Faiz ve Finansman Politikaları
Türkiye'nin İktisadî Meselesi: İç Borç - Faiz Sarmalı / Sabahattin ZAİM [s.245]
Karşılıklı Etkileşim (Ekosistem) Yaklaşımı İçinde Finansal Sorunlarımız ve Çözüm Yolları / Osman ALTUĞ [s.251]
Merkez Bankası ve Para Politikası / Rıza AYHAN [s.267]
Para ve Finansman Politikalarında Etkinlik / İbrahim KANYILMAZ [s.272]
Faizler Neden Yüksek? / Yaman TÖRÜNER [s.279]
Ülkemiz Sigortacılığının Bugünün ve Geleceğinin Değerlendirilmesi / Mehmet AYDOĞDU [s.283]
Faizsiz Finans Kuruluşları ve Toplumsal Algılanma Biçimleri Üzerine / Ahmet ERTÜRK [s.293]
Kamu Açıkları, Borçlanma ve Bütçe
Türkiye'nin Ekonomik Sorunları ve Bütçe Politikaları / Abdüllatif ŞENER [s.297]
Kamu Borçlanma Gereği ve Bütçe Açığı / Biltekin ÖZDEMİR [s.305]
2000 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisinin Temel Meseleleri ve Borç - Faiz Sarmalı / İ. Ertan YÜLEK [s.309]
Türkiye'de Kamu Kesimi Açıkları / Yusuf TUNA [s.315]
2000'li Yıllara Girerken Bütçemiz: Sorunlar - Çözüme Yönelik Öneriler / Kâmil TÜĞEN [s.323]
Türkiye'nin Temel Ekonomik Sorunu: Kamu Açıkları ve Finansmanı / Mehmet GÜNAL [s.332]
Türkiye'de Milli Savunma ve Kamu Harcamalarının Bütçe Açığıyla Borçlanma ve Enflasyona Etkisi / Emre ALKİN [s.340]
Kamu Maliyesinin Amaçlarına Gerçekten Ulaşılmak İsteniyorsa Araçlar Doğru Kullanılmalı / F. Rifat ORTAÇ [s.344]
Türkiye'de İç Borç Sorunu ve İç Borçların Sınırlandırılması / Ferhat Başkan ÖZGEN [s.353]
Konsolide Bütçe Harcama Analizi / Seyfi YILDIZ [s.374]
Vergi Politikası
Vergi Reformu, Ekonomik Kriz ve Yeni Tasarı / Güneri AKALIN [s.390]
Nasıl Bir Vergi Reformu? / Burhan ÖZFATURA [s.394]
Ekonomi Nereye? / A. Rüştü ÇELEBİ [s.398]
Ekonomi ve Vergi Politikaları Bağlamında Bir Reformun / Deformun Anatomisi / İ. İlhan HATİBOĞLU [s.409]
Vergi Hukukunda Devletin, Basının ve Meslek Odalarının Hatalı Tutumu, Yıllardan Beri Katlanarak Borçlanan Hazinenin Birikmiş Borçlardan Kurtulması İçin Yapılması Gerekli İşlemler / Hayri DOMANİÇ [s.414]
Ekonomik ve Sosyal Boyutla Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi / Fazıl KARAMAN [s.429]
Özelleştirme
Türkiye'de Özelleştirme / Yüksel YALOVA [s.440]
Özelleştirme / Hakkı SÜREL [s.445]
Türkiye'de Özelleştirmenin Sergüzeşti / İsmail KÖKSAL [s.451]
Piyasa Ekonomisi ve Kamu Ekonomisi
Yeni Yüzyılı Kazanmak İstiyorsak / Besim TİBUK [s.458]
Devletin Lânetini Kim Üstlenecek? / Ahmet Turan ALKAN [s.465]
Ekonomik Politikaların Anayasa ile Sınırlandırılması / Adnan ŞAHİN [s.468]
Türkiye Ekonomisinde "Piyasalar"ın Serbestlik Derecesi Üzerine Gözlemler / Murat Şahin ÖCAL [s.477]
Türkiye'de Kamu Gölgesinde Piyasa Ekonomisi Arayışları ve Malî Piyasalara Genel Bakış / Ali ALP [s.489]
Avusturya Ekolü ve Türkiye Ekonomisi / Şahin YAMAN [s.511]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye