Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 136
Article : 0
Size : 0,4 x 8,4 x 5,6 inch
ISBN : 975 6782 80 3
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Numan Hazar

Osmanlı Devleti’nde “Habeş Eyaleti”nin, “Ekvator Vilâyeti”nin olduğunu biliyor muydunuz? Ya, III. Murat ile “Kanum Bornu İmparatorluğu”nun ilişkilerini? Lâkin herhalde Atatürk’ün Afrika’daki bağımsızlık hareketlerine nasıl örnek olduğunu duymuş olmalısınızdır. Numan Hazar’ın Güney Afrika hakkında anlattığı şu hikâyeyi dinleyin: Bütün dünya ile olduğu kadar Afrika ile de yakından ilgilenen II. Abdülhamid, tanıdığı bir hocaefendiyi Güney Afrika Birliği’ne gönderir. Hoca, uzun ömrünün tamamında ilim, irşad ve eğitim ile meşgul olur ve Güney Afrikalılar tarafından çok sevilir. Neticede, halen Güney Afrika yerli halkının nüfusunun yüzde 7’si bugün müslümandır ve İslâmı Osmanlı medreselerinde öğretilen şekli ile benimsemiş durumdadır. Afrika’yı, dünyada ve Türkiye’de bilinmeyen yönleriyle anlatan bu eseri büyük bir zevkle okuyacağınıza inanıyoruz. Osmanlı
 The Great Ottoman Turkish Civilisation
 Türkler
 Genel Türk Tarihi

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

I. GİRİŞ / [p.11]
II. AFRİKA İLE İLGİLİ GENEL GÖZLEMLER / [p.12]
1. Genel / [p.12]
2. Coğrafi Keşifler ve Afrika / [p.17]
3. Sömürge Dönemi Öncesi Afrika / [p.19]
4. Sömürgecilik ve Afrika / [p.21]
5. Bugünkü Afrika’nın Siyasal Oluşumu / [p.23]
6. Afrika ve Kemalizmin Etkileri / [p.25]
7. Afrika’da Milliyetçilik Akımları / [p.32]
8. Afrika’da Siyasal Sorunlar ve Nedenleri / [p.33]
9. Sömürge Döneminde Afrika / [p.39]
10. Afrika’nın Sömürge Olmaktan Kurtuluşu / [p.41]
11. Dekolonizasyon Süreci Sonrasında Siyasal Gelişmeler / [p.43]
12. Afrika’da Lider Sorunu / [p.43]
13. Eski Sömürgeci Ülkelerin Afrika ile İlişkileri (İngiliz Uluslar Topluluğu ve Fransızca Konuşan Afrika Ülkeleri) / [p.46]
14. Afrika’nın ABD, Almanya ve Japonya ile İlişkileri / [p.48]
15. Afrika’da Sosyalist Çözüm Arayışları (Sovyetler Birliği ve Çin) / [p.50]
16. Diğer Ülkelerle İlişkiler ve Afrika’da Yaşayan Topluluklar / [p.56]
17. Afrika’daki Bölgesel Örgütler / [p.57]
18. Afrika Kuruluşları / [p.60]
19. Afrika, Uluslararası Kuruluşlar ve Afrika’ya Yönelik Yardımlar / [p.62]
20. Afrika’nın Dış Borçları / [p.64]
21. Afrika ve Dünya Ticareti / [p.66]
22. Küreselleşme Süreci ve Afrika / [p.71]
23. Afrika Ülkeleri Hakkında Bilgiler (Başkentleri, Bağımsızlık Tarihleri, Nüfusları, Yüzölçümleri ve Resmi Dilleri) / [p.76]
III. TÜRKLERİN AFRİKA İLE İLİŞKİLERİNİN KISA TARİHÇESİ / [p.80]
1. Genel / [p.80]
2. Kuzey Afrika / [p.81]
3. Mısır’ın Osmanlı Devleti Tarafından Alınması / [p.81]
4. Cezayir, Tunus ve Trablus’un Osmanlı Devleti’nin Yönetimi Altına Girmesi / [p.85]
5. Hint Deniz Seferleri ve Osmanlı Devleti’nin Doğu Afrika Kıyılarına Yerleşmesi / [p.88]
6. Habeş Eyaletinin Kurulması / [p.90]
7. Osmanlı Devleti’nin Siyah Afrika ile Dostluk İlişkileri ve Kanem-Bornu Devleti ile Yaptığı İttifak / [p.93]
8. Osmanlı Devleti’nin Bugünkü Nijer ve Çad’da Kurduğu İlçeler / [p.97]
9. Sudan’ın Osmanlı Yönetimine Girmesi / [p.99]
10. Güney Afrika’da Türkler / [p.101]
11. Lagos ve Shitta-Bey Camii / [p.104]
12. Sahra Sorunu ve Osmanlı Devleti / [p.106]
13. Osmanlı Devleti’nin Hatt-ı Üstüva (Ekvator) Vilayeti ve Alman Emin Paşa / [p.108]
14. Afrika’nın Sömürgecilikten Kurtulma (Dekolonizasyon) Sürecinde Türkiye-Afrika İlişkileri / [p.111]
IV. TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİ / [p.117]
1. Gözlemler / [p.117]
2. İlişkilerin Genel Görünümü / [p.123]
3. Türkiye-Afrika İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Önlemler / [p.128]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye