Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 564
Size : 22 x 11,2 x 8 inch
ISBN : 975 6782 28 5
Binding : Hardcover
Price :  TL
Lang. : Turkish
   

by Doç. Dr. Sami Selçuk

Yargıtay Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk devlet ve hukuk anlayışı üzerine devlet, hukuk ve siyaset felsefenizi temelinden değiştirecek tezler getiriyor. Sami Selçuk son dönemde hukuk ve devlet felsefesi konusunda tek isim olarak öne çıkarken; temel hak ve özgürlükleri, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunan hür düşünceli, demokrat aydın tipinin önde gelen temsilcisi olarak da tanınıyor. 'Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne'den sonra devlete, hukuk ve demokrasiye bakış açınızın değişeceğine inanıyoruz. Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Bir yazımda belirttiğim gibi, hukuk, adalet süzgecinden; devlet de, hukuk süzgecinden geçtikten sonra elde edilen şey, hukuk devletidir; hukukun üstünlüğüdür. Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün siyasabilimsel; sivil toplum da toplumbilimsel vurgusudur bence.

Kitapta toplanan yazılar, bu bağlamda hukuk devletinin, hukukun üstünlüğünün küresel ve ilkesel izdüşümleridir. O yüzden, ilkin bu mütevazı yapıta "Hukuk Devleti/Hukukun Üstünlüğü ve İzdüşümleri" adını vermeyi düşündüm. Elbette ''Özgürlükçü/Çoğulcu Demokrasi ve Küresel/Ülkesel Boyutları" v.b. gibi bir başka ad da verilebilirdi. Ancak, daha derinlemesine düşününce, tarihsel evrimi gözeterek. "Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne" demeyi uygun buldum. Zira bu yazılar; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, sivil toplum, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi kavramlarının ya küresel boyutta tanımlama denemeleri ya da küresel ve ulusal, yani karma boyutta bu kavramların izdüşümleri, yansıma biçimleridir. Esasen çeşitli dönemlerde kaleme alınmış değişik türden yazılar için ortak adlandırma, bir bakıma, yalnızca konuya yüklemde bulunan uyarıcı bir vurgu, belki de daha çok paydadır, o kadar önemli olan kuşkusuz içeriktir.

Bu yazılarla ilgili olarak söyleyeceklerim bunlar. Ama diyeceklerim daha bitmedi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Haklan Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU 1996'da yazılarımı bir kitapta toplama önerisinde bulundu ve, Merkezin yayınları arasında yer alması için. Hemen dizdirdi. Ancak basım için yurt dışından beklenen kaynak bir türlü gelmedi. Yaklaşık bir yıl süren bu bekleyiş onu çok üzdü. Yeni Türkiye Yayınları Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Sayın Yeni Türkiye, olayı öğrendi, değerli profesörün iznini aldı, daha sonra çıkan kimi yazıları da ekleyip derledi ve onları "Yeni Türkiye Yayınları Kitap Dizisi'nin ilk yapıtı olarak yayımlamak inceliğini gösterdi. Eşim Türkiz, eleştirileri ne düzeltileriyle yapıtın yetkinleşmesine katkıda bulundu. Üçüne de gönül borcum var.

Saygılarımla...

Tandoğan. Mart 1998

Sami SELÇUKAbout Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2013 Yeni Turkiye