Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 672
Makale : 47
Ebad : 3,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


Kafkasya’daki Kazaklar, GagauzlarAvarlarDoğu Anadolu ve Karadeniz Türkleri, Çepniler, LazlarKAFKASYA’YA UZANAN TÜRK DİYARI: KIRIMKırım’ın Siyasî TarihiKırım Türk-Tatarların Etnik ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Millî Hareketleri ve Rusya Tarafından Sürgün EdilmeleriKırım’daki Diğer Türk Halkları, Kırımçaklar, Karaimler, Romanya Kırım TürkleriKAFKASYA’NIN YAKIN KOMŞUSU İRAN TÜRKLERİİran Türklerinin Siyasî Tarihi Hakkında Tespitler ve İran Türk DiliKaşkay TürkleriSungur Türkleri


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Kafkasya’daki Kazaklar, Gagauzlar
Kuzey Kafkasya’nın Türk Halkı: Kazaklar / Güllü Yoloğlu (Memmedli) [s.5]
Kuzey Kafkasya Gagauzları’nın Millî Kimlikleri / Liubov Çimpoeş [s.12]
Avarlar
Arkeolojik Bir Araştırma: Avar Yerleşimleri / Raimar W. Kory [s.20]
Kafkasya ve Avarlar / Sevda A. Süleymanova [s.34]
Keçenin Tarihçesi Işığında Anadolu’dan Derlenmiş Çeçen ve Avar Keçe Sanatı Hakkında Bir İnceleme / Erol Yıldır [s.51]
Doğu Anadolu ve Karadeniz Türkleri, Çepniler, Lazlar
Batum’dan Orta Asya’ya Bir Sürgünün Hikâyesi: Kırgızistan Oş’ta Yaşayan Türklerin Kültürel Pratikleri / Adem Sağır [s.92]
Millî Mücadele’de Elviye-i Selâse / Üç Sancak Meselesi (Kars, Ardahan, Batum) / S. Esin Derinsu Dayı [s.119]
1925-1930 Yılları Arasında Kars Vilayeti / Ünal Taşkın [s.134]
1925-1930 Yılları Arasında Artvin Vilayetinin Genel Durumu / Ünal Taşkın [s.142]
Karadeniz Çepnileri / Zeynep Şimşek Umaç [s.150]
Bir Kafkas Kavmi Olarak Lazlar / Ali İhsan Aksamaz [s.157]
Lazlar / İsmail Avcı Bucaklişi [s.168]
KAFKASYA’YA UZANAN TÜRK DİYARI: KIRIM
Yeni Vesikalara Göre, Kırım Hanlığının Osmanlı Tâbiliğine Girmesi ve Ahidname Meselesi / Halil İnalcık [s.185]
Türklük ve Tatarlık: Osmanlı Devleti ve Kırım Hanlığı / Halil İnalcık [s.208]
Kırım’ın Siyasî Tarihi
Kırım Hanlığı / Yücel Öztürk [s.213]
Kafkasya’da Osmanlı-Rus Rekabetinin Fiilen Başlaması, Kırım Hanlığı ve 1569 Astrahan Seferi (Türk Ekvatoru’nun Doğuşu) / Süleyman Kocabaş [s.256]
Kırım’ın Ruslar Tarafından İşgali ve İlhakı / Osman Köse [s.267]
Anapa Kalesi / Cengiz Fedakâr [s.276]
Kırım Savaşı (1853-1856) / Besim Özcan [s.290]
Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Savaşı’nın Çıkış Nedeni: Kaynaklar ve Stratejiler / David M. Goldfrank [s.308]
Kırım Savaşı, Islahat Fermanı ve Paris Barış Antlaşması / Özcan Yeniçeri [s.325]
Kırım Türk-Tatarların Etnik ve Sosyo-Kültürel Yapısı, Millî Hareketleri ve Rusya Tarafından Sürgün Edilmeleri
Kırım Tatarları / İsmail Aydıngün [s.350]
Doğu Avrupa Türk Mirasının Son Kalesi: Kırım Hanlığı / Yücel Öztürk [s.362]
Çarlık Zamanında Kırım’da Türk Millî Hareketi / Valeri Vozgrin [s.380]
Bolşevik İhtilali’nden Sonra Kırım / Valeri Vozgrin [s.399]
Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi / Walter Comins-Richmond [s.418]
Kırım Tatarları ve Anavatana Avdetleri / Suat Kınıklıoğlu [s.425]
Kırım’daki Diğer Türk Halkları, Kırımçaklar, Karaimler, Romanya Kırım Türkleri
Kırım’da Türk Halkları / Erdoğan Altınkaynak [s.432]
Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Topluluğu: Kırımçak Türkleri / Nesrin Güllüdağ [s.452]
Kırımçaklar / İsmail Doğan [s.461]
Karaim Türkleri / İsmail Doğan - İlgi Kıvrakdal [s.468]
Litvanya’daki Karaimler / Halina Kobeckaite [s.480]
Kırım-Romanya Kırım Tatar Topluluğu / Nilghiun İsmail [s.487]
KAFKASYA’NIN YAKIN KOMŞUSU İRAN TÜRKLERİ
İran Türklerinin Siyasî Tarihi Hakkında Tespitler ve İran Türk Dili
XX. Yüzyıl İran Özgürlük Hareketlerinde Türklerin Faaliyetleri / Aygün Attar [s.497]
İran Türkleri / Nabi Kobotarian [s.511]
Azerbaycan Hanlıklarının Rusya Tarafından İşgal Edilmesinde İran’ın İkili İlişkiler Siyaseti / Gabil Camalov [s.522]
İldenizliler Zamanında Azerbaycan’ın Ekonomik Yükselişini Kolaylaştıran Sebepler ve Tebriz Örneği / Hüseyin Kayhan [s.536]
Azerbaycan’ın Güney Hanlıkları (18. Yüzyıl) / Camal Mustafayev [s.545]
Rusya ve İran’ın 19. Yüzyılın İlk Yarısındaki Kafkasya Politikaları / İrade Memmedova [s.551]
19. Yüzyılın İkinci Yarısında İran Ticaretinde Osmanlı-Rus Rekabeti / Emrah Çetin [s.563]
Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan-İran İlişkilerinde İşbirliği ve Çatışma Alanları / Hakan Boz [s.576]
İran Türk Dili ve Edebiyatının Öncelikli Meseleleri ve Hâl Çâreleri / Ali Kafkasyalı [s.595]
Kaşkay Türkleri
Kaşkay Türkleri / Dilek Ataizi - Farzaneh Doulatabadi [s.601]
İran’ın Unutulan Türkleri: Kaşkaylar / Hakan Boz [s.627]
Sungur Türkleri
İran’da Yaşayan Bir Türk Topluluğu: Sungurlar / Abdülkadir Atıcı [s.632]
ÇEŞİTLEMELER
Azerbaycan’ın Etnik Yapısı (2013) / Elnur Ağayev [s.643]
Azerbaycan – Ermenistan Münasebetlerinde Rusya’nın Ermenistan’a ‘Mısilsiz Hizmetleri’ ve Ermeni Tahribatları (Türksüz Ermenistan Hayallerinin Gerçekleşmesi Konusunda Tarihi Gerçekler) / Gülşen Behbud [s.662]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye