Bilim ve Teknoloji

Özel Sayısı

Temmuz – Aralık 2016

 • Sayı

  88-92
 • Cilt Adedi

  5
 • Sayfa

  4.300
 • Makale

  359

Konu Başlıkları

 • GENEL DEĞERLENDİRME – Genel Bakış, Fütürolojik Değerlendirmeler, Felsefe, Ontoloji, Bilim Tarihi, Eğitim
 • EKONOMİ VE SANAYİ – Ekonomi, Sanayi, Uçak ve Gemi Sanayii, Uzay Bilimleri
 • TEKNOLOJİ – Bilim ve Teknoloji Politikaları, İnovasyon, Ar-Ge, Teknoparklar, Teknoloji Transferi, Bilişim Teknolojileri, Nanoteknoloji
 • ENERJİ – Enerji, Enerji Çeşitleri, Nükleer Enerji
 • TEMEL BİLİMLER – Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji
 • BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK – Elektrik-Elektronik ve Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği, Makina ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği,
  Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mücevherat Mühendisliği
 • SAĞLIK BİLİMLERİ – Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Farmakoloji
 • TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI – Eski Türklerde Bilim, İlk Müslüman Türk Devletlerinde Düşünce ve Bilim, Osmanlılarda Düşünce ve Bilim
 • TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI – Klâsik Dönemde Osmanlılarda Bilim, Yenileşme Döneminde Osmanlılarda Düşünce, Yenileşme Döneminde Bilim, Yenileşme Döneminde Eğitim, Cumhuriyet Döneminde Bilim

Bilim ve Teknoloji Politikaları, İnovasyon, Ar-Ge, Teknoparklar, Teknoloji Transferi, Bilişim Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Türklerin Bilim ve Teknolojiye katkıları gibi konuların işlendiği uluslararası araştırma niteliğindeki bu sayımızda; dünyanın 100’den fazla ülkesinden ve Türkiye’den birçok bilim adamının yazısı yayınlanmıştır.

 

Bu çalışmanın ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açılışını yaptığı Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı Ankara’da toplanmıştır. Konferansa 83 ülkeden 400 konuk katılmıştır.

İçindekiler

1. Cilt

Bilgi, İrfan ve Hikmet / Recep Tayyip Erdoğan [s.21]
Bilim Teknolojide Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi / Binali Yıldırım [s.23]
Türkiye’de Bilgi Toplumu / Kemal Kılıçdaroğlu [s.28]
Yeniliğe (İnovasyona) Dayalı Bir Büyüme Modelini Sürdürülebilir Kılmalıyız / Faruk Özlü [s.30]
Güçlü Dış Politika ve Etkin Hizmet İçin Sağlam Bilişim Altyapısı / Mevlüt Çavuşoğlu [s.36]
Bölgesel Bir Güçten Küresel Bir Aktöre Dönüşürken Türk Savunma Sanayii / Fikri Işık [s.39]
Yeni Bir Gelecek Tasavvuru ve Türkiye Tecrübesi / Cevdet Yılmaz [s.106]
Türkiye’nin Teknolojik Gelişiminde Türksat’ın Rolü / Vecdi Gönül [s.113]
GENEL DEĞERLENDİRME
Bilgi Teknolojisi ve ABD İş Gücü: Otomasyon, Büyüme ve Dönüşüm / M.I.T. Raporu [s.125]
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine Information Technology and the U.S. Workforce: Automation, Augmentation and Transformation / M.I.T. Report [s.204]
Genel Bakış
Teknolojinin ‘Teknoloji’ Kavramı ve Değerlerle İlişkisi / Şafak Ural [s.295]
Dünya ve Türkiye’de Sanayi Devrimleri, Dijital Çağ: Dün, Bugün, Yarın / Faruk Ağa Yarman-Reha Denemeç [s.303]
Bilgi Çağında Bilginin Yönetimi / Coşkun Can Aktan-İstiklal Y. Vural [s.314]
Türkiye’nin Teknoloji Yolculuğu / Hamit Serbest [s.329]
Teknoloji ve İstiklal Savaşı / Esen Faruk Özsan [s.339]
Yeni Türkiye’nin Teknoloji Hedefleri / Bahattin Türetken [s.349]
Doğu-Batı Güç Dengesinde ÇHC’nin Teknolojik Gelişimi ve Dünyaya Etkisi / H. Halil Afşarata [s.351]
İleri Sanayi Toplumu ve Sınıf Yapıları / Mustafa E. Erkal [s.357]
Bilim, Teknoloji ve Türkçe / Atilla Aydınlı [s.362]
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) / Ahmet Cevat Acar [s.367]
Bağımsızlık Döneminde (1991-2015) Azerbaycan’da Bilimsel Araştırmaların Durumu / Hacali Necefoğlu [s.375]
Tarihin Derinliklerinden Günümüze Kırgızlarda Geleneksel Veteriner Hekimlik Bilimi / Hüseyin Karadağ-Askarbek Tülöbaev-Talantbek İsaev [s.380]
Fütürolojik Değerlendirmeler
Çağdaş Jeo-politik Dengeler, Mega Trendler ve Türkiye / Oya Akgönenç Muğisuddin [s.389]
‘21. Yüzyılın Yapıtaşları: Nano-Ölçekte Bilim ve Teknoloji Bütünleşmesine Doğru’ / Tarık Baykara [s.403]
Teknoloji Geleceği Nasıl Şekillendirecek? / Mustafa Oğuz Sezgin [s.414]
İletişim / Bilgi Çağında Endişeli Bir Hayalperestin Gözünden Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler / Mehmet Torunlar [s.417]
Einstein’n Gravitasyon Kuramı’nın Önümüzdeki On Yılı / Metin Gürses [s.435]
Next Ten Years of Einstein’s Theory of Gravitation / Metin Gürses [s.438]
Yeni Bir Medeniyet Açısından Bilim ve Teknoloji / Yakup Basmacı [s.441]
Gıda Bilimi 2050 Yılı Açlık Tehdidi ile Nasıl Savaşıyor? / Fulya Eren [s.451]
Geleceğin Dünyasında İnsan, Yaşam, Doğa, Teknoloji ve Mekatronik / Alper Özpınar-Burak Işık [s.455]
Felsefe, Ontoloji
Kant’ın Etik Anlayışı ve Örgütsel Adalet: Sarmal Bir İlişki / Celaleddin Sencer İmer-Zeliha Seçkin-Yavuz Demirel [s.469]
Teknoloji-Bilim İlişkisinin İnsan Yaşamında Yeri / Ahmet İnam [s.481]
Din-Bilim İlişkisi / Emre Dorman [s.491]
Kur’an-ı Kerim’in Demir Mucizesi / Zeki Çizmecioğlu [s.508]
Bilim Tarihi
Role of Science, Faith and Environment From İbn Avicenna (İbn Sina) Perspective / Zekâi Şen [s.535]
Batı Bilimine İslam Düşüncesinin Katkısı / Zekâi Şen [s.555]
İslam Bilim Geleneğinin Batı Bilim Geleneğinin Doğuşundaki Rolü Bilim Epistemolojisi ve Sosyolojisi Açısından Tarihi Bir Değerlendirme / Alparslan Açıkgenç [s.565]
Türkler ve Bilim: Dün, Bugün, Yarın / Metin Arık-Saleh Sultansoy [s.590]
Osmanlı Bilimi / Ekmeleddin İhsanoğlu [s.598]
Ottoman Science / Ekmeleddin İhsanoğlu [s.609]
18. Yüzyıl Osmanlı Sefaretnamelerine Göre Avrupa Bilimi ve Bilimsel Kurumları / Mehmet Alaaddin Yalçınkaya [s.621]
Cumhuriyet’in Başlarında Bilim ve Teknolojik Çeşitlemesine Haberleşme Örneği / Turan Akkoyun [s.628]
Ahmet Ali Özeken ve 1950 Öncesi Türkiye Kömür Ekonomisi / İskender Gökalp [s.642]
Eğitim
Bilim ve Teknoloji Eğitimine Genel Bir Bakış / Bahattin Karagözoğlu [s.652]
Batı Kültürü ve Türkçe Eğitim / Zekâi Şen [s.686]
Üniversite İlim ve Toplum / Ahmet Rumeli [s.694]
Yükseköğretim Sistemimiz Üzerine Düşünceler / Zafer Gül [s.705]
Üniversitelerde Bilgi Üretimi ve Aktarımı: Sorunlar ve Çözüm için Bir Model Önerisi / Ensar Gül [s.709]
Üniversite-Sanayi İşbirliğinde İş Dünyası Tarafından Kurulmuş Bir Örnek / Adem Şahin [s.712]
Üniversite ve Nobel / Adil Denizli [s.718]
Eğitim ve Öğretimde Teknolojinin Doğru Kullanımı ve 0-7 Yaş Çağındaki Çocuklarda Teknolojinin Etkisi / Süleyman Doğan [s.722]
Mimarlık Eğitiminde Teknolojik Gelişmelere ‘Geleneksel’ Yolu ile Bakış / S. İrem Dizdar [s.731]
Birey ve Grup Düzeylerinde Bilgi Elde Edilmesinde Mülakat ve Hikâyeler / Osman Yazıcıoğlu-Oğuz Borat [s.740]
EKONOMİ VE SANAYİ
Ekonomi
Equilibrium Bias of Technology / Daron Acemoğlu [s.747]
İktisat Kuramı Alanında Bir Öngörü Denemesi / Semih Koray [s.786]
Current Conditions in Global Economies and the Turkish Economy / Vefa Tarhan [s.822]
Bilgi Toplumu, Yeni Temel Teknolojiler ve Yeni Ekonomi / Coşkun Can Aktan-İstiklal Y. Vural [s.845]
Ekonomide Yeni Türkiye’ye Geçişin Temel Koşulları / Erdal Türkkan [s.869]
Rekabet Avantajı Yaratmada İki Temel Yaklaşım; Kaynak Tabanlı ve Endüstri Tabanlı Yönetim Modeli / Gönül Kaya Özbağ [s.888]
Toplumsal Cinsiyet Önemli midir? Türkiye Kırsal Kesiminde Hane Halkı Yapısı ve Tarım Dışı İş Gücü Piyasası Katılımı / Fatma Gül Ünal [s.900]
Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri / Berk Ayvaz-Ali Osman Kuşakçı-Oğuz Borat [s.921]
Sustainability of Science and Technology in Turkey / Mehmet G. Yalçın [s.929]
Effects of Monetary Integration on Economic Growth in SSA: The Issue of Transmission Channels and Resilience to Shocks / Issiaka Coulibaly-David Bicchetti [s.936]
Bilgi, İrfan ve Hikmet / Recep Tayyip Erdoğan [s.21]
Bilim Teknolojide Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi / Binali Yıldırım [s.23]
Türkiye’de Bilgi Toplumu / Kemal Kılıçdaroğlu [s.28]
Yeniliğe (İnovasyona) Dayalı Bir Büyüme Modelini Sürdürülebilir Kılmalıyız / Faruk Özlü [s.30]
Güçlü Dış Politika ve Etkin Hizmet İçin Sağlam Bilişim Altyapısı / Mevlüt Çavuşoğlu [s.36]
Bölgesel Bir Güçten Küresel Bir Aktöre Dönüşürken Türk Savunma Sanayii / Fikri Işık [s.39]
Yeni Bir Gelecek Tasavvuru ve Türkiye Tecrübesi / Cevdet Yılmaz [s.106]
Türkiye’nin Teknolojik Gelişiminde Türksat’ın Rolü / Vecdi Gönül [s.113]
GENEL DEĞERLENDİRME
Bilgi Teknolojisi ve ABD İş Gücü: Otomasyon, Büyüme ve Dönüşüm / M.I.T. Raporu [s.125]
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine Information Technology and the U.S. Workforce: Automation, Augmentation and Transformation / M.I.T. Report [s.204]
Genel Bakış
Teknolojinin ‘Teknoloji’ Kavramı ve Değerlerle İlişkisi / Şafak Ural [s.295]
Dünya ve Türkiye’de Sanayi Devrimleri, Dijital Çağ: Dün, Bugün, Yarın / Faruk Ağa Yarman-Reha Denemeç [s.303]
Bilgi Çağında Bilginin Yönetimi / Coşkun Can Aktan-İstiklal Y. Vural [s.314]
Türkiye’nin Teknoloji Yolculuğu / Hamit Serbest [s.329]
Teknoloji ve İstiklal Savaşı / Esen Faruk Özsan [s.339]
Yeni Türkiye’nin Teknoloji Hedefleri / Bahattin Türetken [s.349]
Doğu-Batı Güç Dengesinde ÇHC’nin Teknolojik Gelişimi ve Dünyaya Etkisi / H. Halil Afşarata [s.351]
İleri Sanayi Toplumu ve Sınıf Yapıları / Mustafa E. Erkal [s.357]
Bilim, Teknoloji ve Türkçe / Atilla Aydınlı [s.362]
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) / Ahmet Cevat Acar [s.367]
Bağımsızlık Döneminde (1991-2015) Azerbaycan’da Bilimsel Araştırmaların Durumu / Hacali Necefoğlu [s.375]
Tarihin Derinliklerinden Günümüze Kırgızlarda Geleneksel Veteriner Hekimlik Bilimi / Hüseyin Karadağ-Askarbek Tülöbaev-Talantbek İsaev [s.380]
Fütürolojik Değerlendirmeler
Çağdaş Jeo-politik Dengeler, Mega Trendler ve Türkiye / Oya Akgönenç Muğisuddin [s.389]
‘21. Yüzyılın Yapıtaşları: Nano-Ölçekte Bilim ve Teknoloji Bütünleşmesine Doğru’ / Tarık Baykara [s.403]
Teknoloji Geleceği Nasıl Şekillendirecek? / Mustafa Oğuz Sezgin [s.414]
İletişim / Bilgi Çağında Endişeli Bir Hayalperestin Gözünden Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler / Mehmet Torunlar [s.417]
Einstein’n Gravitasyon Kuramı’nın Önümüzdeki On Yılı / Metin Gürses [s.435]
Next Ten Years of Einstein’s Theory of Gravitation / Metin Gürses [s.438]
Yeni Bir Medeniyet Açısından Bilim ve Teknoloji / Yakup Basmacı [s.441]
Gıda Bilimi 2050 Yılı Açlık Tehdidi ile Nasıl Savaşıyor? / Fulya Eren [s.451]
Geleceğin Dünyasında İnsan, Yaşam, Doğa, Teknoloji ve Mekatronik / Alper Özpınar-Burak Işık [s.455]
Felsefe, Ontoloji
Kant’ın Etik Anlayışı ve Örgütsel Adalet: Sarmal Bir İlişki / Celaleddin Sencer İmer-Zeliha Seçkin-Yavuz Demirel [s.469]
Teknoloji-Bilim İlişkisinin İnsan Yaşamında Yeri / Ahmet İnam [s.481]
Din-Bilim İlişkisi / Emre Dorman [s.491]
Kur’an-ı Kerim’in Demir Mucizesi / Zeki Çizmecioğlu [s.508]
Bilim Tarihi
Role of Science, Faith and Environment From İbn Avicenna (İbn Sina) Perspective / Zekâi Şen [s.535]
Batı Bilimine İslam Düşüncesinin Katkısı / Zekâi Şen [s.555]
İslam Bilim Geleneğinin Batı Bilim Geleneğinin Doğuşundaki Rolü Bilim Epistemolojisi ve Sosyolojisi Açısından Tarihi Bir Değerlendirme / Alparslan Açıkgenç [s.565]
Türkler ve Bilim: Dün, Bugün, Yarın / Metin Arık-Saleh Sultansoy [s.590]
Osmanlı Bilimi / Ekmeleddin İhsanoğlu [s.598]
Ottoman Science / Ekmeleddin İhsanoğlu [s.609]
18. Yüzyıl Osmanlı Sefaretnamelerine Göre Avrupa Bilimi ve Bilimsel Kurumları / Mehmet Alaaddin Yalçınkaya [s.621]
Cumhuriyet’in Başlarında Bilim ve Teknolojik Çeşitlemesine Haberleşme Örneği / Turan Akkoyun [s.628]
Ahmet Ali Özeken ve 1950 Öncesi Türkiye Kömür Ekonomisi / İskender Gökalp [s.642]
Eğitim
Bilim ve Teknoloji Eğitimine Genel Bir Bakış / Bahattin Karagözoğlu [s.652]
Batı Kültürü ve Türkçe Eğitim / Zekâi Şen [s.686]
Üniversite İlim ve Toplum / Ahmet Rumeli [s.694]
Yükseköğretim Sistemimiz Üzerine Düşünceler / Zafer Gül [s.705]
Üniversitelerde Bilgi Üretimi ve Aktarımı: Sorunlar ve Çözüm için Bir Model Önerisi / Ensar Gül [s.709]
Üniversite-Sanayi İşbirliğinde İş Dünyası Tarafından Kurulmuş Bir Örnek / Adem Şahin [s.712]
Üniversite ve Nobel / Adil Denizli [s.718]
Eğitim ve Öğretimde Teknolojinin Doğru Kullanımı ve 0-7 Yaş Çağındaki Çocuklarda Teknolojinin Etkisi / Süleyman Doğan [s.722]
Mimarlık Eğitiminde Teknolojik Gelişmelere ‘Geleneksel’ Yolu ile Bakış / S. İrem Dizdar [s.731]
Birey ve Grup Düzeylerinde Bilgi Elde Edilmesinde Mülakat ve Hikâyeler / Osman Yazıcıoğlu-Oğuz Borat [s.740]
EKONOMİ VE SANAYİ
Ekonomi
Equilibrium Bias of Technology / Daron Acemoğlu [s.747]
İktisat Kuramı Alanında Bir Öngörü Denemesi / Semih Koray [s.786]
Current Conditions in Global Economies and the Turkish Economy / Vefa Tarhan [s.822]
Bilgi Toplumu, Yeni Temel Teknolojiler ve Yeni Ekonomi / Coşkun Can Aktan-İstiklal Y. Vural [s.845]
Ekonomide Yeni Türkiye’ye Geçişin Temel Koşulları / Erdal Türkkan [s.869]
Rekabet Avantajı Yaratmada İki Temel Yaklaşım; Kaynak Tabanlı ve Endüstri Tabanlı Yönetim Modeli / Gönül Kaya Özbağ [s.888]
Toplumsal Cinsiyet Önemli midir? Türkiye Kırsal Kesiminde Hane Halkı Yapısı ve Tarım Dışı İş Gücü Piyasası Katılımı / Fatma Gül Ünal [s.900]
Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri / Berk Ayvaz-Ali Osman Kuşakçı-Oğuz Borat [s.921]
Sustainability of Science and Technology in Turkey / Mehmet G. Yalçın [s.929]
Effects of Monetary Integration on Economic Growth in SSA: The Issue of Transmission Channels and Resilience to Shocks / Issiaka Coulibaly-David Bicchetti [s.936]

2. Cilt

Sanayi
‘Bilim, Teknoloji ve Toplum’ Perspektifinden: Sanayi 4.0 / Hacer Ansal [s.7]
Endüstri 4.0 ve Toplumsal Dönüşüm / Ercan Öztemel [s.14]
Türkiye’nin Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Kalkınma Stratejisi / Hakkı Çiftçi [s.20]
Uçak ve Gemi Sanayii
Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi / M. Emre Yazıcı [s.34]
Sabit Kanatlı İHA İçin Çevik Kontrolcü Tasarımı ve Uçuş Denemeleri / Ferit Çakıcı-M. Kemal Leblebicioğlu [s.38]
Bir İnsansız Sualtı Gözlem Aracının (Saga) Akustik ve Görüntüleme Temelli Yer Tespiti ve Sistem Tanılaması / Seda Karadeniz Kartal-M. Kemal Leblebicioğlu-Emre Ege [s.44]
Aging of Aircraft Cable Systems and Accident Overview / Faruk Aras [s.54]
The Wavy Leading Edge Performance at Very Low Reynolds Numbers / Adson Agrico de Paula [s.59]
Havacılık Malzemelerinde Türkiye Perspektifi Tespitler ve Öneriler / Sinan Fidan [s.65]
Uzay Bilimleri
Uzay Bilimlerinde Gelişmeler / Halil Kırbıyık [s.72]
Arjantin’de Uzay Politikası. Bir Çevresel Devlette Yüksek Teknolojik Gelişme / Daniel Blinder [s.85]
Space Policy in Argentina. High Technological Deveolopement in a Peripheral State / Daniel Blinder [s.90]
TEKNOLOJİ
Bilim ve Teknoloji Politikaları
Türk Bilim ve Teknoloji Politikasının Dünü, Bugünü ve Yarını / Sami Turgut Tümer [s.97]
Bir Devlet Politikası Olarak Bilim Teknoloji / Türkan Uğur Dai-İnci Tarı [s.105]
Türkiye’de Teknolojiye Dair Politika Perspektifi ve Kalkınma Planları / Yusuf Bayraktutan-Hanife Bıdırdı [s.123]
Çin’in İnovasyon Ekonomisinin Yükselişi: İmalat’da Olgunluk, İnovasyona Dayalı Ekonomik Büyüme ve İşgücü Piyasası Dinamikleri için ‘Açılım’ Politikası / Yongda Yu-Junbo Yu-Xinglin Pan-Roger Stough [s.137]
The Rise of China’s Innovation Economy: ‘Opening Up’ Policy to Manufacturing Matuirty, and on to Innovation Based Economic Growth and Labor Market Dynamics? / Yongda Yu-Junbo Yu-Xinglin Pan-Roger Stough [s.154]
The Issue of Technology & The Role of The Government in the Development of the ‘National and Regional Innovation Ecosystem’ With the Case in the United States / Sabahattin Tuğrul İmer [s.171]
Türkiye’nin Bilim-Teknoloji Politikalarında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım / Bülent Yılmaz-Ömer Dalkıran [s.184]
The Role of Information and Communication Technology in Development of Afghanistan’s Governance and Educational Sectors: Recent Progress and Challenges Ahead / Mohammad Naser Amini [s.204]
İnovasyon
Research to Business (R2B) Transformation: Pathways to Effective Commercial Innovation / Kenneth A. Gabriel [s.214]
Why Turkey Needs an Empirically Informed Innovation Policy and Strategic Foresight Research, and How Best to Do it? / Türkan Uğur Dai-Vural Özdemir [s.220]
İnovasyon Ekonomisine Geçiş Dönemi İçin Öneriler / Tarık Özkul [s.228]
Ülkemizde Ulaştırma Sisteminin Genel Değerlendirmesi, Son Onbeş Yıldaki Gelişmeler ve Gelecek Perspektifi / Mustafa Ilıcalı [s.243]
Ar-Ge İnovasyon ve Eğitim Denkleminde Dünyada Başarı Örnekleri ‘Güney Kore ve Finlandiya’ / Mesud Ünal [s.251]
Bilim ve Teknolojide Yeni Ürün Geliştirme Süreçleri ve TRIZ Metodu ile Ürün Geliştirme Yöntemi / İsmail Ekmekçi [s.254]
Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Göstergelerinin Analizi / Filiz Ersöz-Tuğrul Bayraktar-Taner Ersöz [s.281]
Ar-Ge
R&D Policies and Economic Growth / Ufuk Akcigit [s.288]
Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Ekosistemimizin Stratejik Analizi / Cevahir Uzkurt [s.295]
Havelsan-1982’den 2016’ya 34 Yıllık Başarı Öyküsü / Ahmet Hamdi Atalay [s.311]
KÜSİ Vizyonunda Giresun Modeli-Silikon Yaylası / Osman Sirkeci [s.315]
Rekabetçi Yeni Ürünler Geliştirme-Neden ve Nasıl? / Paşa Yayla [s.326]
Yerli Ürün Tanımında Paradigma Değişikliği / Yunus Çengel [s.336]
En Stratejik ‘Strateji’: Gelişmiş Ülkelerin Ar-Ge Altyapıları ve Türkiye için Öneriler / Saleh Sultansoy [s.355]
Bilimsel Gelişme, Buluş ve Keşiflerin Ülkelere Göre Dağılımı / Ümit Dülger [s.365]
Teknoparklar
Türkiye ve Dünyada Teknopark Uygulamaları: Teknopark İstanbul Örneği / Serap Tepe-A. Halim Zaim [s.380]
Ana Sanayilerin ve Uluslararası İş Ortaklıklarının Geliştirilmesi Bakımından Bilim Parkları Dönüşüm Modeli-Hsinchu Bilim Parkı Örneği / Andrea T. J. Hsu [s.393]
Transformation Model of Science Parks in Terms of Cultivation of Key Industries and International Alliances-A Case Study on the Hsinchu Science Park / Andrea T. J. Hsu [s.401]
Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar / Ahmet Burçin Yereli [s.409]
Teknoloji Transferi
Üniversite-Sanayi İlişkilerinde Teknoloji Transfer Arayüzlerinin Stratejik Rolü / Onur Tolga Okan [s.417]
Teknolojinin Gelişim ve Teknoloji Transferi Olgusu / Kadir Celep [s.424]
Bilişim Teknolojileri
Kalkınma Paradigmasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Kavramsal Bir Çerçeve / İrfan Kalaycı [s.449]
Dijital Çağ Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Medya Becerileri / Zuhal Topçu-M. Sezai Türk [s.459]
Yazılımın, Ekonomik ve Toplumsal Süreçlerde Kendine Özgü Oluşu / Hüsnü Erkan [s.467]
Normal Cihazlardan Vazgeçilmesi: Düşük Teknolojili İletişimin Geri Dönüşü ve İstihbarat Toplama Bakımından Sonuçları / Joseph Fitsanakis [s.471]
The Return of Low-Tech Communications and its Consequences for Intelligence Collection / Joseph Fitsanakis [s.486]
Telefon Dinlemelerini Mümkün Kılan 5 Popüler Yöntem / Eyüp Özkan [s.500]
Büyük Veri Nedir / Ümit Dülger [s.503]
Büyük Veri ve Büyük Verinin Analizi / Hasan Erbay-Hakan Kör [s.509]
Yeni Nesil Bilgisayar Sistemleri: İki ekranlı Dokunmatik Bir Sistem Prototipi – h2C / Hüseyin Gürüler [s.518]
Azerbaycan’da Bilgi Toplumunun Oluşum Etkeni Olarak Entelektüel Sermaye / Lala F. Mustafayeva [s.525]
Nanoteknoloji
Bilimlerin Buluşma Noktası: Nanoteknolojiye Kısa Bir Bakış / Necdet Sağlam-Ezgi Emül-Feza Korkusuz-Hakan Ateş [s.530]
21. YY. da Radyoaktivite ve Nükleer Enerjinin Nanoteknoloji Uygulamalarındaki Yeri / Hasan Kılıç [s.535]
21. Y da Nanoteknoloji Uygulamalarında Fizikokimya’nın Yeri / Hasan Kılıç [s.546]
Türk Savunma Sanayiinde Nanoteknoloji Edinim Politikası Önerisi / Hüseyin Duman [s.565]
Facile Synthesis of Nanostructured Materials / Muhammad Aslam-Mazhar Mehmood [s.580]
ENERJİ
Enerji
Enerji Sektörünün Geleceğine Bir Bakış / Saltuk Düzyol [s.591]
Türkiye’nin Enerji Politik Seçenekleri / A. Beril Tuğrul [s.601]
2023 Vizyonu Kapsamında Türkiye’nin Enerji Potansiyeli / Furkan Dinçer-Şaban Yılmaz [s.608]
TANAP Projesi ve Türkiye Ekonomisi İçin Önemi / Saltuk Düzyol [s.613]
Yeni Türkiye’nin Enerjide Çözüm Yolu: Akıllı Şebeke / Asım Kaygusuz [s.622]
Enerji Çeşitleri
A Comparative Study of MPPT Techniques For PV Systems / Sana Charfi-Maher Chaabene [s.631]
Renewable Energy Management based on Timed Hybrid Petri Net Approach for an Isolated Chalet Application / Dalia Fendri-Maher Chaabene [s.639]
Sizing Optimization of a Wind Pumping Plant: Case Study in Sfax, Tunisia / Nabiha Brahmi, Maher Chaabene [s.650]
Modelling and Cost Analysis for Different PV / Battery / Diesel Operating Options Driving a Load in Tunisia, Jordan and KSA / Sana Charfi -Ahmad Atieh-Maher Chaabene [s.670]
Sizing Optimization Tool for Wind / Photovoltaic / Battery Plant Considering Potentials Assessment and Load Profile / Nabiha Brahmi-Maher Chaabene [s.679]
Modelling & Performance Analysis of Integrated Small Scale Hybrid (PV / Wind) System With Electric Distribution Grid / Zeid Al Qaisi-Ahmad Harb [s.685]
Model Based Characterization Tool of a Grid Connected Hybrid System / Nabiha Brahmi-Maher Chaabene [s.691]
ANN Based Parameters Estimation of Weibull: Application to Wind Energy Potential Assessment of Sfax, Tunisia / Nabiha Brahmi-M. Chaabene [s.697]
Hybrid System of Hot Water With Solar Collectors in Tajikistan / M. A. Kudusov-U. Madvaliev [s.701]
Sudan Plazma Gaz Üretimi ve KOYP’de Uygulanması / Beycan İbrahimoğlu-Çiğdem Kanbeş Dindar-Gizem Genç [s.706]
Nükleer Enerji
Dünyada, Bölgemizde ve Türkiye’de Günümüz Nükleer Enerji Üretiminin Risk ve Fizibilite Değerlendirmesine Yönelik Olarak Dikkate Alınacak Temel Gerçekler ve Denklemler / Tolga Yarman [s.713]
Basic Facts and Equations to be Considered, To Reevaluate the Risk and the Feasibility of Actual Nuclear Energy Production, in the World, in the Region, and in Turkey / Tolga Yarman [s.720]
Candidate Structural Materials for Fusion Energy Reactors / Sümer Şahin [s.727]
Nükleer Enerjinin Dünü Bugünü ve Yarını / Abdulkadir Akil-Orhan İçelli [s.822]
Türkiye’de Nükleer Enerji Konusunda Gelişmeler / Funda Parlaktürk [s.833]
Nükleer Güç ve Yeni Türkiye: Ülkemizin İlk Fotonükleer Deneyi / İsmail Boztosun [s.838]
Gelecekteki Dairesel Hızlandırıcılar için Dedektör Teknolojileri (FCC-Future Circular Collider at CERN) / Yaşar Önel [s.844]
Radyoaktif Atıklar / Niyazi Meriç [s.852]

3. Cilt

TEMEL BİLİMLER
Matematik
Mathematical Modelling and Pitch Attitude Hold Design for a Wingi-in-Ground (WIG) Effect Vehicle / Abdul Ghafoor-Raha Shabani-Kemal Leblebicioğlu [s.9]
On the Optimal Average Run Length of the Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart For Equally Correlated Variables / Edokpa Idemudia Waziri-Salisu S. Umar [s.20]
Kesirli Dereceli Kontrol Sistemleri / Nusret Tan [s.28]
Fizik
Radyasyon Fiziğinin Güncel Sorunları / Rehim Medetov Selimoğlu [s.46]
Süper Yoğun Madde: Kuark-Gluon Plazma / Elşen Veli-Jale Y. Süngü [s.51]
Türkiye’nin Aktif Ortaklığında Yeni Nesil Agata İz Sürme Dedektörleri ve Radyasyon İz Sürme Teknikleri / Serkan Akkoyun [s.71]
Terahertz Teknolojisi / Eyüp Özkan [s.82]
Süperiletkenliğin Tarihsel Gelişimi ve Magnezyum Dibörür (MgB2) Süperiletkeni / Özge Erdem-Ekrem Yanmaz [s.86]
Magnezyum Dibörür (MgB2) Süperiletkenin Üretim Teknikleri / Özge Erdem-Ekrem Yanmaz [s.103]
Gözde Bilim ve Teknoloji Alanı: Esaslı Süperiletkenler / Ali Gencer [s.119]
Kimya
Synthesis and Dye Sensitized Solar Cell Applications of Bodipy Derivatives With Bis-dimethylfluorenyl Amine Donor Groups / Yusuf Çakmak-Safacan Kolemen-Muhammed Büyüktemiz-Yavuz Dede-Şule Erten Ela [s.128]
Microwave Promoted Microfluidic Reactor for Continuous Nanoparticle Fabrication / Mustafa Kemal Bayazıt-Asterios Gavriilidis-Junwang Tang [s.137]
Biyoloji
Elektrik-Elektronik Bütün Cihazların Oluşturduğu Kesinleşmiş Biyolojik Zararları / Selim Şeker [s.140]
Tuz Stresinin Domates’de (Solanum Iycopersicum L.) Fide Gelişimi, Klorofil ve Antioksidan Enzim Üzerine Etkisi / Kadriye Uruç Parlak [s.175]
Türkiye’de Temel Bilimler / Ekrem Savaş [s.180]
BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK
Elektrik-Elektronik ve Mühendislik
Entegre Devre Geliştirme Kabiliyetlerini Arttırmak İçin Tespitler / Tufan C. Karalar [s.189]
Height Estimation for Ballistic Platforms Using Differential Measurements / Aydın Vural-Orhan Şengül-Şimşek Demir-Altunkan Hızal [s.195]
Characterisation of an off Grid Hybrid System: Modelling and Simulation / Sana Charfi-Imene Yahyaoui-Mahmoud Ammous-Maher Chaabene [s.203]
Experimental and Numerical Estimation of the Temperature Field Around the Borehole Heat Exchanger Using Buried Temperature Sensors / Bakytzhan Akhmetov-Tannur Amanzholov-Amankeldi Toluekhanov-Abzal Seitov-Aleksander Georgiev [s.209]
Kompanzasyon Nedir ve Nasıl Yapılır? / Eyüp Özkan [s.214]
Dynamic Model to Follow the State of Charge of a Lead- Acid Battery Connected to Photovoltaic Panel / Dalia Fendrı-Maher Chaabene [s.217]
Practical Technique for Improving all-Fiber Chorent Combination of Multistage High-Power Ytterbium Fiber Amplifiers / Shuoqin Wang-Metin S. Mangır- Phillip Nee [s.226]
Switched Multiplexer Design Using Parallel Coupled Line Three Ports / Bülent Alicioğlu-Nevzat Yıldırım [s.234]
Synthesis Techniques for Some Tunable Notch Filter Topologies / Sacit Oruç- Bülent Alicioğlu- Nevzat Yıldırım [s.239]
Synthesis of Bandstop Filters With Ultra Wide Upper Passbands / Nevzat Yıldırım [s.243]
Vaka-B ve Biçimsel Yöntemin Geribildirimi ile Dinamik Yönlendirme Protokolleri Değerlendirmesi / Jawid Ahmad Baktash-Tomokazu Nagata-Mursal Dawodi-Sayed Abdul Basir Samimi [s.249]
Dynamic Routing Protocols Evaluation With the Feedback of Event-B and Formal Method / Jawid Ahmad Baktash- Tomokazu Nagata- Mursal Dawodi -Sayed Abdul Basir Samimi [s.255]
On Miniaturization and Performance Improvement of Planar Wideband Bandpass Filters / Bülent Alicioğlu-Nevzat Yıldırım [s.261]
Simultaneous Compressive Sensing and Optical Encryption of Signals and İmages / Ertan Atar-Okan K. Ersoy- Lale Özyılmaz [s.268]
Bir Mikro Şebeke Sistemi Tasarımı ve Analizi / Ercan Nurcan Yılmaz [s.275]
Detecting PEM Fuel Cell Hydrogen Leak Using EIS Method / Ghassan Mousa-Farid Golnaraghi-Jake De Vall-Alan Young [s.285]
Bilgisayar Mühendisliği
Kredi Skorunun Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Karar Ağaçlarının Kullanımı: Bir Model Önerisi / Ferdi Sönmez [s.295]
Distributed Subgradient Methods For Convex Optimization Over Random Networks / Ilan Lobel-Asuman Özdağlar [s.307]
İnsanî Duyguların Sınıflandırılması için Destek Vektör Makinesi ve Gabor Filtresi Kullanımını Geliştirilen Otomatik Yöntem / Yaser Daanial Khan-Muhammad Khalid Mahmood-Hassan Shabir [s.322]
An Automated Method for Classification of Human Emotions Using Gabor Filters and Support Vector Machine / Yaser Daanial Khan-Muhammad Khalid Mahmood-Hassan Shabir [s.328]
Güvenilir Dağıtık Hesaplama / Wenbing Zhao [s.334]
Dependable Distributed Computing / Wenbing Zhao [s.342]
Makina ve Malzeme Mühendisliği
İki Serbestlik Derecesi Esnek Anten İçin Uygulanan Kontrol Yöntemi ve Temas Belirlemesi / Claudia F Castillo-Berrio [s.350]
Appraising The Share of Science, Reserarch And Technolgy in The Price Of Products / Ömer Cebeci [s.358]
Karabük Bölgesi Silis Kumunun Seramik Sağlık Gereçleri İşletme Çamurunda Kullanımının Araştırılması / Nazım Kunduracı -Tuna Aydın [s.363]
Critical Raw Materials and Recycling: A Review / Burçak Ebin [s.368]
MgO / Al Kompozitlerin İnfiltrasyon Yöntemi ile Üretilmesinde MgO Miktarının İnfiltrasyon Mesafesine Etkisi / Recep Çalın-Ramazan Çıtak [s.373]
Peridynamics: A Novel Approach for Material and Structural Modelling / Erkan Oterkus-Selda Oterkus [s.378]
Amorphous Semiconductor Material Optimization for Photovoltaic Device Application / Abdulkadir S. Kavasoğlu -A. Osman Kodolbas [s.382]
Yarıiletken’de Ne Yapılabilir? / Hakan Doğan [s.387]
Kimyasal Savaş Ajanları ile Mücadelede Amaçlı Yeni Nesil Dekontaminasyon Malzemeleri / Melek Erol [s.393]
Design and Implementation of a low-Cost Computer Controlled Monochromator Power Supply for Photovoltaic Experiments / Abdulkadir S. Kavasoğlu-Neşe Kavasoğlu [s.400]
Borik Asit Takviyeli YYPE ve PA Kompozitlerin Üretimi ve Isı İletim Katsayılarının İncelenmesi / Zühtü Onur Pehlivanlı [s.404]
İnşaat Mühendisliği
Güncel Teknoloji Kullanarak Yapılan Baraj Yıkılması Taşkın Simülasyonu / Gökmen Tayfur [s.409]
Dam Break Flood Simulations Using Up-to-Date Technology / Gökmen Tayfur [s.418]
Türkiye’de Doğal Kaynaklar Kullanılarak Bina Yalıtımlarının Arttırılması: Betonarmede Perlit ve Bentonit Kullanımına İlişkin Isıl Analiz / Serdar Çelik-Rama Mudunuri [s.424]
Building Insulation Enhancement in Turkey Using Natural Resources: Thermal Analysis of Perlite and Bentonite Used in Reinforced Concrete / Serdar Çelik-Rama Mudunuri [s.430]
Endüstriyel Yan Ürünlerin İnşaat Sektöründe Kullanılmasının Araştırılması / Khalifa S. Al-Jabri [s.436]
Studies on The Utilization of Industrial By-Products in the Construction Industry / Khalifa S. Al-Jabri [s.444]
Mimarlık
Enerji Verimli Binaların Yerleşim ve Tasarım Esasları / Ümit Doğay Arınç [s.452]
Mimar Sinan’ın Taş Köprü ve Kemerlerde Kullandığı Hesap Metodu (Birim Daire Metodu) / Vahit Okumuş [s.458]
Architect Sinan’s Calculation Method for Historical Masonry Arches and Bridges / Vahit Okumuş [s.475]
Yüksek Yapı Tasarımında Sürdürülebilirlik Kriterleri ve Mimarlık Eğitimindeki Yeri / Murat Polat-Yaprak Arıcı Üstüner-Tülay Erenoğlu [s.490]
Jeoloji Mühendisliği
A Synchronous Last Glacial Maximum Across the Anatolian Peninsula / Naki Akçar-Vural Yavuz-Serdar Yeşilyurt-Susan Ivy-Ochs-Regina Reber-Cihan Bayrakdar-Peter W. Kubik-Conradin Zahno-Fritz Schlunegger-Christian Schlüchter [s.498]
4B Sismik Verilerden Gözeneklilik ve Geçirimlilik Hesabı / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.513]
Yüksek Hızlı Trenlerde Deprem Erken Uyarı Sistemi / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.518]
Petrol Aramada Yerbilim Odaklı İşletme Yönetimi / Binnur Gürül-Ali Osman Öncel [s.525]
Petrol Arama Stratejisinde Sismik Bilginin Değeri / Binnur Gürül-Ali Osman Öncel [s.530]
4B Sismik Tomografi ve Su Enjeksiyonu / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.534]
Deprem Sonrası Sismik Hızın Kabukta 4B Değişimi / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.540]
CO2 Depolama ve 4B Sismik İzleme: Norveç’ten Örnek / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.544]
Çevre Mühendisliği
Sürdürülebilirliğin Jeoteknik Yapıya Aşılanması / Tuncer B. Edil [s.549]
Infusing Sustainability Into Geotechnical Construction / Tuncer B. Edil [s.558]
Development of Composite Iron Matrix Based Water Filter for the Removal of Arsenic and Heavy Metals From Groundwater to Make Potable Water / Tuğrul İmer-Oğuzhan Gök-Abdul K. M. Munir-Abdul Hussam [s.567]
Improvement of PV / T based Reverse Osmosis Desalination Planet Performances Using Fuzzy Logic Controller / Mahmoud Ammous-Sana Charfi-Ahmad Harb-Maher Chaabene [s.571]
Transition From Simple, Complicated to Complex Systems / Mustafa M. Aral [s.585]
Sistem Mühendisliği
Büyük Ölçekli Kompleks Software Sistemleri İçin Bütüncül Bir Yaşam Döngüsü / Osman Balcı [s.592]
A Holistic Life Cycle for Large-Scale Complex Software / Osman Balcı [s.606]
Emergency Logistics Planning in Natural Disasters / Linet Özdamar-Ediz Ekinci-Beste Küçükyazıcı [s.620]
Endüstri Mühendisliği
Bulanık Sistemde Son İlerlemeler, Tam Tip 2 Bulanıklığı / İ. Burhan Türkşen-İbrahim Özkan [s.641]
Mücevherat Mühendisliği
Dünyada Bir İlk! ‘Mücevherat Mühendisliği’ / Zeki Çizmecioğlu [s.659]
SAĞLIK BİLİMLERİ
Tıp
Doctoral Education in Health Sciences in Turkey: A Critical Appraisal Through Bibliometric Data / Hakan S. Orer [s.672]
Nöro-çağında Yaşamak Beyni Bilmek Neden En Önemli Meşgalemiz Olmalı / Sinan Canan [s.677]
PAIR vs Örmeci Technique for the Treatment of Hydatid Cyst / Necati Örmeci [s.682]
Kanser Tedavisinde Radyoterapi / Gökhan Özyiğit [s.692]
A Preoperative Prognostic Model Predicting Recurrence-free Survival for Patients With Kidney Cancer / Özgür Yaycıoğlu-Saadettin Eskiçorapçı-Erdem Karabulut-Bülent Soyupak-Çağatay Göğüş-Taner Divrik-Haluk Özen- Levent Türkeri-Sertaç Yazıcı [s.699]
Kanser Tedavisinde Yeni Umutlar / Ranan Gülhan Aktaş [s.707]
Elektromanyetik Dalgaların İnsanlar Üzerindeki Etkileri / Eyüp Özkan [s.717]
Fuzz Relational Approach To Diabetics Diagnosis / Fairouz Tchier-Sharifa Al-Garni [s.721]
Pankreas Kanserinde Sitokinlerin Rolü / Sibel Bayıl Oğuzkan [s.741]
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yaşam ve Sağlık Bilimlerindeki Atılımların 21. Yüzyılda İnsan Yaşamına ve Global Ekonomilere Etkileri / Ömer Güllülü-Uygar Halis Tazebay [s.745]
Future Perspectives on Biomedical Materials / Vasif Hasırcı [s.753]
Understanding and Targeting İnflammation in Common Human Disorders / Gökhan Çıldır [s.756]
Farmakoloji
İlaçlar, Farmakoepidemiyoloji, Büyük Veri… Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz? / Sinem Ezgi Gülmez [s.759]
Kişinin Genetik Yapısına Özel Bireysel İlaç Tedavileri: Farmakogenetik / Belgin Süsleyici [s.765]
Pharmacogenomics and Personalized Medicine-Current Practices and Challenges / Sabina Semiz [s.767]
Doğal Ürün Olarak Arı Ürünleri ve İnsan Sağlığına Katkıları / Sevgi Kolaylı [s.770]
Yapıya Dayalı İlaç Tasarımında Uzay Çağı / Elif Eren [s.777]
ÇEŞİTLEMELER
Aziz Sancar: Bilime Adanmış Bir Hayatın Portresi / Mehmet Öztürk [s.782]
Teknoloji ve İnternetin Gelişimiyle Yaşanan Hukuki Bir Sorun Kişisel Verilerin Dijital Hafızalardan Silinmesi Talebi: Unutulma Hakkı / Selda Akgül Yücesoy [s.785]
Bilgi Toplumunda Hayat Boyu Öğrenme / Oğuz Borat-Osman Yazıcıoğlu [s.797]
Teknoloji, Bilişim, Yazılım ve Türkiye / Murat Fatih Yalburdak [s.819]
New Trend Technology Companies: A Case of Airbnb / Ayşe Şebnem Sarı Önerbay [s.831]
Dünyanın Bilim ve İnovasyon Başkenti Boston / M. Furkan Burak [s.834]
Paris Pişmiş Acem / Engin Yılmaz [s.837]

4. Cilt

TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI
ESKİ TÜRKLERDE BİLİM
Eski Türklerde Bilim / Esin Kahya [s.7]
Türklerde Sayı Sistemleri / Zeki Kaymaz [s.33]
Türk Kültüründe Yönler / Ali Rafet Özkan [s.44]
Türklerin Kullandıkları Takvim Çeşitleri / Tevfik Temelkuran [s.53]
Uygurlarda Matbaa / İsmet Binark [s.62]
İslâm Öncesi Orta Asya Türk Dünyasında Tababet / Ali Haydar Bayat [s.71]
Eski Türklerde Müzik ile Tedavi / Rahmi Oruç Güvenç [s.85]
Eski Türklerde Silah / Yuliy S. Hudyakok [s.96]
İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİNDE DÜŞÜNCE VE BİLİM
/ İlk Müslüman Türk Devletlerinde Düşünce [s.]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Düşünce / Hanifi Özcan [s.111]
Kur’an ve Hadis Kültürünün Kutadgu Bilig’teki İzleri / M. Cemal Sofuoğlu [s.136]
Müslüman Türklerde Tasavvuf / Mehmet Demirci [s.145]
Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri / M. Saffet Sarıkaya [s.157]
Türk Kültür Tarihinde Ebu Mansur Muhammed Mâtüridî’nin Yeri ve Etkisi / Ahmet Vehbi Ecer [s.171]
Şâh-ı Nakşbend ve Türk Dünyasındaki Etkileri / Mehmet Necmeddin Bardakçı [s.183]
Ahmet Yesevî: Hayatı, Eserleri, Fikir ve Tesirleri / Ahmet Turan Yüksel [s.194]
Türk Ahlâkı / Hüsameddin Erdem [s.203]
Memlûkler Dönemi (1250-1517) İlmî Hareketine Genel Bir Bakış / İsmail Yiğit [s.222]
Buhara’dan Bursa ve Bosna’ya Dervişâne Bir Yürüyüş / Mustafa Kara [s.235]
/ İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim [s.]
İlk Müslüman Türk Devletlerinde Bilim / Esin Kahya-Hüseyin Gazi Topdemir [s.247]
İlk Müslüman Türklerde Düşünce ve Bilim / Alparslan Açıkgenç [s.290]
Büyük Türk Düşünürü Fârâbî (870-950) / İbrahim Hakkı Aydın [s.320]
İbni Sînâ (980-1037) Hayatı ve Felsefesi / H. Ömer Özden [s.331]
İbni Sînâ’nın Hekimliği ve Tabâbetin Gelişmesine Etkileri / Arslan Terzioğlu [s.344]
Bîrûnî / Abdullah Duman [s.368]
Türkistan Coğrafyasında Yetişen Ünlü Din Bilginleri / Ahmet Yıldırım [s.394]
Türklerin Hadîs İlmine Katkısı / S. Kemal Sandıkçı [s.408]
Türkler ve Mantık Bilimi / Abdulkuddus Bingöl [s.418]
Türklerin İslâm Hukukuna Katkıları: Serahsî Örneği / Âdem Yerinde [s.434]
Türk Tıbbında Müzikle Tedavi / Haşmet Altınölçek [s.449]
/ Selçuklu Döneminde Düşünce ve Bilim [s.]
Türk Düşünce Tarihinde Selçuklular Devrinin Yeri ve Önemi / Ramazan Biçer [s.457]
Selçuklular ve Beylikler Devrinde Düşünce / Ahmet Yaşar Ocak [s.470]
Türkiye Selçuklularında Bilimsel Çalışmalar / Esin Kahya [s.483]
Nizâmiye Medreseleri ve Büyük Selçuklularda Eğitim / Ahmet Ocak [s.512]
Türklerin Sosyal ve Kültürel Hayatında Tasavvuf ve Tarikatlar / Mehmet Necmeddin Bardakçı [s.521]
Hacı Bektaş Velî’nin Makâlâtına Göre İnsan ve Toplum Hayatı / Mehmet Şeker [s.537]
Bektaşîlik / Kemal Üçüncü [s.544]
Mevlânâ’da Eylem Boyutuyla İnsan / İbrahim Emiroğlu [s.555]
Yûnus’un Dîvanı / Mustafa Tatcı [s.574]
Nasreddin Hoca / Nükhet Tör [s.590]
El-Cezerî’nin Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar Adlı Eseri / Yavuz Unat [s.598]
Yerli ve Yabancı Kaynaklar Işığında Selçuklu Hastaneleri ve Tababetinin Avrupa’ya Tesirleri / Arslan Terzioğlu [s.607]
Anadolu Selçuklularında Hoşgörü Ortamı / H. Ahmet Sevgi [s.625]
Beylikler Döneminde Anadolu’da Ulema-Ümera Münasebetleri / Mustafa Baktır [s.639]
Osmanlılar Zamanına Ulaşan Selçuklu Medreseleri ve Müderrisleri / Zeki Atçeken [s.652]
Hacı Bektaş-ı Horasânî Hakkında Bazı Yeni Kaynaklar ve Yeni Bilgiler / Mikail Bayram [s.663]
OSMANLILARDA DÜŞÜNCE VE BİLİM
/ Klâsik Dönemde Osmanlılarda Düşünce [s.]
Osmanlı Düşüncesinin Oluşumu / Bekir Karlığa [s.673]
Klasîk Dönem Osmanlı Düşüncesi ve Osmanlıda Tehafüt Tutkusu / S. Hayri Bolay [s.685]
Osmanlı Düşünce Geleneği’nin Oluşumu / İbrahim Kalın [s.707]
Osmanlı Düşünce Hayatı ve Kemâl Paşazâde (İbni Kemal) / Şamil Öçal [s.714]
Kâtip Çelebi / Gürbüz Deniz [s.726]
Mustafa Muslihiddin Hocazâde / Gürbüz Deniz [s.737]
Osmanlı Akılcılığı (15.-16. YY) / Bünyamin Duran [s.744]
Klâsik Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesi: Belli Başlı Hukukçular ve Çalışmaları / Recep Cici [s.752]
Osmanlı Dönemi Kur’an Tefsirlerinde Türklerle İlgili Değerlendirmeler / Erdoğan Pazarbaşı [s.772]
Avrupa’nın Sosyo-Politik Oluşumunda Bir Faktör Olarak Osmanlı Devleti / Tahsin Görgün [s.791]
/ Klâsik Dönemde Eğitim [s.]
Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Öğretim / Cahit Baltacı [s.804]
Osmanlı Klâsik Döneminde Medrese / Mefail Hızlı [s.825]
Sadru’d-din Konevî Kütüphanesi ve Kitapları / Mikâil Bayram [s.837]
Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinde Yapılan Kataloglama Çalışmaları ve Kataloglar / İsmail E. Erünsal [s.843]

5. Cilt

TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI
Klâsik Dönemde Osmanlılarda Bilim
Osmanlı İmparatorluğu’nda Klâsik Bilim Geleneğinin Tarihçesi / Ekmeleddin İhsanoğlu- Mustafa Kaçar [s.5]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimsel Faaliyetler / Avner Ben-Zaken [s.32]
XVI. Asır Osmanlı İlmî Hayatına Genel Bir Bakış / Ahmet Turan Arslan [s.58]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Matematik Bilimi / Mehmet H. Oryan [s.66]
Osmanlılarda Matematik / Melek Dosay Gökdoğan [s.75]
Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış / Yavuz Unat [s.89]
Osmanlı Devleti’nde Küçük Gözlemevleri Muvakkıthaneler / Salim Aydüz [s.100]
Osmanlılarda Güneş Saatleri / Nusret Çam [s.114]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kepernik Sistemi / Avner Ben-Zaken [s.119]
Melhameler ve Bir Onyedinci Yüzyıl Osmanlı Âlim ve Edîbi Cevri Çelebi’nin Melhanesi / Remzi Demir [s.145]
Ali Kuşçu / Tofiqh Heidarzadeh [s.158]
Osmanlı-Türk Tıbbı / İlter Uzel [s.170]
Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık / Ali Haydar Bayat [s.176]
Osmanlı-Türk Diş Hekimliği / İlter Uzel [s.181]
Türk Tıp Kurumları / Yağmur Say [s.198]
Türklerin Tarih Boyunca Dermotoloji ve Veneroloji Alanında Dünya Tıbbına Katkıları / Arslan Terzioğlu [s.234]
Osmanlı Darüşşifalarında Meslek Ahlâkı / Nil Sarı [s.244]
Osmanlı Devleti’nde Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Faaliyetleri / Abdullah Özen [s.273]
Osmanlı Döneminde Çiflikât-ı Hümâyünlar (Haralar) ve Hayvancılık / Aşkın Yaşar [s.281]
Osmanlılarda Harita / Fikret Sarıcaoğlu [s.296]
Osmanlılarda Coğrafya / Ramazan Şeşen [s.309]
Pîrî Reis (1470?-1554) / Mahmut Ak [s.315]
Osmanlılarda Mantık Bilimi İçeriği Medrese Eğitimindeki Yeri ve Osmanlı Mantıkçıları / Abdulkuddus Bingöl [s.323]
Osmanlı Hukuk Sistemi ve Usulü Fıkıh Üzerine Değerlendirmeler / Süleyman Akdemir-Hasan Özket [s.339]
Osmanlı İlim Hayatında Bir Bürokrat: Hızır Bey / Salih Sabri Yavuz [s.350]
Yenileşme Döneminde Osmanlılarda Düşünce
Osmanlı Uleması / Mehmet İpşirli [s.355]
Az Bilinen Osmanlı’da Bir Aydınlanma Hareketi / Kazım Sarıkavak [s.365]
Yenileşmeden Cumhuriyet’e Osmanlı İktisat Düşüncesi / Ahmet Güner Sayar [s.372]
Yenileşme Döneminde Bilim
Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi / Ekmeleddin İhsanoğlu-Salim Aydüz [s.378]
Osmanlı Batılılaşma ve Bilimler / Korkut Tuna [s.399]
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Bilimsel Literatürü / Emre Dölen [s.414]
Osmanlılardaki Bilimsel Çalışmalara Genel Bir Bakış / Esin Kahya [s.422]
XVIII. Yüzyılda İmparatorluğun Merkezinde ve Eyaletlerinde İslâmi İlim / Stefan Reichmuth [s.434]
Osmanlı Teknolojisine Genel Bir Bakış / Yavuz Unat [s.443]
İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası / Mustafa Akbulut [s.464]
Osmanlı Matbaacılığı / Hidayet Nuhoğlu [s.474]
Osmanlılarda Batılılaşma Döneminde Matematik / Melek Dosay Gökdoğan [s.482]
Osmanlılarda Fizik Çalışmaları / Hüseyin Gazi Topdemir [s.491]
Modern Fiziğin Türkiye’ye Girişinde Başhoca İshak Efendi’nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye Adlı Çalışmasının Önemi / Hüseyin Gazi Topdemir [s.511]
Modern Kimyanın Türkiye’ye Girişi / Emre Dölen [s.524]
Osmanlılar ve Metre Sistemi / Feza Günergun [s.536]
Takîyüddîn’in Cerîde El-Dürer ve Harîde El-Fiker Adlı Yapıtında Bulunan Onluk Trigonometrik Cetveller (Düzenleniş ve Kullanılışları) / Remzi Demir [s.546]
Çağdaş Astronominin Türkiye’ye Girişi / Yavuz Unat [s.560]
Osmanlı Dönemi’nde Eczacılık ve Eczacılar / Turhan Baytop [s.571]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Eczacılık / Eriş Asil-Gülbin Özçelikay [s.581]
Osmanlı Dönemi’nde Türkiye’ye Modern Botaniğin Girişi ve Gelişmesi / Asuman Baytop-Feza Günergun [s.589]
Osmanlı Denizlerinde Mesaha Çalışmaları / Şakir Batmaz [s.601]
Yenileşme Döneminde Eğitim
Osmanlı İmparatorluğu’nda Mühendishanelerin Kuruluşu / Mustafa Kaçar [s.606]
Türkiye’de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu / Yahya Akyüz [s.627]
Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi / Tayyip Duman [s.642]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tıp Eğitiminin Batılılaşması / Arslan Terzioğlu [s.657]
Osmanlılarda Modern Anlamda Tıp Eğitiminin Başlaması ‘Tıbhâne-i Âmire’ / Ayten Altıntaş [s.668]
Cumhuriyet Döneminde Bilim
Cumhuriyet Döneminde Bilim / Esin Kahya-Hüseyin Gazi Topdemir [s.687]
Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bilimler / Mehmet Öz [s.719]
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Astronomi Çalışmaları / Yavuz Unat [s.727]
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Eczacılık / Afife Mat [s.741]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa