Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1642
Makale : 150
Ebad : 8,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


TÜRK CUMHURİYETLERİAzerbaycan CumhuriyetiKazakistan CumhuriyetiKırgızistan CumhuriyetiÖzbekistan CumhuriyetiTürkmenistan CumhuriyetiKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiMUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİKırımDoğu TürkistanTataristanBaşkurdistanÇuvaşistanSaha, Altay, Tuva, HakasGagauz (Gökoğuz)TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-ORTA DOĞUOrta Doğu’nun Genel Değerlendirmesiİran TürkleriIrak TürkleriSuriye ve Lübnan TürkleriKürtlerTÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-BALKANLARBalkanların Genel DeğerlendirmesiBulgaristan TürkleriBatı Trakya TürkleriMakedonya TürkleriKosova TürkleriBosna Hersek ve SancakArnavutlukMacaristan, Polonya, RomanyaTÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-KAFKASLARKafkasların Genel DeğerlendirmesiGürcistan TürkleriAhıska TürkleriKaraçay-Malkar TürkleriKumuk TürkleriNogay TürkleriÇeçenistanDİĞER TÜRK TOPLULUKLARIAfganistan TürkleriTacikistan TürkleriMoğolistan TürkleriKaray TürkleriDiğerleriTÜRK YERLEŞİMLERİBatı Avrupa TürkleriAmerika TürkleriAvustralya Türkleri


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Türk Dünyası

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TÜRK CUMHURİYETLERİ
Azerbaycan Cumhuriyeti
Ebediyete Yeminli Kardeşlik: Türkiye-Azerbaycan / Aygün Attar [s.1363]
Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve Sonuçları (1828-1988) / Musa Qasımlı [s.1370]
Bağımsızlığının 22. Yılında Azerbaycan / Nazim Cefersoy-Araz Aslanlı [s.1389]
Azerbaycanın, Sosyo-Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri / Gazi Bilgin [s.1413]
Azerbaycan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları / Hatem Cabbarlı [s.1419]
Azerbaycan’ın Enerji Stratejisi ve Türkiye / Toğrul İsmayıl [s.1451]
Azerbaycan’ın Devlet Dili Politikası / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.1466]
Azerbaycan / Ceylan Tokluoğlu [s.1476]
Nahçıvan / İbrahim Ethem Atnur [s.1486]
Azerbaycan’ın Küresel Ekonomiye Eklemlenme Çabaları: 1992-2002 Dönemi / Mehmet Dikkaya-Onur Demirci [s.1497]
Kazakistan Cumhuriyeti
Kazakistan ve Türkiye-Dostluk ve Kardeşliğin Örneği / Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tuymebayev [s.1513]
Orta Asya’da Uluslararası Çekim Merkezi Kazakistan / Abdulvahap Kara [s.1516]
Bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti / Orhan Söylemez [s.1547]
Büyük Kazakistan Projesi ve 2050 Stratejisi / Mehmet Seyfettin Erol [s.1564]
Kazakistan’da Dil Uygulamaları / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.1569]
Kazakistan ve Kazaklar / Zeyneş İsmail [s.1586]
Dünden Bugüne Kazakistan / Hüseyin Erdem [s.1600]
Bağımsız Kazakistan ve Türkiye-Kazakistan İlişkileri / Meryem Hakim [s.1613]
Türkiye-Kazakistan Ticarî ve Ekonomik İşbirliği Gelişimi / Mert Sarı [s.1620]
Çok Vektörlü Kazak Dış Politikasının Analizi / Dinmukhammed Ametbek-Kanat Ydyrys [s.1627]
Kazak Türklerinde Evlenme Geleneği / Mehmet Yüce-Gülnar Kokybassova Saygı [s.1640]
Kazak Poemasının Gelişimi Tarihi ve İ. Bayzakov’un ‘Kuralay Sulu’ Poeması / Kunıpiya Alpisbayev [s.1649]
Kırgızistan Cumhuriyeti
Kırgızistan’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile İlişkileri / Mehmet Yüce [s.1655]
Kırgızistan / İsmail Doğan-Ulanbek Alimov-Zuhra Altmışova-Cengiz Buyar [s.1668]
Kırgızistan: Çoğul Toplumda Çoğulcu Demokrasi Denemesi / Y. Emre Gürbüz [s.1684]
Kırgızistan’da Siyasal Yapı ve Birlikte Yaşama / Fazlı Polat [s.1700]
Türkiye-Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret İlişkileri / Ahmet Kaya [s.1706]
Kırgız Dilinin Eski Katmanına Dair / Gulzura Cumakunova [s.1709]
Ana Hatlarıyla Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkçe Çalışmalarının Gelişimi / Fahri Solak [s.1718]
Kırgız Türklerinde Halk Dindarlığı ve Bazı Kırgız Geleneklerinde Dini Motifler / Kemal Polat [s.1727]
Pamir ve Ulupamir Kırgızları / Çetin Pekacar [s.1737]
Özbekistan Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti / Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov [s.1746]
Özbekistan / Çiğdem Balım [s.1752]
Özbekistan Dış Politikasında ‘Aktif Tarafsızlık’ Siyaseti, Rusya ve Olası Gelişmeler / Mehmet Seyfettin Erol [s.1759]
Orta Asya’da Asimetrik Bir Değişken: Bağımsızlık Sonrası Özbekistan Jeopolitiğinin Dinamik Safhaları / Timuçin Kodaman-Haktan Birsel [s.1764]
‘Afganistan Sorunu’na Kerimov Çözümü: 6+3 / Mehmet Seyfettin Erol [s.1776]
Özbeklerin Tarih Sahnesine Çıkışı / Emek Üşenmez [s.1779]
Türkmenistan Cumhuriyeti
Türkmenistan / Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu [s.1791]
Türkmenistan’da Dil Politikaları / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.1824]
Yeni Büyük Oyun’da Türkiye-Türkmenistan İlişkileri ve ‘Türkmen Hattı’ / Mehmet Seyfettin Erol [s.1834]
Türkmenistan’ın Toplum Yapısı ve Türkmenistan Cumhuriyeti Üzerine / Durmuş Tatlıoğlu [s.1837]
Türk-Türkmen İş Konseyi Çerçevesinde Türkiye-Türkmenistan İlişkileri / Sefa Gömdeniz [s.1851]
Yeni Türkmen Edebiyatı / Berdi Sarıyev [s.1853]
Mahdumkulu Ekolü / Abdurrahman Güzel [s.1870]
Bir Ailede Yetişen İki Büyük Türkmen Akıl Hocası / Berdi Sarıyev [s.1873]
Ahal-Teke Türkmen Atı / Ali Abbas Çınar [s.1881]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Değişen Dünya Dinamikleri Karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünü ve Bugünü / Ülker Güzel [s.1887]
Kıbrıs Sorununun Tarihi Arka Planı ve Müzakere Süreçleri / KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı [s.1899]
Kıbrıs Uyuşmazlığını Hazırlayan Siyasî Gelişmeler ve KKTC İlanının Siyasal Dayanakları / Ahmet Zeki Bulunç [s.1906]
MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ
Kırım
Anadilde Eğitim ve Millî Kültür ile Kimliğin Muhafazasındaki Problemler / Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu [s.1927]
Kırım Tatarları Kimdir? / Hakan Kırımlı [s.1932]
Kırım Tatarları / İsmail Aydıngün [s.1947]
Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Topluluğu: Kırımçak Türkleri / Nesrin Güllüdağ [s.1959]
Doğu Türkistan
Çinli’lerin Doğu Türkistan Siyaseti / Erkin Alptekin [s.1968]
Doğu Türkistan Meselesinin Dünü ve Bugünü / Erkin Emet [s.1987]
Doğu Türkistan’da Demografik Asimilasyon / Hayati Bice [s.2004]
Tataristan
2013 Yılında Tataristan Cumhuriyeti / Nadir Devlet [s.2009]
Tatarlar ve Tataristan / İlyas Kemaloğlu (Kamalov) [s.2013]
Tatar Medreseleri / Elmira Galiyeva [s.2026]
Başkurdistan
Geçmişten Günümüze Başkurdistan Cumhuriyeti / Fatih Özbay [s.2031]
Başkurdistan, Başkurtlar ve Başkurtça / İsmet Biner [s.2046]
Çuvaşistan
Çuvaşlar ve Çuvaşistan / Bülent Bayram-Oğuzhan Durmuş [s.2053]
Saha, Altay, Tuva, Hakas
Sibirya Türkleri: Kısa Bir Bakış / Ahmet Taşağıl [s.2073]
Son Yirmi Yılda Sibirya’daki Türk Halklarının Dil Durumları / Eyüp Bacanlı [s.2077]
Sahalar (Yakutlar) ve Saha Türkçesi / M. Fatih Kirişçioğlu [s.2092]
Altay Türkleri / İbrahim Dilek [s.2101]
Tuva Cumhuriyeti, Tuva Türkleri / Ekrem Arıkoğlu [s.2111]
Tuva Cumhuriyeti / İlker Tosun [s.2121]
Hakas Cumhuriyeti, Hakas Türkleri / Ekrem Arıkoğlu [s.2131]
Şor Türkleri / Semih Babatürk [s.2142]
Gagauz (Gökoğuz)
Gagauzlar / Mustafa Argunşah [s.2151]
Gagauzlar: Biz Hep Vardık, Her Zaman Olacağız! / Marianna Bogdan [s.2165]
Gagauz Türkçesinde Alfabe ve İmla Problemlerine Dair / Güllü Karanfil [s.2167]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-ORTA DOĞU
Orta Doğu’nun Genel Değerlendirmesi
Türkiye’nin Dış Politika Ekseninde Orta Doğu’daki Türk Varlığı / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2175]
Ortadoğu Türkmenleri / Erşat Hürmüzlü [s.2191]
Türk Dış Politikasında Ortadoğu Türkleri: Yeni Bir Stratejik Vizyon İhtiyacı / Serhat Erkmen [s.2196]
İran Türkleri
İran Türkleri / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2203]
Yeni Bir Çağ Kavşağında İran Türkleri / Aygün Attar [s.2214]
İran Türkleri / Nabi Kobotarian [s.2217]
İran’da Yaşayan Bir Türk Topluluğu: Sungurlar / Abdülkadir Atıcı [s.2228]
İran’ın Unutulan Türkleri Kaşgaylar / Hakan Boz [s.2236]
Irak Türkleri
Irak Anayasasında Kerkük Çıkmazı / Erşat Hürmüzlü [s.2241]
Irak Türkmenleri / Suphi Saatçi [s.2244]
2003 Yılından Bu Yana Irak Türkleri / Mahir Nakip [s.2258]
2003 Sonrası Irak’ta Türkmen Varlığı ve Siyasî Durum / Bilgay Duman [s.2268]
Suriye ve Lübnan Türkleri
Suriye’de İç Savaş Sürerken Suriye Türkleri / M. Fatih Kirişçioğlu [s.2285]
Suriye Türkmenleri / Turgay Mollamusa [s.2299]
Suriye ve Lübnan Türkmenleri / Oytun Orhan [s.2304]
Ortadoğu’daki Metruk ve Kayıp Türkler: Lübnan Türkleri / Özgür Kasım Aydemir [s.2319]
Kürtler
İçimizden / Bizden Biri: Kürtler / Safiye Dündar [s.2330]
Tarihi Dönemler İçerisinde Kürt Tarihinin Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler / İbrahim Yılmazçelik [s.2343]
Türkler, Kürtler, Zazalar / Ali Tayyar Önder [s.2352]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-BALKANLAR
Balkanların Genel Değerlendirmesi
Geçmişten Günümüze Balkan Türkleri / Erhan Türbedar [s.2367]
Balkanlarda Türkçenin Genel Görünümü / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2378]
Tarihsel Süreç içinde Balkanlar’da Türk Varlığı / Didem Ekinci [s.2391]
Balkanlar’da Değişen Yapılar ve Devam Eden Sorunlar / Erhan Türbedar [s.2404]
Güneydoğu Avrupa’da (Balkanlar) Türk İzleri / Özcan Pehlivanoğlu [s.2409]
Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı / Cevdet Şanlı [s.2421]
Balkanlar’daki Türk Dizilerinin Derin Etkisi / Nedim Emin [s.2433]
Bulgaristan Türkleri
Asimilasyon, Göç ve Demokratik Dönem Azınlık Sorunları Bağlamında Bulgaristan Türkleri / Kader Özlem [s.2436]
Batı Trakya Türkleri
Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Sorunları, Türk-Yunan Dengesi ve Çözüm Yolları / Turgay Cin [s.2444]
Makedonya Türkleri
Makedonya Türkleri / Necati Çayırlı [s.2468]
Makedonya / Rahman Ademi [s.2491]
Makedonya Türklüğünün Ayrılmaz Parçası: Torbeşler / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2495]
Balkanlar’da Soğuk Savaş Sonrasının Devlet Modeli - Makedonya Örneği / Gözde Kılıç Yaşın [s.2502]
Kosova Türkleri
Balkanlar’da Sırp ve Arnavut Milliyetçiliği Arasında Kosova Türkleri / Didem Ekinci [s.2511]
Kosova Türklerinin Dil(sizliği) ve Hak(sızlık)ları / Ergin Jable [s.2521]
Bosna Hersek ve Sancak
Bosna-Hersek’te Osmanlı İzleri ve Bosna-Hersek ile Türkiye İlişkileri / Didem Ekinci [s.2526]
Bağımsızlık, Özerklik, İkiye Bölünmüşlük Arasında Sancak: Geçmişten Günümüze Genel Bir Bakış / Didem Ekinci [s.2534]
Arnavutluk
1990-2013 Yılları Arasında Arnavutluk’ta Siyasal Hayat / Tayfun Atmaca [s.2540]
Dünden Bugüne Türk-Arnavut İlişkileri / Mustafa Balcı [s.2558]
Yeni Dönem Türk Dış Politikasında Balkan Jeopolitiği ve Çamerya Sorunu / Erjada Progonati [s.2564]
Macaristan, Polonya, Romanya
Türk-Macar Münasebetleri Bağlamında Jeopolitik Bir Tez Olarak ‘Turancılık’ / Erol Cihangir [s.2576]
Polonya’da Türk Unsurlar / Öztürk Emiroğlu [s.2593]
Ronmanya’da Türk Azınlık / Nuray Bozbora [s.2607]
Sekeller Kimdir? / İsmail Doğan [s.2617]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-KAFKASLAR
Kafkasların Genel Değerlendirmesi
Etnik ve Siyasi Sorunlar Denkleminde Kafkasya / Ufuk Tavkul [s.2623]
Türkiye’nin Kafkasya Siyasetinde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Önemi / Güner Özkan [s.2637]
Kafkasya’nın Geleceğinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri / Mustafa Budak [s.2647]
Gürcistan Türkleri
Gürcistan’daki Türkler ve Türk Eserleri / Cengiz Alyılmaz [s.2652]
Ahıska Türkleri
Ahıska Türklerinin Dünü, Bugünü ve Yarını / Ayşegül Aydıngün [s.2665]
Ahıskalı Türklerin Uluslararası Alandaki Konumu ve Karşı Karşıya Oldukları Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme / İlyas Doğan [s.2675]
Ahıska ve Ahıska Türkleri Meselemiz / Yunus Zeyrek [s.2680]
Ahıska Türkleri ve Anavatana Dönme Sorunu / Minara Aliyeva [s.2686]
Ahıska Sorununun Gelişim Süreci, Uluslararası Boyut Kazanması ve Son Gelişmeler / Elşan İzzetgil [s.2697]
Karaçay-Malkar Türkleri
Rusya’nın Gölgesinde Üç Devir: Karaçay-Malkar Halkının Siyasi Kaderi / Ufuk Tavkul [s.2707]
Kumuk Türkleri
Kumuklar ve Kumuk Türkçesi / Kamil Veliyev Nerimanoğlu [s.2736]
Nogay Türkleri
Nogay Türklerine Genel Bir Bakış / Dilek Ergönenç Akbaba [s.2740]
Nogay Türkleri / Sami Nogay [s.2750]
Türkiye’de Yaşayan Nogay Türkleri / Hakan Benli [s.2755]
Çeçenistan
Çeçenistan Yaralarını Sarıyor / Atila Doğan [s.2773]
DİĞER TÜRK TOPLULUKLARI
Afganistan Türkleri
Afganistan: 2014 ve Sonrası / Hikmet Çetin [s.2777]
Geçmişten Günümüze Afganistan’da Türkler / Neslihan Durak [s.2780]
Sosyal Entegrasyon Kopukluğundan Siyasal Bölünmüşlüğe Afganistan Türkleri / Fazıl A. Burget [s.2793]
Tacikistan Türkleri
Tacikistan ve Türk Dili Azınlıklar, Etnolinguistik Genel Bir Bakış / Süer Eker [s.2799]
Moğolistan Türkleri
Moğolistan’daki Türk Halkları / Bülent Gül [s.2815]
Moğolistan ve Moğollar / Fevzi Ersoy [s.2825]
Karay Türkleri
Karay Türkleri ve Dilleri / Selma Gülsevin [s.2833]
Diğerleri
Amerika Yerli Kızılderili ve Orta Asya-Sibirya Türk Kültürlerinin Ortak Omurgası: ‘Şamanizm’ / Ahmet Ali Aslan [s.2850]
Amerika’da Yaşayan Meluncanlar / Ahmet Ali Aslan [s.2864]
Mayalar ve Türklük / İsmail Doğan [s.2869]
TÜRK YERLEŞİMLERİ
Batı Avrupa Türkleri
Avrupa’daki Türkler: Tarih, Kurumlar, Başarılar, Sorunlar ve Perspektifler / Özcan Hıdır [s.2873]
Dünyada Türk Olgusu / Faruk Şen [s.2889]
Avrupa’daki Türkler / M. Nail Alkan [s.2898]
Avrupalı Türkler ve Sivil Toplum: Hollanda Örneği / Veyis Güngör [s.2905]
Yükselen Irkçılık ve İslamofobi Gölgesinde Yaşayan Avrupa Türkleri: Almanya Örneği / Oğuzhan Yanarışık [s.2911]
Misafir İşçilikten Lobiciliğe Yurtdışında Yaşayan Türkler / Mustafa Arslan [s.2918]
Amerika Türkleri
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk Toplumunun Dilsel ve Kültürel Özellikleri / Kutlay Yağmur-Gülcan Çolak Bostancı [s.2928]
Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Göçü / Işıl Acehan [s.2946]
Avustralya Türkleri
Avustralya’daki Türk Göçmen Grubunun Sosyal ve Dilsel Özellikleri / Kutlay Yağmur [s.2954]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye