Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1160
Makale : 143
Ebad : 6,8 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


Yeni Anayasa, Yeni TürkiyeNasıl Bir Anayasa?Genel EsaslarTemel Hak ve HürriyetlerHükûmet ve İdare SistemiYeni Anayasa’da YargıSivil Toplum Kuruluşları, Rapor Özetleri, Tarihçe


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Başkanlık Sistemi
 Yargı Reformu
 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

YENİ TÜRKİYE’nin ilk sayısını ‘Kasım-Aralık 1994 sayısı’ olarak yayınlamıştık. Sekiz yıl süreyle kesintisiz olarak Yeni Türkiye’yi yayınlamaya devam ettik. Bu müddet zarfında her biri ayrı bir konuyu inceleyen 49 ciltlik, 4205 makaleden ve 35 bin sayfadan meydana gelen dev bir ‘Yeni Türkiye Külliyatı’ ortaya çıktı. Ayrıca, türünün ilk örneği olan ‘Yeni Türkiye Araştırma Merkezi’ni kurduk; merkezde Osmanlı, Cumhuriyet ve Türkler hakkında uluslararası akademik araştırma projeleri gerçekleştirerek bu eserleri ve demokrasi, tarih, kültür konusunda kitaplar yayınladık. YENİ TÜRKİYE, Türkiye içinde ve bütün dünya bilim çevrelerinde tanındı, itibar kazandı ve üzerinde akademik araştırmalar yapıldı.

YENİ TÜRKİYE’yi çıkarırken, geleceğin Türkiyesi’nin doğru temeller üzerinde şekillenmesinde katkıda bulunmayı hedef almıştık. İlk kaleme aldığımız Okuyucu Mektubu’nda şöyle yazmıştık: ‘Geleceğin Türkiyesi, yepyeni bir Türkiye olacaktır. Asrın başlangıcında; demokratikleşmesini tamamlamış, millî kimlik sahibi kaynaşmış, bütünleşmiş, sevgi dolu, hür düşünceli insanlardan meydana gelen bir Türkiye ortaya çıkacaktır (...) Bu Türkiye, Türk ve İslâm Dünyası’nın liderlik mevkiine erişmiş, bütün dünya ülkeleri ile barışçı ve iyi münasebetler tesis etmiş, düşmanlığından korkulan, dostluğu aranan bir devlet olacaktır. YENİ TÜRKİYE ile hayalimizdeki bu Türkiye’nin doğuşu için çorbada tuzumuz olursa kendimizi bahtiyar sayacağız.’ Yeni Türkiye artık hayâl ettiğimiz gibi gerçekleşmeye başladı. Biz de malî imkânsızlıklar yüzünden yayınına ara verdiğimiz Yeni Türkiye’yi kaldığımız yerden yayınlamaya devam ediyoruz.

Yeni yayın döneminin ilk sayısını ‘Yeni Anayasa Özel Sayısı’ olarak çıkarıyoruz. Sayın Başbanımızın Yeni Türkiye için lûtfedip yazdığı yazının başlığı, yolumuzu aydınlatıyor ve çiziyor. ‘Yeni Bir Türkiye İçin, Yeni Bir Anayasa’ başlıklı yazısında Başbakan Erdoğan, ‘Yeni Anayasa devleti değil, insanı öne çıkaran, insanı yaşattıkça güçlenen bir devlet algısına sahip olmalı, böyle şekillenmelidir’ diyor. Önceki yıllarda Yayın Kurulu Üyemiz olarak bizi şereflendiren Sayın Cumhurbaşkanımız da yazısında, ‘Yeni Anayasa, evrensel ilkeleri düstur edinerek, temel hak ve hürriyetleri, herkes için, her yönüyle açık vatandaşlık temelinde güçlendirmeli ve teminat altına almalıdır’ diyor. Yeni Anayasa’nın hazırlanmasında koordinasyon görevini başarıyla ifa eden SayınTBMM Başkanımız Cemil Çiçek ise, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletin her kesiminin sahipleneceği demokratik bir anayasayı yapabilecek kudreti ve kuvveti vardır’diye vurguluyor.

Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza ve hayâllerimizdeki ‘Yeni Türkiye’nin kurucu lideri Başbakanımıza, birbirinden değerli ve güzel yazıları için şükranlarımızı sunuyoruz. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’ye, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Haşim Kılıç’a, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’a, Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’e, eski İçişleri ve Kültür Bakanlarımıza, milletvekillerimize, bilimadamlarımıza, yazarlarımıza ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkürü borç biliyoruz. Yeni Türkiye, onların bu iyi niyetli gayretleri ile yükselecektir. Yeni Türkiye’nin ilk yayın döneminde büyük emeği bulunan ve hâlen Yayın Kurulu Üyemiz Güler Eren’i de minnetle yâdediyoruz.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, değerli hukukçu Ahmet İyimaya, ‘Anayasa Hazırlama Süreci’ başlıklı tarihe not düşüren yazısına ‘Tarih her zaman randevu vermez!’ vecizesiyle giriş yapmış. ‘Yeni Anayasa’ için tarihin milletimize randevu verdiği istisnaî günleri yaşıyoruz. 2013 yılı bitmeden inşaallah ‘Yeni Anayasa’ hazırlanarak yürürlüğe girmelidir. Başbakanımızın yazısında vurguladığı gibi, ‘Yeni Bir Anayasa, Yeni Bir Türkiye umudumuzu en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz.’

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye