Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 336
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

Devlet, Hukuk ve DemokrasiSiyasî Sistem, Demokrasi ve Demokratik SiyasetDemokrasi, Aydınlar ve KültürDemokrasi, Özgürlük, Birey, Toplum, Devlet, AçıklıkUluslararası İlişkiler ve DemokrasiTürkiye'de İslâm, Toplum ve Demokrasi


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Demokrasisi
 Sivil Toplum
 İnsan Hakları
 Liberalizm

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

DEMOKRATİKLEŞME
Devlet, Hukuk ve Demokrasi
Demokratikleşme ve Anayasa Değişikliği / Yıldırım AKBULUT [s.9]
Adlî Yıl Açış Konuşması / Sami SELÇUK [s.15]
Konuşma / Ahmet Necdet SEZER [s.49]
Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü / M. Oltan SUNGURLU [s.59]
Hukuk Devleti ve Demokrasi / Aytekin YILMAZ [s.66]
Siyasi Sistem, Demokrasi ve Demokratik Siyaset
Demokratikleşme ve Yeni Anayasa / Besim TİBUK [s.74]
Demokrat Olmak / Şaban KARATAŞ [s.76]
Türkiye'De demokrasi Açmazı / Gökhan ÇAPOĞLU [s.87]
Demokratik Bir Sosyal Sözleşme / Nazlı ILICAK [s.90]
Milenyum ve Yeni Bir Anayasa Özlemi / Köksal TOPTAN [s.92]
Demokrasi Arayışı / Seyit Mehmet ŞEN [s.103]
Demokrasi Meselemiz / İlhan KESİCİ [s.113]
Mücadelede Yöntem Yanlışlığı / Süleyman YAĞIZ [s.115]
Buhar Gücünden Diğital Teknolojiye Bürokratik Vesayetten hukuk Devletine / Ahmet Turan ALKAN [s.119]
Demokratik Siyaset, Devlet, Toplum / Yavuz KIR [s.123]
Otoriter Devletin Demokratikleşmesi / Şenol DURGUN [s.130]
Demokrasi, Aydınlar ve Kültür
Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Yeni Anayasa / Hasan Celâl GÜZEL [s.136]
Demokratik Kültür / Bülent AKARCALI [s.139]
Türkiye'de Demokrasi Kültürü / İlter TURAN [s.142]
Aydın ve Demokrasi / Naci BOSTANCI [s.152]
Demokrasinin Önündeki Engel Zihniyet "Toplum Mühendisliği / Gonca BAYRAKTAR [s.155]
Darbe Kültürümüzde İlerlemeler / A. Faruk ÖZGÜR [s.158]
Aydınlar Demokrasi ve Türkiye / Mimar TÜRKKAHRAMAN [s.163]
Üniversite Gençliğinin siyasi Tutumları Üzerine Bir Araştırma / Caner OCAK [s.168]
Türkiye'de Hemşehri Derneklerinin Siyasete Katılması ve Demokratikleşme Sürecine Etkileri: Bursa Örneği / Nilüfer NARLI - Yaşar NARLI [s.176]
Demokrasi, Özgürlük, Birey, Toplum, Devlet, Açıklık
Özgürlük ve Demokrasi Yasal Bir Sorun mudur? / Erol AL [s.185]
Özgürlük ve Sorumluluk / Yasin CEYLAN [s.188]
Demokratikleşme Sürecinde Birey ve Toplum İkilemi / Sabri BÜYÜKDÜVENCİ [s.196]
Kahrolsun Demokrasi, Yaşasın Demarşi / Coşkun Can AKTAN [s.201]
Örgütlenme Özgürlüğü / Toktamış ATEŞ [s.207]
Demokrasi ve Çıkar Grupları / Sabri TEKİR [s.212]
Gizlilik bilgi Edinme ve Demokrasi / T. Ayhan BEYDOĞAN [s.217]
İdarede Tam Demokrasi / Ziyaeddin AKBULUT [s.224]
Kamu Yönetim Sisteminin DNA'sını Değiştirme Modeli / Aziz AKGÜL [s.226]
Anayasal Demokrasi Birey Özgürlüğü ve Politik Eşitlik / Hakkı ODABAŞ - Abdülkadir GÜLŞEN [s.234]
İleri Refah Devletinin Sonuçları / Assar LİNDBECK - Ayça ŞİMŞEK - Özlem KIVRAK [s.241]
Uluslararası İlişkiler ve Demokrasi
Küreselleşen Değerler ve Perspektif Çarpılması Üzerine / Meral AKŞENER [s.257]
Doğru Bir Başlangıç / Rıza AKÇALI [s.260]
Helsinki'de Alınan Tarihi Kararlar / Yalçın ÖZER [s.262]
Avrupa Birliği Yoluyla / Fehmi KORU [s.266]
Demokratikleşmenin Önşartı: Küreselleşme / İhsan Duran DAĞI [s.269]
Demokratik Yapılanma ve İktisadi Kalkınmaya Etkileri / Yusuf Ziya İRBEÇ [s.272]
Türkiye'de İslam, Toplum ve Demokrasi
İslam, Sivil Toplum ve Demekrosi: Hakikat Arayışları ve Toplum Modelleri / Vehbi BAŞER [s.278]
İrtica Değil ama Demokratik Basiretsizliğin Dayanılmaz Hafifliği / Erkan AKIN [s.303]
Demokrasi Yolunda / Kezban HATEMİ [s.324]
Cumhuriyet, Demokrasi ve Liberal Demokrasi / Cemal FEDAYİ [s.328]
İmkansızdan Söz Açmak / Sadık YALSIZUÇANLAR [s.333]
Anayasaların Anayasası "Fıtrat" / Mustafa Çetin BAYDAR [s.334]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye