Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1160
Makale : 143
Ebad : 6,8 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


Yeni Anayasa, Yeni TürkiyeNasıl Bir Anayasa?Genel EsaslarTemel Hak ve HürriyetlerHükûmet ve İdare SistemiYeni Anayasa’da YargıSivil Toplum Kuruluşları, Rapor Özetleri, Tarihçe


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Başkanlık Sistemi
 Yargı Reformu
 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

 1. Yeni Anayasa, Abdullah Gül
 2. Anayasayı Değiştirme İradesinden Yeni Anayasa Yapma İradesine Bir Zihniyet Değişimi: Neden Yeni Anayasa?, Cemil Çiçek
 3. Yeni Bir Türkiye İçin, Yeni Bir Anayasa, Recep Tayyip Erdoğan
 4. İnsan Hakları İhlallerini Önlemede Bireysel Başvurunun Rolü, Haşim Kılıç
 5. Yeni Anayasa Olmadan Yeni Türkiye Olmaz, Bekir Bozdağ
 6. Yeni Anayasa Eşiğinde Türkiye, Sadullah Ergin
 7. Yeni Anayasa, Ama Nasıl?, Devlet Bahçeli
 8. Anayasa Yapımında Perakendeci Yöntem, Ergun Özbudun
 9. Yüksek Beklenti-Düşük Performans: Yeni Anayasa Yazım Sürecinin Analizi, İhsan Bal - Mustafa Kutlay
 10. Türkiye’nin Yeni Bir Toplum Sözleşmesine İhtiyacı Var!, Ekrem Ali Akartürk
 11. “Yeni Anayasa”nın (Ana)yasal Sorunları, Sami Selçuk
 12. Yeni Anayasa Önerisi, Hüseyin Hatemi

*Dosyalar, makalelerin ilk ikişer sayfasını içermektedir.Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye