Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1000
Ebad : 6 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   

İLAÇ \ İlaç Sanayii ve Sorunlarıİlaç Geliştirme ve İlaç KullanımıSAĞLIK REFORMU \ Sağlıkta Öncelikler, Değişim, Küreselleşme ve Gelecek TrendleriSağlık Reformu ÇalışmalarıSağlık Yönetimi ve Sağlıkta Yeniden YapılanmaSağlıkta KaliteSAĞLIKTA ÖZELLEŞME ve SAĞLIK SİGORTASI \ Sağlıkta Özelleşme EğilimleriGenel ve Özel Sağlık SigortasıSAĞLIK EKONOMİSİ ve FİNANSMANI \ Sağlık Harcamaları ve BütçesiSağlık Hizmetlerinin Piyasaları ve PazarlamasıSAĞLIK ALTYAPISI ve TEKNOLOJİSİ \ Sağlık Teknolojisi ve Bilgi SistemleriLaboratuar HizmetleriSağlık Bina ve YatırımlarıEKLER \ UNICEF Dünya Çocuklarının Durumu 2001Dünya Bankası "Gelişme Göstergeleri 2001"Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "Dünya Sağlık Raporu"


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

İLAÇ
İlaç Sanayii ve Sorunları
Yeni Krizlerden Korunmak İçin Politik Müdahale Son Bulmalı / Bülent ECZACIBAŞI [s.1011]
21. Yüzyılda Türkiye İlaç Sanayii / Kaya TURGUT [s.1021]
Türk İlaç Endüstrisinin Ulaştığı Düzey / Tandoğan TOKGÖZ [s.1042]
Sağlıkta İlacın Yeri ve Sorunları / Okan ATAY [s.1047]
Avrupa Birliği ve İlaç Sanayii / Dilek EROL [s.1057]
İlaç Geliştirme ve İlaç Kullanımı
Yeni İlaç Bulma Yolları ve İlaç Geliştirme / S. Oğuz KAYAALP [s.1068]
Bitkilerin Sağlık İçin Kullanılışı ve Türkiye -Son Yirmi Yıl- / Ekrem SEZİK [s.1077]
Yaşlılık ve Yaşlılıkta Güvenli İlaç Kullanımı / Gönül ŞAHİN - Terken BAYDAR - Sevtap AYDIN [s.1087]
SAĞLIK REFORMU
Sağlıkta Öncelikler, Değişim, Küreselleşme ve Gelecek Trendleri
Sağlık Sektöründe Öncelik Belirleme ve Temel Stratejiler / Muharrem VARLIK [s.1101]
Sağlıkta Değişim Rüzgarları / H. İbrahim ÖZSOY [s.1107]
Küreselleşme ve Sağlık / Osman HAYRAN [s.1110]
Globalleşmenin Türk Sağlık Sektörüne Etkileri / Nilgün SARP - A. Ezel ESATOĞLU - Yasemin AKBULUT [s.1116]
Hastanelerin Finansal Yönetiminde Gelecek Trendleri / Çetin AKAR - İsmet ŞAHİN - Ömer GİDER - Nesrin İNAN [s.1124]
Sağlık Reformu Çalışmaları
Değişimin Getirdiği Reform İhtiyacı / Savaş YILDIRIM [s.1140]
Sağlık Reformu / Doğan BARAN [s.1145]
Kamu ve Sağlık Sektöründe Değişim / Rıfat A. ATUN [s.1148]
Türkiye'de Sağlık Reformu Çalışmalarına Bir Bakış / Haydar SUR - Hakkı ATLI [s.1163]
Sağlık Sistemi Reform Önerisi: Yöntem ve Finansman / Mustafa AKMAZ [s.1168]
Sağlık Reformunda Aile Hekimleri İçin Önerilen Ödeme Modelinin Uluslararası Deneyimlerin Işığında Değerlendirilmesi / M. Hulki UZ [s.1178]
Sağlıkta Reform: Yeni Binyıl, Eski Sistem? / Caner FİDANER [s.1185]
Sağlık Yönetimi ve Sağlıkta Yeniden Yapılanma
Sağlık Sistemimiz ve Sağlıkta Yeniden Yapılandırma Üzerine Yaklaşımlar / Suat ÇAĞLAYAN [s.1196]
Sağlıkta da Yeniden Yapılanma / S. Haluk ÖZSARI [s.1209]
Kamu Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Yapılanma (Desantralizasyon - Demokratikleşme) / Şükrü GÜNER [s.1217]
Koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Yönetiminde Yaklaşım ve Algılama Sorunu / Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.1226]
Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Profesyonelleşme / Osman HAYRAN [s.1234]
Sağlık Sistemimizin Değişim Zorunluluğu ve Metropol Kentler İçin Yeni Bir Model Önerisi / Osman MÜFTÜOĞLU - Erol GÖKA - Meltem ÖZBEK - Altuğ KUT - Hasan ŞAPÇI - [s.1240]
Türkiye Sağlık Sistemine Bakış ve Öneriler / Süheyl POZANTI [s.1266]
Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Sorunlarına Bir Bakış ve Sağlık Yönetimi / Ömer R. ÖNDER [s.1272]
Hastane Yönetim Modelleri
Türkiye'de Hastaneler İçin Yeni Organizasyon Modeli İhtiyacı / Mahmud ÖZDEMİR [s.1276]
Modern Hastane Organizasyonu / Bilâl AK [s.1289]
Hastane İşletmelerinin Özellikleri ve Profesyonel Hastane Yöneticiliği / Bilâl AK [s.1304]
Türkiye'de Sağlık Sisteminde Kendine Yeter Hastane Modeli / Nusret AKYÜREK [s.1323]
Türkiye'de Hastanelerin Özerkleştirilmesi Hakkında Yüksek Öğrenimli Sağlık Personelinin Düşünce ve Tutumlarının Tesbiti / Aslan KAPLAN [s.1325]
Ankara Numune Hastanesi Dahiliye Polikliniğinde Benzetim (Simülasyon) ve Kuyruk Modelinin Uygulanması / Sevcan Reis ESMER [s.1341]
Sağlıkta Kalite
Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı / H. Erdal AKALIN [s.1350]
Sağlık Hizmetlerinde Kıyaslama - Karşılaştıma Yöntemi (Benchmarking) / Nilgün SARP [s.1355]
Modern Tıbbın Buzdağı: Tıbbî Hatalar / Metin ÇAKMAKÇI [s.1359]
Sağlıkta Avrupa Birliği
Tüketici Sağlığı Açısından Türkiye ve Avrupa Birliği Mevzuatlarının Karşılaştırılması / B. Zakir AVŞAR [s.1362]
Sağlıkta Avrupa Birliği'ne Doğru / Arslan Ümit GİRAY [s.1377]
AB Konusunda Bazı Değerlendirmeler / Füsun SAYEK [s.1382]
Avrupa Birliği ile Entegrasyon Sürecinde Türk Sağlık Sektörünün Durumu / Nejla CAN [s.1387]
Dünya Sağlık Örgütü / Bekir METİN [s.1396]
SAĞLIKTA ÖZELLEŞME VE SAĞLIK SİGORTASI
Sağlıkta Özelleşme Eğilimleri
Özelleştirme - Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirmenin Kavramsal Boyutu / Aslan KAPLAN [s.1409]
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Sağlık Hizmetlerindeki Özelleştirmenin Nedenleri, Yaklaşımlar ve Çeşitli Uygulamalar / Aslan KAPLAN [s.1431]
Çözüm, Özel Sektör ve Vakıflardadır / Ahmet YILDIZHAN [s.1449]
Özel Sağlık Sektörünün Neresindeyiz? / Ahmet ROL [s.1453]
Sağlıkta Devlet ve Özel Kesim Ortak Ekonomisi / Ahmet MERT [s.1458]
Genel ve Özel Sağlık Sigortası
Sağlık Sistemini Kademelendirilmiş Bir Biçimde Yapılandıran Genel Sağlık Sigortası Modeli / Aziz AKGÜL [s.1471]
Sağlık Sigortacılığında Özel Sektörün Yeri / Ali GÖREN [s.1478]
Özel Sağlık Sigortaları / Aydın YÜCETÜRK [s.1482]
Sağlık Reformu ve Zorunlu Özel Sağlık Sigortası Modeli Önerisi / Coşkun Can AKTAN [s.1485]
Türkiye'de Sağlık Sigortaları / Abdullah KARACIK [s.1488]
Eski Sağlık ve Sağlık Sigorta Sistemi Üzerine Eleştiriler ve Yeni Kurulacak Sağlık Sigorta Sistemi Üzerine Düşünceler / Mehmet DEMİRKASIMOĞLU [s.1492]
Sağlık Sigortacılığı Politikasında Amerikan Sağlık Sigorta Sisteminden İzlenimler / Yaşar A. ÖZCAN - Hacer ÖZGEN [s.1494]
Özel Hastaneler
Özel Hastaneler Yoğun Bakımda! / Sedat AZAK [s.1515]
Özel Hastane İşletmeciliği / Asım GÜZELBEY - Funda ALKAN - Yaşar DEĞİRMENCİ [s.1519]
Türkiye'de Özel Hastaneler ve Sorunları / Hakan YAKUPOĞLU [s.1522]
Sağlığın Özelleştirilmesi Hakkındaki Düşünceler / Aslan KAPLAN [s.1525]
Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Özelleştirme Yaklaşımları ve Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Hastanelerin Özelleştirilmesi Çalışmaları Hakkında Yüksek Öğrenimli Sağlık Personelinin Düşüncelirinin Tespiti / Aslan KAPLAN [s.1535]
SAĞLIK EKONOMİSİ ve FİNANSMANI
Sağlık Ekonomisi ve Finansmanı
Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Türkiye ve Dünyadaki Uygulamaları / Hasan Tansu AKTAN [s.1557]
Sağlık Hizmetlerinde Finansman ve Ulusal Ekonomi / Recep AKDUR [s.1571]
Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Ücretlendirilmesi / Remzi SAĞLAM [s.1586]
Ekonomik Gelişme ve Sağlık Ekonomisi / Nesrin E. ÇİLİNGİROĞLU [s.1594]
Türkiye'de Sağlık Sisteminin Finansmanının Verimlilik ve Hakkaniyet Açısından Değerlendirmesi / Oğuz ENGİZ [s.1614]
Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hizmetleri Sunumunda Maliyet Kavramı, Sağlık Hizmetleri Finansmanı ve Türkiye / Besim ŞEREF [s.1622]
Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme Teknikleri / İsmail AĞIRBAŞ - Mehtap TATAR [s.1634]
Sağlık Hizmetleri Finansmanı / Türkan YALÇIN - Hasan Hüseyin YILDIRIM [s.1642]
Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Ülkemizdeki Durum / Didem SÖYLEMEZ - Meryem DURNA [s.1657]
Sağlık Harcamaları ve Bütçesi
Sağlık Politikaları, Sağlıkta Finansman ve Bütçeler / Bayram Fırat DAYANIKLI [s.1667]
Türk Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılanmasının Ekonomik Boyutu / Mehmet TOKAT [s.1676]
Sağlık Harcamalarındaki Çarpıklıklar / Harun DOĞRU [s.1683]
Sağlık Sektörü Reformunda Harcamaların Kontrol Edilmesi ve Verimliliğin Artırılmasına İlişkin Bazı Tespitler / Emin Haluk AYHAN [s.1687]
Sağlık Hizmetlerinin Piyasaları ve Pazarlaması
Sağlık Mal ve Hizmetlerinde Piyasa Aksaklıkları / Mehmet Ali AYDINLAR - Erdinç ÜNAL - Metin ATEŞ [s.1692]
Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Dilaver TENGİLİMOĞLU [s.1710]
Sağlık Sektörüne Kamu Müdahalesi / Sedat ÇETİK [s.1720]
SAĞLIK ALTYAPISI VE TEKNOLOJİSİ
Sağlık Teknolojisi ve Bilgi Sistemleri
Sağlık Sektöründe Araştırma - Geliştirme, Teşvik Politikaları, Bilgi ve Teknoloji Üretimi / Kemal GÜLEÇ [s.1729]
Sağlık Yönetiminde Karar Verme ve Bilgi Gereksinimi / Korkut ERSOY - Meriç ÇOLAK [s.1736]
Sağlık Bilgi Sistemleri ve Ülkemizdeki Durum / Suat DURANAY [s.1741]
Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri / Mesut ÇİMEN [s.1749]
Tıbbî Teçhizat ve Biyomedikal Hizmetler
Sağlık Kuruluşlarında Tıbbî Teknoloji Yönetimi / Yekta ÜLGEN [s.1754]
Biyomedikal Mühendislik / Yusuf Ziya İDER [s.1759]
Türkiye'de Nükleer Tıp Uygulamaları / Ali Tan IŞITMAN [s.1764]
Radyasyon Güvenliğinin Temel Kriterleri ve Hastanın Radyasyon Güvenliğinin Sağlanmasında Medikal Fiziğin Önemi / A. Gönül BUYAN [s.1767]
Laboratuvar Hizmetleri
21. Yüzyılda Klinik Biyokimya Laboratuvarlarından ve Uzmanlarından Beklentiler / Yahya R. LALELİ - Ahmet ŞAHİN [s.1776]
Sağlık Sektöründe Laboratuvar Hizmetleri / Ömer GÜZEL [s.1782]
Sağlık Bina ve Yatırımları
Türkiye'de Sağlık Yapıları Tasarım ve Uygulaması / Nermin İDİKAT [s.1790]
Sağlık Sektöründe Yatırımların Önemi ve Yatırım Kararları / Nurullah UÇKUN [s.1794]
SAĞLIK HAKLARI ve TIBBÎ ETİK
Sağlık Hakkı ve Hasta Hakları
Sağlık Kavramı ve Bireyin Yaşamında Sağlık Hakkı / Osman Gazi AKSOY [s.1803]
Hasta Haklarında Mükemmeli Yakalamak / Mehmet Ali ÖNAL [s.1809]
Sağlık Hizmetlerinin Etkinleşmesi İçin Temel İlke ve Politikalar / Derman BOZTOK - Hamiyet Fikret GÜNDOĞDU - Ümmühan AHSEN - Firdevs KORKMAZ [s.1818]
Kitle İletişim Araçlarına Karşı Sağlığımızı Nasıl Koruyalım? / Güliz ULUÇ [s.1822]
Tıbbî Etik
Psikiyatrinin Toplumsal Rolü ve Sorumluluğu (Metapsikiyatrik Bir Deneme) / Cengiz GÜLEÇ [s.1826]
Halk Sağlığı Açısından Etik / Çağatay GÜLER [s.1832]
İş Ahlakı Açısından Tıp: Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz? / Berna ARDA [s.1845]
Karar Kimin? Tıbbî Girişimin Reddi Açısından Hastanın Karar Verme Yeterliği / Çağrı KALAÇA [s.1854]
ÇEŞİTLEMELER
Sağlık Mevzuatı
Sağlık Mevzuatının Temel Esasları / H. Fehim ÜÇIŞIK [s.1865]
Alternatif Tıp
Akupunktur / Cemal ÇEVİK [s.1876]
EKLER: İSTATİSTİKLER
UNICEF "Dünya Çocuklarının Durumu 2001" / [s.1883]
DÜNYA BANKASI "Dünya Gelişme Göstergeleri 2001" / [s.1927]
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (WHO) "Dünya Sağlık Raporu 2000" / [s.1948]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye