Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 280
Article : 0
Size : 0,8 x 8,8 x 6,4 inch
ISBN : 975 6782 82 X
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Prof.Dr. Necmettin Tozlu

Değerli felsefeci ve eğitimci Prof.Dr. Necmettin TOZLU’nun “İnsan, Cemiyet, Devlet ve Eğitime İlişkin Köklerin Felsefî Analizi”nin yapıldığı bu kitabı, eğitim felsefesi alanında bir temel eser mahiyetindedir. İnsan anlayışları, toplum, devlet ve eğitimi, felsefî bir perspektiften inceleyen eserde, bütün önemli düşünürlerin görüşleri en güzel şekilde yansıtılmıştır. Bu eserin, eğitim ve felsefe ile ilgilenen herkese, özellikle yüksek öğrenim gençliğine yardımcı olacağına inanıyoruz.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

BİRİNCİ BÖLÜM
BATI’DA VE DOĞU’DA İNSAN ANLAYIŞI
1. Batı Felsefesinde İnsan Anlayışı
2. İslâm Düşüncesinde İnsan Anlayışı
3. Batı-Doğu ve Emperyalizm
4. Bu İki Dünyanın İnsan Anlayışının Kısaca Mukayesesi
İKİNCİ BÖLÜM
CEMİYET
1. Cemiyeti İzaha Yönelik Görüşler
1.1. Farabi’de Cemiyet Anlayışı / [p.60]
1.2. İbn Haldun’da Cemiyet Anlayışı / [p.64]
1.3. Rönesansta Cemiyet Anlayışı / [p.66]
1.3.1. Hıristiyanlık / [p.67]
1.3.2. Rönesans ve Reform / [p.73]
1.4. Niccola Machiavelli / [p.82]
1.5. Bir Toplumsal Proje: Marksizm / [p.85]
1.5.1. Marksizm ve Devlet / [p.90]
1.5.2. Marksizm ve Din / [p.91]
1.5.3. Bu Toplamsal Proje Üzerine Mülahâzalar / [p.93]
2. Çağımız Cemiyetlerinin Belirgin Özellikleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEVLET
1. Devletin Oluşumu
1.1. Düşünce Dünyasında Devlet / [p.106]
1.1.1. Eflatun / [p.106]
1.1.2. Aristo / [p.110]
1.1.3. Fârâbî (870-950) / [p.114]
1.1.4. İbn Haldun (1332-1406) / [p.117]
1.1.5. Jean Bodin (1530-1596) / [p.122]
1.1.6. Thomas HOBBES (1588-1679) / [p.125]
1.1.7. Montesquie (1689-1755) / [p.127]
1.1.8. G. W. F. Hegel (1770-1831) / [p.130]
1.1.9. K. Marx (1818-1883) / [p.132]
1.2. Çağdaş Siyaset Felsefeleri / [p.135]
1.2.1. Klasik Liberalistler / [p.135]
1.2.1.1. Herbert Marcuse / [p.136]
1.2.1.2. F. A. Hayek / [p.136]
1.2.1.3. K. R. Popper / [p.137]
2. Devlet Olmanın Zaruri Belirleyicileri
3. Devlet-Halk İlişkileri Açısından Önemli Bazı Gelişmeler
3.1. İnsan Hakları / [p.143]
3.2. Siyasi Rejimler / [p.144]
3.3. Yönetim: Yönetenler-Yönetilenler / [p.148]
3.4. Çağımızda İnsan / [p.148]
4. İnsanın Yüceliği ve Devlet Üzerine Mülâhazalar
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EĞİTİM
1. Bazı Büyük Eğitimcilere Göre Eğitim
1.1. Eflatun / [p.160]
1.2. Aristo / [p.160]
1.3. J. J. Rousseau / [p.161]
1.4. E. Durkheim / [p.162]
1.5. J. Dewey / [p.163]
1.6. R. S. Peters / [p.167]
1.7. Fârâbi / [p.167]
1.8. Gazâli / [p.170]
1.8.1. Gazâli’nin Varlık, Allah, Âlem, Ruh ve Ahlâk Anlayışı / [p.171]
1.8.2. Gazâli’de Eğitim / [p.176]
1.9. M. İkbal / [p.179]
1.9.1. Fert-Toplum İlişkisi / [p.179]
1.9.2. İdeal Bir Sosyal Düzen Fikri / [p.181]
1.9.3. İnşacı ve İcatcı Bir Eğitim / [p.182]
1.10. İ. H. Baltacıoğlu / [p.185]
1.10.1. Eğitim Anlayışı / [p.188]
2. İnsan Anlayışları Bakımından Eğitim
2.1. İnsanın Tabiatına İlişkin Yorumlar / [p.192]
2.2. İnsan Tabiatına İlişkin Yorumlar Karşısında Eğitim / [p.199]
3. Cemiyet ve Eğitim
3.1. Aile, Dinî-Ahlakî Eğilimler, Suç ve Okul / [p.217]
3.1.1. Aile / [p.217]
3.1.2. Dinî - Ahlâkî Eğilimler / [p.220]
3.1.3. Suç: Toplumsal Barometre / [p.224]
3.1.4. Temeli Kuran Değer: Güven / [p.227]
3.1.5. Bize Gelince / [p.229]
3.1.6. Okul / [p.232]
3.1.7. Kimlik ve Eğitim / [p.238]
3.1.7.1. Kimlik / [p.238]
3.1.7.2. Eğitimin Amacı: Millî Kimlik / [p.243]
3.1.8. İdeal ve Eğitim / [p.248]
4. Devlet ve Eğitim
4.1. Devletin Gayesi Açısından Eğitim / [p.254]
4.2. Devlet Sistemleri Açısından İnsan - Toplum, Devlet ve Eğitim / [p.256]
4.3. Çağdaş Gelişmeler Açısından İnsan, Toplum, Devlet ve Eğitim / [p.258]
KAYNAKÇA


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye