Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 576
Makale : 38
Ebad : 3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   


Ülkemizde İslâm dünyasını tarihi, kültürü, sosyolojisi ve güncel sorunlarıyla ele alan bu özel sayımızın yeni araştırmalar için temel bir kaynak olacağını ve araştırmacıların da ufkunu açacağını ümit ediyoruz. Yeni Türkiye’nin İslâm Dünyası Özel Sayısı 9 ana bölüm ve 78 alt bölümden meydana gelmektedir. Yayınlanan 200 makale, 84’ü Türkiye’den ve 89’u da dört kıtadan olmak üzere toplam 173 yerli ve yabancı araştırmacı, uzman ve bilim adamınca kaleme alınmıştır.

GENEL DEĞERLENDİRME21. Yüzyılda Dünya Müslümanlarının Nüfusu ve Dağılımıİslâm Dünyasının Çeşitli Meseleleriİslâm Medeniyeti Üzerine DüşüncelerTürkler ve İslamiyetASYATürkiyeAfganistanKurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

birinci cildin içindekiler / [s.]
İslamın ve Müslümanların Hüzün Çağı / Recep Tayyip Erdoğan [s.17]
GENEL DEĞERLENDİRME
21. Yüzyılda Dünya Müslümanlarının Nüfusu ve Dağılımı
Yirmi Birinci Asrın Başlarında İslam Dünyası ve Dünyada Müslüman Nüfus / Davut Dursun [s.21]
Dünya Müslümanlarının Nüfusu ve Dağılımı / Kemal Çiçek [s.39]
İslâm Dünyasının Coğrafi Şahsiyeti / Ramazan Özey [s.66]
İslâm Dünyasının Çeşitli Meseleleri
Müslüman Dünyasında Siyasi Liderlik: Karşılaştırmalı Analiz / M. Moniruzzaman [s.77]
İslam Âlemi Niçin Geriledi? Bu Durumdan Nasıl Kurtulur? / Murtaza Korlaelçi [s.86]
İslam’da Birlik Düzenlik: 21 Yüzyıl Perspektifi / Nor Faridah Abdul Manaf [s.112]
İslam, Oryantalizm ve Müslüman Dünyası Üzerine Batı Söylemleri / Prem Anand Mishra [s.118]
Müslüman Dünyasının Kaçırdığı Fırsat / Ameer Ali [s.136]
‘İslam Dünyası’ Üzerine / Abdurrahman Dilipak [s.147]
İslami Barış Paradigması ve İslami Barış Eğitimi / Ayşe Dilek Öğretir-Sezai Özçelik [s.171]
Global Planlarda İslâm ve Tasavvuf / Hayati Bice [s.186]
İslami Çatışma Çözümüne Giriş: İslami Hakemlik (Tahkim), İslami Arabuluculuk (Wasata), İslami Barış Yapma (Sulha) ve İslami Üçüncü Taraf (Ombudsman) / Sezai Özçelik [s.190]
İslâm Medeniyeti Üzerine Düşünceler
Sömürgeci Politikalarda İslâm Mezhepleri Stratejisi / Alaeddin Yalgınkaya [s.203]
Batı’nın Öteki Yüzü ve Doğu / Özcan Yeniçeri [s.217]
Doğu ve Batı: Bir Dünya İki Ütopya / Özcan Yeniçeri [s.226]
Küreselleşen Dünyada İslâm Devletler Özel Hukuku’nda Bağlanma Noktası Olarak Vatandaşlık / Ayten Erol [s.232]
Parçalama Projeleri Arenası: İslam Dünyası / Turan Akkoyun [s.243]
Adnan Adıvar’ın Oryantalist Görüş Açısına Göre İslam Kültürü ve Pozitif Bilimler / Turhan Ada [s.257]
İslam Dünyasına Nuh’un ‘Sosyo-ekonomi’ Gemisinden Bakmak / İrfan Kalaycı-Barış Aytekin [s.267]
Knowledge and Language Ability are The Fundamental Sources of Muslim Intellectual Virtue / Solehah Yaacob [s.273]
Less Politicking and More Thinking is Needed to Revive the Islamic Civilization / Mohd Abbas Abdul Razak-Yousef Rahath-Abdul Latif Abdul Razak [s.279]
A Reading and Critique of the International Relations Study Methods, Based on an Islamic Perspective / Abdullah İbrahim Keilani-Khaled Nusseibeh [s.289]
Türkler ve İslamiyet
XIX. Yüzyıl’dan Günümüze Türk Dünyası ve İslâm / Harun Güngör-Ünver Günay [s.298]
Türklerin İslam’ı Kabulû: En Baştan Bir Düşünmek / Osman Karatay [s.332]
Türk Dünyası: Yirmibeş Yılda Nereden Nereye? / Orhan Kavuncu [s.358]
İslam Medeniyet Havzası Türkistan’da Islahat Girişimleri: İsmail Gaspıralı Bey Örneği / Seyfettin Erşahin [s.371]
ASYA
Türkiye
İslam Dünyasında Demokrasi Deneyimi: Türkiye Örneği / Doğacan Başaran-Ahmet Yavuz Gürler [s.409]
Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kimlik İnşa Etme Öğesi Olarak Din / Mehmet Karakaş [s.422]
Laikliğe Geçiş Aşamasında Şeriye ve Efkaf Nezaretinin Kaldırılması / Sayim Türkman [s.432]
Türk-İran İlişkileri (Humeyni-Rafsancani Dönemleri) / Nurhan Aydın-Ferhat Acar [s.443]
Osmanlı Kültür ve Sanatının, İslâm Medeniyeti’ne Armağanı: Dinî Mûsikî / Nuri Özcan [s.453]
İslam Dünyası’nın Meseleleri Bağlamında Türkiye-İran Stratejik İşbirliğinin Önemi / Orhan Kılıç [s.468]
Büyük Türk Hakanı Kudretli Abbasi Halifesi el-Mutasım, Türklerin Tarihi Orta Doğu Misyonu ve Türkiye’nin Mükteseb Hak Meselesi / Zekeriya Kitapçı [s.482]
Afganistan
Afganistan İslam Cumhuriyeti / Ahmet Kavas [s.504]
Afganistan’da İslam / Abdullah Mohammadi [s.512]
Afganistan, İslam, Taliban ve Günümüze Etkileri / Burhanettin Şenli [s.532]
Afganistan’da Çok Partili Hayata Geçiş ve Kurulan İlk Siyasi Partiler (1949-1953) / Behçet Kemal Yeşilbursa [s.564]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Cumhuriyet Projesi | Osmanlı Projesi | Türk Projesi
Değerlendirmeler | İletişim | Arama | Linkler

Copyright © 2019 Yeni Turkiye