Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1200
Makale : 94
Ebad : 6 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


Sırbistan, YugoslavyaSancakKaradağBosna-HersekHırvatistanSlovenyaRomanyaGagavuzlar-MoldovaMacaristan, PolonyaPomaklarTorbeşlerÇingenelerBALKANLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER, BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRARAB ve BalkanlarTürkiye’nin Balkan PolitikasıBalkanlarda Barış, İstikrar ve GelecekBalkanlarda GüvenlikÇEŞİTLEMELERAtatürk ve BalkanlarBalkanlar ve Medya


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Sırbistan, Yugoslavya
Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Trans-Atlantik Dış Politika Parametreleri (1990-1995) / Hüseyin Emiroğlu [s.5123]
Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı: Diplomatik Savaştan Kraliyet Bağlantısına (1919-1929) / Liliana Boscan Altın - Ömer Metin [s.5142]
Yugoslavya’nın Dağılması ve Türkiye’nin İzlediği Dış Politika / Mithat Atabay [s.5154]
Yugoslavya’da II. Dünya Savaşı’nda Ustaşa, Çetnik ve Partizan Mücadelesi / Demet Yener [s.5162]
Balkanlarda Umutları Yeşerten Hukukî Bir Mekanizma: Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi / Arda Özkan [s.5174]
Sancak
Osmanlı’dan Günümüze Sancak Bölgesi ve Boşnakları / Caner Sancaktar [s.5183]
Bağımsızlık, Özerklik, İkiye Bölünmüşlük Arasında Sancak:Geçmişten Günümüze Genel Bir Bakış / Didem Ekinci [s.5208]
Karadağ
Berlin Antlaşması Sonrası Karadağ ve Kosova Vilayeti Arasında Sınır Sorunları ve Hudud Tahdidi Çalışmaları / Hasan Babacan [s.5214]
Osmanlılar Döneminde Karadağ Coğrafyası ve Toplumsal Yapısı / İbrahim Yılmazçelik - Ali Gökçen Özden [s.5226]
Karadağ Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Süreci Kararlılığının Tarihsel Arkaplan Dinamikleri / Hüseyin Emiroğlu [s.5255]
XIX. Yüzyılda Karadağ’ın İdarî ve Sosyal Yapısı / Zafer Gölen [s.5273]
Karadağ’da İslâm Kültürel Kimliğinde Arap Harfinin Retoriği / Dragana Kujovic [s.5293]
Bosna-Hersek
Bosna Hersek’te Çok Kültürlü ve Etnik-kültürel Paradigmaların İncelenmesi / Muhiddin Mulalic [s.5299]
Çoklu Kimlikler ve Bosna: Bitmeyen Bir Savaşın Anatomisi / Rasim Özgür Dönmez - Burucu Albayrak Dönmez [s.5308]
Ahmet Cevdet Paşa’nın Hersek Teftişi / Hatice Akın Zorba [s.5321]
Boşnakların Çanakkale Meydan Muharebesine Katılımı / Refik Sadikoviç - Emina Sadikoviç [s.5333]
Batı Balkanlar’da Kırılgan Bir Fay Hattı: Republica Srpska ve Milorad Dodik’in Siyasal Retorigi / Murat Necip Arman [s.5337]
Bosna Hersek’te Yolsuzluk / Edita Dapo - Ognjen Ridic [s.5346]
Bosna Hersek’te Oydaşmacı Demokrasi ve Konsolidasyon Problemi / Adnan Seyaz [s.5352]
Hırvatistan
Osmanlı’nın Katolik Hududu: Hırvatistan / Osman Karatay [s.5364]
Dalmaçya’dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan / Pınar Yürür [s.5372]
Hırvatistan-Slovenya Sınır Anlaşmazlığı ve Dış Politikaya Yansımaları: Piran Körfezi / Yiğit Anıl Güzelipek [s.5391]
Slovenya
Slovenya / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5396]
Avrupa’nın Diğer Taraflarındaki Sloven Göçmen Yazarlar / Janja Zitnik Serafin [s.5421]
Romanya
Karadeniz’in Kuzeyinden Balkanlara: Aktav Tatarlarının Rumeli’ye Yerleşmesi / Nagy Pienaru - Sergean Osman [s.5430]
Hamdullah Suphi Bey’in Romanya Büyükelçiliği Döneminde Romanya Türkleri ile İlgili Çalışmaları / Selçuk Duman [s.5445]
Romanya’da Türk Azınlık / Nuray Bozbora [s.5453]
Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Eugenia Popescu-Judetz [s.5463]
Adakale’de Son Osmanlı Yönetimi ve Adakale Halkına Yapılan Yardımlar / H. Yıldırım Ağanoğlu [s.5480]
20.Yüzyılın Başlarında Romanya Ekonomisindeki Yabancı Sermaye Yatırımları / Daniela Buşa [s.5503]
Gagavuzlar-Moldova
Moldova’nın Transdinyester Sorunu ve Gagavuz Özerk Bölgesi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5512]
Gagauzlar / Mustafa Argunşah [s.5533]
Gagavuzlar / Harun Güngör [s.5547]
Gagauzlar / Dionis Tanasoğlu [s.5555]
Rusya-Avrupa Birliği Rekabetinde Transdinyester Sorunu / Erjada Progonati [s.5561]
Macaristan, Polonya
Macaristan’da Osmanlı-Habsburg Serhadı (1544-1699): Bir Mukayese / Gabor Agoston [s.5571]
Macar Mültecileri / György Csorba [s.5582]
Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti’ne İlticası ve Diplomatik Kriz / Bayram Nazır [s.5593]
Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya / Volkan Marttin [s.5609]
Polonya’da Türk Unsurları / Öztürk Emiroğlu [s.5617]
Türk-Macar Münasebetleri Bağlamında Jeopolitik Bir Tez Olarak “Turancılık” / Erol Cihangir [s.5631]
Pomaklar
Kuman Peçenek Bakiyesi: Pomaklar / Ebubekir Sofuoğlu [s.5648]
Türk Kültür Coğrafyası Olarak Balkanlar ve Bir Balkan Topluluğu Olarak Pomakların Kimlik Algılamalarında Türklük İzleri / Ahmet Günşen [s.5657]
Balkanların Dağlı Türkleri: Pomaklar / Nazmi Avcı [s.5670]
Balkanlarda Unutulmuş Müslüman Bir Topluluk: Pomaklar / Cemile Şahin [s.5673]
Nerede-Nasıl: Pomaklar Üzerine / Büşranur Tarakcı [s.5684]
Torbeşler
Makedonya Türklüğünün Ayrılmaz Parçası: Torbeşler / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5689]
Çingeneler
Osmanlı Balkanı’nda Çingeneler / Emine Dingeç [s.5696]
Osmanlılar Zamanında Rumeli Eyâleti’nde Çingeneler / İsmail Altınöz [s.5702]
BALKANLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER, BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRAR
AB ve Balkanlar
Balkanların Batı Sistemine Dahil Olması / İrfan Kaya Ülger [s.5709]
Balkan Ülkelerinin Avrupa Birliği’ne Ekonomik Entegrasyonu ve Türkiye ile Karşılaştırılması / T. Mesut Eren - Aziz Murat Hatipağaoğlu [s.5725]
Avrupa Birliği’ne Üyelik ile Kültürel Asimilasyon Paradoksu Arasında Balkanlar / Olcay Özkaya Duman - Haktan Birsel [s.5735]
Bosna Hersek’in Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Süreci: Eleştirel Bir Bakış / Hüsamettin İnaç [s.5743]
Öteki ile Bütünleşme Çabaları: Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara Yönelik İşbirliği Faaliyetleri / Arif Bağbaşlıoğlu [s.5749]
Türkiye’nin Balkan Politikası
Balkanlarda Yeni Dinamikler: Sorunların Çözüm Sürecinden Karşılıklı Bağımlılığa / Hüseyin Emiroğlu - Turgay Kayalak [s.5760]
Büyük Güçlerin Mücadele ve Rekabet Alanı Balkanlar Jeopolitiği’nin Önemi, Balkanlarda Etnik Milliyetçilik ve Türkiye’nin Dış Politikası Açısından Bir Analiz / Nadire Filiz İrge [s.5798]
Atatürk’ün Milletlerarası İşbirliği ve Kolektif Güvenlik Anlayışına Bir Örnek: Balkan Antantı (1934) / Serdar Sakin [s.5826]
Balkan Antantı: Balkanlar’da İttifak Arayışları ve Türkiye / Nurgün Koç [s.5844]
Balkan Paktı (Ankara 1953 ve Bled 1954 Antlaşmaları) / Serdar Sakin - Mustafa Salep [s.5857]
Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar / Yaşar Özüçetin [s.5889]
Türkiye-Yugoslavya İlişkilerinde Lozan Barış Anlaşması ve Etkileri / Galip Çağ [s.5897]
Bosna-Hersek’te Osmanlı İzleri ve Bosna-Hersek Türkiye Cumhuriyeti İlişkileri / Didem Ekinci [s.5902]
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin ve Türkiye’nin Balkanlar Politikalarının Karşılaştırılması / Kader Özlem [s.5910]
Yeni Dönem Türk Dış Politikasında Balkan Jeopolitiği ve Çamerya Sorunu / Erjada Progonati [s.5927]
Türk Dış Politikasında Batı Balkanların Yeri ve Önemi / Muharrem Gürkaynak [s.5939]
Balkanların Türk Dış Politikasındaki Rolü / Hüseyin Kansu [s.5944]
Balkanlarda Barış, İstikrar ve Gelecek
Batı Balkanlarda İstikrarlı Barış ve Uzlaşma Süreci / Nazif Mandacı [s.5950]
Çatışma Bilimleri ve Çatışma Haritalaması Çerçevesinde Balkanlar / Sezai Özçelik [s.5966]
Balkanlarda Çatışma Kültüründen Barış İçinde Bir Arada Yaşama Kültürüne / Gülara Yenisey [s.5983]
Farklılıkların Esas ve Aynılıkların İstisna Olduğu Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeli: Radikal Demokrasi / Gürbüz Özdemir [s.5987]
Batı Balkanların ve Din Odaklı Siyasal Partilerin Demokratikleştirilmesi / Miroljub Jevtic [s.6004]
Uluslararası İlişkilerde Politika Aracı Olarak Din: Balkanlar Örneği / Fatih Fuat Tuncer [s.6014]
Kısırdöngünün Kırılamadığı Balkanlar: Yeni Küresel Okumalar ve Bölgesel Dinamikler / Birgül Demirtaş [s.6036]
Geleceğin Balkanlarda Tahayyülü / Zuhal Mert Uzuner [s.6040]
2050 Yılına 38 Yıl Kala Balkanlar, Dünya ve Türkiye: Müzakere Yönetimi Yaklaşımı / Murat Yusuf Uçan [s.6050]
Balkanlarda Tersine Göç / Suat Güç [s.6059]
Balkanlarda Güvenlik
Balkanlar’da Güvenlik ve İstikrar Arayışları: Sorunlar Dönüşüyor / Mustafa Türkeş [s.6066]
Uluslararası Güvenliğin Değişen Sistematiği: Balkanlarda Güvenliğin Sağlanmasında Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Rolü / Murat Yorulmaz [s.6076]
Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezi’nin Balkanların Avrupa’ya Entegrasyon Sürecine Katkısı / İbrahim Arslan [s.6090]
Balkanlar’da Terörizm Tehdidi: Gerçek mi, Hayal mi? / Erhan Türbedar [s.6101]
ÇEŞİTLEMELER
“Yükselen Doğu ve Çöken Batı”: I. Dünya Savaşı ve Japon Faşizm İdeolojisi Olarak “Asyacılığın” Yükselişi / Tetsuya Sahara [s.6117]
Bosna ve Kosova Savaşlarında Özel Askeri Şirketler / Zekeriya Demir [s.6133]
Atatürk ve Balkanlar
Atatürk Devrinde Türkiye’nin Balkan Politikası / Ahmet Eyicil [s.6141]
Atatürk ve Balkan Barışı (1923-1938) / Necati Çayırlı [s.6156]
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hocası Manastırlı Mehmet Tevfik Bilge Bey / İbrahim Ethem Atnur [s.6166]
Atatürk Dönemi Türk-Bulgar İlişkilerinin Siyasi, Sosyal ve Kültürel Boyutları / Bengül Salman Bolat [s.6175]
Mustafa Kemal Atatürk’ün İzlenimleri ile Sofya Günleri / Mahmut Bolat [s.6183]
Atamın Aşk Mektubu, Eleni Karinte’den Mustafa Kemâl’e... / Filiz Mehmetoğlu [s.6190]
Balkanlar ve Medya
Geç Dönem Osmanlı Türkiyesi ve Bulgar Basınında Balkan Federasyonu Fikri / Iordanka Bibina [s.6193]
“Osmanlı Telgraf Ajansı” Kayıtlarına Göre Balkanlardan Haberler / Ahmet Gündüz [s.6204]
George Nerkene Weldberg (Mehmet Zeki Bey)’in Müdafaa-i Milliye Gazetesi ve Balkanlar / Mehmet Ali Karaman [s.6239]
Latin Harflerine Geçiş Sürecinde Bulgaristan’daki Türk Basını’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Yardımları / Bülent Yıldırım [s.6248]
Kosova’da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler / Salih Okumuş [s.6254]
Balkan Savaşları Sürecinde Erciyes Gazetesi’nin Üstlendiği Rol / Haşim Erdoğan [s.6275]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye