Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1320
Makale : 99
Ebad : 6,2 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


BALKANLARDA SOYKIRIM, MEZÂLİM, GÖÇLER VE MÜBADELEBalkanlarda Soykırım, Katliam ve MezâlimRumeli Göçleri ve GöçmenleriMübadeleBALKAN ÜLKELERİ BÖLGELER VE HALKLARBulgaristanYunanistanBatı TrakyaMakedonyaArnavutlukKosova


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

BALKANLARDA SOYKIRIM, MEZÂLİM, GÖÇLER VE MÜBADELE
Balkanlarda Soykırım, Katliam ve Mezâlim
Bulgar Mezâlimi / Ahmet Halaçoğlu [s.3805]
Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu’na Göre Balkan Savaşları / İsmet Türkmen [s.3815]
Balkan Savaşları’nda Bulgaristan Yönetiminin Türk Nüfusa Yönelik Uyguladığı Politikalar / Zeki Çevik [s.3829]
J. E. Blunt’ın İngiltere Hükümeti İçin “Rumeli’nin Ruslar Tarafından İşgalinin Etkileri Üzerine” Hazırladığı Gizli Raporda Zikredilen Katliama Maruz Kalmış Bazı Türk Köyleri / Eftal Irkıçatal [s.3845]
Sürgün ve Soykırımla Kaybedilen Vatan, Balkanlar / Süheyl Çobanoğlu [s.3858]
Balkan Türklerine Yapılan Bulgar Zulmünün Ömer Seyfettin’in “Beyaz Lale” Hikâyesine Yansıması / Rıza Bağcı [s.3871]
Balkan Coğrafyasında Göçler, Ölümler ve Travmalar / Merve Suna Özel [s.3879]
Balkan Savaşlarında Bulgaristan’da Yaşayan Türklere Yapılan Mezalim / Demet Yener [s.3892]
Bulgaristan Türklerine Uygulanan Asimilasyon ve 1989 Göçü / Nevin Türker Yıldız [s.3900]
Bosna Savaşı’nın ve Soykırımı’nın Anatomisi, “Podrinje Projesi” / Ufuk Süslü [s.3908]
Rumeli Göçleri ve Göçmenleri
1687’den Günümüze Rumeli’den Türk Göçlerinin Genel Değerlendirmesi / H. Yıldırım Ağanoğlu [s.3917]
Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi ve İlk Fetihler / İbrahim Sezgin [s.3948]
İlk Yunanistan Muhacirlerinin Sorunları (1829-1844) / Ali Fuat Örenç [s.3954]
Türklerin Unutmak İstediği Büyük Acılar: Rumeli’den Bursa’ya Göçler / Raif Kaplanoğlu [s.3978]
Bosna-Hersek’ten Osmanlı Topraklarına Göçler ve İlk Göçmenler (1879-1908) / Tufan Gündüz [s.4044]
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Nedeniyle Osmanlı Memleketine Gelen Balkan Göçmenleri / Mehmet Demirtaş [s.4055]
Cumhuriyet Döneminde Balkan Ülkelerinden Ankara’ya Yapılan Göçler / Yusuf Sarınay [s.4061]
1923-60 Arası Bulgaristan’dan Türk Göçleri ve Göçmenlerin Türkiye’de Karşılaştıkları Problemler / Kadir Şeker [s.4077]
Türk-Bulgar İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Bulgaristan’da Yaşanan Gelişmelere ve Bulgaristan Türklerine Yönelik Politikası (1823-1950) / Zehra Arslan [s.4085]
Bulgaristan’daki Müslüman Türk Azınlığa Baskılar ve Göç (1934-1939) / Bülent Yıldırım [s.4095]
Ankara-Bükreş-Sofya ve Londra Hattında Bulgaristan ve Romanya’dan Soydaş Göçü (1935-1936) / Ufuk Erdem [s.4103]
Romanya Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Raporları ile 30-40 Yılları Arasında Romanya’da Yaşayan Türklerin Karşılaştığı Sorunlar ve Türkiye’ye Göçleri / Kadir Şeker [s.4109]
Torbalı Nüfus Esas Defter Kayıtlarında Rumeli-Balkan Göçleri [R(umi). 1321-1338-M(iladi). 1905-1922)] / Necat Çetin [s.4119]
1950-1990 Yılları Arasında Arnavutların Türkiye’ye Göçü / Zeqir Kadriu [s.4146]
Bulgaristan Türklerinin İkinci Dünya Savaşı Ardından Anadolu’ya Göçleri / Sabit Dokuyan [s.4154]
Bulgaristan Türklerinin Kadirli’ye İskânı (1951) / Erdem Çanak [s.4163]
Bulgaristan Türklerinin Son Büyük Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları / Abdullah Soykan - Emin Atasoy [s.4172]
1989 Göçü ve Türkiye’nin İzlediği Politika / N. Aslı Şirin Öner [s.4186]
Göçmen/Vatandaş Konularında Değişen Algılar (1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği) / Sevim Hacıoğlu [s.4195]
Mübadele
Son On Beş Yılda Nüfus Mübadelesi Üstüne Yunan Tarihyazımının Üretimi / Evangelia Balta [s.4202]
Erken Cumhuriyet Döneminde Muhacir İskân Faaliyetlerinin Hukukî Zemini / Ferhat Berber [s.4212]
Yunanistan’dan Ahali Mübadelesi Suretiyle Gelen Mübadiller İçin Açılan Misafirhaneler: Mahiyet ve Faaliyetleri Bakımından Bir Değerlendirme / Ercan Çelebi [s.4220]
Yunanistan’dan Gelen Mübadillere Sunulan Sağlık Hizmetleri: Hilâl-i Ahmer İmdat Sıhhî Heyetleri ve Faaliyetleri / Ercan Çelebi [s.4226]
Türk-Rum Nüfus Mübadelesi ve Muğla Örneği / Bayram Akça [s.4231]
Mübadele: Türkiye ve Yunanistan Arasında Nüfus Değişimi ve İstanbul Basınına Yansıması / Cahide Zengin Atabay [s.4245]
Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Mübadele Hareketleri Bağlamında Kobakizade İsmail Hakkı Bey’in “Bir Mübadilin Hatıraları” İsimli Kitabı / Muzaffer Çandır [s.4255]
990 Sonrası Türk Romanında Türk-Yunan Mübadelesi / Harun Doğruyol [s.4262]
“Hasret” Romanında Ayrılık Olgusu / Can Bağcı [s.4288]
2510 Sayılı İskân Kanunun Çerçevesinde Romanya ve Bulgaristan’dan İntepe (Erenköy)’e İskân Edilen Göçler / Mithat Atabay [s.4294]
Torbalı Nüfus Esas Defter Kayıtlarında Rumeli-Balkan (Mübadile, Romanya-Bulgaristan) Göç Kayıtları (1927-1940) / Necat Çetin [s.4299]
BALKAN ÜLKELERİ BÖLGELER VE HALKLAR
Bulgaristan
Bulgar Millî Bilincinin Doğuşunu ve Gelişmesini Besleyen İç Faktörler / Arzu Taşcan [s.4349]
Erken Dönem Bulgar Milliyetçiliği / Vedat Gürbüz [s.4368]
Bulgaristan Kralı I. Ferdinand’ın İstanbul Seyahati (1910) / Yasemin Avcı [s.4385]
1913’de İstanbul’da İmzalanan Bulgar-Türk Antlaşması ve Bulgaristan’da Türk-Müslüman Nüfusun Hakları / Cengiz Hakov [s.4394]
Prenslik ve Krallık Dönemlerinde Bulgaristan Türklerinin Hakları (1878-1944) / Erhan Vatansever [s.4399]
Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı / Hüseyin Memişoğlu [s.4410]
Asimilasyon, Göç ve Demokratik Dönem Azınlık Sorunları Bağlamında Bulgaristan Türkleri / Kader Özlem [s.4423]
Bulgaristan’da Demokrasi Döneminde Türkçe Öğretimi Meselesi / Muammer Nurlu - Mehmet Emre Çelik [s.4431]
Bulgaristan’da Türkçe Eğitimin Serencamı / Bayram Çolakoğlu [s.4439]
Türk Harf İnkılâbı’nın Bulgaristan Türklerine Yansıması / Hüseyin Memişoğlu [s.4445]
Bulgaristan’da Türk Muallimler Birliği Cemiyeti’nin Kuruluşu, Amacı ve Çalışmaları (1906-1934) / Hüseyin Memişoğlu [s.4469]
Türkiye-Bulgaristan İlişkileri / Buket Ünal [s.4502]
Yunanistan
Türkiye ile Yunanistan Arasında Lozan’dan Arta Kalan Sorunlar ve Çözümleri / Mithat Atabay [s.4517]
Yunanistan’ın Ermeni Politikası ve Atina Hınçak Komitesi / Güler Yarcı [s.4523]
Rum Çetelerinin Türklere Karşı Faaliyetleri (1912-1922) / Azmi Yıldırım [s.4546]
İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali (15 Mayıs 1919) / Mustafa Turan [s.4559]
Unutulan Soykırım: Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi / Metin Ayışığı [s.4570]
Yunan Mezaliminin Uluslararası Alanda Tescili / Selçuk Ural [s.4588]
Türk-Yunan İlişkilerinde Düşmanlıktan Dostluğa Karşılıklı İlk Ziyaretler / Ömer Erden [s.4603]
Türk-Yunan İlişkilerindeki Sorunlarda Yunanistan’ın Üçüncü Ülkeler ve Örgütler Stratejisi / Alaeddin Yalçınkaya [s.4621]
Yunanistan’ın Türkiye’ye Yönelik Terör Faaliyetlerine Desteği Hakkında Bir Çalışma / Galip Alçıtepe [s.4630]
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya-Yunanistan İlişkileri / Fatma Çoban [s.4638]
Batı Trakya
Batı Trakya Türkleri / Mehmet Müezzinoğlu [s.4646]
Garbî Trakya Hükümet-i Muvakkatesi/Batı Trakya Geçici Hükümetinin Kurulması ve Sona Ermesi / Burcu Çalıkuşu Aykanat [s.4650]
Gümülcine’nin İdarî Yapısı ve Nüfusu (1831-1900) / Emine Gümüşsoy [s.4665]
Batı Trakya’dan Türkiye’ye Göç (1923-1950) / Hikmet Öksüz [s.4678]
Dünden Bugüne Batı Trakya Meselesi / Metin Ayışığı [s.4694]
Batı Trakya Türkleri / Zerrin Balkan [s.4719]
“Bölgeler Avrupası” Kavramı Açısından Batı Trakya / Fatih Demir [s.4742]
Yunanistan’da Müslüman Türk Azınlığın Sorunları, Türk-Yunan Dengesi ve Çözüm Yolları / Turgay Cin [s.4753]
Balkanlarda Azınlıklar ve Siyasal Katılım Hakkı: Batı Trakya (Yunanistan) Örneği / Ali Hüseyinoğlu [s.4777]
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Batı Trakya Türkleri Üzerine Etkileri / Nurettin Gülmez - Melih Akdeniz [s.4787]
Makedonya
Kimlikleşme ve Kültürel Kimlik Oluşumunda Makedonya / Esat Arslan [s.4794]
Ulus Devletler, Komitacılık ve Büyük Devletler Üçgeninde Makedonya / Özlem Şahin [s.4807]
Makedonya Türkleri / Necati Çayırlı [s.4821]
Balkanlarda Ulusal Kimliğin Yeniden Tanımlanması ve Küreselleşme, Makedonya ve Makedon Rumenlerinin Kimlik İnşası-Rumen Bakış Açısı / Sorin Mitulescu [s.4835]
Kolektif Güvenlik, Önleyici Barış Gücü Konuşlandırma ve Makedonya Çatışması Analizi / Sezai Özçelik [s.4844]
Balkanlar’da Soğuk Savaş Sonrasının Devlet Modeli Makedonya Örneği / Gözde Kılıç Yaşin [s.4853]
Makedonya’da Yayınlanan İlkokul Tarih Kitaplarında Türkler / Sevin Arslan [s.4862]
Makedonya’da İstikrar, Balkanlar ve Avrupa’da İstikrar / Gönül Tezcan [s.4871]
Evlâd-ı Fâtihan Diyarı Balkanlar / Hüseyin Bürge [s.4882]
Arnavutluk
XVIII. Yüzyılda İki Sicilya Krallığı’nın Arnavutluk Konsolosluğu / Mehmet Demiryürek [s.4884]
Avusturya-Macaristan Krallığı ve İtalya’nın Arnavut Sorunu Hakkındaki Duruşu (Ekim-Kasım 1912) / Fehari Ramadani [s.4897]
“Kartalın Oğlu” - Berlin Kongresi (1878)’nden Londra Konferansı (1913)’na kadar Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi / Rafet Kuş [s.4905]
Osmanlı Devleti’nin İşkodra Vilayeti’ndeki Eğitim Politikası (1876-1908) / Mustafa Gençoğlu [s.4919]
İkinci Dünya Savaşından Sonra Arnavutluk-SSCB İlişkileri ve Sosyalist Arnavutluk’un Dış Politikası / Rafet Kuş [s.4928]
Arnavutluk’ta Komünizm ve Enver Hoca / Ali Özkan [s.4941]
1990-2013 Yılları Arasında Arnavutluk’ta Siyasal Hayat / Tayfun Atmaca [s.4964]
Krasniqi Bir İngiliz Şairin Gözünden Bir Balkan Ülkesi / Seniha Gülderen [s.4982]
İtalya’nın Balkan Paktı’na Bakışı ve Arnavutluk ile İlişkileri (1930-1934) / Ercan Haytoğlu [s.4988]
Kosova
Osmanlı Sonrası Kosova Türklerinin Temel Sorunları / Ergin Jable - Cevdet Şanlı [s.4999]
Kosova Türklerinin Dil(sizliği) ve Hak(sızlık)ları / Ergin Jable [s.5008]
Balkanlarda Sırp ve Arnavut Milliyetçiliği Arasında Kosova Türkleri / Didem Ekinci [s.5013]
Kosova: Bir Etnik Sorunun Anatomisi / Mehmet Öcal [s.5023]
Osmanlı Devleti’nin Kosova’da Kan Davalarını Önleme Çalışmaları (1878-1912) / Adem Ölmez [s.5036]
Kosova’nın Statüsü Sorunu ve Çözüm Olasılıkları / Hüseyin Emiroğlu [s.5045]
Soğuk Savaş Sonrası NATO Askerî Müdahaleleri ve Türkiye’nin Rolü: Kosova Krizi ve Müdahale Süreci / Alptekin Molla [s.5059]
Kosova Meselesi ve Çin’in Tutumu / Fatma Çoban [s.5076]
Kosova İlköğretiminde Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Gelişmeler ve Değişmeler / Suzan Canhasi - Serdan Kervan [s.5082]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye