Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1362
Makale : 138
Ebad : 7,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


TÜRK DÜNYASI CUMHURBAŞKANLARI, LİDERLERİGENEL DEĞERLENDİRME, COĞRAFYA, NÜFUSTürk Dünyasının Genel DeğerlendirmesiTürk Dünyasının CoğrafyasıTürk Dünyasının Demografik YapısıTEMEL ORTAK DEĞERLERTarihDilDinKültür, Edebiyat, SanatBÜTÜNLEŞME VE TEŞKİLÂTLANMATürk Dünyasında EntegrasyonTürk Dünyasında TeşkilâtlanmaSİYASÎ YAPISiyasî Analiz ve StratejiGüvenlikAvrasyacılıkSOSYAL YAPISosyo-Kültürel Yapı AnaliziEğitim ve BilimİKTİSADÎ YAPIEkonomik İlişkiler ve Dış TicaretEnerji, Su, Çevre


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Dünyası

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TÜRK DÜNYASI CUMHURBAŞKANLARI, LİDERLERİ
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi / AZERBAYCAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev [s.19]
Türk Dünyasının İki Direği-Kazakistan ve Türkiye / KAZAKİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev [s.25]
Türk Devletlerinin Kardeşliğini Pekiştirmeliyiz / KIRGIZİSTAN Cumhurbaşkanı Almazbek S. Atambayev [s.31]
Özbekistan-Türkiye Dostluğu / ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı İslam Kerimov [s.35]
Türk Dünyasının Vizyonu ve Geleceği / TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül [s.38]
Türkmen ve Türk Kardeşliği / TÜRKMENİSTAN Cumhuriyeti Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov [s.43]
Kıbrıs Milli Davamızdır / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu [s.46]
Devletler Farklı, Millet Aynı Millettir / TÜRKİYE Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan [s.50]
Bağımsızlıklarından Bugüne Orta Asya Türk Cumhuriyetleri: Ortak Bir Geleceğe Doğru / TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu [s.55]
GENEL DEĞERLENDİRME, COĞRAFYA, NÜFUS
Türk Dünyasının Genel Değerlendirmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi-Orta Asya İlişkileri Üzerine / Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek [s.65]
AK Parti Hükûmetleri Döneminde Yurt Dışındaki Vatandaş, Soydaş ve Akraba Topluluklarla Kurulan Bazı Köprüler / Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ [s.70]
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Türk Dünyası / Mustafa İsen [s.75]
Türk Dünyası / İlber Ortaylı [s.79]
Türkiye ile Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkiler Nasıl Başladı? Bir Uzmanın Bakışı / Mehmet Saray [s.87]
Yeni Yüzyıla Girerken Türk Cumhuriyetleri / Saadettin Yağmur Gömeç [s.94]
Ana Hatlarıyla Türk Dünyası / Orhan Kavuncu [s.101]
Türkiye’nin, Bağımsızlıkları Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerine Dönük Faaliyetleri / Mustafa Durmuş-Harun Yılmaz [s.110]
Türk Cumhuriyetlerinin Değişen Jeopolitiği’nde Türkiye ile İlişkilerin Geleceği / Hasan Kanbolat [s.137]
Türk Dünyasının Coğrafyası
Türk Dünyası Coğrafyası / Ramazan Özey [s.144]
Türk Dünyasının Coğrafyası / İbrahim Atalay [s.166]
Türk Dünyasının Demografik Yapısı
Yeryüzünde Türk Nüfusun Dağılışı ve Miktarı Sorunu / Ali Yiğit [s.199]
300 Milyonluk Türk Dünyası / Hasan Celâl Güzel [s.224]
TEMEL ORTAK DEĞERLER
Tarih
Türklerin Soy Kütüğü / Salim Koca [s.233]
Tarihte Türk Devletleri / Ramazan Özey [s.239]
Tarihte ‘Türk’ Adı / İbrahim Kafesoğlu [s.248]
Türklüğün En Eski Zamanları / Tuncer Baykara [s.257]
Türk (Dünyası) Birliği-‘Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor’ / Mehmet Metin Hülagü [s.298]
Ortak Tarih Bilincine Doğru / Darhan Kydyrali [s.302]
Türkler / Hasan Celâl Güzel [s.305]
Türk Tarihi Araştırmaları ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme / Kemal Çiçek [s.312]
Türkiye ve Türk Dünyası İlişkilerinin Dayandığı Tarihî Temeller / Abdullah Gündoğdu [s.319]
Osmanlı Devleti ve Türk Hanlıkları Siyasî Münasebetleri / Nahide Şimşir [s.326]
Türkistan’da Rus İşgalleri / Seyfeddin Buntürk [s.339]
Kafkasya’nın Rus İmparatorluğu Tarafından İşgali / Seyfeddin Buntürk [s.346]
Dil
Türklerde Dil Birliği Yakın mı Uzak mı? / Mustafa S. Kaçalin [s.356]
Türk Dünyasında Dil / Şükrü Halûk Akalın [s.358]
Türk Dili: Geçmiş, Hâl ve Gelecek / Ahmet Bican Ercilasun [s.380]
Türkçenin Tarihten Günümüze Geçirdiği Evreler / Mesut Şen [s.391]
Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bazı Notlar / Gürer Gülsevin [s.412]
Dil Planlaması ve Dil Politikaları Bağlamında Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili / Ertuğrul Yaman [s.426]
Türklerin Kullandıkları Alfabeler / Seyfeddin Buntürk [s.429]
Türk Dünyasında Yazı Birliği: Latin Alfabesi Temelinde Yeni Türk Alfabeleri / Erdal Şahin [s.449]
Tehlikedeki Türk Dilleri ve Değişkeleri Hakkında / Ülkü Çelik Şavk [s.458]
Din
İlim ve Hikmet Yurdu: Avrasya / Mehmet Görmez [s.465]
İslam Öncesi Türklerde Din / Harun Güngör [s.467]
Türkler’in İslâmiyet’i Kabulü / Abdülkerim Özaydın [s.488]
Türklerin Müslümanlığı Meselesine Kuran ve Hadis Işığında Yeni Bir Bakış / Zekeriya Kitapçı [s.498]
Dünden Bugüne İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumu ve Gelişimi / Bekir Karlığa [s.507]
Türk Dünyasını Müslümanlaştıran Manevî Dinamik: Tasavvuf ve Tarikatlar / Osman Türer [s.523]
İlk Türk-İslâm Devletlerinde Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü Üzerine Bazı Değerlendirmeler / Nesimi Yazıcı [s.531]
Günümüz Türkistan’ında Sovyet Dini Mirası: Resmi İslâm İrşadı / Seyfettin Erşahin [s.543]
Açmazları ve Açılımları ile Türk Dünyası’nda Dinsellik Üzerine Satırbaşları / Mim Kemal Öke [s.559]
Cumhuriyet’in İslamı Yeniden İnşa Sürecinde Son Dönem Osmanlı Ulema ve Sufiyyesi / Ahmet Yaşar Ocak [s.564]
Kültür, Edebiyat, Sanat
Türk Milliyetinin Atası / Namık Kemal Zeybek [s.568]
İslamiyet Öncesi Türk Eserleri / Cengiz Alyılmaz [s.576]
Türk Dünyasında Rönesans Mümkün mü? / Beşir Ayvazoğlu [s.606]
Dirliğimizin ve Birliğimizin Ortak Kültür Temeli / Yavuz Bülent Bâkiler [s.613]
Dünden Bugüne Türk Edebiyat(lar)ı / Nevzat Özkan [s.620]
Türk Kültür Ekolojisinin Kaynağı Olarak Mitolojimizin Temel Özellikleri / Özkul Çobanoğlu [s.642]
Nevruz Kavramının Tarihî ve Sosyolojik Analizi / Mustafa Aksoy [s.656]
Türkistan’dan Anadolu’ya Koç-Koyun Heykelleri ve Balballar / Mustafa Aksoy [s.664]
Divanu Lugat’it-Türk’te At Kültürü / Ali Abbas Çınar [s.670]
Geleneksel Türk Müziğinde İki Telli Çalgıların İnançlarla İlişkisi Üzerine / İrfan Gürdal [s.678]
Yılın Yazarı Töten Abdik’i Tanıtma Faslından Türk Dünyasına Yönelik Ünsiyet Mesajımızın Algılanması Üzerine Notlar / Lütfü Şehsuvaroğlu [s.682]
BÜTÜNLEŞME VE TEŞKİLÂTLANMA
Türk Dünyasında Entegrasyon
Türk Halkları Asamblesi / Turan Yazgan [s.693]
Türk Kültür Coğrafyası ve Birliğinin Sağlanmasının Temel Taşları / Mustafa Kabakçı [s.695]
Türk Birliği / Nevzat Yalçıntaş [s.699]
Türk Dünyasında Birlik ve Beraberlik Olgusu Yaşamalı ve Yaşatılmalıdır / Abdurrahman Güzel [s.713]
Türklerin Birliği Neden Olmasın? / Nuri Gürgür [s.727]
Avrupa Birliği Modeli ve Türkistan’da Bütünleşme / Turgay Düğen-Sezgin Mercan [s.733]
Türkistan’ı Birbirine ve Türkiye’ye Bağlayan Değerler / Fatma Açık [s.744]
Türk Dünyası’nda Kültür Birliği ve Ortak Tarih Yazımı / Cemalettin Taşkıran [s.758]
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme / Necmettin Tozlu [s.765]
İdealden Gerçekliğe Türk Birliği / Fırat Purtaş [s.774]
Türk Dünyasında Teşkilâtlanma
Türk Bütünleşmesinin Öncüsü: Türk Konseyi (Türk Keneşi) / Halil Akıncı-Alim Bayaliyev [s.776]
20. Yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY) / Düsen Kaseinov [s.789]
TİKA ve Türk Dünyası: Eskimeyen Vizyon, Daimi İşbirliği veya Yardımlaşmada Türk Modeli / Serdar Çam [s.792]
Türkiye’nin Soydaş ve Akraba Topluluklara Yönelik Politikaları / Kemal Yurtnaç [s.800]
Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi / Hayati Develi [s.810]
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) / Ahliman Amiraslanov [s.816]
Uluslararası Türk Akademisi / Şakir İbrayev [s.824]
Türk Devletleri ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV) / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.827]
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) ve Çalışmalarının Kısa Bir Özeti / Saadet Pınar Yıldırım [s.831]
Diyalog Avrasya Platformu (DAP) / Erkam Tufan Aytav [s.838]
Türk Cumhuriyetleri ile Ortak Geleceğimizin İnşası - İş Dünyası Perspektifi / Bahri Can Çalıcıoğlu [s.842]
Türk Dünyasında Gençlik Örgütleri: Yakın Tarihimize Kısa Bir Bakış / Akram Abdullayev [s.846]
Türk Dünyasının Gönül Mirasıyla Buluşma Noktası: Eskişehir / Güngör Azim Tuna [s.849]
Türk Dünyasında Kültürel-Edebi İlişkiler / Yakup Deliömeroğlu [s.851]
Türk Dünyası ve Edebiyat / Yahya Akengin [s.857]
Türk Milliyetçiliği Tarihinde Türk Ocakları / Mehmet Öz [s.861]
SİYASÎ YAPI
Siyasî Analiz ve Strateji
Türk Cumhuriyetlerine Bakışa Dair Düşünceler / Fatih Ceylan [s.873]
SSCB Sonrası Dönemde Türkiye’nin Orta Asya Politikası: ‘Algılar, Tepkiler ve Yeni Bir Strateji Arayışı’ / Mehmet Seyfettin Erol [s.876]
Sovyet Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Anayasal ve Siyasal Kurumsallaşma / Haluk Alkan [s.887]
Türk Cumhuriyetlerinin ‘Müştereklerde Buluşabilmek’ için Stratejileri Neler Olmalıdır? / Celalettin Yavuz [s.895]
Kamu Diplomasisi ve Türk Dünyası İlişkileri / Hüseyin Kocabıyık [s.908]
Türk Dış Politikasının Gündemi ve Türk Dünyası / M. Ragıp Vural [s.911]
Güvenlik
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) / Çınar Aldemir [s.921]
Türk Cumhuriyetleri ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü / Alaeddin Yalçınkaya [s.924]
Rusya’nın Orta Asya’yı Kontrol Araçları: KGAÖ ve ‘Gazprom’ / Sabir Askeroğlu [s.936]
Avrasyacılık
Avrasyacılık Düşüncesinde Diller ve Dilbilim / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.941]
Avrasyacılık Akımının Türk Dünyası’ndaki Yeri / Erel Tellal [s.956]
Altın Orda’nın Rusya’ya Etkileri / İlyas Kemaloğlu (Kamalov) [s.961]
Değişen Türk Dış Politikasının Avrasya’ya Yansımaları (2003-2013) / Bekir Günay [s.971]
Rusya’nın Yeni Entegrasyon Anlayışında ‘Avrasya Birliği’: Türk Dünyasına Olası Etkileri ve Öneriler / Aidarbek Amirbek/Almasbek Anuarbekuly [s.984]
SOSYAL YAPI
Sosyo-Kültürel Yapı Analizi
Eski Türklerde Konargöçerlik ve Şehircilik / Cengiz Alyılmaz [s.999]
Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme / Ayşegül Aydıngün [s.1009]
Kazakistan’ın Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişimi Üzerine / Hayati Tüfekçioğlu [s.1017]
Küresel Ekonomik Sistem ve Postmodernizm Sürecinde Kazakistan’da Dil Politikaları / Ferhat Karabulut [s.1021]
Azerbaycan’ın Etnik Yapısı / Elnur Ağayev [s.1030]
Ortak Türk Kimliğinde Önemi Yeterince Kavranılamamış Bir Köprü: Halk İnanmaları Kültürü / Yaşar Kalafat [s.1049]
Millî Bütünlüğümüzün Kaynakları: Türkistan’dan Anadolu’ya Gelenek ve İnanışlarımız / Kemal Polat [s.1056]
Azerbaycan’da Millî Kimlik İnşasında Sosyo-Ekonomik Etkenler ve Millet Olgusunun Fikrî Temelleri (19. Yüzyılın Sonu-20. Yüzyılın Başı) / Ali Asker [s.1069]
Türkistan’da Kimlik: Abdurrauf Fıtrat (1886-1938) ve Dönemi / B. Tümen Somuncuoğlu [s.1089]
Eğitim ve Bilim
Türk Dünyasında Doğum Sancısı / Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı [s.1099]
Dünyadaki Türk Okulları / Şerif Ali Tekalan [s.1109]
Türkiye Cumhuriyeti’nin Sınır Ötesi Yüksek Öğretim Tecrübesi: Türk Cumhuriyetleri Örneği / Osman Horata [s.1120]
Kırgızistan’da Eğitim ve Tarihî Gelişimi / Sebahattin Balcı-Akmatali Alimbekov-Kadien Boobekova [s.1127]
Türk Cumhuriyetlerinde Türk Okulları / Ercan Türk [s.1145]
Türk Dünyası Araştırma Vakfı’nın Türk Dünyasına Yönelik Eğitim Faaliyetleri / Mehmet Yüce [s.1148]
Teknoparklarda Yeni Nesil Yapılanma ve Türk Cumhuriyetleri’nin Teknoparklar Ağı ile Yaratabileceği Küresel Güç Fırsatı / Attila Dikbaş [s.1156]
İKTİSADÎ YAPI
Ekonomik İlişkiler ve Dış Ticaret
Türk Dünyası ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler / Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan [s.1167]
Yeni Küresel Sistemde Türk Dünyası ve Ekonomik İşbirliğinin Önemi / M. Rifat Hisarcıklıoğlu [s.1174]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticarî ve Ekonomik İlişkiler / Tuğrul Erkin-Elnur Osmanov [s.1178]
Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Gelişmeler / Emin Çarıkçı [s.1190]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin Ticarî İlişkileri / Ahmet Kesik [s.1203]
Türk Dünyasında İktisadî Bütünleşme Arayışları / Ahmet Burçin Yereli [s.1211]
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Ekonomi Politiği / Mehmet Dikkaya [s.1223]
Türk Cumhuriyetlerinde Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumların Gelişmişlik Düzeyi / Kadir Murat Altıntaş [s.1241]
Türkiye’nin Türkî Cumhuriyetlerdeki Dış Yatırımları ve Türk Eximbank’ın Rolü / Emin Akçaoğlu [s.1261]
Orta Asya Cumhuriyetlerinin Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Yaşadığı Sorunlar ve Türkiye ile İlişkileri / Mehmet Celalettin Aktaş-Hasan Yenigül [s.1265]
Enerji, Su, Çevre
Türk Dünyası ve Enerji / Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız [s.1273]
Uluslararası İlişkiler ve Enerji / Osman Göksel [s.1275]
Yarım Kalmış Bir Senfoni-Türkiye ve Hazar Havzası Enerji Politikaları / Hasan Selim Özertem [s.1285]
Hazar Havzası Enerji Güvenliği ve Doğalgaz Boru Hatları / Süreyya Yiğit [s.1294]
Orta Asya Türk Dünyası’nın Geleceğinde ‘Su’yun Önemi / Dursun Yıldız [s.1310]
Türk Dünyası’nda Çevre Sorunları ve Hasarı / Figen Erkoç-Mustafa Keten [s.1323]
Hazar’ın Öte Yakasında Su Problemleri-Aral Faciası / Orhan Kavuncu-Sharifa Jabbarova [s.1338]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye