Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız


Değerli Okuyucular,

Dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Geleceğin dünyası ve Türkiyesi bambaşka olacak. Bu değişim sadece bilim ve teknolojide, bilgisayarda, elektronikte, biyokimyada değil; ekonomide, sosyal hayatın her kesiminde, kültürde ve en önemlisi zihinlerde ortaya çıkacak.

21. Yüzyılın yeni Türkiye'sinin yeniden yapılanması için her konuda fikir geliştirmeyi kendimize görev kabul ederek Kasım 1994'te "YENİ TÜRKİYE DERGİSİ" ile yayın hayatımıza başladık. İki aylık bilimsel ve akademik bir dergi olan Yeni Türkiye'yi özel sayılar halinde yedi yıla yakın bir zamandır aksatmadan yayınladık. Yeni Türkiye'nin 40 sayısında, 3.704 makaleden meydana gelen 29.800 sayfalık (ortalama 745 sayfa) bir külliyata ulaştık.

Ağustos 1998'de, kitap yayınımıza başladık. "YENİ TÜRKİYE KİTAPLARI" genellikle demokrasi ve devlet yönetimi üzerinde yoğunlaştı. Ekim 2000'de yeni bir Tarih serisi başlattık. Yayınevi ve yayınlarımız ile ilgili her türlü bilgiyi websitemizde bulabilirsiniz.

75 yıllık Cumhuriyet’ in fikir birikimini topladık, düşüncenin hasadını yaptık, hem beynimizi hem gönlümüzü konuşturduk ve “CUMHURİYET ÖZEL SAYISI”nı Cumhuriyet’e armağan olarak hazırladık. YENİ TÜRKİYE’nin “CUMHURİYET ÖZEL SAYISI”nda 500 makale, inceleme ve araştırma, 4000 küsur sayfalık 5 ciltte yer alıyor. Çoğunluğu bilimsel nitelikteki 500 yazıyı, hepsi de birbirinden değerli, değişik dünya görüşlerinde olan devlet ve siyaset adamları, yöneticiler, hukukçular, sanatçılar, medya mensupları, bilim adamları ve uzmanlar hazırladılar. Yazarlarımız arasında 37 lider ve siyaset adamı, 350 akademisyen (163 profesör, 60 doçent, 42 yardımcı doçent, 31 doktor, 34 öğretim görevlisi ve uzman, 21 araştırma görevlisi), 30 edebiyatçı ve sanatçı, 26 medya mensubu, 17 yönetici, ayrıca sivil toplum kuruluşları temsilcileri, işçiler ve işadamları bulunuyor. Türkiye’nin her sahada önde gelen bütün isimleri, özgün yazılarıyla Cumhuriyet’in bu en büyük “Düşünce Forumu”na katıldılar.

YENİ TÜRKİYE, sadece bir yayınevi değil, aynı zamanda bir Araştırma Merkezi gibi çalıştı. Türkiye'nin en büyük fikir projesi olan "ULUSLARARASI OSMANLI PROJESİ" ni gerçekleştirdik. "OSMANLI" ismiyle 12 cilt, 9.244 sayfa olarak yayınladığımız bu büyük eserden başka "THE GREAT OTTOMAN-TURKISH CIVILISATION" isimli 4 cilt, 3.650 sayfalık İngilizce eserimizi yayınladık.

“Osmanlı Projesi”, Türkiye’nin en büyük fikir projesi ve bugüne kadar Osmanlı Tarihi üzerine hazırlanmış en büyük araştırma olmuştur. Türkiye’nin ve dünyanın önemli Osmanlı uzmanlarının yer aldığı çalışmamızda; önce Osmanlı Tarihi konusunda önde gelen bilim adamlarından oluşan bir “yayın kurulu” teşkil edildi. Yayın Kurulunun tespit ettiği konu başlıklarına göre araştırma yazılarının siparişleri verildi. Bunun için dünyanın 56 ülkesinden 497 ve Türkiye’den 1.536 olmak üzere, toplam 2033 bilim adamı ve uzmanlarla temas kuruldu.

Bütün bu temaslar neticesinde; Türkiye dışındaki bilim adamlarından 221, Türkiye’deki bilim adamlarından 968 olmak üzere, toplam 1.189 bilimsel araştırma yazısı yayın kurulu’na intikal etmiş; bu yazılardan yayınlanması uygun görülen Türkiye dışından 138 ve Türkiye’den 672 olmak üzere toplam 810 adet bilimsel makale eserimizde yer almıştır.

Son olarak, Türk Milleti’nin tarihini, kültür ve medeniyetini bilimsel şekilde ortaya koyan büyük bir tarih araştırması projesini, 31 cilt Türkçe ve 6 cilt İngilizce olmak üzere 37 ciltlik bir külliyat olarak yayınladık. “TÜRK PROJESİ” ile başlangıçtan günümüze kadar Türk Milleti’nin kurduğu devletlerin, inşâ ettiği emsalsiz kültür ve medeniyetin; siyaset, teşkilât, toplum, iktisat, felsefe, ilim, dil, edebiyat, kültür ve sanat bakımlarından değerlendirmesi yapılmıştır. Bu proje, bugüne kadar bütün dünyada hazırlanmış en geniş muhtevalı ve katılımlı tarih araştırma projelerinden biridir. Projenin hazırlık safhasında Türkiye’nin ve dünyanın bütün akademik çevreleri ile temas sağlanmış; bunun sonucunda projeye Türkiye dışından (48 ülkeden) 589, Türkiye’den de 1721 bilim adamı ve araştırmacı çalışmaları ile iştirak etmişlerdir. 2320’ye ulaşan araştırma yazılarından 1623’ü Yayın Kurulu tarafından kabul edilerek yayınlanmıştır.

Bu araştırma, ortak bir Türk tarihinin de ilk olarak yapılması anlamına gelmektedir. Bu suretle müşterek kimlik, tarih, coğrafya, kültür ve medeniyet özellikleri ortaya konulacak Türk Dünyası’ndaki bağların güçlendirilmesine ve uzun vâdede dünya Türklüğünün işbirliğinin sağlam temellere oturtulmasına katkı sağlayacaktır.

Bu mazlum, mağdur fakat vakûr ve şerefli milletin tarihinin yazılmasında, eşsiz kültür ve medeniyetinin tanıtılmasında bir nebze yardımcı olabilmişsek kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

Bir süredir ara verdiğimiz yayın ve araştırma faaliyetlerine YT YAYINCILIK çatısı altındaki YENİ TÜRKİYE STRATEJİK ARAŞTIRMA MERKEZİ''nde tekrar başlıyoruz. Yeni Türkiye Dergisi ve Yeni Türkiye Yayınları olarak her türlü görüş ve eleştiriniz ile katkılarınızı bekliyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla

Yeni Türkiye