Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 190
Article : 0
Size : 0,4 x 8,8 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 83 8
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Prof. Aktan, bu kitabında, ideal bir üniversitenin “olmazsa olmaz”ları olan akademik özgürlük, akademik özerklik, akademik etik, akademik liyakat, akademik hareketlilik gibi temel ilkelerden yola çıkarak Türk yüksek öğretiminin yüzyüze bulunduğu sorunları ve çıkmazları ortaya koyuyor. Üniversite dünyasında herkesin bildiği, gördüğü ama kimilerinin bilmezlikten ve görmezlikten geldiği; kimilerinin ise statükosunun tiranlığına yenik düşerek ses çıkaramadığı ya da sesini duyurmadığı konuları, her zamanki keskin, fakat samimî ve ikna edici üslubuyla ele alıyor ve radikal çözümler öneriyor. Türkiye’nin gündeminde bulunan üniversite sorununu, genç ve değerli bir akademisyenin kaleminden okuyacaksınız.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu’ya Açık Mektup / [p.13]
Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu’ya İkinci Açık Mektup / [p.18]
Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu’ya Üçüncü Açık Mektup / [p.24]
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Gürüz’e Açık Mektup / [p.29]
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Gürüz’e İkinci Açık Mektup (Meritokratik Üniversite İdealiniz Üzerine!..) / [p.33]
Türkiye Bilgi Toplumunun Neresinde? / [p.38]
Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayınlanan Makaleler ve Türkiye’nin Konumu / [p.49]
İdeal Üniversite / [p.51]
Akademik Özerklik / [p.55]
Akademik Özgürlük / [p.63]
Akademik Ahlak / [p.67]
Akademik Liyakat / [p.77]
Üniversitelerde Bilgi, Liyakat, Erdem... / [p.81]
Akademik Saydamlık (Üniversitelerin Öğretim Elemanı İhtiyacı ve Gazetelere Verilen İlanlar!) / [p.83]
Akademik Rekabet ve Akademik Hareketlilik / [p.85]
Akademik Makam ve Mevkilerde Kalma Süresi... / [p.88]
Sittinsene Profesörlük... / [p.91]
Akademisyen Tipolojisi: Bir Deneme... / [p.95]
Araştırma Görevlisi: Minnet, Sadakat ve İtaat Arasında!.. / [p.97]
Mevcut Sistemde Yardımcı Doçentlik Atamalarındaki Usul (Üniversitelere Yakışmayan Uygulamalar!...) / [p.101]
Değersiz Ders Kitapları!.. / [p.105]
Kurumsal İktisat Perspektifinden Yüksek Öğretim Reformu: “Oyuncuların Davranışlarını Belirleyen Oyunun Kurallarıdır” / [p.107]
Seçim: Demokrasi İçin Gerekli, Fakat Yeterli Değil! / [p.112]
Rektör, Dekan ve Bölüm Başkanı Seçimleri Nasıl Yapılmalı? / [p.115]
Türkiye’de Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılması: Çözüm Önerileri / [p.117]
Türk Yüksek Öğretim Reformu İçin SWOT Analizi / [p.119]
Küçük Güzeldir: Optimal Üniversite Büyüklüğü / [p.122]
Araştırma Profesörlüğü / [p.123]
İçler Acısı Kütüphaneler / [p.126]
Yurtdışı Görevlendirmeler (Üniversitelere Yakışmayan Uygulamalar)... / [p.128]
Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi’nin Uygulanması / [p.130]
Üniversitelerde İnsan Kaynakları Yönetimi / [p.138]
Üniversitelerde Motivasyon Yönetimi / [p.143]
Üniversitelerde Performans Yönetimi / [p.149]
Akademik Performans Değerlendirme Sistemi (APDS) Önerisi / [p.153]
Üniversitelerde “Performansa Dayalı Gelir Sistemi (PDGS)” Önerisi / [p.160]
Lisans-Üstü Eğitim-Öğretimde Kalitenin Artırılmasına Yönelik Çözüm Önerileri / [p.162]
Üniversitelerde Standardizasyon ve Akreditasyon / [p.167]
Üniversite Reformu Konusunda Türk Kamuoyunun Beklentileri / [p.170]
Değişimin Önündeki Engeller / [p.173]
Üniversite Reformu Yolunda Bir At ya da İnek Sineği Olmak!.. / [p.180]
Can, Akıl ve Yol / [p.184]
Aydınlığa Çağrı... / [p.187]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye