Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 900
Makale : 105
Ebad : 5,8 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


Genel Siyasî YaklaşımHükûmet SistemleriBaşkanlık SistemiYarı Başkanlık SistemiParlamenter SistemTürkiyede Başkanlık Sistemlerinin UygulanabilirliğiBaşkanlık Sisteminde Yerinden YönetimDünyadaki Bazı ÖrneklerHükûmet Sistemlerinin TarihçesiÇeşitlemeler


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Yeni Anayasa
 Yargı Reformu
 Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Genel Siyasî Yaklaşım
Başkanlık Sistemi ve Kalkınma / Cevdet Yılmaz [s.9]
Başkanlık Sistemi Açısından Yeni Büyükşehir Belediye Modeli / Muammer Güler [s.16]
Hangi Sistem mi, Hangi Değerlerler mi? / Nihat Ergün [s.20]
Neden Başkanlık Hükümeti? / Burhan Kuzu [s.25]
Başkanlık Sistemini Tartışmak yahut AK Parti Modeli / Ahmet İyimaya [s.52]
Başkanlık Rejimi Hakkındaki Düşüncelerimiz / Mustafa Destici [s.64]
Başkanlık Sisteminde Yasama ve Diğer Sistemlerle Mukayesesi / Mehmet Ali Şahin [s.71]
“Başkan” ya da “Ben Devletim” Girişimi... / Atilla Kart [s.76]
MHP, Parlamenter Sistemin Demokratikleştirilmesinden Yanadır / Faruk Bal [s.83]
Parlamenter Rejim mi? AKP Tipi Başkanlık Sistemi mi? / Oktay Öztürk [s.96]
Başkanlık Sistemi / Altan Tan [s.101]
Başkanlık Sistemini “Şahsîleştirmek” / Hüseyin Çelik [s.103]
Başkanlık Sistemi / Ahmet Aydın [s.106]
Başkanlık Sistemi Çözüm Olabilir mi? / Muharrem İnce [s.108]
Başkanlık Sistemine Neden Hayır? / Mehmet Şandır [s.111]
Başkanlık Sistemi Üzerine / Hasip Kaplan [s.116]
Vesayet Sistemi Çökerken Başkanlık Sistemi / İdris Şahin [s.118]
Başkanlık Sistemini Doğru Anlamak / Abdülkadir Aksu [s.120]
Yeni Bir Anayasa’ya Doğru / Ertuğrul Günay [s.124]
Başkanlık Sistemi Türkiye’nin Sorunlarını Çözer mi? / İdris Bal [s.127]
Türkiye’de Başkanlık Tartışmaları / Yusuf Halaçoğlu [s.140]
Bir Meserret Tebessümü: Başkanlık Sistemi / Selçuk Özdağ [s.146]
Demokrasilerin ‘Ölüm Öpücüğü’: Başkanlık Sistemi / Binnaz Toprak [s.152]
Başkanlık Rejimi ve Kamu Yönetimi / Birgül Ayman Güler [s.157]
Başkanlık Sistemi / Fatih Çiftçi [s.163]
Başkanlık Sistemi Tartışmaları / Tevfik Ziyaeddin Akbulut [s.165]
Yeni Bir Anayasa Üzerine / Ömer Süha Aldan [s.167]
Yeni Bir Mimarî Oluşturmalı / Süleyman Soylu [s.173]
Başkanlık Sistemi Hakkında Birkaç Not / Osman Can [s.175]
Yaparız Olur!.. Türk Tipi Başkanlık!.. / Fikri Sağlar [s.182]
Hikmet-i Hükümet / Mazhar Bağlı [s.185]
Hükümet Sistemi Tartışmalarının Sorunlu Görünümü / Yusuf Tekin [s.190]
Yönetim Şekilleriyle Yargı Bağımsızlığı İlişkisi / M. Oltan Sungurlu [s.199]
Başkanlık Sistemi ve Türkiye / Mehmet Keçeciler [s.203]
Hükûmet Sistemleri
Hükûmet Sistemi Tartışmaları / Ergun Özbudun [s.205]
Türkiye’nin Yeni Siyasal Rejim Arayışı / Ersin Kalaycıoğlu [s.214]
Hükümet Sistemleri ve Türkiye / Şükrü Karatepe [s.223]
Hükümet Sistemini Demokrasi Ekseninde Tartışmak / Sevtap Yokuş [s.236]
Hükümet Sistemi Tartışmaları ve Türkiye / Gonca Bayraktar Durgun [s.246]
Hükümet Sistemlerini Karşılaştırmak: Türkiye İçin Bir Değerlendirme / Mehmet Tevfik Gülsoy [s.257]
Türkiye’deki Hükümet Sistemi Tartışmalarına İlişkin Değerlendirmeler / Levent Gönenç [s.269]
Türkiye’de Başkanlık Sistemi mi? Parlamenter Sistem mi? / Hasan Tunç [s.280]
Türk İktidar Yapısında Değişim: Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemi / Ertan Beceren [s.284]
Demokratik Hukuk Devleti İdealine Uygun Bir Hükümet Sistemi İçin Radikal Öneriler / İ. Uğur Esgün [s.291]
Hükümet Sistemleri Tartışmaları Bağlamında Hükümet Sistemimiz ve Partili Cumhurbaşkanı / Faruk Bilir [s.303]
Kontrolsüz Güç, İstibdat Getirir / Sami Karahan [s.309]
Hükümet Sistemi Tartışmalarında Kuvvetler Ayrılığı (Dengesi) İlkesini Yeniden Düşünmek / Fazıl Hüsnü Erdem [s.313]
Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Siyasal Sistemimize Etkileri: Türkiye’de Hükümet Sisteminin Geçirdiği Dönüşüm ve Geleceğe Yönelik Beklentiler / Nur Uluşahin [s.319]
Hükümet Sistemi Konusunda Kendi Modelimizi Geliştirebilmek Üzerine Düşünceler / Mehmet Ali Zengin [s.333]
Sistem Arayışlarında Siyasal Partiler ve Parti Disiplini / Şenol Durgun [s.337]
Hükümet Sistemleri ile İnsan Hakları Arasındaki Olası İlişkiler / Selman Karakul [s.358]
Başkanlık Sistemi
Başkanlık Rejimini Anlamak / Erdoğan Teziç [s.366]
Başkanlık Sistemi / Doğu Ergil [s.372]
Başkanlık Sistemi ve Toplumsal Bütünlük / Ali Murat Özdemir [s.381]
Başkanlık Sistemi ve Sömürgeleşen Federasyon / Anıl Çeçen [s.394]
Genel Özellikleri, Yararları ve Sakıncaları Işığında Başkanlık Sistemleri / Pınar Akçalı [s.406]
“Başkan” mı, “Sistem” mi? / Mümtaz Sarıçiçek [s.412]
Başkanlık Sisteminin Anayasal, Kurumsal, Davranışsal Dinamikleri ve Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Tercihi / Şule Özsoy Boyunsuz [s.416]
Başkanlık Sistemi / Hayri Keser [s.430]
“Başkanlığa Meyyalim, Vallâhi Erkten” ya da “Başkanlık Sistemi” Tartışmalarına Schmittyen Bir Katkı: “Demokratik Diktatörlük” / Fırat Kargıoğlu [s.439]
Yarı Başkanlık Sistemi
Siyasal Sistem Arayışları ve Yarı-Başkanlık Sistemi / Nur Vergin [s.449]
Yarı Başkanlık Hükümet Sistemi ve Türkiye / Fevzi Demir [s.456]
Türkiye’de Yarı Başkanlık Sistemi Uygulanabilir / Hasan Celâl Güzel [s.476]
Parlamenter Sistem
Türkiye’de Parlamenter Sistemin Tıkandığı Durumlar / Volkan Abur [s.480]
Kurucu Güvensizlik Oyu Başkanlık Sistemine Alternatif Olabilir mi? / Hüseyin Özcan [s.492]
Halk Tarafından Seçilen Güçlü Devlet Başkanına Doğru / Aydın İpek [s.498]
Türkiye Parlamenter Hükümet Sistemini Hiç Uygulayabildi mi? / Hilal Yazıcı [s.509]
Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları / R. Bülend Kırmacı [s.519]
Türkiye’de Başkanlık Sisteminin Uygulanabilirliği
Başkanlık Sistemi ve Ülkemizde Başkanlık Sistemi Tartışmaları / İlter Turan [s.525]
Başkanlık Sistemi mi? Neden? / M. Zafer Üskül [s.530]
Başkanlık Sistemine Geçiş Gerekli mi? / Serap Yazıcı [s.538]
Başkanlık Sistemi, Demokrasi ve Türkiye / Mustafa Erdoğan [s.542]
Amerika’da Güçlü Başkanlık Tartışması ve AK Parti’nin Başkanlık Sistemi Teklifi / Yavuz Atar [s.548]
Türkiye’de Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sisteminin Uygulanması Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme / Ercüment Tezcan [s.552]
2007 Anayasa Değişikliği Sonrası Benimsediğimiz Hükümet Sisteminin Niteliği, Ülkemizde Uygulanabilirliği ve Başkanlık Sistemi Önerileri Üzerine Bir İnceleme / Fatih Özkul [s.555]
Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği / Hasan Tahsin Fendoğlu [s.567]
Başkanlık Demokrasisini Doğru Tartışmak / Mehmet Merdan Hekimoğlu [s.587]
Türkiye Başkanlık Sistemi (Alternatif Bir Sistem Arayışı) / Rıza Arslan [s.592]
Memleketimizde Başkanlık Sistemi Uygulaması Aleyhine Bazı Düşünceler / Servet Armağan [s.600]
Türkiye’de Hükümet Sistemi Arayışları: Başkanlık veya Yarı Başkanlık Sistemlerinin Değerlendirilmesi / Tanju Tosun - Gülsün Erdoğan Tosun [s.608]
Başkanlık Sistemi; ABD, Türkiye’ye Örnek Olabilir mi? / Sait Yılmaz [s.617]
Türkiye İçin Başkanlık Sistemi Değerlendirmeleri / Selçuk Duman [s.636]
Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği / Murat Yanık [s.663]
Başkanlık Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği / Ayhan Döner [s.668]
Mazi, Hâl ve İstikbal Boyutlarıyla Başkanlık Sistemi / Cemal Fedayi [s.679]
Türk Parti Sistemi Başkanlık Rejimine Elverişli mi? / Ekrem Ali Akartürk [s.692]
“İtirazım Var” Başkanlık Sistemine! / Abdurrahman Eren [s.698]
Yeni Anayasanın Eşiğinde Türk Siyasal Yaşamının Verileri Işığında “Başkanlık Rejimi” / Cevat Okutan [s.702]
2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonrasında Muhtemel Hükümet Sistemi Senaryoları Üzerine Bir Değerlendirme / Bülent Yavuz [s.707]
Başkanlık Sisteminde Yerinden Yönetim
Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri ile Yerinden Yönetim Modelleri / Ali Rıza Saklı [s.731]
Ademi Merkeziyetçi Bir Yönetim Modeli Önerisi / Oktay Uygun [s.741]
Dünya’daki Bazı Örnekler
ABD Üzerinden Bir Başkanlık Sistemi Tartışması / Tayyar Arı [s.769]
ABD Örneğinde Başkanlık Sisteminin Kritiği: Oluşum Süreci ve Karakteristiği / Bekir Parlak [s.773]
Karşılaştırmalı Başkanlık Sistemleri: Latin Amerika ve Sovyet Sonrası Örnekler Üzerine Bir İnceleme / Haluk Alkan [s.779]
Latin Amerika’da Yeni Anayasacılık ve Yeni-Anayasacı Başkanlar Öncülüğünde Barışçıl Devrim Kuramı: -I- Hugo Rafael Chávez Frías ve Venezuela’da Demokratik Anayasa Konvansiyonu Örneği / Öykü Didem Aydın [s.790]
Hükûmet Sistemlerinin Tarihçesi
Türkiye’de Günümüze Kadar Tatbik Edilen Hükümet Sistemleri / Adnan Küçük [s.808]
Demokratik Kurumların Araçsallaşması: Arabesk Demokrasi, Alaturka Başkanlık / Ali Akyıldız [s.831]
Başkanlık Sistemi ve Geleneksel Devletlerarası İlişkiler Teorisine Geri Dönüş / Levent Ürer [s.844]
Çeşitlemeler
Kavramlar ve Demokrasi / Nevzat Yalçıntaş [s.856]
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin(mi?)dir / Ali Rıza Çoban [s.860]
İktidarda Yaşanan Kişiselleşme Olgusunun Yürütmenin Güçlenmesi Üzerindeki Etkileri / Cengiz Gül [s.872]
Milletvekili Andının Parlamento Hukuku Bakımından İfade Ettiği Anlam / Ömer Keskinsoy [s.883]
Başkanlık Sistemi ve “Kürt Sorunu” Tartışmaları / İkbal Vurucu [s.886]
Hâkimlerin Atanmaları / Ömer Sever [s.897]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye