Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 315
Article : 0
Size : 0,2 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 79 X
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Doç. Dr. Sami Selçuk

“…Kırk yılı aşan meslek yaşamımda, özellikle tartışmalarda, bu yüzeysel doğululuğu yakından gözledim. Birden çok hukukçunun katıldığı toplantılarda, yöntem, kaynaklar, bilimsel içerik açılarından yapılan eleştiriler, tartışmalar, çoğu kez “seninle her konuda ve her yerde tartışırım” efeliklerine ve inatlaşmalarına dönüşmüştür. Tartışmaların hasmı yenmeye yönelik bir bilek güreşiyle özdeş görülmesi, sanırım kaba bir doğululuktur. Oysa eleştiri ve tartışma, yanlışı savunanların bile doğruyu bulmada hizmet ettikleri bir imece etkinliğidir. Birlikte yapılır. Yeneni yenileni olmaz, olamaz da. Okuyacağınız metinlerde, doğulu toplum olmanın yanlış kavramlarla, terimlerle bezeli hukuktaki izdüşümlerini göreceksiniz.” Longing For Democracy

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

ADAYIŞLAR
BU BİR ÖNSÖZ DEĞİLDİR
ÖZDEYİŞLER
KAVRAMLAR, ADLANDIRMALAR VE KARARLAR
I. GİRİŞ
II. KAVRAMLAR / ADLANDIRMALAR
A. Eylem (fiil, fait, fatto) / [p.24]
B. Kasıt, Güdü (saik), Amaç (maksat), Erek (gaye) / [p.35]
C. Suçun Yeterlilik Boyutu ve Ihlâl Edicilik / [p.49]
Ç. Oylama / [p.55]
III. SONUÇ VE ÇAĞRI
ADALET REFORMU YA DA UYGULAMANIN IYILEŞTIRILMESI / DÜZELTILMESI
I. HUKUK DEVRIMININ AMACI
II. HUKUK DEVRIMININ AMACI GERÇEKLEŞTI MI?
A. Genel Değerlendirme / [p.73]
B. Kimi Örnekler / [p.75]
III. HUKUK DEVRIMININ AMACINA ULAŞAMAMASININ NEDENLERI
A. Alt Yapı Eksikliği / [p.86]
B. Insan / Ortam / Kültür Etkeni / [p.88]
C. Öğreti ve Uygulama Ayrılığı Saplantısı / [p.89]
IV. ÖNERILER 89
A. Yargılamaya Halkın Katılması / [p.89]
B. Hak Arama Özgürlüğü / [p.90]
C. Yargı Bağımsızlığı / [p.91]
D. Yapılacak Başka Düzenlemeler / [p.94]
E. Yaklaşım ve Anlayış / [p.97]
V. SONUÇ VE ÇAĞRI
CEZA ADALETINDE BUNALIM VE ÂDİL YARGILAMA VE DURUŞMA AÇILARINDAN CEZA YARGILAMASI DIYALEKTIĞININ KURULMASI
I. GIRIŞ
A. Küresel Boyutlu Adalet Bunalımı / [p.103]
B. Atatürk’ün Hukuk Devrimi ve Amacı / [p.105]
II. CEZA HUKUKUNUN INSANCILLAŞMASI
A. Korunan Değerler / [p.106]
B. Çağcıl Suç Politikasının Temelleri / [p.108]
C. Yaptırımlar / [p.110]
D. Türk Ceza Yasasının Konumu / [p.112]
E. Çözüm / [p.113]
III. CEZA YARGILAMASINDA DIYALEKTIĞIN KURULMASI
A. Ceza Yargılamasının Amacı ve Işlevi / [p.113]
B. Diyalektiğin Nitelik ve Işlevi / [p.114]
C. Yargılamanın Özü Diyalektiktir; Hüküm Ortaklaşa Verilir / [p.116]
D. Yargılama Diyalektiğini Sağlayan Ilkeler / [p.118]
E. Yargılama Diyalektiğinin Sonuçları / [p.121]
IV. SONUÇ
TEMYIZ YOLU DENETIMI VE SINIRLARI
I. HUKUK UYGULAMASINDAN BUNALIM
A. Varşova’da Uyarıcı Bir Toplantı ve Rapor / [p.137]
B. Türkiye’de Gerçeği Açıklama Ödevi / [p.137]
II. YARGITAYIN NITELIĞI VE VARLIK NEDENI
A. Yargıtay (Cour de cassation) ve Yüksek Mahkeme (Cour suprême) Ayırımı / [p.140]
B. Ayırımın Sonuçları / [p.142]
C. Ülkemizdeki Karmaşa / [p.143]
III. YARGITAYIN TEKLIĞI ILKESI
A. Tekliğin Nedeni ve Hukuksal Yorumda Birlik / [p.144]
B. Yargıtayın Tekliği Ilkesinin Örselenmesi ve Kaçınılmaz / Olumsuz Sonuçları / [p.145]
IV. YARGITAY DENETIMININ KAPSAMI
Yargıtayın Olayları Asla Değerlendirememesi ve Bu Konuda Asla Hüküm Kuramaması Ilkesi / [p.148]
V. YARGITAYIN IŞLEVLERINE GÖRE DENETIMI VE BUNUN ÖZET OLARAK AÇIKLANMASI
A. Normatif Işlevi Sağlayan Bozma Nedenleri / [p.161]
B. Gerekçede Disiplin Işlevini Sağlayan Bozma Nedenleri / [p.162]
VI. YARGITAYIN OLAYA ILIŞKIN KANI YARGISI KURMASININ TEHLIKELERI
A. Yargılama Boyutuna Yansıyan Tehlikeler / [p.165]
B. Yargıtay Boyutuna Yansıyan Tehlikeler / [p.168]
C. Hukuk Boyutuna Yansıyan Tehlikeler / [p.169]
VII. SONUÇ VE ÇAĞRI
YARGICIN YANSIZLIĞI
YARGININ “HUKUK SINAVI”NDAN SOMUT BIR ÖRNEK
Yargı ve Eleştiri
Erdoğan’ın Hükümlülük Kararı
“Cürüm Kastı”nın Öğeleri, Amaç, Gaye vesaiki Içermezler
Son Davaların Özleri Ne Değildirler?
Son Davaların Özleri Nedirler?
Tebliğnamenin Görüşü
Olayda Yokluk Yaptırımı Yok
Görev Gaspı, Keyfi Davranma, Görevi Savsama
Dairenin Kararı
Yargıtay Kararı, Hukukun Temel Ilkelerini Yıkmıştır
Yansız Yargı Yıpratılmıştır
Âdil / Hakkaniyetli Yargılama Hakkı Çiğnenmiştir
Çağrı: Hukuk Düzenini Geri Getirelim
6 EYLÜL 2001 TARIHLI ADLÎ YIL AÇIŞ KONUŞMASI
14 HAZIRAN 2002 TARIHLI AYRILIŞ KONUŞMASI
NELERIN REDDI? KIMLERIN IKTIDARI? HUKUKUN TANISI NE?
A. Sosyolojik Yaklaşım
B. Psikolojik Yaklaşım
C. Hukuksal Boyut


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye