Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 704
Article : 0
Size : 1,8 x 9,2 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 74 9
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Muammer Demirel

İngiliz Arşiv Belgelerinden oluşan bu kitap, 1986-1918 yılları arasında Ermenilerle ilgili konuların rapor edildiği belgeleri içermektedir. Ermeni ihtilalci örgütlerin Türkiye aleyhine örgütlenmesi, silahlanması ve eylemleri bu belgelerde ayrıntılı olarak yer almaktadır. Birinci Dünya Savaşının yaklaştığı yıllarda Ermeni Taşnak ve Hınçak Örgütlerinin Osmanlı Devletine karşı savaşmak üzere içerde ve dışarda nasıl büyük hazırlık yaptıklarını bu belgeler ortaya koymaktadır. Ayrıca Ermeni Tehciri'nin bir zorunluluk olduğu ve bir soykırım olmadığı bu belgelerde görülecektir.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

  


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye