Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 750
Makale : 56
Ebad : 3,8 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   


TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARIKlâsik Dönemde Osmanlılarda BilimYenileşme Döneminde Osmanlılarda DüşünceYenileşme Döneminde BilimYenileşme Döneminde EğitimCumhuriyet Döneminde Bilim


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI
Klâsik Dönemde Osmanlılarda Bilim
Osmanlı İmparatorluğu’nda Klâsik Bilim Geleneğinin Tarihçesi / Ekmeleddin İhsanoğlu- Mustafa Kaçar [s.5]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimsel Faaliyetler / Avner Ben-Zaken [s.32]
XVI. Asır Osmanlı İlmî Hayatına Genel Bir Bakış / Ahmet Turan Arslan [s.58]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Matematik Bilimi / Mehmet H. Oryan [s.66]
Osmanlılarda Matematik / Melek Dosay Gökdoğan [s.75]
Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış / Yavuz Unat [s.89]
Osmanlı Devleti’nde Küçük Gözlemevleri Muvakkıthaneler / Salim Aydüz [s.100]
Osmanlılarda Güneş Saatleri / Nusret Çam [s.114]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kepernik Sistemi / Avner Ben-Zaken [s.119]
Melhameler ve Bir Onyedinci Yüzyıl Osmanlı Âlim ve Edîbi Cevri Çelebi’nin Melhanesi / Remzi Demir [s.145]
Ali Kuşçu / Tofiqh Heidarzadeh [s.158]
Osmanlı-Türk Tıbbı / İlter Uzel [s.170]
Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık / Ali Haydar Bayat [s.176]
Osmanlı-Türk Diş Hekimliği / İlter Uzel [s.181]
Türk Tıp Kurumları / Yağmur Say [s.198]
Türklerin Tarih Boyunca Dermotoloji ve Veneroloji Alanında Dünya Tıbbına Katkıları / Arslan Terzioğlu [s.234]
Osmanlı Darüşşifalarında Meslek Ahlâkı / Nil Sarı [s.244]
Osmanlı Devleti’nde Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Faaliyetleri / Abdullah Özen [s.273]
Osmanlı Döneminde Çiflikât-ı Hümâyünlar (Haralar) ve Hayvancılık / Aşkın Yaşar [s.281]
Osmanlılarda Harita / Fikret Sarıcaoğlu [s.296]
Osmanlılarda Coğrafya / Ramazan Şeşen [s.309]
Pîrî Reis (1470?-1554) / Mahmut Ak [s.315]
Osmanlılarda Mantık Bilimi İçeriği Medrese Eğitimindeki Yeri ve Osmanlı Mantıkçıları / Abdulkuddus Bingöl [s.323]
Osmanlı Hukuk Sistemi ve Usulü Fıkıh Üzerine Değerlendirmeler / Süleyman Akdemir-Hasan Özket [s.339]
Osmanlı İlim Hayatında Bir Bürokrat: Hızır Bey / Salih Sabri Yavuz [s.350]
Yenileşme Döneminde Osmanlılarda Düşünce
Osmanlı Uleması / Mehmet İpşirli [s.355]
Az Bilinen Osmanlı’da Bir Aydınlanma Hareketi / Kazım Sarıkavak [s.365]
Yenileşmeden Cumhuriyet’e Osmanlı İktisat Düşüncesi / Ahmet Güner Sayar [s.372]
Yenileşme Döneminde Bilim
Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi / Ekmeleddin İhsanoğlu-Salim Aydüz [s.378]
Osmanlı Batılılaşma ve Bilimler / Korkut Tuna [s.399]
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Bilimsel Literatürü / Emre Dölen [s.414]
Osmanlılardaki Bilimsel Çalışmalara Genel Bir Bakış / Esin Kahya [s.422]
XVIII. Yüzyılda İmparatorluğun Merkezinde ve Eyaletlerinde İslâmi İlim / Stefan Reichmuth [s.434]
Osmanlı Teknolojisine Genel Bir Bakış / Yavuz Unat [s.443]
İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası / Mustafa Akbulut [s.464]
Osmanlı Matbaacılığı / Hidayet Nuhoğlu [s.474]
Osmanlılarda Batılılaşma Döneminde Matematik / Melek Dosay Gökdoğan [s.482]
Osmanlılarda Fizik Çalışmaları / Hüseyin Gazi Topdemir [s.491]
Modern Fiziğin Türkiye’ye Girişinde Başhoca İshak Efendi’nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye Adlı Çalışmasının Önemi / Hüseyin Gazi Topdemir [s.511]
Modern Kimyanın Türkiye’ye Girişi / Emre Dölen [s.524]
Osmanlılar ve Metre Sistemi / Feza Günergun [s.536]
Takîyüddîn’in Cerîde El-Dürer ve Harîde El-Fiker Adlı Yapıtında Bulunan Onluk Trigonometrik Cetveller (Düzenleniş ve Kullanılışları) / Remzi Demir [s.546]
Çağdaş Astronominin Türkiye’ye Girişi / Yavuz Unat [s.560]
Osmanlı Dönemi’nde Eczacılık ve Eczacılar / Turhan Baytop [s.571]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Eczacılık / Eriş Asil-Gülbin Özçelikay [s.581]
Osmanlı Dönemi’nde Türkiye’ye Modern Botaniğin Girişi ve Gelişmesi / Asuman Baytop-Feza Günergun [s.589]
Osmanlı Denizlerinde Mesaha Çalışmaları / Şakir Batmaz [s.601]
Yenileşme Döneminde Eğitim
Osmanlı İmparatorluğu’nda Mühendishanelerin Kuruluşu / Mustafa Kaçar [s.606]
Türkiye’de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu / Yahya Akyüz [s.627]
Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi / Tayyip Duman [s.642]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tıp Eğitiminin Batılılaşması / Arslan Terzioğlu [s.657]
Osmanlılarda Modern Anlamda Tıp Eğitiminin Başlaması ‘Tıbhâne-i Âmire’ / Ayten Altıntaş [s.668]
Cumhuriyet Döneminde Bilim
Cumhuriyet Döneminde Bilim / Esin Kahya-Hüseyin Gazi Topdemir [s.687]
Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bilimler / Mehmet Öz [s.719]
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Astronomi Çalışmaları / Yavuz Unat [s.727]
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Eczacılık / Afife Mat [s.741]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye