Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1450
Makale : 110
Ebad : 7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 50 TL
   


GENEL DEĞERLENDİRME Mîsâk-ı Millî TarihiMîsâk-ı Millî'nin Anlamı, Dayanağı ve DeğeriMîsâk-ı Millî ve Millî DevletMÎSÂK-I MİLLÎ POLİTİKALARIMîsâk-ı Millî'ye Giden YolTemel Politika ve Meclis-i MebûsanTürkiye Büyük Millet Meclisi ve Mîsâk-ı MillîOsmanlı'nın Parçalanmasını Hazırlayan Açık ve Gizli AnlaşmalarMîsâk-ı Millî SonrasıMîsâk-ı Millî, Lozan ve SonrasıAtatürk ve Mîsâk-ı MillîMîsâk-ı Millî'nin Günümüze YansımalarıMÎSÂK-I MİLLÎ SINIRLARI VE SORUNLARMîsâk-ı Millî Coğrafyası Üzerine Genel DeğerlendirmeMusul ve KerkükSuriye-HalepHatayBatı TrakyaKafkaslar ve BatumKıbrısBoğazlarÇEŞİTLEMELER


*Yüksek İstişare Heyeti: Justin McCarthy (Başkan) / Mehmet Aydın / Sabahattin Balcı / Yakup Basmacı / Semavî Eyice / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Kemal Karpat / Şerif Mardin / Jean Lois Mattei / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / Chester A. Newland / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala / Norman Stone

Yayın Kurulu: Kemal Çiçek (Başkan) / Bilgehan Atsız Gökdağ (Koordinatör) /Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / Ahmet Akgündüz / Aygün Attar / Emin Çarıkçı / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Burhan Erdem / Tevfik Erdem / Mehmet Seyfettin Erol / Bünyamin Erul / Hasan Tahsin Fendoğlu / Gülay Göktürk / C. Sencer İmer / İsmail Köksal / Gülay Mirzaoğlu / Esen Özsan / Nail Öztaş / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / İbrahim Ethem Atnur / Haydar Çakmak / Güler Eren / Tufan Gündüz / İbrahim Özkan / Necdet Sağlam

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Hasan Celâl Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş Osmanlı 701
 Osmanlı Ailesi - Sosyolojik Bir Yaklaşım
 Pax-Ottomana

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve BizAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2013 Yeni Turkiye