Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 648
Makale : 35
Ebad : 3,7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


Mitolojik ve Irkçı BoyutuErmenistan Cumhuriyeti’nin Sorunları Türk, Türkiye ve Ermeni AlgısıERMENİ DİASPORASI VE 2015 YILI HAZIRLIKLARITÜRKİYE’NİN 2015 YILI POLİTİKASI NE OLMALI?ÇEŞİTLEMELER


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Türk, Türkiye ve Ermeni Algısı
Türk ve Türkiye Algısı Bağlamında Ermenistan / Hasan Oktay [s.3343]
Ermeni Soykırımı İddiası Algısı; Sosyolojik Bir Yaklaşım / Recep Cengiz [s.3350]
Fen Fakültesi Tarih Bölümünden Mezun Formasyon Öğrencilerinin Bakış Açısından ‘Ermeni Meselesi’ / Kadir Ulusoy [s.3360]
Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi / Yıldız Deveci Bozkuş [s.3384]
Agonistik Politika Perspektifinde Türkiye’de Yaşayan Ermenilerin Eğitimsel Sorunlarının Analizi (Agos Gazetesi Üzerinden Nitel Bir Çalışma) / Gözde Yılmaz [s.3429]
ERMENİ DİASPORASI VE 2015 YILI HAZIRLIKLARI
Yeni Dünya Düzeni İçerisinde Ermeni Meselesinin Yeniden Canlandırılması Çalışmaları / Mithat Atabay [s.3459]
1970 Sonrası Ermeni Sorunu / Feridun Eser [s.3469]
Diaspora Kavramı ve Ermeni Diasporası / Özer Özocak [s.3483]
Ermeni Diasporası ve Lobi Faaliyetlerinin Etkinliğine Yeni Bir Bakış / Sedat Laçiner-Arzu Turgut [s.3494]
Ermenistan ve Diasporanın 2015 Yılı Stratejisi ve Türkiye / Mustafa Sıtkı Bilgin [s.3522]
Ermeni Lobilerinin Propaganda Amaçlı İletişim Etkinlikleri: 2015 Yılı Faaliyetlerinden Örnekler / Leyla Budak [s.3530]
Ermeni Diasporası ve Hedef Yılı: 2015 / Soner Karagül [s.3543]
Ermeni Diasporasının Yapısı ve Ortadoğu’daki Ermeni Diasporaları / Halil Özşavlı [s.3555]
1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme / Davut Kılıç [s.3579]
TÜRKİYE’NİN 2015 YILI POLİTİKASI NE OLMALI?
Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir? / Şükrü Elekdağ [s.3599]
2015’te Türkiye’nin Başına ‘Ermeni Tsunamisi’ Çökecekmiş! / Pulat Tacar [s.3618]
Ankara’nın Ermeni Sorunu Diplomasisi / Mim Kemal Öke [s.3703]
Ermeni Meselesi ve Türk Diplomasisi / Fahri Sakal [s.3708]
Sevk ve İskânın 100. Yılında Ermeni Sorunu ile Yüzleşmek / Haluk Selvi [s.3719]
‘Sözde Ermeni Soykırımı’ ve Türk-Ermeni Münakaşasının Çözüm Yolları Üzerine / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.3730]
Bağımsızlık Sonrası Türkiye-Ermenistan İlişkileri / Muhammet Örtlek [s.3774]
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu / Aybars Görgülü [s.3797]
Geniş Karadeniz Havzasında Bir Bölgesel İşbirliği Modeli Olarak KEİB’in Değerlendirilmesi ve Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısının Ekonomik Analizi / Ersan Bocutoğlu [s.3803]
Türkiye-Ermenistan Sınır Kapılarını Açmak veya Açmamak, Siyasî ve Ekonomik Bir Değerlendirme / Kerem Karabulut [s.3821]
Avrupa Birliği ve Ermeni Sorunu: Türkiye’nin Üyelik Süreci Bakımından Değerlendirme / Kamer Kasım [s.3832]
Avrupa Birliği, Türkiye-Ermenistan İlişkilerini Nasıl Okuyor?- İlerleme Raporları İtibariyle Genel Bir Analiz / Barış Özdal [s.3843]
Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili ilişkiler Üzerine Bir Değerlendirme / Ebru Çoban Öztürk [s.3853]
Ermenistan Diplomasisi ve Türkiye / Hasan Oktay [s.3865]
ÇEŞİTLEMELER
Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü’nde Bir Ermeni-Fransız Askeri / Hatice Palaz Erdemir [s.3873]
Binbaşı Noel’in Hava Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Arşivlerindeki Gönderilerinde Kürt-Ermeni Münasebetleri / Cengiz Kartın [s.3883]
Türk Dostu Pierre Loti’nin Gözüyle Ermeni Meselesi / Kemal Kurak [s.3895]
Bir Başka Açıdan Ermeni Meselesi / Abdurrahman Dilipak [s.3907]
Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? / Yunus Zeyrek [s.3918]
Üç Kişilik Bir Hikâye / Mahmut Sarıkaya [s.3930]
Konferans / Justin McCarthy [s.3954]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye