Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 808
Makale : 47
Ebad : 4,6 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 50 TL
  
   


Ermenilerin Yurt Dışındaki Terör FaaliyetleriANADOLU’DA ERMENİ İSYANLARIErmeni Komitelerinin Çıkardıkları İsyanlarVan OlaylarıANADOLU’DA ERMENİ MEZALİMİ, KATLİAMI VE SOYKIRIMITürkiye’deki Toplu MezarlarAnadolu’da Ermeni Mezaliminden ÖrneklerKAFKASYA’DA (AZERBAYCAN’DA) ERMENİ MEZALİMİ, KATLİAMI VE SOYKIRIMAzerbaycan’da Ermeni Mezaliminden Örnekler


*Yüksek İstişare Heyeti: Justin McCarthy (Başkan) / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu / Gülay Göktürk / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / Esen Özsan / Nail Öztaş / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / İbrahim Ethem Atnur / Haydar Çakmak / Güler Eren / Tufan Gündüz / İbrahim Özkan / Necdet Sağlam

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Ermenilerin Yurt Dışındaki Terör Faaliyetleri
Osmanlı Devleti’nin Amerika’ya Göç Eden Ermenilerin Faaliyetlerini Takip Çabası / Ahmet Akter [s.1791]
Osmanlı Devleti’nden Gürcistan’a Ermeni Göçü ve Tiflis’te Ermeni Faaliyetleri (1878-1915) / Selim Hilmi Özkan [s.1800]
Ermeni Komitacılığının Romanya Boyutu (1886-1916) / Mithat Aydın [s.1809]
Şehit Diplomatlarımız (1973-1985): Türk Basınına Yansıyan Aksamı Üzerine Değerlendirmeler / Ercan Çelebi [s.1821]
ANADOLU’DA ERMENİ İSYANLARI
Ermeni Komitelerinin Çıkardıkları İsyanlar
İmtiyaz Talebinden İstiklâl Hayaline / Abdullah Saydam [s.1865]
Ermeni Komitelerinin Anadolu’da Çıkardıkları İsyanlar / Ergün Öz Akçora-Mehmet Kaya [s.1887]
Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Zeytun Ermenilerinin Eşkiyalık Faaliyetleri (1780-1850) / İlyas Gökhan [s.1958]
Hamparsum Boyacıyan veya ‘Haçinli Murat’ın Tarihî Yol Hikâyesidir / Cezmi Yurtsever [s.1969]
1895 Antakya-Süveydiye (Musa Dağı) Olayları / Ahmet Geçer [s.1984]
Ermeni İsyanları Karşısında Bölge Ahalisi ve Diyarbakır Ahalisinin Tavrı / Muhittin Eliaçık [s.1997]
Belgeler Işığında İkinci Sason İsyanı / Mehmet T. Serdar [s.2005]
Doğu Sorunu Kapsamında Adana Ermeni Olayları / Süleyman Hatipoğlu [s.2022]
1909 Adana Ermeni İsyanı ile İlgili Tanin Gazetesi’nde Yayınlanan İki Vesika Hakkında Hüseyin Cahid’in Değerlendirmesi / Haydar Çoruh [s.2039]
1890-1901 Ermeni Olayları ve Halil Rifat Paşa / Nurettin Birol [s.2067]
Dalyan Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yolda Ermeni-Nasturi İlişkisi / Murat Gökhan [s.2109]
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Develi’de Meydana Gelen Ermeni Olayları / Mehmet Süme [s.2118]
Millî Mücadele’de Ermeni Saldırılarına Karşı (Develi) Kayseri Direnişi / Metin Ayışığı [s.2131]
Attila Orbók ve Ermeniler / Yücel Namal [s.2146]
Vilâyât-ı Sitte / Mehmet T. Serdar [s.2153]
Van Olayları
Van’daki Ermeni İsyanı Özelinde Osmanlı Arşivleri ve Ermeniler / Justin McCarthy [s.2176]
Alman Kaynaklarına Göre Van’daki Ermeni Olayları (1915) / Zafer Atar [s.2196]
1915’te Van’da Ne Oldu? / Hüseyin Çelik [s.2205]
Tehcir Öncesinde Doğu Anadolu’da Ermeni Katliamı (Kasım 1914-Mayıs 1915) / Mustafa Budak [s.2217]
ANADOLU’DA ERMENİ MEZALİMİ, KATLİAMI VE SOYKIRIMI
Türkiye’deki Toplu Mezarlar
Doğu Anadolu Toplu Mezar Kazılarına Bir Bakış / Cevat Başaran [s.2227]
Ermeni İddialarına Yeni Cevaplar: Türkiye’deki Toplu Mezarlar / Azmi Süslü [s.2230]
Bitlis’te Bulunan Toplu Mezarlar / Mehmet T. Serdar [s.2247]
Anadolu’da Ermeni Mezaliminden Örnekler
Ermeni Mezaliminden Ürperten Belgeler / Hüseyin Kanyılmaz [s.2256]
Vehip Paşa ve Ermenilerin Yaptığı Katliamlar / Yüksel Nizamoğlu [s.2276]
Tarihî Belgeler ve Tanıkların Işığında Ardahan’da Ermeni Mezalimi: ‘Yanık Cami’ Örneği / Levent Küçük [s.2285]
Bitlis ve Muş’ta Ermeni Mezalimi (1913-1919) / Yılmaz Karadeniz [s.2299]
I. Dünya Savaşı Sırasında Rusya’nın Himayesinde Ermeni Mezalimine İki Örnek: Tercan ve Terme / Cemal Sezer [s.2324]
Kâğızman’da Ermeni Mezalimi (1918-1920) / Yılmaz Karadeniz-Hidayet Kara [s.2336]
Albayrak Gazetesi’nde Ermeni Olayları (1919-1921) / Hakan Temiztürk-Salih Seyhan [s.2349]
Tanıkların Diliyle Ermeni Mezalimi: Bir Sözlü Tarih Denemesi / Gürsoy Solmaz [s.2365]
İkinci Kuşak Anılarında Erzurum ve Civarında Ermeni Zulmü / Gürsoy Solmaz [s.2429]
Uca Dağların Başında!.. / Nurfettin Kahraman [s.2458]
KAFKASYA’DA (AZERBAYCAN’DA) ERMENİ MEZALİMİ, KATLİAMI VE SOYKIRIM
Azerbaycan’da Ermeni Mezaliminden Örnekler
Ermeni Terörünün Azerbaycan Yüzü / Reha Yılmaz [s.2467]
Ermenilerin 1905-1906 Yıllarında Güney Kafkasya’da Yaptıkları Katliamlar / Nazım Mustafa [s.2477]
1915-1918 Yıllarında Ermenilerin Kafkasya’da Gerçekleştirdikleri Türk-Müslüman Katliamları / Anar İskenderli [s.2484]
A.F. Novatski’nin Raporlarına Göre Ermenilerin Şamahı ve Çevresinde Türklere Yaptığı Mezalim / Nebahat Arslan [s.2497]
1918 Senesinde Azerbaycan’ın Kentlerinde Azerbaycanlı Soykırımı / Zahide Alizade [s.2506]
Ermenilerin Yaptıkları Mart 1918 Bakü Soykırımı ve Dağıstan Müslümanlarının Azerbaycan’a Yardımı / Sevinç Aliyeva [s.2515]
Bakü’de ‘1918 Mart Soykırımı’ –Ermenilerin Azerbaycanlılara Karşı Toprak İddialarının Yeni Bir Boyutu / Solmaz Rüstemova Tohidi [s.2522]
1918 Senesinin Mart Ayında Ermenilerin Bakü’de Yapmış Oldukları Soykırım Cinayetleri / Vasif Gafarov [s.2539]
Tarihî Gerçekler veya Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Müslüman Mülteciliği Sorunu / Hacer Verdiyeva [s.2553]
Ermeni Esaretinde Kalan Anıtlarımız / Hacı Fahrettin Seferli [s.2566]
Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan’da Kurulan İlk Türk Siyasî Teşekküller / Beşir Mustafayev [s.2575]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2013 Yeni Turkiye