Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Page
: 544
Article : 0
Size : 1,2 x 9,8 x 6,8 inch
ISBN : 978-605-5449-01-8
Binding : Paperback
Lang. : Turkish
   


by Dr. Hasan Celâl Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Doç. Dr. Bestami S. Bilgiç

Ermenilerin zorunlu göçü sadece Osmanlı Ermenilerini değil, Türkleri de çok büyük boyutta etkilemiştir ve toplumsal hafızada çok ayrı bir yeri vardır. Bu yüzden iki tarafın tarihçileri tarafından ortak komisyonlar ve çalışmalarla konunun incelenmesi önem taşımaktadır. Bu konuda son zamanlarda masa başında ve kongrelerde tarafları bir araya getiren bazı girişimler olsa da henüz tarih araştırmalarına yansıması çok sınırlıdır. Bu bakımdan Osmanlı Ermenilerinin zorunlu göçünün farklı ülkelerden tarafsız bilim adamlarının katılımıyla tartışılması, değerlendirilmesi ve sonuçların dünya kamuoyuyla paylaşılması sadece akademik literatüre değil, belki de konu hakkındaki siyasi çekişmenin artık geri planda kalmasının sağlanmasına katkı verecektir.

Ankara'da 2015 yılında düzenlenen Uluslararası Konferans-Ermeni Sorunu: Sanallık ve Gerçeklik ismini taşıyan konferansın tebliğlerinden oluşan bu kitap alanında büyük bir boşluğu dolduracaktır. Konferansın Bilim ve Düzenleme Kurulları aşağıdaki gibidir:

BİLİM KURULU

 • Prof. Dr. Tal BUENOS (İsrail)
 • Prof. Dr. Natalia CHERNICHENKINA (Rusya Fedarasyonu)
 • Prof. Dr. Justin McCARTHY (ABD)
 • Prof. Dr. Rhoads MURPHEY (İngiltere)
 • Prof. Dr. Kamil Veli NERİMANOĞLU (Azerbaycan)
 • Prof. Dr.Musa Qasımlı (Azerbaycan)
 • Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR (Türkiye)
 • Prof. Dr.Kemal ÇİÇEK (Türkiye)
 • Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ (Türkiye)
 • Doç. Dr. Bestami S. BİLGİÇ (Türkiye)

DÜZENLEME KURULU

 • Dr. Hasan Celâl GÜZEL
 • Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK
 • Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
 • Doç. Dr. Bestami S. BİLGİÇ
 • Murat TAZEGÜL

Bu çalışma, farklı ülkelerden araştırmacıların bir araya gelmesi sayesinde ortaya çıkmıştır. İki gün boyunca Ankara’da Ermeni sorununu hemen her yönüyle tartışan bilim insanları, toplantıda sundukları tezlerini genişleterek okuyucu ile paylaşmışlardır. Okuyucunun da takdir edeceği gibi Osmanlı Ermenilerinin zorunlu göçünün çeşitli boyutları hakkında yeni bulgular ortaya çıkmıştır. Burada yer verilen çalışmalar mevcut çalışmalara yeni ve orijinal katkı verme niyetinde olmakla birlikte doğal olarak bu konuda son sözü söyleme iddiasında kesinlikle değildir.


Preface Table of Contents Sample Articles Reviews Media and Us

ÖNSÖZ / [p.9]
1. BÖLÜM. ERMENİ SOYKIRIMI İDDİALARININ KÖKENLERİ
JUSTIFICATION – THE CLAIMS FOR AN ARMENIA / Justin McCARTHY [p.15]
ERMENİ TAZMİNAT TALEPLERİNE KARŞI - ADİL HAFIZA ÇAĞRISI / Pulat TACAR [p.23]
MILLETS AND CONFESSIONAL COMMUNITIES IN THE OTTOMAN EMPIRE: A BRIEF STUDY OF CHANGING FRAMES OF REFERENCE AND DISTORTED INTERPRETATIONS IN RELATION TO A KEY OTTOMAN INSTITUTION / Rhoads MURPHEY [p.35]
LEGISLATING GENOCIDE / Michael M. GUNTER [p.45]
PARİS BARIŞ KONFERANSI VE ERMENİ SORUNU / Ömer Engin LÜTEM [p.49]
COMMON RATIONALITY AND THE ROAD TO A SHARED UNDERSTANDING IN THE TURKISH-ARMENIAN ISSUE / Ragnar NAESS [p.57]
FORCED MIGRATIONS DURING THE FIRST WORLD WAR / Bestami S. BİLGİÇ [p.69]
THE RISE AND FALL OF ASALA AND ARF TERRORISM / Christopher GUNN [p.73]
DISCOURSE CONTROL IN GENOCIDE STUDIES AND THE IMAGINED RAPHAEL LEMKIN / Tal BUENOS [p.85]
2. BÖLÜM. ERMENİ MESELESİNİN TARİHSEL BAĞLAMI
“FATAL PHILANTHROPY” – JAMES BRYCE AND THE ARMENIANS / Pat WALSH [p.95]
ERMENİ İDDİALARININ TARİHİ GELİŞİMİ / Haluk SELVİ [p.105]
ORTAK TRAJEDİ SOYKIRIM DEĞİLDİR: TÜRK – ERMENİ MÜNAKAŞASININ TARİHİ BAĞLAMI / Kamil Veli NERİMANOĞLU [p.115]
TARİH BOYUNCA TÜRK-ERMENİ KÜLTÜR İLİŞKİLERİ / Bilgehan Atsız GÖKDAĞ [p.127]
THE BULGARIAN UPRISING OF APRIL 1876 AS A TEMPLATE FOR ARMENIAN INSURRECTION / Ayten KILIÇ [p.145]
GÜVENLİK ZAAFİYETİ BAKIMNDAN ADANA OLAYLARI: 1909’A DOĞRU / Ahmet TETİK [p.159]
3. BÖLÜM. ERMENİ KOMİTACILARININ MEZALİMİ
ERMENİ KOMİTELERİNİN MEZALİMİ / Jean-Louis MATTEI [p.169]
ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN KATLEDİLEN ŞEHİT TÜRK DİPLOMATLARI / Necati UTKAN [p.175]
DOĞU ANADOLU’DA ERMENİ ÇETELERİNİN MÜSLÜMAN-TÜRK AHALİSİNE YÖNELİK KATLİAMLARI / Erol KÜRKÇÜOĞLU [p.195]
OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN SON DÖNEMİNDE TEDHİŞ HAREKETLERİ VE MİLLİYETÇİLİK / Mehmet ARISAN [p.211]
4. BÖLÜM. KAFKASYA’DA ERMENİ SORUNU
BAKÜ - 31 MART 1918: TARİH OLDUĞU GİBİ / Musa QASIMLI [p.221]
RUS ASKERİ RAPORLARINA GÖRE ERMENİ GÖNÜLLÜLERİ KAFKAS CEPHESİNDE (1914- 1916) / Cemil HESENLİ [p.227]
OSMANLI KAYNAKLARINA GÖRE KAFKASYA’DA ERMENİ SORUNU / Mustafa BUDAK [p.251]
HAYAL VE GERÇEK ARASINDA: TAŞNAK PARTİSİ’NİN TÜRK-RUS POLİTİKASI (1912-1917) / Natalia CHERNICHENKINA [p.269]
1988 YILI ERMENİSTAN’DAN AZERBAYCANLI SÜRGÜNÜNÜN ERMENİSTAN’IN TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPISINA ETKİLERİ / Keisuke WAKIZAKA [p.275]
AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN ERMENİSTAN’DAN ZORUNLU GÖÇÜ (1948-1956) / Aygün ATTAR [p.283]
“ERMENİ SORUNU”, KAFKASYA AYDINLARI VE DEĞİŞMEYEN GERÇEKLER / Ali ASKER [p.293]
5. BÖLÜM. OSMANLI ERMENİLERİNİN ZORUNLU GÖÇÜ
THE GENESIS OF THE ARMENIAN QUESTION / Kemal ÇİÇEK [p.311]
ERMENİ TEHCİRİ SEBEBİYLE 1915-1916 YILLARINDA YAPILAN YARGILAMALAR / Yusuf SARINAY [p.321]
THE MALTA TRIBUNALS / Uluç GÜRKAN [p.331]
FRANSIZ MANDA İDARESİ ALTINDA SURİYE VE LÜBNAN’DA ERMENİLERİN YENİDEN İSKÂNI 1926-1935 / Halil ÖZŞAVLI [p.347]
RUS ARŞİV BELGELERİNDE SEVK VE İSKÂN KANUNU’NUN GEREKÇELERİ VE ULUSLARARASI HUKUK KARARLARI / Mehmet PERİNÇEK [p.373]
THE DEATH-TOLL OF THE OTTOMAN ARMENIANS DURING THE FIRST WORLD WAR AND THE DEMOGRAPHIC EVIDENCE / Yücel GÜÇLÜ [p.393]
6. BÖLÜM. MİSYONERLER VE OSMANLI ERMENİLERİ
ERMENİ MESELESİNDE MİSYONERLERİN ROLÜ / Ömer TURAN [p.401]
I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA ERMENİ ÇOCUK VE KADINLARI SORUNU / Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR [p.405]
SÜRYANİ DİASPORASI VE SOYKIRIM İDDİALARI / Bülent ÖZDEMİR [p.417]
MİSYONERLERİN ERMENİLERLE İLİŞKİLERİ / Ayten SEZER ARIĞ [p.423]
THE HISTORICAL INTRODUCTION OF THE ARMENIAN QUESTION INTO THE AMERICAN POLITICS / Sevtap DEMIRCI - Ayşe Tekdal FILDIŞ [p.437]
7. BÖLÜM. ULUSLARARASI SİYASET, HUKUK VE SOYKIRIM MESELESİ
KHOJALI MASSACRE IS AN ACT OF GENOCIDE, THE CRIME AGAINST HUMANITY / Arye GUT [p.457]
“THE LEGACIES OF PRE-MODERN INTERNATIONAL LAW: AMERICAN INTERVENTIONISM AND OTTOMAN CHRISTIANS IN THE 1890S” / Karl SHOEMAKER [p.461]
KURTULUŞ SAVAŞI SONRASI DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI İÇİN TÜRKİYE’DEN AYRILMAK ZORUNDA KALAN ERMENİLERİN MÜLKİYET HAKLARININ GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME / İlyas DOĞAN [p.467]
OSMANLI DEVLETİ’NDE ERMENİLERİN GERİDE BIRAKTIKLARI MALLARLA (EMVÂL-İ METRUKE) İLGİLİ İLK HUKUKİ DÜZENLEMELER / Gül AKYILMAZ [p.491]
PROTOKOLLER SONRASI TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ / Kamer KASIM [p.529]
ERMENİ SOYKIRIM İDDİALARININ MAHİYETİ VE ERMENİ MESELESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ / Umut UZER [p.533]


About Us | Project Turk
ottoman-history | Other Publications | Symposium
Contact Us | Search | Links

Copyright © 2019 Yeni Turkiye