Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 392
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   

Anayasa ve DemokrasiYeni Anayasa Tartışmalarıİnsan Hakları ve YargıAnayasa Yapımı, Meşruiyet ve İlkelerAnayasal Demokrasi ve Anayasal İktisat


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Demokrasisi
 Sivil Toplum
 İnsan Hakları
 Liberalizm

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

YENİ ANAYASA
Anayasa ve Demokrasi
Neden Yeni Bir Anayasa / Recai KUTAN [s.347]
Yeni Yöneliş... Bireyin Hayat Alanını Teminat Altına Alan Anayasa / A. Mesut YILMAZ [s.350]
Türkiye'nin Anayasa Sorunu / Mustafa ERDOĞAN [s.352]
Türkiye'de "Anayasa Sorunu"nun Yakın Geçmişi Üzerine / Bakır ÇAĞLAR [s.361]
Yeni Bir Anayasa, Yeni Bir Dönem / R. Tayyib ERDOĞAN [s.375]
İnsan Hakları İnsan Haklarının, O da Demokrasinin Kurdudur / Tınaz TİTİZ [s.380]
Anayasa ve Devletin İdeolojisi / Şükrü KARATEPE [s.385]
Anayasalarımız ve Demokrasimiz / Metin ERİŞ [s.390]
Yeni Anayasa Tartışmaları
Demokratik Hukuk Devletinin Anayasası / Hüseyin HATEMİ [s.397]
Demokratik Süreçte Nasıl Bir Anayasa / Burhan KUZU [s.402]
Türkiye İçin Demokratikleşme Paketi / Ali BAYRAMOĞLU [s.410]
Demokrasi Serüveni ve Sendikalar / Salim USLU [s.416]
Yeni Anayasa Sorunları Çözecek mi? / Mustafa BAŞOĞLU [s.421]
Derin Devlet ve Anayasa / Mehmet ELKATMIŞ [s.425]
Türkiye'nin Demokratikleşmesi ve Yeni Anayasa Tartışmaları / Şeref MALKOÇ [s.428]
2000'li Yılların Anayasal Düzeni / Burhan ÖZFATURA [s.430]
Sivil Anayasa Şarttır / A. Rüştü ÇELEBİ [s.434]
2000'li Yıllara Girerken Demokratikleşme Sorunumuz / Hakan TARTAN [s.438]
Devlet Anlayışımız ve Yeni Anayasa / Şadi ÇARSANCAKLI [s.440]
Türkiye'de Yeni Anayasa Gereksiniminin Gerçek ve Sanal Nedenleri / Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.443]
Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri ve Cumhurbaşkanı'nın Konumu / Haluk ALKAN - Hakan ALTINTAŞ [s.449]
Türkiye İçin Alternatif Bir Anayasa / Hasan Celâl GÜZEL [s.460]
İnsan Hakları ve Yargı
İnsan Hakları ve Demokratikleşme Sorununun Anayasal Boyutu / Yılmaz ENSAROĞLU [s.467]
Türk Anayasa Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması ve Kaybı (Mukayeseli Bir İnceleme) / Servet ARMAĞAN [s.475]
Toplumların Hak Üretme Kapasitesine Sahip Olduklarının Farkında Olmasının Anayasa Tartışmalarına Getirebilecekleri Üzerine / İlhan TEKELİ [s.488]
Temel Hak ve Hürriyetlerden "İfade Hürriyeti" ve 1982 Anayasası / Münir DEDE [s.497]
1982 Anayasasının Anti - Demokratik Göstergeleri / İlknur TÜRE [s.503]
Yeni Anayasamızda Yargının Tam Bağımsızlığı ve Halk Tarafından Denetlenmesi / Hacı Ali ÖZHAN [s.508]
İnsan Hakları Işığında Hukuk Oluşturmanın Metodolojisinde Lex Corrupta Sorunu / Hayrettin ÖKÇESİZ [s.524]
Anayasa Yapımı, Meşruiyet ve İlkeler
Bürokratik Anayasadan Demokratik Anayasaya / Arif ERSOY [s.530]
Anayasa Yapım Sürecinini Demokratik ilkeleri / Yavuz ATAR [s.539]
Anayasa Yapımında Temsil Sorunu / Davut DURSUN [s.557]
Anayasalar ve Meşruluk Sorunu / Zühtü ARSLAN [s.564]
Niçin Devlet - Nasıl Anayasa? / Uğur K. ODABAŞ [s.572]
Yazılı Anayasa - Yazılı Olmayan Anayasa ve Demokratikleşme / Sami KARAHAN [s.578]
Türkiye'de Anayasaların Kurumsallaşma Sorunu / Birsen ÖRS [s.581]
Demokratikleşme Sürecinde Nasıl Bir Anayasa / Selami ÇEKMEGİL [s.588]
Türkiye'de Anayasa Değişikliği Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Öncelikler / Süleyman AKDEMİR [s.595]
Anayasal Demokrasi ve Anayasal İktisat
21. Yüzyıl ve Anayasal Demokrasi / Coşkun Can AKTAN [s.600]
Parlamento Denetimi ve Sayıştay / M. Vecdi GÖNÜL [s.606]
Ekonomik Anayasa Reformuna Kimler Niçin Karşı Çıkıyor / Coşkun Can AKTAN [s.613]
Turgut Özal'ın Anayasal Demokrasi ve Anayasal İktisat Üzerine Düşünceleri / Coşkun Can AKTAN [s.602]
Yürütmenin Sınırlandırılması ve Anayasal Bütçe Yaklaşımı / Hakkı ODABAŞ - Kamil GÜNGÖR [s.625]
Dünyadan Örneklerle Anayasal Bütçe Uygulamaları / Dilek DİLEYİCİ - Özlem ÖZKIVRAK [s.634]
Adaletin Parasal Alandaki Güç ve Yetkileri Üzerine Anayasal Sınırlamalar / Axel LEİJONBUFVUD [s.644]
Anayasal Bütçe Denksizliğinin Sağlanması mı Yoksa Harcamaların Sınırlandırılması mı? / Craig STUBBLEBİNE [s.654]
Freiburg Hukuk ve İktisat Okulu ve Ekonomik Anayasa Yaklaşımı / Victor J. VANBERG [s.659]
Ekonominin Dayanılmaz Gücü Adına: Makro İktisat Kuramının, Politik ve Hukuksal Bir Yorumu / Enver Alper GÜVEL [s.672]
EKLER
Anayasal İktisat Felsefesi ve "Ekonomik Anayasa Reformuna" Yönelik Eleştirilere Cevaplar I / Coşkun Can AKTAN [s.688]
Anayasal İktisat Felsefesi ve "Ekonomik Anayasa Reformuna" Yönelik Eleştirilere Cevaplar II / Coşkun Can AKTAN [s.705]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye