Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 888
Makale : 56
Ebad : 5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA YABANCI DEVLETLERİN ROLÜRusya’nın Rolüİngiltere’nin RolüFransa’nın RolüAmerika’nın RolüAlmanya’nın RolüVilayat-ı Şarkiye IslahatıBatı Basınında Ermeni OlaylarıERMENİ MESELESİNDE ERMENİ KİLİSESİ’NİN VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN ROLÜErmeni Kilisesinin RolüMisyonerlik Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine EtkisiERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİİstanbul’da Ermeni TerörüErmeni Terör Örgütleri ve Faaliyetleri


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA YABANCI DEVLETLERİN ROLÜ
Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında ve Devamında Yabancı Devletlerin Rolü / Feridun Eser [s.905]
Rusya’nın Rolü
Rus İşgali ve Ermeni Mezaliminin Erzurum’un Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkileri / Murat Küçükuğurlu [s.917]
Rusya İmparatorluğu’nun Kafkasya’da Ermenileri İskân Politikası ve Türklerin Göçü / Mustafa Tanrıverdi [s.939]
Türkistan Dergisine Göre: Rusya ve Ermeni Meselesi / Ercan Çelebi Yaş [s.946]
İngiltere ve Rusya’nın Yedeğinde Kurulan ‘Hibrit’ Ermeni Devletinin Uzun Hikâyesi / Ahmet Ali Aslan [s.954]
Kars Vilayetinin Rus İdare Döneminde Etnik ve Dinî Yapısı (1877-1917) / Levent Küçük [s.975]
İngiltere’nin Rolü
Rusya-İngiltere ve Ermeni Meselesi / Timuçin Kodaman [s.988]
Berlin Kongresi Sürecinde İngiltere ve Ermeni Sorunu / Tolga Başak [s.996]
İngiliz Propagandası, Wellington Evi ve Türkler / Justin McCarthy [s.1015]
Millî Mücadele Döneminde İngiliz Yüksek Komiserliği’nin Ermenilerin Yeniden İskânı, Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesindeki Rolü / İsmigül Çetin [s.1033]
Fransa’nın Rolü
Tarihten Günümüze Rusya ve Fransa’nın Türk Dünyasına Karşı Ermeni Hainliği / Elnur İsmayılov [s.1044]
Gizli Belgelerde Fransa’nın Ermeni Politikası / Gürbüz Evren [s.1054]
Fransızlara Ait Kongo Vapurunun Osmanlı Devletindeki Faaliyetleri ve Ermeniler / Durmuş Akalın [s.1061]
Amerika’nın Rolü
Amerika’nın Ermenistan Projesi / Fatma Acun [s.1075]
Ermeni Propagandası Çatısı Altında (1895-1896) Ermeni Olaylarına Genel Bakış ve Amerikan Kızılhaç Heyeti’nin Faaliyetleri / Meral Kuzgun [s.1087]
ABD Yüksek Komiseri Amiral Mark Lambert Bristol’un 1919 Yılı Haziran Ayında Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Vekili Alexander Hatisyan ile Yaptığı Görüşme / İsmail Köse [s.1115]
1874 Tarihli Tabiiyet Anlaşması ve Tabiiyet Sorunu / Ahmet Akter [s.1129]
Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu’dan ABD’ye Ermeni Göçü (Elazığ-Harput İli Örneği) / Erdal Açıkses-Ebru Güher [s.1138]
Dr. Fuad (Umay) Bey’in Amerika Ziyareti ve Ermeniler / Makbule Sarıkaya [s.1148]
Almanya’nın Rolü
Almanya’nın Osmanlı Ermenilerine Yönelik Siyaseti (1888-1918) / H. Bayram Soy [s.1163]
Almanya’nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi / Barış Özdal [s.1184]
Vilayat-ı Şarkiye Islahatı
‘Ermeni Sorunu’ (1877-1896) Üzerine İlk Tartışmalar: Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri, Eksikleri ve İleriye Taşıyacak Fikirler / Brad Denis [s.1197]
Birinci Dünya Savaşı Arefesinde Vilayat-ı Şarkiye Islahatında Rusya’nın Tutumu ve Ermenilerin Beklentileri / Mustafa Bostancı [s.1214]
1890’ların ‘Ermeni Çözüm Süreci’ / Esat Arslan [s.1227]
Türk Yurdu Neşriyatı Özelinde Ermeni Cemaati ve Islahat Meselesi (1912-1914) / Erdem Karaca [s.1234]
Batı Basınında Ermeni Olayları
Avrupa Karikatürlerinin Tasvirlerine Göre Ermeni Meselesi ve Olayları / Necmettin Alkan [s.1263]
Fransız Basını ve Türk-Ermeni Meselesi (1908-1923) / Hicabettin Sarı [s.1277]
Değerli Millî Mücadele Sürecinde Avustralya Basınında Ermeniler (1919-1922) / Esra Sarıkoyuncu [s.1281]
ERMENİ MESELESİNDE ERMENİ KİLİSESİ’NİN VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN ROLÜ
Ermeni Kilisesinin Rolü
Hıristiyan Birliği Projeleri ve Ermeniler (XVII. ve XVIII. Yüzyıllar) / Selim Hilmi Özkan [s.1313]
Ermeni Meselesi ve Ermeni Kilisesi Üzerine Düşünceler / Abdurrahman Küçük [s.1320]
Protestanlık Faaliyetleri Çerçevesinde ‘Ermeni Meselesi’ne Genel Bir Bakış / Mehmet Alparslan Küçük [s.1353]
Ermeni Kilise ve Kurumlarının XIX. Yüzyılda Fizikî Genişleme Çabaları ve Osmanlı Devletine Yansımaları / Meral Şahin [s.1373]
Rus Arşiv Belgeleri Işığında Kafkasya’nın Ermeni Ruhbanlarının Osmanlı İmparatorluğundaki İsyanlara Desteği (18890-1896) / Ziyad Amrahov [s.1387]
Kürt Hristiyanlaştırılmasında Ermeni Rolü / Murat Gökhan Dalyan [s.1393]
Ermeni İsyanlarının Ortaya Çıkışında Patrikhane ve Patriklerin Rolü / Ömer Karayumak [s.1402]
Misyonerlik Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine Etkisi
Osmanlı Devleti’nde Ermeni Eğitim Kurumları ve Faaliyetleri / Necmettin Tozlu [s.1416]
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Okullarına Yönelik Faaliyetleri / Remzi Kılıç [s.1433]
Anadolu’da Misyonerlik ve Yabancı Misyon Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine Etkileri: Sivas Vilayeti Örneği / Adnan Mahiroğulları [s.1444]
Amerikan Misyoner Okullarının Ermeni Ayrılıkçı Hareketindeki Etkileri Üzerine Bir İnceleme / Emine Dingeç [s.1467]
Anadolu’da Ermeni Milliyetçiliğinin Ortaya Çıkmasında Amerikan Misyonerlerinin Rolü / Celal Öney [s.1477]
Amerikan Board’un Osmanlı Ermenileri Üzerine Etkisi (1820-1870): Kocaeli Örneği / Resül Narin [s.1503]
Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler / Ercan Haytoğlu [s.1519]
ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ
Ermeni Terörizminin Temel Özellikleri: Retrospektif Analiz / Ramiz Sevdimaliyev [s.1537]
İstanbul’da Ermeni Terörü
Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul’daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri / Kemalettin Kuzucu [s.1564]
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Abdülhamid Suikastı’na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü / İbrahim Kâmil [s.1587]
24 Nisan 1915’te Ne Oldu? / Yusuf Sarınay [s.1618]
Ermeni Terör Örgütleri ve Faaliyetleri
Ermeni Örgütlenme Faaliyetleri / Ali Haydar Savranlı [s.1631]
İki Bolşevik Ermeni Aydınının Gözüyle Taşnaklar / Mehmet Perinçek [s.1656]
Stephan Şaumyan’ın Taşnaksutyun ve Ermeni Milliyetçiliğine Bakışı / Nesrin Sarıahmetoğlu [s.1662]
Çarlık Askerî İstihbarat Raporlarında Dünya Savaşının Arefesinde Ermeniler / Mehmet Perinçek [s.1679]
Günümüz Ermeni Diaspora Edebiyatına Yansımalarıyla Birinci Dünya Savaşı ve Ermeniler / Doğanay Eryılmaz [s.1686]
Ermeni Terör Örgütlerinin Türkiye’deki Terör Örgütleriyle İlişkileri / Mehmet Bicik [s.1699]
Ermeni Terör Örgütleri ve ASALA / Mehmet Mert Çam [s.1720]
ASALA Terörü / Ali Haydar Savranlı [s.1737]
ASALA ve ‘Talat’ın Çocukları’ / Mehmet Perinçek [s.1761]
Ermeni Terörünün ve Ermeni Propagandasının Dönüşümü / Hazel Çağan [s.1767]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye