Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 336
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Devlet, Hukuk ve DemokrasiSiyasî Sistem, Demokrasi ve Demokratik SiyasetDemokrasi, Aydınlar ve KültürDemokrasi, Özgürlük, Birey, Toplum, Devlet, AçıklıkUluslararası İlişkiler ve DemokrasiTürkiye'de İslâm, Toplum ve Demokrasi


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Demokrasisi
 Sivil Toplum
 İnsan Hakları
 Liberalizm

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Yargıtay Başkanı Sayın Sami Selçuk'un Adlî Yıl Açış Konuşması'nı izlerken, herkes gibi biz de çok heyecanlandık. Sayın Yargıtay Başkanı, daha önceki monoton açış konuşmalarında olduğu gibi, biraz mevcut iktidarı eleştiriden, birazcık da yargı adına "tazallum-u hâl"den ibaret bir konuşma degil, son yillarin devletin anayasal yapisini sarsan en önemli konuşmasini yapiyordu. Akademik oldugu kadar veciz bir biçimde hazirladigi konuşmasinda liberal demokratik sistemin zorunlulugunu, hukukun üstünlügünü ve 1982 Anayasasi'nın meşruiyetini gündeme getiriyordu. Bu, yeni binyılın başında, jakoben devletçiliğe karşı yargı erkinin en üst noktasında bulunan onurlu bir aydının "Demokrasi Bildirgesi" idi.

Bu tarihî konuşmadan sonra YENI TÜRKİYE'nin son iki sayısının "Demokratikleşme ve Yeni Anayasa" konusunda hazırlanmasına karar verdik. Yeni sayıların çalışmalarına başlamadan önce, Sayın Yargıtay Başkanımızın konuşmasını ve yeni makalelerini ihtiva eden "Demokrasiye Doğru" adlı kitabını yayınladık . Geçen yıl da, Yeni Türkiye Yayınlarının ilk kitabı olarak Sayın Doç. Dr. Sami Selçuk'un "Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne" isimli eserini yayınlamıştık.

YENİ TÜRKİYE'nin iki ciltlik "Demokratikleşme ve Yeni Anayasa Özel Sayisi", Türkiyemiz'deki demokratikleşme sürecinin hizlandirilmasi ve artik -bir avuç jakoben tutucu, zorba dişinda- her siyasal görüşteki aydinimizin bir zaruret olarak gördügü Yeni Anayasa çalişmalarina, karinca kararinca bir işik tutabilmek maksadiyla hazirlanmiştir. Sayin TBMM Başkani'nın giriş mahiyetindeki yazısından sonra ilk yazı olarak, Sayın Yargıtay Başkanı'nın yeniden gözden geçirdiği ve başlangıç kısmına bazı özdeyişler eklediği tarihî konuşma metni alınmış; hemen arkasından Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in geçen yıl yapmış olduğu değerli ve tarihî konuşmasına yer verilmiştir. İkinci cildin ilk yazıları da, yeni anayasa konusunda ciddî hazırlıklar yaparak teklif geliştiren Ana Muhalefet Partisi (FP) Genel Başkanı Sayın Recai Kutan'ın ve son günlerdeki demokratik tavrı ve birbirinden değerli beyanları ile 28 Şubat dönemindeki tutumunu geride bırakarak demokratların gönlünü kazanmaya başlayan Anap Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın yazıları olmuştur. Vakitleri müsait olsa idi, TBMM'de Sayın Ecevit'in, Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Çiller'in de Türkiye'nin demokratikleşmesi ve yeni anayasaya duyulan ihtiyaç konusunda digerlerinden fazla farki olmayan görüşlerini, daha önce Yeni Türkiye için yazdiklari gibi, kagida dökeceklerini biliyoruz. Kisaca, Türkiye'de demokratikleşmenin süratle gerçekleştirilmesi ve yeni bir anayasanin hazirlanmasi konusunda artik bir mutabakat (concensus) oluştugu, bu sayimizdaki yazilardan da J31anlaşilmaktadir.

"Demokratikleşme ve Yeni Anayasa Özel Sayisi" için lutfedip yazan ve değerli görüşlerini belirten TBMM Başkanımız Sayın Yıldırım Akbulut'a şükranlarimizi sunuyoruz. Böyle bir sayi için millet iradesinin nihaî tecelligâhi olan Meclis'in Başkani'nın değerli yazıları bizi şereflendirmiştir. Ana Muhalefet Partisi Başkanı Sayın Recai Kutan'a, ANAP Genel Başkani Sayin Mesut Yilmaz'a, LDP Genel Başkani Sayin Besim Tibuk'a, TBMM Başkan Vekili Sayin Vecdi Gönül'e, çok değerli milletvekillerine ve siyasî partilerin değerli temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Sivil Toplum kuruluşlarının değerli başkanlarına, değerli medya mensuplarına, akademik çalışmaları ile bize her zaman destek veren değerli bilim adamlarına ve uzmanlara müteşekkiriz. Ayrıca, bu iki cildin editörlüğünü bilfiil ifa eden Sayın Doç. Dr. Aytekin Yılmaz'a teşekkürü bir borç biliriz.

28 Şubat Dönemi'nin izleri ve kalıntıları devam ederken, ülkemizde yeni binyıla doğru son aylarda demokratikleşme konusunda önemli gelişmeler kaydedilmeye başlandı. Bu gelişmelerin önemli bir bölümünün dış kaynaklı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ancak aydınlarda ve halkta da demokrasi fidanlarının filizlenmeye başladığını görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Siyasette 28 Şubat Jakobenizmine tek başına karşı duran sivil itaatsizliğin önderi Hasan Celâl Güzel'in destansı gayretleri, Üniversitede Prof. Dr. Mustafa Erdoğan'ın onurlu çıkışları, medyada bir avuç gazeteci ve yazarın kahramanca mücadeleleri, sivil toplum kuruluşları arasında özellikle Mustafa Başoğlu ve Salim Uslu'nun azimli çalışmaları, nihayet Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın ve Yargıtay Başkanı'nın çıkışları, Türkiye'deki demokratikleşmeyi hizlandiran kilometre taşlari olmuştur.

Buna karşilik, demokratikleşme konusunda son aylarda yaşanan müsbet gelişmelerin temel dinamigini Türkiye dişindan esen rüzgârlar oluşturmuştur. Sayin Başbakan'ın ABD seyahatinin zorunlu kıldığı insan haklarındaki bazı kısm'I gelişmeler, ABD Başkani'nın Türkiye'yi ziyareti ve AGİT Toplantı'sının İstanbul'da yapılması Türkiye'ye Helsinki üzerinden AB kapılarını aralamış ve Türkiye'nin AB adaylığı kabul edilmiştir. Lâkin hemen arkasından "Kopenhag Kriterleri" çıkagelmiştir.

Ne yazık ki, bütün bu güzel ve ümit verici demokratikleşme işaretlerine gönül dolusu sevinmemiz mümkün olamıyor. Türkiye'nin yönetiminde etkili olan antidemokratik zihniyet ve kurumlar, demokratikleşme egilimine taban tabana zit uygulamalari devam ettiriyorlar. Geçen hafta içinde, ögretmenlerinin olmayişini protesto eden oniki yaşindaki çocuklar tutuklanarak götürüldüler. YDP eski Genel Başkani, eski Milli Egitim Gençlik ve Spor Bakani, Başbakanlik Müsteşari , ömrünü devlete ve millete hizmet için çalişarak geçirmiş, dürüstlügü ile taninan liberal demokrat bir aydin Hasan Celâl Güzel de, "Türkiye Demokrasinin Neresinde?" başlikli konferansinda düşüncesini ifade ettigi için Ayaş Kapali Cezaevi'ne konuldu. Bu çelişki tesadüfî degildir; diş dünyaya karşi demokratikleşme sinyalleri veren "takiyyeci" jakobenizmin son direnişinin talihsiz örnekleridir.

Her şeye ragmen, yeni çagin ilk yilinda Türkiyemiz'in tam olarak demokratikleşecegini ümit ediyoruz.

Selâm, sevgi ve saygilarimizla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye