Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 488
Article : 231
Size : 1 x 7,8 x 11 inch
ISBN : 1300-4174
Binding : 350 gr. glossy
Price : 80 TL
Lang. : Turkish
  
   


Yeni Türkiye Dergisi’nin ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi’nin kurucusu devlet ve siyaset adamı, kültür işçisi merhum Hasan Celâl Güzel’i 19 Mart 2018’de kaybettik. Kurucusu olduğu derginin bu özel sayısı 3 cilt halinde kendisine adanmıştır. 103. sayıda Hasan Celâl Güzel’in çeşitli gazetelerde kaleme aldığı günlük makaleleri yer alıyor. Hasan Celâl Güzel 2003’ten itibaren birçok gazetede köşe yazmıştı.


Kurucusu: Hasan Celâl Güzel (1945-2018)

Yüksek İstişare Heyeti: Yakup Basmacı / Justin McCarthy / Darhan Kıdırali / Hayrettin Karaman / Rhoads Murphey / Kâmil V. Nerimanoğlu / İlber Ortaylı / Sadettin Ökten / İskender Pala

Yayın Kurulu: Şükrü Halûk Akalın / Şakir Akça / İbrahim Ethem Atnur / Emin Çarıkçı / Kemal Çiçek / Abdurrahman Dilipak / D. Mehmet Doğan / Gazi Doğan / Neslihan Durak / Şenol Durgun / Gonca Bayraktar Durgun / Tevfik Erdem / Hasan Tahsin Fendoğlu / Bilgehan Atsız Gökdağ / Tufan Gündüz / C. Sencer İmer / Osman Karatay / Ahmet Kızılay / Fatih Kirişçioğlu / İsmail Köksal / Sevgi Kurtulmuş / İbrahim Özkan / Nail Öztaş / Necdet Sağlam / Sami Selçuk / Lütfi Şehsuvaroğlu / Adnan Şenel / Ömer Turan / Feyzan Göher Vural

Y.T. Yayıncılık Eğitim Ltd. Şti. Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni: Ülker Güzel
Yazı İşleri Müdürü: Murat Tazegül
Dağıtım ve Abone Müdürü: Zülfikâr Mert
Satış ve Pazarlama: Murat Delibaş

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Değerli Dostlarımız

21. yüzyılın yeni Türkiye’sinin yeniden yapılanması için gerekli olan bütün konularda araştırma yapmayı, ilim, bilim ve fikir geliştirmeyi kendisine görev olarak kabul eden,

Demokrasiye ve Milli iradenin üstünlüğüne inanan,

Demokrasinin gerçek manada uygulanabilmesinin, toplumdaki bütün kuruluşların hür düşünce ve demokratik katılımcılık prensipleri ile çalıştırılması halinde mümkün olabileceğini kabul eden,

Sosyal adalet anlayışı içinde, gelir dağılımının adil ve yaygın bir şekilde hakka ve hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesini benimseyen,

Ekonomik bakımdan müreffeh, vatandaşlarının eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin fırsat eşitliği çerçevesinde en iyi şekilde görüldüğü, bilim ve teknolojide ileri kalkınmış bir Türkiye’yi ilke edinen,

Geleceğimizin teminatı olan genç nesillerimizin, millî kimliğe sahip, millî ve manevî değerlerimizi benimsemiş, herkese sevgi, saygı ve hoşgörü besleyen yenilikçi birer insan olarak hayata hazırlamayı temel hedef kabul eden,

Dürüstlük ve fazileti kendisine rehber edinen,

Adaleti; varlığın, insanlığın ve devletin temeli sayan,

Adalet ve barışın hâkim olduğu, dürüst ve faziletli insanların siyasetle uğraştığı,

Demokratikleşmesini tamamlamış, millî kimlik sahibi, kaynaşmış, bütünleşmiş, sevgi dolu, hür düşünceli insanlardan meydana gelen bir ülkeyi benimseyen,

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük Atatürk'ün görüşleri istikametinde muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı hedef alan,

İnsanı Yüce Allah'ın bir emaneti kabul ederek, insan hak ve hürriyetlerine gönülden bağlı, Türk ve İslâm Dünyası'nın liderliği mevkiine erişmiş, bütün dünya ülkeleri ile barışçı ve iyi münasebetler tesis etmiş, düşmanlığından korkulan, dostluğu aranan bir Türk devletinin mevcudiyetine inanmış,

Sadece altyapıda, barajda, köprüde, yolda değil; mânâda, sevgide, gönülde ve birlikte Büyük Türkiye’nin varlığına kendini adamış,

İdealist bir devlet adamı, saygın bir siyasetçi, üretken bir tarihçi, fikir adamı ve araştırmacı yazar olan, Değerli Hayat Arkadaşım ve Sevgili Babamız Hasan Celâl Güzel’i 19 Mart 2018 tarihinde hakkın rahmetine uğurladık.

Bu acılı günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak ziyaretimize gelme zahmetinde bulunan, acımızı paylaşan siz dostlarımız ve arkadaşlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Merhumun ölümüne kadar geçen sürede üretilmesine vesile olduğu yüzbinlerce sayfayı bulan ilim ve fikir eserleri, kendisinin dünyanın her tarafında binlerce akademisyen, gazeteci, siyaset ve devlet adamı, yazar ve araştırmacı ile birlikte çalışmasını sağlamıştır.

Demokrasi ve idealleri uğruna, savunduğu fikirler için hapis yatan Güzel, ilkelerinden taviz vermeyen kişiliği ile halkın arasında yaşayan, halkını bütün varlığı ile kucaklayan sempatik ve gerçek bir ‘münevver’ halk adamı olmuştur.

Merhum Hasan Celâl Güzel’in vefatından önce planladığı ancak gerçekleştiremeyip yarım bıraktığı projeleri bulunmaktadır. Ailesi olarak bizler, hocalarımız ve yeni Türkiye çalışanları olarak hep birlikte bu projelerin tamamlanıp gerçekleşmesini sağlamak üzere çalışıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı olduğu dönemde, 2018 Yılını, “Hasan Celâl Güzel Kültür Yılı” ilan ederek bizlere bu gururu yaşatan Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Beyefendiye ve değerli eşleri Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş Hanımefendiye de katkıları için teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.

Merhumun hatırasını yaşatmak üzere, 2018 yılının son üç sayısını “Hasan Celâl GÜZEL Özel Sayısı” olarak çıkarmayı düşündük.

Bu özel sayımızda yazılarıyla bizleri şereflendiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’e, TBMM eski Başkanlarımız Sayın İsmail Kahraman ve Sayın Bülent Arınç’a, eski Başbakanlarımızdan Sayın Ahmet Davutoğlu’na, Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a, BBP Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile diğer Sayın Bakanlarımıza ve değerli Devlet ve Siyaset adamlarımıza müteşekkiriz. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Ayrıca ilkokul, lise ve üniversite arkadaşlarından başlayarak hayatının son dönemlerine kadar yanında olmuş dost ve çalışma arkadaşları ile değerli basın mensupları hatıralarını, düşüncelerini, kırgınlıklarını, sevgi ve muhabbetlerini dile getirmişler ve bizler ile paylaşmışlardır. Bizleri yalnız bırakmadıkları için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Üç cilt halinde yayınlanan bu özel sayıda birinci cilt (102. sayı), merhum Hasan Celâl Güzel hakkındaki duygu, düşünce ve hatıralarını kaleme alan makalelerden oluşmaktadır. İkinci cilt’te (103. sayı) ise merhum Güzel’in 2003 yılından itibaren gazetelerde yayınlanan günlük makalelerinden seçilen yazıları bulunmaktadır. Üçüncü ve son cilt (104. sayı) ise değerli akademisyenlerimizin bu sayı için kaleme aldıkları bilimsel/akademik makalelerinden oluşmaktadır.

Bu vesile ile; hayatını adadığı Türk milletine bıraktığı değerleri ve eserleri yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı önemli bir vefa borcumuz olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Merhum Hasan Celâl Güzel’i 50 yıllık hayat arkadaşı, evlatları ve torunları olarak her zaman minnetle anıyor ve özlemle yâd ediyoruz.

Allah’ın sonsuz rahmeti üzerine olsun.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla…

Ülker GÜZEL

Mustafa Veysi GÜZEL

Elif GÜZEL MeydanlıAbout Us | Ottoman Project
Turkish-History | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye