Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 840
Makale : 101
Ebad : 4,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


TEMEL BİLİMLERMatematikFizikKimyaBiyolojiBİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİKElektrik-Elektronik ve MühendislikBilgisayar MühendisliğiMakina ve Malzeme Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiMimarlıkJeoloji MühendisliğiÇevre MühendisliğiSistem MühendisliğiEndüstri MühendisliğiGıda MühendisliğiMücevherat MühendisliğiSAĞLIK BİLİMLERİTıpMoleküler Biyoloji ve GenetikFarmakolojiÇEŞİTLEMELER


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TEMEL BİLİMLER
Matematik
Mathematical Modelling and Pitch Attitude Hold Design for a Wingi-in-Ground (WIG) Effect Vehicle / Abdul Ghafoor-Raha Shabani-Kemal Leblebicioğlu [s.9]
On the Optimal Average Run Length of the Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart For Equally Correlated Variables / Edokpa Idemudia Waziri-Salisu S. Umar [s.20]
Kesirli Dereceli Kontrol Sistemleri / Nusret Tan [s.28]
Fizik
Radyasyon Fiziğinin Güncel Sorunları / Rehim Medetov Selimoğlu [s.46]
Süper Yoğun Madde: Kuark-Gluon Plazma / Elşen Veli-Jale Y. Süngü [s.51]
Türkiye’nin Aktif Ortaklığında Yeni Nesil Agata İz Sürme Dedektörleri ve Radyasyon İz Sürme Teknikleri / Serkan Akkoyun [s.71]
Terahertz Teknolojisi / Eyüp Özkan [s.82]
Süperiletkenliğin Tarihsel Gelişimi ve Magnezyum Dibörür (MgB2) Süperiletkeni / Özge Erdem-Ekrem Yanmaz [s.86]
Magnezyum Dibörür (MgB2) Süperiletkenin Üretim Teknikleri / Özge Erdem-Ekrem Yanmaz [s.103]
Gözde Bilim ve Teknoloji Alanı: Esaslı Süperiletkenler / Ali Gencer [s.119]
Kimya
Synthesis and Dye Sensitized Solar Cell Applications of Bodipy Derivatives With Bis-dimethylfluorenyl Amine Donor Groups / Yusuf Çakmak-Safacan Kolemen-Muhammed Büyüktemiz-Yavuz Dede-Şule Erten Ela [s.128]
Microwave Promoted Microfluidic Reactor for Continuous Nanoparticle Fabrication / Mustafa Kemal Bayazıt-Asterios Gavriilidis-Junwang Tang [s.137]
Biyoloji
Elektrik-Elektronik Bütün Cihazların Oluşturduğu Kesinleşmiş Biyolojik Zararları / Selim Şeker [s.140]
Tuz Stresinin Domates’de (Solanum Iycopersicum L.) Fide Gelişimi, Klorofil ve Antioksidan Enzim Üzerine Etkisi / Kadriye Uruç Parlak [s.175]
Türkiye’de Temel Bilimler / Ekrem Savaş [s.180]
BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK
Elektrik-Elektronik ve Mühendislik
Entegre Devre Geliştirme Kabiliyetlerini Arttırmak İçin Tespitler / Tufan C. Karalar [s.189]
Height Estimation for Ballistic Platforms Using Differential Measurements / Aydın Vural-Orhan Şengül-Şimşek Demir-Altunkan Hızal [s.195]
Characterisation of an off Grid Hybrid System: Modelling and Simulation / Sana Charfi-Imene Yahyaoui-Mahmoud Ammous-Maher Chaabene [s.203]
Experimental and Numerical Estimation of the Temperature Field Around the Borehole Heat Exchanger Using Buried Temperature Sensors / Bakytzhan Akhmetov-Tannur Amanzholov-Amankeldi Toluekhanov-Abzal Seitov-Aleksander Georgiev [s.209]
Kompanzasyon Nedir ve Nasıl Yapılır? / Eyüp Özkan [s.214]
Dynamic Model to Follow the State of Charge of a Lead- Acid Battery Connected to Photovoltaic Panel / Dalia Fendrı-Maher Chaabene [s.217]
Practical Technique for Improving all-Fiber Chorent Combination of Multistage High-Power Ytterbium Fiber Amplifiers / Shuoqin Wang-Metin S. Mangır- Phillip Nee [s.226]
Switched Multiplexer Design Using Parallel Coupled Line Three Ports / Bülent Alicioğlu-Nevzat Yıldırım [s.234]
Synthesis Techniques for Some Tunable Notch Filter Topologies / Sacit Oruç- Bülent Alicioğlu- Nevzat Yıldırım [s.239]
Synthesis of Bandstop Filters With Ultra Wide Upper Passbands / Nevzat Yıldırım [s.243]
Vaka-B ve Biçimsel Yöntemin Geribildirimi ile Dinamik Yönlendirme Protokolleri Değerlendirmesi / Jawid Ahmad Baktash-Tomokazu Nagata-Mursal Dawodi-Sayed Abdul Basir Samimi [s.249]
Dynamic Routing Protocols Evaluation With the Feedback of Event-B and Formal Method / Jawid Ahmad Baktash- Tomokazu Nagata- Mursal Dawodi -Sayed Abdul Basir Samimi [s.255]
On Miniaturization and Performance Improvement of Planar Wideband Bandpass Filters / Bülent Alicioğlu-Nevzat Yıldırım [s.261]
Simultaneous Compressive Sensing and Optical Encryption of Signals and İmages / Ertan Atar-Okan K. Ersoy- Lale Özyılmaz [s.268]
Bir Mikro Şebeke Sistemi Tasarımı ve Analizi / Ercan Nurcan Yılmaz [s.275]
Detecting PEM Fuel Cell Hydrogen Leak Using EIS Method / Ghassan Mousa-Farid Golnaraghi-Jake De Vall-Alan Young [s.285]
Bilgisayar Mühendisliği
Kredi Skorunun Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Karar Ağaçlarının Kullanımı: Bir Model Önerisi / Ferdi Sönmez [s.295]
Distributed Subgradient Methods For Convex Optimization Over Random Networks / Ilan Lobel-Asuman Özdağlar [s.307]
İnsanî Duyguların Sınıflandırılması için Destek Vektör Makinesi ve Gabor Filtresi Kullanımını Geliştirilen Otomatik Yöntem / Yaser Daanial Khan-Muhammad Khalid Mahmood-Hassan Shabir [s.322]
An Automated Method for Classification of Human Emotions Using Gabor Filters and Support Vector Machine / Yaser Daanial Khan-Muhammad Khalid Mahmood-Hassan Shabir [s.328]
Güvenilir Dağıtık Hesaplama / Wenbing Zhao [s.334]
Dependable Distributed Computing / Wenbing Zhao [s.342]
Makina ve Malzeme Mühendisliği
İki Serbestlik Derecesi Esnek Anten İçin Uygulanan Kontrol Yöntemi ve Temas Belirlemesi / Claudia F Castillo-Berrio [s.350]
Appraising The Share of Science, Reserarch And Technolgy in The Price Of Products / Ömer Cebeci [s.358]
Karabük Bölgesi Silis Kumunun Seramik Sağlık Gereçleri İşletme Çamurunda Kullanımının Araştırılması / Nazım Kunduracı -Tuna Aydın [s.363]
Critical Raw Materials and Recycling: A Review / Burçak Ebin [s.368]
MgO / Al Kompozitlerin İnfiltrasyon Yöntemi ile Üretilmesinde MgO Miktarının İnfiltrasyon Mesafesine Etkisi / Recep Çalın-Ramazan Çıtak [s.373]
Peridynamics: A Novel Approach for Material and Structural Modelling / Erkan Oterkus-Selda Oterkus [s.378]
Amorphous Semiconductor Material Optimization for Photovoltaic Device Application / Abdulkadir S. Kavasoğlu -A. Osman Kodolbas [s.382]
Yarıiletken’de Ne Yapılabilir? / Hakan Doğan [s.387]
Kimyasal Savaş Ajanları ile Mücadelede Amaçlı Yeni Nesil Dekontaminasyon Malzemeleri / Melek Erol [s.393]
Design and Implementation of a low-Cost Computer Controlled Monochromator Power Supply for Photovoltaic Experiments / Abdulkadir S. Kavasoğlu-Neşe Kavasoğlu [s.400]
Borik Asit Takviyeli YYPE ve PA Kompozitlerin Üretimi ve Isı İletim Katsayılarının İncelenmesi / Zühtü Onur Pehlivanlı [s.404]
İnşaat Mühendisliği
Güncel Teknoloji Kullanarak Yapılan Baraj Yıkılması Taşkın Simülasyonu / Gökmen Tayfur [s.409]
Dam Break Flood Simulations Using Up-to-Date Technology / Gökmen Tayfur [s.418]
Türkiye’de Doğal Kaynaklar Kullanılarak Bina Yalıtımlarının Arttırılması: Betonarmede Perlit ve Bentonit Kullanımına İlişkin Isıl Analiz / Serdar Çelik-Rama Mudunuri [s.424]
Building Insulation Enhancement in Turkey Using Natural Resources: Thermal Analysis of Perlite and Bentonite Used in Reinforced Concrete / Serdar Çelik-Rama Mudunuri [s.430]
Endüstriyel Yan Ürünlerin İnşaat Sektöründe Kullanılmasının Araştırılması / Khalifa S. Al-Jabri [s.436]
Studies on The Utilization of Industrial By-Products in the Construction Industry / Khalifa S. Al-Jabri [s.444]
Mimarlık
Enerji Verimli Binaların Yerleşim ve Tasarım Esasları / Ümit Doğay Arınç [s.452]
Mimar Sinan’ın Taş Köprü ve Kemerlerde Kullandığı Hesap Metodu (Birim Daire Metodu) / Vahit Okumuş [s.458]
Architect Sinan’s Calculation Method for Historical Masonry Arches and Bridges / Vahit Okumuş [s.475]
Yüksek Yapı Tasarımında Sürdürülebilirlik Kriterleri ve Mimarlık Eğitimindeki Yeri / Murat Polat-Yaprak Arıcı Üstüner-Tülay Erenoğlu [s.490]
Jeoloji Mühendisliği
A Synchronous Last Glacial Maximum Across the Anatolian Peninsula / Naki Akçar-Vural Yavuz-Serdar Yeşilyurt-Susan Ivy-Ochs-Regina Reber-Cihan Bayrakdar-Peter W. Kubik-Conradin Zahno-Fritz Schlunegger-Christian Schlüchter [s.498]
4B Sismik Verilerden Gözeneklilik ve Geçirimlilik Hesabı / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.513]
Yüksek Hızlı Trenlerde Deprem Erken Uyarı Sistemi / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.518]
Petrol Aramada Yerbilim Odaklı İşletme Yönetimi / Binnur Gürül-Ali Osman Öncel [s.525]
Petrol Arama Stratejisinde Sismik Bilginin Değeri / Binnur Gürül-Ali Osman Öncel [s.530]
4B Sismik Tomografi ve Su Enjeksiyonu / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.534]
Deprem Sonrası Sismik Hızın Kabukta 4B Değişimi / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.540]
CO2 Depolama ve 4B Sismik İzleme: Norveç’ten Örnek / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.544]
Çevre Mühendisliği
Sürdürülebilirliğin Jeoteknik Yapıya Aşılanması / Tuncer B. Edil [s.549]
Infusing Sustainability Into Geotechnical Construction / Tuncer B. Edil [s.558]
Development of Composite Iron Matrix Based Water Filter for the Removal of Arsenic and Heavy Metals From Groundwater to Make Potable Water / Tuğrul İmer-Oğuzhan Gök-Abdul K. M. Munir-Abdul Hussam [s.567]
Improvement of PV / T based Reverse Osmosis Desalination Planet Performances Using Fuzzy Logic Controller / Mahmoud Ammous-Sana Charfi-Ahmad Harb-Maher Chaabene [s.571]
Transition From Simple, Complicated to Complex Systems / Mustafa M. Aral [s.585]
Sistem Mühendisliği
Büyük Ölçekli Kompleks Software Sistemleri İçin Bütüncül Bir Yaşam Döngüsü / Osman Balcı [s.592]
A Holistic Life Cycle for Large-Scale Complex Software / Osman Balcı [s.606]
Emergency Logistics Planning in Natural Disasters / Linet Özdamar-Ediz Ekinci-Beste Küçükyazıcı [s.620]
Endüstri Mühendisliği
Bulanık Sistemde Son İlerlemeler, Tam Tip 2 Bulanıklığı / İ. Burhan Türkşen-İbrahim Özkan [s.641]
Mücevherat Mühendisliği
Dünyada Bir İlk! ‘Mücevherat Mühendisliği’ / Zeki Çizmecioğlu [s.659]
SAĞLIK BİLİMLERİ
Tıp
Doctoral Education in Health Sciences in Turkey: A Critical Appraisal Through Bibliometric Data / Hakan S. Orer [s.672]
Nöro-çağında Yaşamak Beyni Bilmek Neden En Önemli Meşgalemiz Olmalı / Sinan Canan [s.677]
PAIR vs Örmeci Technique for the Treatment of Hydatid Cyst / Necati Örmeci [s.682]
Kanser Tedavisinde Radyoterapi / Gökhan Özyiğit [s.692]
A Preoperative Prognostic Model Predicting Recurrence-free Survival for Patients With Kidney Cancer / Özgür Yaycıoğlu-Saadettin Eskiçorapçı-Erdem Karabulut-Bülent Soyupak-Çağatay Göğüş-Taner Divrik-Haluk Özen- Levent Türkeri-Sertaç Yazıcı [s.699]
Kanser Tedavisinde Yeni Umutlar / Ranan Gülhan Aktaş [s.707]
Elektromanyetik Dalgaların İnsanlar Üzerindeki Etkileri / Eyüp Özkan [s.717]
Fuzz Relational Approach To Diabetics Diagnosis / Fairouz Tchier-Sharifa Al-Garni [s.721]
Pankreas Kanserinde Sitokinlerin Rolü / Sibel Bayıl Oğuzkan [s.741]
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yaşam ve Sağlık Bilimlerindeki Atılımların 21. Yüzyılda İnsan Yaşamına ve Global Ekonomilere Etkileri / Ömer Güllülü-Uygar Halis Tazebay [s.745]
Future Perspectives on Biomedical Materials / Vasif Hasırcı [s.753]
Understanding and Targeting İnflammation in Common Human Disorders / Gökhan Çıldır [s.756]
Farmakoloji
İlaçlar, Farmakoepidemiyoloji, Büyük Veri... Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz? / Sinem Ezgi Gülmez [s.759]
Kişinin Genetik Yapısına Özel Bireysel İlaç Tedavileri: Farmakogenetik / Belgin Süsleyici [s.765]
Pharmacogenomics and Personalized Medicine-Current Practices and Challenges / Sabina Semiz [s.767]
Doğal Ürün Olarak Arı Ürünleri ve İnsan Sağlığına Katkıları / Sevgi Kolaylı [s.770]
Yapıya Dayalı İlaç Tasarımında Uzay Çağı / Elif Eren [s.777]
ÇEŞİTLEMELER
Aziz Sancar: Bilime Adanmış Bir Hayatın Portresi / Mehmet Öztürk [s.782]
Teknoloji ve İnternetin Gelişimiyle Yaşanan Hukuki Bir Sorun Kişisel Verilerin Dijital Hafızalardan Silinmesi Talebi: Unutulma Hakkı / Selda Akgül Yücesoy [s.785]
Bilgi Toplumunda Hayat Boyu Öğrenme / Oğuz Borat-Osman Yazıcıoğlu [s.797]
Teknoloji, Bilişim, Yazılım ve Türkiye / Murat Fatih Yalburdak [s.819]
New Trend Technology Companies: A Case of Airbnb / Ayşe Şebnem Sarı Önerbay [s.831]
Dünyanın Bilim ve İnovasyon Başkenti Boston / M. Furkan Burak [s.834]
Paris Pişmiş Acem / Engin Yılmaz [s.837]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye