Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 232
Article : 0
Size : 0,6 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 73 0
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Prof.Dr. Murat Çizakça

Avrupa ve İslam dünyası üzerindeki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Murat Çizakça, bu kitapta otuz yıllık iktisat tarihi birikimini bir alet gibi kullanarak güncel sorunlarımıza çare bulmaya çalışıyor. Kısacası bu kitap, bir iktisat tarihçisinin siyaset bilimine bakış açısını içeriyor. Ve bu nedenle de türünün belki de ilk ve tek örneği… Çizakça'nın cevap aradığı sorular şunlar: 1. İslam dünyası niçin Batı'nın gerisinde kalmıştır? 2. Demokrasi niçin Batı'da görünür de İslam dünyasında görülmez? 3. Halkının çoğunun müslüman olduğu bir ülkede liberal demokrasi uygulansa, ülke hemen radikal İslam'ın eline geçer mi? 4. Dindar/ demokratlar ülkemizde iktidara gelebilirler mi? 5. Gelirlerse, oluşturacakları hükümetin ekonomik programı ne olabilir? Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Giriş ve Teşekkürler / [p.]
KISIM I: TARİH, KURUMLAR VE DEMOKRASİ
BİRİNCİ BÖLÜM: NİÇİN DEMOKRASİ?
1. Giriş / [p.]
2. Demokrasinin Tarifi / [p.]
3. Demokrasinin Karşıtları / [p.]
A. Savaş / [p.]
B. Katliam / [p.]
C. Kıtlık / [p.]
İKİNCİ BÖLÜM: KURUMLARIN EVRİMİ, SERMAYE BİRİKİMİ VE DEMOKRASİ
1. Kurumların Evrimi ve Uygarlıklar Arası Etkileşim (Tarihsel Analiz) / [p.]
A. İslam Dünyasında Sermaye Birikimi ve Kurumlar (Birinci Dönem) / [p.]
B. Batı Demokrasisinin Kısa Bir Tarihçesi / [p.]
C. Batı Avrupa 'da Finans Kurumlarının Evrimi (İkinci Dönem) / [p.]
D. İslam Dünyasındaki Durum (İkinci Dönem) / [p.]
E. Üçüncü Dönem / [p.]
2. Sonuç / [p.]
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TARİHSEL ANALİZ 'DEN TEORİYE
KISIM II: BATI DEMOKRASİSİNDEN TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ'YE
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: TÜRKİYE VE GERÇEK DEMOKRASİ
1. İslam ve Demokrasi / [p.]
2. Güvensizliğin Kurumsallaştırılması / [p.]
3. Seçkinler Uzlaşması / [p.]
4. Türkiye'de Seçkinler Uzlaşması / [p.]
5. Kemalizm'in Yeniden Yorumlanması / [p.]
KISIM III: ÖNERİLER
BEŞİNCİ BÖLÜM: DİNDAR / DEMOKRATLARA ÖNERİLER
1. Programın Ana Hatları / [p.]
2. Kanıtlar / [p.]
A. Mülkiyet Hakları / [p.]
B. Ticaret Politikası / [p.]
C. Sanayi Sektörü (İşçi-İşveren İlişkileri) / [p.]
D. Finans Sektörü / [p.]
E. Vergiler / [p.]
F. Vakıflar / [p.]
3. Özgürlükler ve Kadın Hakları / [p.]
A. Özal ve Özgürlükler / [p.]
B. Ekonomik Özgürlükler ve Sen-Pareto Optimalitesi / [p.]
C. Kadın Hak ve Özgürlükleri / [p.]
4. Sonuç / [p.]
KAYNAKLAR
DİZİN


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye