Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 720
Article : 23
Size : 1,6 x 9,6 x 7,2 inch
ISBN : 975-6782-68-4
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
  
   


B. Klâsik Dönem Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Türkler
 The Turks

   
 

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Cilt 6
Sultan Süleyman Çağı Ve Cihan Devleti / Prof. Dr. Feridun Emecen [p.9-40]
Zirveden Dönüş: II. Selim'den III. Mehmed'e / Prof. Dr. Mücteba İlgürel [p.41-80]
II. Viyana Seferine Kadar Xvıı. Yüzyıl / Doç. Dr. Mehmet Öz [p.81-113]
II. Viyana Kuşatması Ve Avrupa'dan Dönüş (1683-1703) / Prof. Dr. Kemal Çiçek [p.115-146]
B. Klâsik Dönem Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti
Klâsik Dönemde Osmanlı Devlet Teşkilâtı / Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu [p.149-224]
Osmanlı Esas Yapısının Bozulması Ve Islahı Çalışmaları Üzerine Bazı Gözlemler / Prof. Dr. Mehmet İpşirli [p.225-238]
Osmanlı Hukuku'nun Genel Yapısı Ve İşleyişi / Prof. Dr. M. Akif Aydın [p.239-247]
Osmanlı Devleti'nin Askerî Yapısı / Prof. Dr. Abdülkadir Özcan [p.249-273]
Beylik'ten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği / Prof. Dr. İdris Bostan [p.275-286]
Klâsik Dönem Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış / Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız [p.287-343]
Osmanlı İmparatorluğu'nda Millet Sistemi / Prof. Dr. İlber Ortaylı [p.345-352]
Osmanlılarda Hoşgörü / Prof. Dr. Ziya Kazıcı [p.353-372]
Osmanlı Döneminde Vakıflar / Doç. Dr. Nazif Öztürk [p.373-396]
Klâsik Dönemde Osmanlı Ekonomisi / Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu [p.397-468]
Klâsik Dönem Osmanlı Düşünce Hayatı / Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak [p.469-488]
Osmanlı İmparatorluğunda Klâsik Bilim Geleneğinin Tarihçesi / Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu - Doç. Dr. Mustafa Kaçar [p.489-521]
Osmanlı Türkçesi / Doç. Dr. Nurettin Demir - Doç. Dr. Emine Yılmaz [p.523-547]
Başlangıçtan Xvııı. Yüzyıla Kadar Türk Edebiyatı / Prof. Dr. Mustafa İsen [p.549-616]
Zihniyet Çözülüşünden Edebî Çözülüşe: Lâle Devri'nden Tanzimat'a Türk Edebiyatı / Doç. Dr. Osman Horata [p.617-649]
Klâsik Dönem Osmanlı Sanatı / Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu [p.651-675]
Türk Hat Sanatında "Celi" Kavramı / Prof. h.c M. Uğur Derman [p.677-691]
Türk Tezhip Sanatının Asırlar İçinde Değişimi / Doç. Dr. F. Çiçek Derman [p.693-710]
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür / Doç. Dr. Banu Mahir [p.711-719]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye