Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 200
Article : 0
Size : 0,4 x 9,2 x 6,4 inch
ISBN : 975-6782-84-6
Binding : Hardcover
Lang. : Turkish
   


by Burhan Sayılır

Sadece Türk Siyasi tarihinde ve düşünce hayatında değil, dünya tarihi üzerinde de büyük önem taşıyan izdüşümleri bulunan Çanakkale Savaşları, ne yazık ki, bilim adamları ve araştırmacılarımız tarafından yeterli ölçüde incelenmemiş; bugüne kadar yapılan çalışmalar da, daha ziyade, yerel bir kapsam ve çerçeve içerisinde ele alınmıştır. Yeni Türkiye olarak, tarih çalışmalarına atfettiğimiz özel ilgi çerçevesinde, değerli araştırmacı, genç bilim adamı Burhan SAYILIR tarafından yayına hazırlanan bu eseri, Türk okur ve araştırmacısının ilgisine sunmaktan büyük bir gurur duymaktayız.

Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and UsFrom the upper-right combo, please select a volume which you would like to see the contents of. Thank you.


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye