Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 416
Article : 0
Size : 1 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 78 1
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Tuncer Topur

Türkiye tam kırk yıldır Kıbrıs sorunu ile karşı karşıyadır. Dış Politikasının hemen tüm yönleri bu sorunun etkisinde kalmıştır. Hatta tartışmalar, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda Kıbrıs'ın bir engel teşkil ettiği noktasına kadar gelip dayanmıştır. Oysa Kıbrıs sorununu ne çıkaran ve ne de Ada'yı ülkesine katma azminde olan Türkiye değildir. Kitap işte bu noktaya nasıl geldiğimizi, Türkiye'nin bir Kıbrıs politikası olmasında mı yoksa o politikayı sürdürmekte mi hataya düştüğünü ortaya çıkarmak üzere yapılmış bir incelemedir. Kıbrıs'a ilişkin uluslar arası ve milli gelişmelere, daha çok, değişen dünya düzenine ve dengelerine Türkiyemiz'in geneldeki intibak güçlüğü açısından ve gelişmelerin anlam ve sonuçları bakımından yaklaşılmıştır. Avrupa Birliği

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

İÇİNDEKİLER
I. YENİ DÜNYA DÜZENİ VE TÜRKİYE
l. Takdim
2. Uluslararası Ilişkiler ve Düzen
Orta Çağ ve Düzen
Yeni Çağ ve Düzen
a. Fransız Ihtilali ve Bonapart / [p.24]
b. Viyana Düzeni / [p.26]
c. Birinci Dünya Savaşı ve Uluslararası Düzen / [p.32]
d. Ikinci Dünya Savaşı ve Düzen / [p.38]
e. Soğuk Harp Düzeni / [p.50]
f. Detente Dönemi / [p.66]
i. Tıkanan Detente / [p.69]
ii. Sovyetlerin Çöküşü / [p.75]
g. Soğuk Harp Sonrası ve Düzen / [p.80]
II. KIBRIS SORUNU
1. Takdim
2. Kıbrıs Cumhuriyetinin Kuruluş Temelleri
3. 1960- 1974 Dönemi
1964 Bunalımı / [p.102]
1967 Bunalımı / [p.112]
1974 Bunalımı / [p.126]
a. Harekat / [p.134]
b. Cenevre Konferansları / [p.138]
4. 1974-1990 Dönemi
Viyana Görüşmeleri Serisi / [p.144]
Denktaş-Makarios Zirvesi / [p.149]
Somut-Özlü-Kapsamlı / [p.153]
Denktaş-Kyprianou Zirvesi / [p.158]
Türkiye'den Gelen Rüzgâr / [p.168]
5. 1990-2000 Dönemi
Fikirler Dizisi Teşebbüsü / [p.174]
Türkiye-Türk Toplumu Önlemler Dizisi / [p.182]
Konfederasyon / [p.188]
G-8 Teşebbüsü ve Güvenlik Konseyi / [p.194]
6. 2001 Süreci
III. KIBRIS SORUNU VE TÜRK-YUNAN ILIŞKILERI
1. Takdim
2. Lozan Dengesi ve Unsurları
Ege Denizi ve Egemenlik / [p.259]
a. Adaların Statüsü / [p.259]
b. Karasuları Genişliği / [p.265]
c. Hava Sahası / [p.268]
d. NATO Komuta Kontrol Sorumluluğu / [p.270]
e. Kıta Sahanlığı / [p.271]
Azınlık Kimliği / [p.274]
3. 1974- 80 Dönemi
Barış Harekatı Sonrası Türk-Yunan Ilişkileri / [p.289]
Amerikan Silah Ambargosu / [p.291]
Çok Yönlü Yunan Girişimleri / [p.294]
a. Uluslararası Adalet Divanı Önerisi / [p.294]
b. Saldırmazlık Paktı Önerisi / [p.296]
Hora (Sismik 1) Bunalımı ve Bern Mutabakatı / [p.300]
Montreux Zirvesi / [p.305]
4. 1980-1990 Dönemi
Yunanistan ve NATO / [p.309]
1987 Bunalımı / [p.313]
Davos Süreci / [p.315]
Yunan Stratejileri ve Güven Arttırıcı Önlemler / [p.316]
5. 1990-1999 Dönemi
Davos Süreci Sonrası / [p.324]
Yunanistan ve Deniz Hukuku Sözleşmesini Onaması / [p.327]
Kardak Bunalımı / [p.327]
Ikinci Davos Hevesi / [p.334]
Madrid Uzlaşması / [p.343]
Lüxemburg Sonrası ve Yeni Dönem / [p.347]
Düşmanlık Çemberi ve Terör Bağlantısı / [p.364]
IV. KIBRIS VE AVRUPA BIRLIĞI
1. Takdim
2. Rumların Avrupa Topluluğu'na Başvurusu
3. Rum Adaylığı ve Türkiye'nin Adaylığına Doğru


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye