Avrupa Birliği

Özel Sayısı

Eylül – Aralık 2000
 • Sayı

  35-36
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  1636
 • Makale

  182

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
GENEL DEĞERLENDİRME
Ahmet Necdet SEZER Avrupa Birliği Üzerine Görüşler11
Türk Siyasetinde Avrupa Birliği
Bülent ECEVİT Türkiye ve Avrupa Birliği17
M. Recai KUTAN Son Gelişmeler Işığında AB - Türkiye İlişkileri20
Mesut YILMAZ Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Tam Üyeliği32
Tansu ÇİLLER Türkiye Avrupa Birliği Yolunda34
Muhsin YAZICIOĞLU Hiçbir Fayda, Türkiye'nin Bölünmez Bütünlüğünden Daha Önemli Değildir37
Besim TİBUK Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri44
Doğu PERİNÇEK AB'ye Hayır: Avrasya Gerçeği46
Murat KARAYALÇIN Üyeliğe Doğru57
Uluç GÜRKAN Türkiye'nin Avrupa Birliği Seferi60
Abdullah GÜL Geçmişten Günümüze Türkiye - AB İlişkileri63
Ertuğrul KUMCUOĞLU Bir Toplum Projesi Olarak Cumhuriyet ve Avrupa Birliği70
Birkan ERDAL Avrupa Birliği/Şeffaflık?72
Azmi ATEŞ Avrupa Birliği'nin Geleceğinde Türkiye'nin Konumu76
Yılmaz KARAKOYUNLU Avrupa Birliği ve Türkiye93
Cemil ÇİÇEK AB: Girmek mi Zor Kalmak mı?99
Cevat AYHAN Avrupa Birliği Yolunda Türkiye107
Hüseyin KALKAN AB Yolundaki Türkiye115
Mehmet TELEK Avrupa Konseyinden Avrupa Birliğine Uzanan Uzun İnce Bir Yol118
Remzi ÇETİN Avrupa Birliği Üzerine Bir Analiz124
Sacit GÜNBEY Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde?132
Köksal TOPTAN Bitmeyen Sevda136
Ertuğrul GÜNAY AB İkileminde Türkiye148
Tunç BİLGET Avrupa Birliği ve Siyasetin Yepyeni Gündemi151
Avrupa Birliği'ne Tarihî Bakış
Hüseyin ÇELİK Diyar - ı Ziyâ vü Zekâya Yönelişimizin Serencamı160
İsmail BOZDAĞ Avrupa Birliği'nin Tarihçesi170
Ali IŞIKLAR Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin Üyeliği173
Coşkun Can AKTAN Avrupa Birliği'nin Doğuşu, Gelişimi ve Genişleme Süreci176
Emre GÖNEN Avrupa Tarihinde Oluşturulan Ekonomik Bütünleşmeler ve Para Birlikleri 186
Avrupa Birliği'ne Eleştirel Bakış
Mustafa BAŞOĞLU AB Yolunda Türkiye193
Gökhan ÇAPOĞLU Avrupa birliği Hedefinin Türkiye İçin Gerçekleşebilirliği ve Anlamı197
Fikret BAŞKAYA Türkiye'nin Avrupa'ya Katılma Serüveni: Söylem ve Gerçek200
İ. Reşat ÖZKAN Avrupa Birliği'ne Üyelik Ocak mı?206
Erol MANİSALI Türkiye - AB İlişkilerinde Oynanan Oyun212
Uğur KILINÇ Avrupa Birliği'ne Neden Evet214
YAPISAL UYUM DEĞERLENDİRMESİ
Tam Üyelik Sürecinde Türkiye
Recep ÖNAL Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Ekonomik İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış ve Günümüzdeki Gelişmeler239
Bülent AKARCALI Uyum Süreci Başlangıcında AB ve Türkiye İlişkilerinin Bugünü ve yarını245
Volkan VURAL Avrupa Birliği ve Türkiye254
Ali BOZER Avrupa Birliği İçindeki Oluşumlar ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde İzlenen Yol259
Gündüz AKTAN Katılım Ortaklığı Belgesi Hazırlıkları268
Ali TİGREL Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliğine Hazırlık Süreci274
Meral Gezgin ERİŞ Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Entegrasyonu283
B. Ali BAYRAMOĞLU Avrupa Birliği Müktesabatı Bağlamında AB - Türkiye İlişkileri292
Rıdvan KARLUK Helsinki'den Sonra Tünelin Ucu Göründü mü?297
Erdoğan ALKİN Tam Üyelik Ne Durumda?230
Can BAYDAROL Tam Üyelik sürecinde Topluluk Müktesabatına (Acquis Communautaire) Uyum310
Şevket SAYILGAN AB - Türkiye İlişkileri ve Makro Mikro Düzeyde Yapısal Uyumun Değerlendirilmesi338
Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı
M. Vecdi GÖNÜL Türkiye Avrupa Birliği Etkileşimi353
Hâluk GÜNUĞUR Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi359
Ragıp ŞAHİN Avrupa Birliği ve Türkiye368
Adem YILMAZ Avrupa Birliği Entegrasyonu Çerçevesinde Supranasyonalizm387
Müjde OKTAY AB konseyinin 28 Haziran 1999/468 Sayılı "Komitoloji" Kararı394
Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Kurumsal Yapı
Ramazan MİRZAOĞLU Küreselleşme Sürecinde DTÖ, AB ve Türkiye'de Teknik Mevzuat416
Turgay ERGUN Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum Süresinde Kurumsal Yapı424
Şener BÜYÜKTAŞKIN Avrupa Birliği İle İlişkilerin yürütülmesinde Eşgüdüm Mekanizmaları427
Şefik YILDIZELİ Devlet İstatistik Enstitüsü Tarafından Avrupa Birliği'ne İstatistik Konusunda Uyum Amacıyla Yürütülen Çalışmalar437
Ahmet CAFOĞLU Sınai Malların Serbest Dolaşımında Millî ve Milletlerarası Teknik Düzenlemeler446
İlgiz ÖZTÜRK Avrupa Birliği'nde Akreditasyon462
H. Cahit SOYSAL Gümrük İdaresinin Yeniden Yapılanması467
SİYASÎ DEĞERLENDİRME
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler
İsmail CEM Türkiye - AB İlişkileri475
Özden SANBERK Uzun İnce Bir Yol: Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri481
Ahmet DAVUTOĞLU Türkiye - AB İlişkisinin Stratejik Boyutları491
Atila ERALP Helsinki Zirvesi Ne Getirdi?498
Erdal TÜRKKAN Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Stratejisi500
İbrahim S.. CANBOLAT Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine512
İhsan DAĞI Avrupa Birliği'nin Alternatifi Var mı?521
A. Nuri YURDUSEV Avrupa'nın Cazibesi ve Avrupa Birliği İdeolojisi525
H. Halil VANLI Küreselleşme - Bölgeselleşme Perspektifinde Türkiye'nin Avrupa Birliği Paradoksu528
A. Seda SERDAR Vazgeçilmeyen Ada: Kıbrıs533
Mehmet ÖZCAN Avusturya Seçimleri Işığında Avrupa Birliği Bütünleşmesi Hakkında Bir Değerlendirme556
Demokrasi ve İnsan Hakları
Sami SELÇUK Avrupa Birliği569
Rüştü Kâzım YÜCELEN Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik ve İnsan Hakları579
Sema Tutar PİŞKİNSÜT Avrupa Birliği'nin Gelişme ve Genişleme Sürecini Etkileyen Toplumsal Dinamikler588
Hüsnü ÖNDÜL Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye595
Yılmaz ENSAROĞLU İnsan Hakları Açısından AB - Türkiye İlişkileri604
Mustafa ERDOĞAN Türkiye Avrupa Birliği Eşiğinde (mi?)613
Kazım BERZEG İnsan Hak ve Özgürlükleri, Demokrasi, AB Kriterlerine Uyum ve Çağdaşlaşma İçin, Atatürk'ın 1924 Anayasasını Tekrar Yürürlüğe Koyalım631
Aydın BAŞBUĞ Avrupa Birliği Sürecinde Millî Güvenlik Politikası ve Ordu - Siyaset İlişkisi642
Ömer Faruk GENÇKAYA - Burcu GEZGÖR Avrupa Parlamentosu, İnsan Hakları, Demokrasi ve Türkiye: Başlıca Temalar ve Etkileri646
Turgay UZUN Avrupa Birliği ve Türkiye'de İnsan Hakları662
Hüsnü ÖNDÜL Kopenhag Siyasi Kriterleri Çerçevesinde Türkiye'nin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programı İçin Öncelikler ve Takvim Önerisi667
Hukuk, Anayasa ve Egemenlik
Hikmet Sami TÜRK AB Süreci ve Türk Yunan İlişkisi679
Ayşe Fisun ARSAVA Avrupa Anayasası Yolunda Avrupa ve Ulusal Anayasa Hukuklarının Karşılıklı Etkileşim683
Şeref ÜNAL Tarihi Süreçte Türkiye - AB İlişkileri ve AB'nin Hukukî Yapısı693
Bakır ÇAĞLAR Avrupa birliği Anayasası ve Türkiye Üzerine Stenografik Notlar700
Cem DUNA AB ve Egemenlik704
Tahsin ERDİNÇ Ulusal Egemenlik ve Avrupa Birliğine Giriş707
M. Emin ZARARSIZ Avrupa Topluluğu Hukunun "Doğrudan Etkisi" Prensibi ve Türk Hukukunda Muhtemel Sonuçları713
Mustafa ATEŞ Avrupa Topluluğu Kurumlarının Akit - Dış Hukukî Sorumluluğu732
Avrupa Birliği ve Güvenlik
Saadettin TANTAN Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde İçişleri Bakanlığı751
Kemal ÇELİK AB Sürecinde İyi Yönetim, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele766
M. Tahir KÖSE AB - NATO İlişkileri ve Türkiye771
Ramazan GÖZEN Avrupa'nın Güvenlik Sorunları772
Abdülkadir BAHARÇİÇEK Aksak Güç: Avrupa Birliği777
Ek
Hikmet Sami TÜRK Avrupa Birliği'nde Ortak Bir Ceza Hukuku784

2. Cilt

YazarMakaleSayfa
SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME
Avrupa Birliği, Kültür ve Kimlik
M. İstemihan TALAY Avrupa Birliği ve Kültürel Kimlik799
Mehmet DÜLGER Uzun Bir Seyahatin İlk Adımı801
Canan BALKIR Kimlikler Avrupası Üzerine Düşünceler815
Mithat BAYDUR Avrupa Vatandaşlığı822
İlhan DÜLGER Sosyo-Kültürel Yapı Farklılıkları Açısından Türkiye'nin AB Konusundaki Hareket Alanı835
Mimar TÜRKKAHRAMAN - Dolunay Şenol ÇEVİK Normatif ve Fonksiyonel Bütünleşme Bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye858
Yusuf KAPLAN Ötekisiz Öteki 863
Halim NEZİHOĞLU Avrupa'nın Bütünleşme Süreci Işığında "Avrupa Kimliği"ne Bir Bakış870
Görsel - İşitsel Politikalar
Fikret N. ÜÇCAN Avrupa Birliği'ne Girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Görsel - İşitsel Politikalar 878
Zülfikar DUMLUPINAR AB Sürecinde Türkiye'nin İletişim Politikası: AB'nin C'si 885
Belma Güner ÖRS Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Avrupa Konseyi Ve Avrupa Birliği'nin Medya alanındaki Çalışmaları891
Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Araştırma
Mehmet SAĞLAM Avrupa Birliği adaylık sürecinde Türkiye'de Eğitim 897
Namık Kemal PAK Türkiye - Avrupa Birliği Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikaları 900
Şefik GÖRKEY Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Tıp Etiği KonusundaYaklaşımı ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Yapılması Gerekenler911
Sosyal Politikalar, İstihdam, İşgücü ve Serbest Dolaşım
Yaşar OKUYAN Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Sosyal Politikalar 926
Fikri ŞAHİN Avrupa Birliği Sosyal Politikalarına Uyum Önlemleri 938
Bayram MERAL Çalışanlar Açısından Türkiye - AB İlişkileri947
Salim USLU AB Sosyal Politikası ve Türkiye 949
Toker DERELİ Avrupa Birliği Normları Bağlamında Türk İş Standartlarının Bir Değerlendirmesi: Uyumlaştırma Sorunu954
Necdet KENAR - Elif YILMAZ Avrupa Birliği ve Türkiye'de istihdam ve İşgücü Piyasaları 967
Zeki ERDUT Avrupa Birliği'nde İstihdam Politikası ve Türkiye 979
Bülent ÇİÇEKLİ Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın Savaş Davası Işığında AB'deki Türk Müteşebbis veya Serbest Meslek Sahiplerinin Hukuki Durumu 997
Arif KÖKTAŞ Türk Vatandaşlarının AB Üyesi Devletlerde Serbest Dolaşım Hakkı: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın "Savaş" Kararı - İş Adamlarımıza Vize Uygulaması Kalkıyor mu?1006
Bölgesel Gelişme Politikaları
Yaşar ERYILMAZ Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Süreci ve Güneydoğu Sorunu 1015
İsmail BİRCAN Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde, Türkiye ve AB Bölgesel Gelişme Politikaları ve Uygulamaları 1017
Ş. Yavuz KIR Türkiye Açısından Avrupa Birliği ve Sinerji1027
Çevre Politikaları
Firuz Demir YAŞAMIŞ Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Çevresel Bütünleşmesi1032
Nuran TALU Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye1057
M. Nilgün EGEMEN Avrupa Birliği'nde Çevre Politikalarının Gelişimi 1079
Sema ALPAN Türkiye'de Çevre Yönetimi ve AB'ye Uyumu1085
EKONOMİK VE MALÎ DEĞERLENDİRME
Dış Ekonomik İlişkiler ve Gümrük Birliği
Tunca TOSKAY Dış Ekonomik İlişkilerimiz Bakımından Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin Değerlendirilmesi1093
Mehmet KEÇECİLER Dünya Ekonomisinde ve Türkiye-AB İlişkilerinde Gelişmeler Kapsamında Yeni Gümrük Kanunu1109
Ekrem PAKDEMİRLİ Avrupa Birliği'nde Malların Serbest Dolaşımı1114
Nevzat SAYGILIOĞLU Avrupa Birliği Yolunda Gümrük İdaresi1118
Recai ŞEN Avrupa Birliği'nin Ticarette Açtığı Yeni Ufuk Menşe Kümülasyonu1126
Arif ESİN Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Tamamlanmakta Olan Gümrük Birliği'nin Ana Esasları Üzerine Görüşler1131
Erol İYİBOZKURT Türkiye AB İlişkileri Gümrük Birliğinden Öteye Gidemez1136
Çınar ÖZEN 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde Türkiye'nin Yükümlülükleri Üzerine Bir Değerlendirme1143
Mustafa CESAR Türkiye - Avrupa Gümrük Birliği'nin Dış Ticaretimiz Üzerindeki Yansımaları1154
Rekabet ve Devlet Yardımları
M. Tamer MÜFTÜOĞLU - Tunay KÖKSAL Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'de Rekabet Hukuku ve Politikası 1160
Turan SERDENGEÇTİ Avrupa Birliği Süreci ve Teşvikler 1169
Aytaç EKER Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Dış Ticaret Rejimleri ve Teşvik Politikaları1174
Osman ALTUĞ Avrupa Birliği'ne Giriş/Hamiline Yazılı Ekonomi Rekabet Gücümüz 1182
Makro Hedefler, Kalkınma Planı ve Ekonomik Program
Bülent ARINÇ AB Kriterleri ve VIII. Beş Yıllık Plan1186
Akın İZMİRLİOĞLU Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı1193
Ali COŞKUN Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde1209
Selçuk DEMİRALP Ekonomik Program, Avrupa Birliği ve Hazine Müsteşarlığı1215
Fuat MİRAS Türkiye'nin AB'ye Tam Üyelik Perspektifi ve Türkiye Ekonomisi1219
Emin ÇARIKÇI Türkiye'nin AB'ye Tam Üyelik Meselesi ve Kriterleri1226
Atalay ŞAHİNOĞLU Türkiye'nin AB'ye Üyeliği Perspektifinde İktisadi ve Siyasi Faktörler İhmal Edilmemelidir1237
Avrupa Parasal Birliği ve Etkileri
Gazi ERÇEL AB Yolunda Türkiye1240
Rıza AYHAN Avrupa Parasal Birliği, Euro ve Etkileri1243
Nahit TÖRE Parasal Birlik ve Adaylık Süreci1248
Ahmet GÖKDERE Zayıf Euro ve Avrupa Birliği'nde Çatlaklar1254
Yusuf Ziya İRBEÇ Avrupa Birliği'nin Yeni Para Birimi Euro ve Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkilerine Etkileri1268
Özgür TONUS Genişleme Sürecinde Yaratacağı Etkiler Açısından Avrupa Para Birliği1275
Mustafa SAKAL Avrupa Para Birliği'ndeki Gelişmeler ve Türkiye'de Mali Politikalar1281
Hacı Bayram BULGURLU Küreselleşme Sürecindeki Avrupa Para Birliği, Euro'nun Beklenen Etkileri ve Türkiye1297
Bankacılık ve Sigortacılık
Biltekin ÖZDEMİR Avrupa Topluluğu Bankacılık Düzenlemeleri ile Türk Bankacılık Düzenlemelerinin Karşılaştırılması1312
İlker PARASIZ - Ufuk BAŞOĞLU Finansal Piyasaların Bütünleşmesi ve Avrupa Birliği Örneği1315
Mehmet AYDOĞDU Sigortacılık ve Avrupa Birliği1322
Kamu Maliyesi ve Vergi Politikaları
Ahmet Rüştü ÇELEBİ Avrupa Birliği ve Vergiler1327
Esfender KORKMAZ AB ve Türk Vergi Sisteminde Uyum Sorunu1337
Mürüfet NOHUT Avrupa Birliği'nin Vergi Politikası ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Vergi Boyutundan Değerlendirilmesi1342
Mircan YILDIZ Türkiye'de Kamu Maliyesinin Avrupa Birliği'ne Uyumu1357
Ayşe GÜNAY - Özgür SARAÇ Avrupa Birliği'nde Vergi Sistemlerinin Uyumlaştırılması ve Tam Üyelik Sürecinde Türk Vergi Sisteminin Durumu1369
Sektörel Analizler: Tarım ve Ormancılık
Nami ÇAĞAN AvrupaBirliği ve Ormancılığımız 1388
Sinan VAROL Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Tarım Alanında Türkiye - AB İlişkileri1394
Faruk YÜCEL AB Ortak Tarım Politikası ve Değerlendirme1411
Sektörel Analizler: Sanayi ve KOBİ'ler
Zafer ÇAĞLAYAN AB'ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Sanayi ve KOBİ'ler1421
Orhan AYDIN Avrupa Birliği ve KOBİ'ler1429
Mehmet Cevdet BAYKAL KOBİ'lere Yönelik Devlet Yardımlarının Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması1433
Veysel YAYAN Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Demir - Çelik Sektörü 1479
Arslan SANIR Makine İmalat Sanayii: Dünya'daki ve Türkiye'deki Durum ve Gümrük Birliği'nin Etkileri1486
Ercan TEZER Türkiye'deki Otomotiv Sanayii1497
Hüseyin AVCI AB'nin Gıda Sektörüne Katkı ve Zararları, Sektörün Sorunları1507
Sektörel Analizler: Enerji
Cumhur ERSÜMER Enerji Sektöründe Türkiye - AB İlişkilerinin Statüsü1512
H. Yurdakul YİĞİTGÜDEN Türkiye Enerji Sektörü Açısından Avrupa Birliği ile İlişkiler1520
Havva ÇAHA Avrupa Birliği Enerji Politikaları 1543
Sektörel Analizler: Ulaştırma
Enis ÖKSÜZ Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmalarında Ulaştırma ve Telekomünikasyon Hizmetleri1553
Münir KUTLUATA Avrupa Birliği'ne Adaylık Sürecinde Türk Sivil Havacılığı1561
Gülcan DEMİRCİ Ulaştırma Sektörü Açısından AB Mevzuatına Uyum Çalışmaları1566
Sektörel Analizler: İnşaat
Ruhi TARKAN Gümrük Birliği'nin Türk İnşaat Sektörüne Etkileri1573
Sektörel Analizler: Turizm
Taha ÇAMAŞ Avrupa Birliği Turizm Politikaları ve Türkiye1578
EKLER: İNCELEME RAPORLARI
Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryası Eşgüdümünde Hazırlanan Rapor1595
Devlet Planlama Teşkilatı'nın Raporu: VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Avrupa Birliği'nde Gelişmeler (1996-2000)1612

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa