Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 583
Ebad : 4,5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   

GENEL DEĞERLENDİRME \ Ermeni Sorununa Genel Bir BakışErmeni Sorunu Üzerine Yorumlar ve ÖnerilerSİYASAL DEĞERLENDİRME \ Son Gelişmeler ve Çözüm YollarıUluslararası İlişkiler ve Stratejik AnalizlerTEHCİR VE ERMENİ PROPAGANDASI \ Soykırım İddialarıTehcir UygulamasıErmeni Propagandası


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Ermeni Meselesi
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

YENİ TÜRKİYE, bu sayısında Ermeni Sorunu'nu mercek altına aldı ve her zaman olduğu gibi bu konuda yapılmış en önemli çalışma ortaya çıkmış oldu. 18 Ocak 2001 tarihinde Fransız Milli Meclisi'nde "Ermeni Soykırımı Kanunu"nun kabulü ile geçtiğimiz sonbaharda ABD'de son anda Başkan Clinton'un müdahalesiyle önlenebilen menfî gelişmeler zincirine son halka ilâve edilmiştir. Bu durum, Türk dış politikası ve Türkiye'nin millî güvenliği bakımlarından fevkalâde ciddî bir tehlikenin ortaya çıktığını göstermektedir. Yargıtay Başkanı Sayın Sami SELÇUK'un bu konuda Fransa Cumhurbaşkanı Jacques CHIRAC'a yazdığı tarihi mektubunda belirttiği gibi, "Fransız Ulusal Meclisi'nin benimsediği metin, bana öyle geliyor ki, kendi tarihinde yaşanan bu üzücü sayfaların Fransızların bilinçaltında yumaklaştırdığı suçluluk duygusuyla benim halkımı sanık sandalyesine oturtarak kendini rahatlatma çabasının bir ürünüdür". Her ne kadar başta Chirac olmak üzere batılı dostlarımız (!), "1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelmiş olaylardan modern Türkiye'nin sorumlu tutulamayacağını" söylüyorlar ise de Ermeni diasporası ve Ermenistan Cumhuriyeti ile birlikte yaptıkları plân şöyledir: Önce Türkiye Cumhuriyeti'ni özür dilemeye zorlayacaklar; sonra sıra, sözde soykırım olaylarında hayatlarını kaybedenler için tazminat istemeye gelecek; daha sonra mirasçılar sıfatıyla şahısların emlâk talepleri başlayacak; nihayet Türkiye'den toprak talebinde bulunmak isteyeceklerdir. Nitekim, bu muhtemel gelişmelerin emâreleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Tabiî sonunda avuçlarını yalayacaklardır ama bizim de bu konuda vakûr, lâkin çok dikkatli bir politika takip etmemiz gerekir.

Soykırım suçunun tarifi, 1948 yılında düzenlenen "Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"nde yapılmıştır. I. Cihan Harbi'nde düşmanlarla birlikte Osmanlı Devleti'ni arkasından hançerleyen Ermenilerin 1915 yılında çıkarılan bir kanunla tehcir edilmesinin soykırım (genocide) suçu ile hiçbir benzerliği yoktur. 1915 olayları esnasında Osmanlı Devleti, kendisini saldırılardan koruyabilmek için tedbir almak zorunda kalmış ve tehcir uygulamasını gerçekleştirmiştir. Devletin ırk veya din ayırımı gözeterek sistemli bir etnik temizlik yapması şöyle dursun, bilâkis tehcir sırasında Ermenilerin güvenliğinin sağlanması için gayret gösterilmiş ve o günlerin çetin savaş ortamında hüsnüniyetle her türlü tedbirin alınmasına çalışılmıştır.

Aslında ortada bir soykırım vardır ama bu soykırım Ermeniler tarafından Müslüman Türklere, Kürtlere ve Araplara uygulanan soykırımdır. Ermeniler evvelâ terör faaliyetlerine, suikastlere, isyanlara başlamışlar; daha sonra Ruslarla işbirliği yaparak devlete ihanet etmişler ve sonunda Müslüman ahaliye karşı tarihte benzeri görülmemiş bir katliam başlatmışlardır. Ermeni Patrik Yardımcısı Gevont Turyan'ın 1917'de yazdığı rapordaki şu tespiti, Ermeni meselesini en güzel şekilde özetlemektedir: "Bu hain nankörler, bu dengesizler gerçekleri inkâr etmişler ve en gözde teba olarak kendilerine şanla şerefle yaşama imkânı bağışlayan bu ülke üzerinde kin, nefret ve ayrılık tohumları ekmişlerdir".

Dergimizin bu sayısında yer alan birçok bilimsel makale literatüre girecek niteliktedir. 103 bilimsel makaleyi, çoğunluğu akademik kariyere ve ihtisasa sahip olan 16 devlet ve siyaset adamı dışında 87 bilim adamı ve uzman hazırladı. Çalışmalardan 26'sı daha önce yayınlanmış ancak yaygınlaştırılması gereken, 77'si ise tamamen orijinal yazılardır. Yazıların tamamına yakın kısmı arşiv belgelerine dayanan bilimsel makaleler, incelemeler ve araştırmalardan meydana gelmektedir. Başta TBMM Başkanımız Sayın Ömer İZGİ, Devlet Bakanı Sayın Prof. Dr. Abdulhalik ÇAY ve Kültür Bakanı Sayın İstemihan TALAY olmak üzere, değerli yazılarıyla Dergimizi şereflendiren devlet ve siyaset adamlarımıza ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz. Binbir meşguliyet ve devlet işi arasında zaman ayırıp bir dergiye bilimsel makale yazmaları, milletimize mahsus zerafet ve nezaketin emsalsiz bir tezahürü olmuştur. Çileli, fedakâr, mütevazı bilim adamlarımıza ve uzmanlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz.

Büyük Türk Milleti ve bu asil milletin kurduğu Türk Devletleri, tarihin her döneminde daima âdil, müşfik ve hoşgörülü olmuştur. Bizim milletimiz hiçbir zaman ırk ve din ayırımcılığı yapmamış ve kimseye zulmetmemiştir. Bizim tarihimizde karanlıklar, soykırımlar, katliamlar değil aydınlıklar, güzellikler, iyilikler vardır. Bir avuç Ermeni diasporasının ve kullandıkları egoist politikacıların şamatası karşısında boyun eğecek değiliz. Alnımız açık, başımız diktir. YENİ TÜRKİYE'nin bu naçiz çalışmasının Ermeni sorununun hallinde katkıda bulunmasını diliyorum.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye